A A A A A
Bible Book List

1 Timotheosbrevet 2 Svenska 1917 (SV1917)

Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla, anropa och tacka Gud för alla människor,

för konungar och all överhet, så att vi kunna föra ett lugnt och stilla liv, på ett i allo fromt och värdigt sätt.

Sådant är gott och välbehagligt inför Gud, vår Frälsare,

som vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen.

Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne.

Och själv har jag blivit satt till att vara dess förkunnare och apostel -- det säger jag med sanning, jag ljuger icke -- ja, till att i tro och sanning vara en lärare för hedningar.

Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.

Likaledes vill jag att kvinnorna skola uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryda sig, icke med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder,

10 utan med goda gärningar, såsom det höves kvinnor som vilja räknas för gudfruktiga.

11 Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisas och därvid helt underordna sig.

12 Däremot kan jag icke tillstädja en kvinna att själv uppträda såsom lärare, ej heller att råda över sin man; fastmer må hon leva i stillhet.

13 Adam blev ju först skapad och sedan Eva.

14 Och Adam blev icke bedragen, men kvinnan blev svårt bedragen och förleddes till överträdelse.

15 Dock skall kvinnan, under det hon föder sina barn, vinna frälsning, om hon förbliver i tro och kärlek och helgelse, med ett tuktigt väsende.

1 Timotheosbrevet 2 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Anvisningar om livet i församlingen

Framför allt uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och makthavare, så att vi får leva i fred och stillhet, i allting på ett gudfruktigt och värdigt sätt. Detta är rätt och behagar Gud, vår Frälsare. Han vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. För det finns bara en Gud och bara en som är medlare mellan Gud och människor, och det är människan Kristus Jesus. Han gav sig själv till lösen för alla – ett vittnesbörd som gavs när tiden var inne. Och jag har blivit utsedd till detta som förkunnare och apostel – det är sant, jag ljuger inte – till att vara en lärare för hedningarna i tron och sanningen.

Jag vill alltså att männen överallt ska be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och dispyter. Jag vill också att kvinnorna ska uppträda och klä sig värdigt, anständigt och anspråkslöst. Det ska inte vara deras konstfulla frisyrer, smycken eller dyrbara kläder man lägger märke till, 10 utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill framstå som gudfruktiga.

11 Kvinnan ska ta till sig undervisning i stillhet och i allting underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller styr över en man. Hon ska hålla sig i stillhet.[a] 13 Först skapades ju Adam och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev lurad, utan kvinnan, som lät sig luras och förledas till överträdelse. 15 Men hon ska räddas genom sitt barnafödande,[b] om hon håller fast vid tro, kärlek och helgelse.

Footnotes:

  1. 2:12 Kvinnorna hade rätt att be högt vid samlingarna och att använda sina andliga gåvor, men samhället accepterade inte att en kvinna undervisade männen.
  2. 2:15 Kvinnan hade fått som straff att föda barn under smärta, men satsen kan också tolkas: om hon accepterar sitt barnafödande. Eller: genom Barnets födelse, dvs. Jesus födelse.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

1 Timotheosbrevet 2 Svenska Folkbibeln (SFB)

Föreskrifter för gudstjänsten

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.

Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande. På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder 10 utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan. 11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. 12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, 13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva. 14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. 15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn,[a] om hon fortsätter att leva[b] ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Footnotes:

  1. 1 Timotheosbrevet 2:15 under det att hon föder barn Dvs under det att hon lever i sin kallelse som mor.
  2. 1 Timotheosbrevet 2:15 om hon fortsätter att leva Ordagrant: "om de (dvs kvinnorna) fortsätter att leva  . . . "
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Viewing of
Cross references
Footnotes