A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 39:8-43 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Bröstskölden

Bröstskölden gjordes i konstvävnad av samma slag som efoden, av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Den gjordes fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln[a] lång och en halv aln bred. 10 På den satte man fyra rader stenar[b]: i första raden karneol, topas och smaragd, 11 i andra raden granat, safir och kalcedon, 12 i tredje raden hyacint, agat och ametist 13 och i fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. Med flätverk av guld omgavs de i sina infattningar. 14 Stenarna var tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten bar namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat på samma sätt som man graverar sigill.

15 Till bröstskölden gjorde man flätade kedjor så som man gör snoddar, och av rent guld. 16 Vidare gjorde man två flätverk av guld och två ringar av guld och satte de båda ringarna i två av bröstsköldens hörn. 17 Man fäste de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn.

18 De båda snoddarnas andra ändar fäste man vid de två flätverken och satte fast dem vid framkanten på efodens axelstycken. 19 Man gjorde två ringar av guld och satte dem i de båda andra hörnen av bröstskölden, vid den kant som var vänd in mot efoden. 20 Sedan gjorde man två ringar av guld och satte dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken där efoden fästes ihop ovanför skärpet. 21 Man knöt fast bröstskölden med en mörkblå snodd som gick från dess ringar in i efodens ringar, för att den skulle sitta fast ovanför efodens skärp, så att bröstskölden inte skulle lossna från efoden, precis som Herren hade befallt Mose.

De övriga prästkläderna

22  Efodkåpan gjordes i vävt tyg, helt och hållet i mörkblått. 23 Mitt på kåpan gjordes en öppning, som liknade öppningen på en pansarskjorta. Öppningen hade en kant runt om för att den inte skulle slitas sönder. 24 På kåpans nedre fåll satte man granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött tvinnat garn. 25 Man gjorde bjällror av rent guld och satte dem mellan granatäpplena runt hela fållen på kåpan mellan granatäpplena: 26 en bjällra och ett granatäpple, sedan en bjällra och ett granatäpple, runt fållen på den kåpa som skulle bäras vid tjänstgöringen, så som Herren hade befallt Mose.

27  Och man gjorde tunikorna åt Aron och hans söner av en vävnad i fint lingarn, 28 turbanen och högtidshuvorna av fint lingarn, byxorna av tvinnat fint lingarn 29 och bältet av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn i brokig vävnad, allt så som Herren hade befallt Mose. 30  Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt Herren. 31 Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som Herren hade befallt Mose.

Mose inspekterar tabernaklet

32 Så blev allt arbetet på uppenbarelsetältets tabernakel fullbordat. Israels barn utförde det, och de gjorde i allt så som Herren hade befallt Mose. 33  Och de förde fram tabernaklet till Mose, tältet med alla dess tillbehör, hakarna, brädorna, tvärstängerna, stolparna och fotstyckena, 34 överdraget av rödfärgade fårskinn, överdraget av tahasskinn, det täckande förhänget, 35 vittnesbördets ark med dess stänger och nådastolen, 36 bordet med alla dess tillbehör och skådebröden, 37 ljusstaken av rent guld, lamporna som skulle sättas på den och alla andra tillbehör till den, oljan till ljusstaken, 38 altaret av guld, smörjelseoljan och den väldoftande rökelsen, draperiet för ingången till tältet, 39 kopparaltaret med tillhörande koppargaller, stänger och alla tillbehör, karet med dess fotställning, 40 omhängena till förgården, dess stolpar och fotstycken, draperiet för porten till förgården, dess linor och tältpluggar, alla redskap för arbetet vid uppenbarelsetältets tabernakel 41 samt de vävda kläderna till tjänsten i helgedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.

42 Så som Herren hade befallt Mose hade Israels barn i allt utfört hela arbetet. 43 Mose inspekterade hela arbetet, och se, de hade utfört det så som Herren hade befallt. Så hade de gjort. Och Mose välsignade dem.

Footnotes:

  1. 39:9 en halv aln   Nästan 25 x 25 cm.
  2. 39:10 stenar   Alla stenarna kan inte identifieras med säkerhet. Deras färger var troligen, i angiven ordning, röd, gul, grön, röd/turkos, mörkblå, röd, röd/blå, brun, vinröd, gul, svart och grön.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

2 Moseboken 39:8-43 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Bröstskölden gjordes också i konstvävnad, precis som efoden, av guld, blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. Den var fyrkantig, 25 centimeter bred, 25 centimeter lång och dubbelvikt. 10 I den sattes fyra rader stenar, i den första en karneol, en topas och en smaragd, 11 i den andra en rubin, en safir och en kalcedon, 12 i den tredje en hyacint, en agat och en ametist, 13 och i den fjärde en krysolit, en onyx och en jaspis. De var infattade i flätverk av guld. 14 I de tolv stenarna var namnen på Israels tolv söner ingraverade, som på sigill, en för varje stam.

15 Till bröstskölden gjordes kedjor av rent guld, tvinnade som snören, 16 och två flätverk av guld och två guldringar som fästes vid två hörn i bröstskölden. 17 De två guldsnoddarna fäste de vid de två ringarna i bröstsköldens hörn 18 och de två andra ändarna av snoddarna vid de två flätverken på framsidan i axelstyckena. 19 Två guldringar gjordes och sattes fast på bröstsköldens nedre hörn, på insidan närmast efoden. 20 De gjorde sedan två andra guldringar som de fäste framtill på efodens axelstycken, längst ner vid sömmen ovanför bältet. 21 Bröstskölden bands fast vid sina ringar till efodens ringar med ett blått snöre, så att den satt ovanför efodens bälte och inte skulle lossna från efoden. Så hade Herren befallt Mose.

22 Efodkåpan gjordes helt av blått tyg, 23 med en öppning i mitten för huvudet, med en krage, för att tyget inte skulle gå sönder. 24 Runt fållen fäste man granatäpplen, som var gjorda av blått, purpurrött och karmosinrött tvinnat garn. 25 Av rent guld gjorde de bjällror som sattes mellan granatäpplena runt fållen, 26 ett granatäpple och en bjällra växelvis runt fållen på kåpan. Denna kåpa skulle bäras vid tjänstgöring så som Herren hade befallt Mose.

27 De gjorde tunikor åt Aron och hans söner av fint lingarn. 28 Turbanen, huvudbonaderna och underkläderna vävdes alla av fint lingarn, 29 likaså vävdes bältet i brokig väv av tvinnat fint lingarn, blått, purpurrött och karmosinrött, så som Herren hade befallt Mose. 30 Sedan gjorde de plattan och det heliga diademet av rent guld och graverade in, som man graverar i ett sigill, ”Helgad åt Herren”. 31 Man fäste ett blått snöre på den och satte den upptill på turbanen, så som Herren hade befallt Mose.

32 Slutligen var allt arbete med boningen, uppenbarelsetältet, färdigt. Israeliterna gjorde allting som Herren befallt Mose.

Mose inspekterar arbetet

(2 Mos 35:10-19)

33 Sedan förde man fram hela tältet till Mose: boningen och allt som tillhörde det, hakarna, brädorna, tvärstängerna, stolparna, socklarna, 34 överdraget av rödfärgade baggskinn, överdraget av delfinskinn och det skyddande förhänget, 35 arken med förbundstecknet, stänger, försoningsstället, 36 bordet med dess tillbehör, skådebröden, 37 lampstället av rent guld med dess lampor, tillbehör och olja, 38 guldaltaret, smörjelseoljan, den välluktande rökelsen, förhänget för ingången till tältet, 39 kopparaltaret, kopparnätet, bärstängerna och alla övriga tillbehör, tvättfatet med dess ställning, 40 förhängena till förgården, stolparna och deras socklar, förhänget till förgårdens port, linorna och pluggarna och alla redskap som behövs för tjänsten i boningen, i uppenbarelsetältet, 41 de vävda dräkterna för helgedomstjänsten, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder.

42 Israels folk hade utfört allt arbete så som Herren befallt Mose. 43 Mose inspekterade allt arbete de utfört och såg att allt var gjort som Herren hade befallt, och han välsignade dem.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes