A A A A A
Bible Book List

2 PEDRO 3 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Oj tul juntl maj Kaaw

Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, ja tcab uˈj lu nxiˈ ntzˈiˈbena te cyey tuˈn tcyaj nkˈumena te cyey tiˈj xnakˈtzbil jaxxix, tuˈntzen t‑xiˈ cyiiˈna jun cynaabla tzˈaklxix. Miˈn tzˈel cyyol jxin xjan tyolel Dios te ootxa tuj cycˈuˈja, bix jyol e tkba jxin Kaaw, Clol ke, bix jkˈiˈn cyuˈnj xin t‑xel Jesús cyey. Ilxix tiˈj qˈuelel cyniˈya tiˈj cyuj mancˈbil kˈij chi ul juntl wik xjal te xmucchalte cyey cuma nchi ayona oj tul meltzˈaj Jesús. Cuma nuk tikˈch cyajbil yaaˈn baˈn cbinel cyuˈn. Cykbaˈ cyjulu: “Tzin tkbaˈn tyol Dios tzul meltzˈaj Cristo, pero nuk ten. ¿Ti ma baj tiˈj yol lu? Jatxe tej cycyim t‑xel Jesús, ttenx cykilca tisex tej tbint twitz txˈotxˈ,” tz̈i cybel. Pero yaaˈn jax cyyol ka ttenx cykilca jatxe tej tbint twitz txˈotxˈ, cuma el cyiiqˈuen e cub xiten Dios twitz txˈotxˈ jun maj. Tej tbinchante Dios twitz cyaˈj bix twitz txˈotxˈ tuya tyol tuj tneel, e xiˈ tkbaˈn tuˈn tcub pax aˈ, tuˈn tcyaj jun tkiyˈ aˈ te jawne tibajxe cyaˈj, bix tuˈn tcyaj juntl tkiyˈ aˈ te cubne. Tuˈnj aˈ e cyaj tibajxe cyaˈj, e cub xiten Dios cykilca twitz txˈotxˈ tej tcyaj twitz txˈotxˈ tjakˈ aˈ. Jax juˈx cwel xiten Dios twitz cyaˈj bix twitz txˈotxˈ te jaˈlewe. Tzyuˈnke tuˈnx tyol Dios tuˈn cyocx tuj kˈakˈ oj tpon kˈij tuˈn cypon ke aj il tuj xkel twitz Dios.

Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, kape tuj cywitza nimxsen tyem nayon Kaaw tiˈj tuˈn tul meltzˈaj. Pero tzˈel cyniˈya tiˈj lu: Tuj twitz Kaaw, jun kˈij junx taˈ tisen jun mil jnabkˈi, bix jun mil jnabkˈi junx taˈ tisen jun kˈij. Miˈn yajtl Cristo tuˈn tjapan baj tuya jun yol tuˈn tul meltzˈaj, tisen tzin cykbaˈn juun xjal, sino nayon cyiˈja tuya pasensya. Tcyˈixin tuˈn t‑xiˈ jun xjal tuj il. Nuk oˈcx tajxin tuˈn cyajtz meltzˈaj cykilca xjal tuya Dios. 10 Jaxxixxsen tzul meltzˈaj Kaaw, bix tzulxin jun kˈij mintiiˈ tumel, tisen jun alakˈ chˈinnchˈe oj ntzaj te koniyan. Bix tuj tzunj kˈij lu oj tul meltzˈajxin, pjel twitz cyaˈj tuya jun tkˈajkˈajel tisen oj najkelen tken kˈakˈ tuj cˈul. Cwel patet ke cheˈw tuyax xjaw tuyax kˈij, bix pjel tzˈeyˈ twitz txˈotxˈ tuya cykilca at twitz txˈotxˈ.

11 Key ocslal, il tiˈj pjel cykilca juˈwa. Juˈ tzunj, mas baˈn tuˈn t‑xiˈ cynimana Dios bix tuˈn tel cypaˈn cyiiba tiˈj yaaˈn baˈn. 12 Cuma cwel tzˈeyˈ twitz cyaˈj tuˈn kˈakˈ bix cwel ulj cykilca cheˈw bix xjaw bix kˈij bix twitz txˈotxˈ tuˈn kˈakˈ oj tul meltzˈaj Kaaw, juˈ tzunj, bincham cytena, bix tuya cykil cycˈuˈja chi ayona tiˈj kˈij oj tul meltzˈaj. 13 Pjel twitz cyaˈj bix twitx txˈotxˈ te jaˈlewe, pero ma cyaj tkbaˈn Dios cbinel jun acˈaj twitz cyaˈj bix jun acˈaj twitz txˈotxˈ, jaaˈ tumel chi temel nuk oˈcx kej baˈn. Bix nko ayon tiˈj lu.

14 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, cuma nchi ayona cyiˈj acˈaj twitz cyaˈj bix twitz txˈotxˈ, juˈ tzunj cˈoquel cycˈuˈja tiˈj tuˈn cytena tuj ttz̈yal oj tul meltzˈaj Kaaw, bix tuˈn sakxix taˈ cyanema, tuˈntzen mintiiˈ chˈin tzˈil cyiˈja bix mintiiˈ cypaltela. 15 Bix qˈuelel cyniˈya tiˈj nayon Kaaw tuˈn tul meltzˈaj, tuˈn t‑xiˈ tkˈoˈn amleˈn cye kej xjal kxol minaˈx tclet, tuˈn cycyajtz meltzˈaj tuya Dios.

Jax juˈx Pablo n‑oc takˈ ke, o txiˈ ttzˈiˈben cyey tiˈj ti pjel, bix jyol e cub ttzˈiˈben, e kˈoj te tuˈn Dios. 16 Tuj cykilca uˈj nxiˈ tsmaˈn Pablo, nyolen tiˈj ti tten oj tul meltzˈaj Kaaw bix tuˈn binne cytena oj tul. At juun tyol Pablo cyiw tuˈn tel kniyˈ tiˈj, bix juˈ tzunj, kej ocslal min tzˈel cyniyˈ tiˈj bix yaaˈn cyiwke tuj cyocslabl, nuk nbaj cymeltzˈuˈn kej yol lu, tisen nuk nbaj cymeltzˈuˈn yol tzˈiˈben tuj tyol Dios. Ka ma cheˈx lpe tiˈj ẍtakˈ yol juˈwa, chi xeˈltzen tuj il.

17 Key ocslal n‑oc cyakˈa weya, cuma ya n‑el cyniˈya tiˈj cyaj xnakˈtzal ẍtakˈ tuˈn cytzpeta tuj cyocslabla, juˈ tzunj cycˈojlanxix cyiiba, tuˈntzen miˈn baj cycˈuˈja tiˈj jaxxix yol oj nchi ẍtakˈen, tuˈn miˈn cyaj cycyeˈyena cyocslabla. 18 Mas baˈn tuˈn cytz̈ˈiynen cytz̈ˈiya tuj cyocslabla tuˈnj tel cyniˈya tiˈj xtalbil o kˈoj te cyey tuˈn Clol ke, bix tuˈnj tel cyniˈya tiˈ Kaaw Jesucristo. ¡Chi nimanxita tbi jaˈlewe bix te junx maj! Juˈxit ttena.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes