A A A A A
Bible Book List

1 Timotheosbrevet 3 Svenska 1917 (SV1917)

Det är ett visst ord, att om någons håg står till en församlingsföreståndares ämbete, så är det en god verksamhet han åstundar.

En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

icke begiven på vin, icke våldsam, utan foglig, icke stridslysten, fri ifrån penningbegär.

Han bör väl förestå sitt eget hus och hålla sina barn i lydnad, med all värdighet;

ty huru skulle dem som icke vet att förestå sitt eget hus kunna sköta Guds församling?

Han bör icke vara nyomvänd, för att han icke skall förblindas av högmod och så hemfalla under djävulens dom.

Han bör ock hava gott vittnesbörd om sig av dem som stå utanför, så att han icke utsättes för smälek och faller i djävulens snara.

Församlingstjänarna böra likaledes skicka sig värdigt, icke vara tvetaliga, icke benägna för mycket vindrickande, icke snikna efter slem vinning;

de böra äga trons hemlighet i ett rent samvete.

10 Men också dessa skola först prövas; därefter må de, om de befinnas oförvitliga, få tjäna församlingen.

11 Är det kvinnor, så böra dessa likaledes skicka sig värdigt, icke gå omkring med förtal, men vara nyktra och trogna i allt.

12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man; han skall hålla god ordning på sina barn och väl förestå sitt hus.

13 Ty de som hava väl skött en församlingstjänares syssla, de vinna en aktad ställning och kunna i tron, den tro de hava i Kristus Jesus, uppträda med mycken frimodighet.

14 Detta skriver jag till dig, fastän jag hoppas att snart få komma till dig.

15 Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja, att du skall veta huru man bör förhålla sig i Guds hus, som ju är den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste.

16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: »Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten.»

1 Timotheosbrevet 3 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Ledare i församlingen

Detta budskap är tillförlitligt.

Den som vill bli ledare för en församling strävar efter en viktig uppgift. Därför ska det inte finnas något att anmärka på hos en ledare. Han ska vara trogen i sitt äktenskap[a], nykter, självbehärskad, korrekt i sitt uppträdande, gästfri och kunna undervisa. Han får inte missbruka alkohol eller vara våldsam utan måste vara mild och vänlig och inte ställa till med bråk, inte heller älska pengar. Han måste kunna leda sin egen familj och uppfostra sina barn så att de lyder och visar respekt. För om någon inte kan leda sin egen familj, hur ska han då kunna ansvara för Guds församling? Han får inte vara nyomvänd, för då kan han bli högmodig och få samma dom som djävulen.[b] Han ska ha ett gott rykte bland människorna utanför församlingen, så att han inte blir hånad och lurad i en fälla av djävulen.

På samma sätt ska tjänare vara värda respekt och uppriktiga. De får inte dricka mycket alkohol och inte ha begär efter pengar. De ska bevara trons hemlighet i ett rent samvete. 10 Först måste de granskas, och om ingen har något att kritisera dem för kan de börja sin uppgift.

11 På samma sätt ska de kvinnliga tjänarna[c] vara värda respekt. De får inte sprida skvaller utan måste vara nyktra och pålitliga i allt.

12 En tjänare måste vara trogen i sitt äktenskap[d] och kunna leda sina barn och sitt hem. 13 De som sköter sin uppgift väl når en respekterad ställning och stor övertygelse i sin tro på Kristus Jesus.

Sanningen om vår tro

14 Jag skriver till dig därför att jag hoppas att snart kunna resa till dig, 15 men om jag dröjer, så vet du nu hur allt ska vara ordnat i Guds hushåll, den levande Gudens församling, sanningens pelare och grund.

16 Och alla måste erkänna att gudsfruktans hemlighet är stor:

Han uppenbarades i mänsklig gestalt,
    visades rättfärdig i Anden,
sågs av änglarna,
    förkunnades bland folken,
blev trodd i världen
    och togs upp till härligheten.

Footnotes:

  1. 3:2 Ordagrant: en kvinnas man, vilket också innebär att han bara får vara gift en gång, alltså inte omgift efter en skilsmässa.
  2. 3:6 Eller: och då får djävulen honom att falla.
  3. 3:11 Eller: tjänarnas hustrur.
  4. 3:12 Se not till v. 2.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes