A A A A A
Bible Book List

1 Moseboken 10 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Jorden befolkas på nytt

Släkttavlan för Noas söner

10 Detta är berättelsen om Noas söners, Sems, Hams och Jafets, släkt. De fick söner[a] efter floden.

Jafet

(1 Krön 1:5-7)

Jafets söner var Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tuval, Meshek och Tiras.

Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma.

Javans söner var Elisha och Tarshish, kittéerna och rodanéerna.

Deras ättlingar spred sig till olika kustländer med sina skilda folk, stammar och språk.

Ham

(1 Krön 1:8-16)

Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan.

Kushs söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka.

Ragmas söner var Saba och Dedan.

Från Kush härstammade också Nimrod, den förste härskaren på jorden. Han var en väldig jägare inför Herren, och hans namn blev ett ordspråk: ”En väldig jägare inför Herren, som Nimrod.” 10 Kärnan i hans rike omfattade Babel, Erek, Ackad och Kalne, i Shinars[b] land. 11 Därifrån utsträckte han sitt välde till Assyrien. Han byggde Nineve, Rechovot Ir, Kelach 12 och Resen, som är beläget mellan Nineve och Kelach, den stora staden.

13 Misrajim var stamfar till ludéerna, anaméerna, lehavéerna, naftuchéerna, 14 patruséerna, kasluchéerna, som filistéerna härstammar från, och kaftoréerna.

15 Kanaan var far till Sidon, som var hans förstfödde. Han var också stamfar till Het, 16 jevuséerna, amoréerna, girgashéerna, 17 hivéerna, arkéerna, sinéerna, 18 arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

Slutligen spred sig Kanaans ättlingar 19 från Sidon och hela vägen till Gerar, ända till Gaza och till Sodom, Gomorra, Adma och Sevojim, bort till Lasha[c].

20 Dessa var Hams ättlingar efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

Sem

(1 Krön 1:17-23)

21 Också Sem, Jafets äldste bror, fick söner och blev stamfar till alla Evers ättlingar.

22 Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad, Lud och Aram.

23 Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash.

24 Arpakshad var far till Shelach, och Shelach var far till Ever.

25 Ever fick två söner, den ene hette Peleg[d] och den andre Joktan. På Pelegs tid delades jorden. Hans bror hette Joktan.

26 Joktan var far till Almodad, Shelef, Hasarmavet, Jerach,

27 Hadoram, Usal, Dikla, 28 Oval, Avimael, Saba,

29 Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa var Joktans söner.

30 De bodde i området från Mesha till Sefar, bergstrakten i öster.

31 Dessa var alltså Sems ättlingar, efter sina stammar, språk, länder och folkslag.

32 Dessa är Noas söners stammar efter sina släkter. Från dem har alla folk spridit sig över jorden efter floden.

Footnotes:

  1. 10:1 Son kan också betyda ättling, efterträdare eller nation.
  2. 10:10 Shinar är en äldre benämning på Babylonien.
  3. 10:19 Grundtexten är svåröversättlig.
  4. 10:25 Namnet Peleg betyder delning.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes