A A A A A
Bible Book List

2 TIMOTEO 2 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Jun tbanelxix soldado te Jesucristo

Nim xjal o cyaj cyeˈyente Jesús. Yaltzen tey ncwal, tcuya tzuna tuˈn ttzaj tipemala tuˈn Dios, tuˈn tcub weˈy twitz Dios, cuma mojleca tuya Jesús. Ti jilel kej yol o tzˈoc tbiˈna wiˈj cywitz nim xjal, kbanxse cyej xjal baˈn toc ke kcˈuˈj cyiˈj tuˈn tbint‑xix cyxnakˈtzan te cabtl.

Tziyˈxse tuˈna ti jilel qˈuixcˈaj qˈuiyeley tuj taakˈen Jesús, tisenj weya, bix tisenxix jun soldado niyˈx tuˈn tuj taakˈen tcawel. Kej soldado min tzˈaj cycˈuˈj tiˈ ti jileltl, cuma il tiˈj n‑oc cycˈojlaˈn cycawel. Jaxse juˈx tey, miˈn tzˈel tiiˈna tcˈuˈja tiˈ taakˈen Jesús. Jaxse juˈx, ka at jun ajkelel tuj jun skach, ka min xbaj t‑xnakˈtzan tiib te ajkelel, bix ka min s‑oc tcˈuˈj tiˈj tkaˈyel cxeˈl kˈonte tuj il tuj tsakech, mlay tcama tcotz. Jaxse juˈx cab xjal akˈanal tuj jun camon akˈuntl. Ja tzunj mas nim tzˈakˈanan, jaxse jaj ckˈil tej tneel twitz awal. Xiˈmanxse tiˈj ti tzin tyeecˈan jyol cyiˈ soldado bix jyol tiˈ jun ajkelel bix jyol cyiˈj akˈanal tuj camon akˈuntl, bix Dioste cwel kˈonte tumel tuˈn tel tniˈya cyiˈj techlala.

Miˈn tzˈel tuj tcˈuˈja ka Jesús, Scyˈoˈn tuˈn Dios, xjal texin, jatze eˈla itzˈjxin cyiˈ te tja cawel David. Bix jax Diosxin, cuma e telniˈyax tej tjatz itzˈjxin tuj tcyamecyxin. Ja tzunj lu tloqˈuel jbaˈn tpocbal kˈiˈn wuˈna. Tuˈn tzunj baˈn tpocbala niyˈxsewe takˈ wuˈn, hasta nchin cub ẍpet tuya cadena tuj tzeeˈ tisen jun byol xjal. Pero te Dios tyol, tzakpiˈnxte tuˈn tel tpocbal tuj cykil twitz txˈotxˈ. Yaaˈn ẍpoˈnte tisenj weya. 10 Pero cykilj qˈuixcˈaj qˈuiyax wuˈn, qˈuiyaxwe wuˈn cuma tuˈntzen cybinte jxjal xiˈnen te ocslal Jesús, tuˈntzen baˈn cyiikˈente jcoˈpbil o toye Jesús, bix tuˈntzen cypon tuya Jesús, tuˈn cyten tuyaxin te junx maj tuj jun lugar axse banel bix tzinxse ntxakakan. 11 Te ja tyol jilj lu, jax teja. Tz̈i cyjulu: “Ka ma txiˈ kkˈon kiib tuj cyamecy nuk tiˈjcˈa Jesús, ko itzˈjeltzen tuyaxin. 12 Ka ma tziyˈx qˈuixcˈaj kuˈn nuk tiˈjcˈaxin, attzen koclel tuyaxin tuj tcawbilxin. Ka min xcyaj kkˈoˈn tuj chicˈaj ka te Jesús ejooˈ, ja tzunxin cyjel kˈonte tuj chicˈaj ka yaaˈn texin ejooˈ. 13 Pero texin tzinx nbint texin tuˈn ti jilel tzin tkbaˈnxin, bix mlay cub tchˈixbeˈn texin tyolxin, amale mint bint ke kuˈn alcyej nxiˈ kyolen,” tz̈i tyol jilj.

Jun seyˈ bix baˈn xnakˈtzal tuj twitz Dios

14 Kbanxse ti toc wuˈn cye xjal, bix tzinenxse kbanx cye twitz Dios tuˈn miˈn baj cypetxen cyiib tiˈj yol tuj tyol Dios. Oj cyakˈ petxl cyiib juˈwa, mintiiˈ baˈn tajbeˈna, bix alj ma tzˈoc ebinte, nuk akˈbilcye tuj il. 15 Pjelxix t‑xnakˈtzaˈna tiˈj ti ctemela tuˈn toca te jun xjal seyˈ bix baˈn twitz Dios. Oj tbint tuˈna juˈwa, mintiiˈxix il tiˈj tjaw chˈixewey tiˈj tiiˈn xnakˈtzana cye xjal. Xnakˈtzam tyol Dios cye xjal tuˈn tcyajxix tzinen tuj cywitz.

16 Oj takˈa xnakˈtzal xjal, xomel jtikˈch yolel mintiiˈ baˈn tajbeˈna, bix te twitz txˈotxˈ, bix jun wikxitl tten tuya tyol Dios, cuma ja tzunja n‑el lakˈbante cye xjal mas tiˈ Dios. 17 Tisen veneno nxiˈ leˈn tuj cychuˈl xjal, juˈxse cyten jyola te cyanem xjal. Juˈtzen tten cyxnakˈatz Himeneo bix Fileto cye xjal. 18 O chi cub tzpet tuj yol jaxxix, cuma eteˈcˈa kbalte cye xjal ka yaaˈn juˈ ttenj tyol Dios nbyan ka cjawetz itzˈj kxumlal juntl maj. Cyuˈn tzunj yol lu nxaˈ cyxooˈn cyanem xjal tiˈ Jesús. 19 Pero te Dios tyol o cyajte tloqˈuel mlay cub xitj. Bix al tzunj ma tzˈoc ebinte tyolxin, tz̈itzen Dios cyjulu: “Ttzkiˈnte Kman Dios al kej texin t‑xjal,” bix “Al kej ma chi naˈnte ka ja Dios Cyaaw, il tiˈj qˈuelel cypaˈn cyiib tiˈj tkaˈyel,” tz̈i Dios.

20 Tuj jun jaaˈ te jun kˈina at lak te oro bix te plata. Ejeeˈ tzunja nintzaj cymunel. Bix jax atte lak te tzeeˈ bix te txˈotxˈ. Ejeeˈ tzunja yaaˈn nintzaj cymunel. 21 Jaxse juˈx ka at jun xjal ma ttxˈaj tiib cyuj tkaˈyel o byan wuˈna, baˈntltzen te tajbel‑lel tuj nintzaj taakˈen Dios, tisen tzunj lak nintzaj tmunel tuj twitz taaw. 22 Juˈ tzunj xomel jkaˈ tajbela tuj tcwalela. Tetzen t‑xelja bincham tzunj baˈnxix tuj twitz Dios, cˈoquelxix takˈ tey, baˈnx cwel weˈy twitz Jesús, bix cwel tena tuj ttz̈yal. Jyom tzunja lu cyuyaj xjal jaxxix cyuˈn twitz Dios.

23 Miˈn tzˈoc tkˈoˈna tcˈuˈja tiˈ tyol jun xjal oj takˈ petxl tyol. Ttzkiˈntl tzuna nuk kˈoj tzin tjyoˈn. 24 Jun onlte Dios, mixben tcub ten tuj kˈoj. Yaaˈn juˈ tewa, sino cwelxix tente tuj baˈn tuya cykil xjal, tbanelxix tnaabl te xnakˈtzal, bix nimx tcˈuˈj oj toc bint jkaˈ tiˈj, 25 bix cxeˈl tkbaˈn tuyaxix tanem cyej xjal n‑oc jyonte tuya kˈoj. Ojtzen t‑xiˈ tkbaˈn onlte Dios cyej xjal jyol kˈoj juˈwa, kapetzen jacˈa tzˈel cyniyˈ tiˈ cyil twitz Dios, bix tuˈn tel cyniyˈ tiˈj alcyej yol jax, 26 tuˈn tel cywatl, bix tuˈn cytzokpaj tuj tkˈab taaw il, jaaˈj tzyuˈnake tuˈn tcub cybinchaˈnj ti jilel tajbil taaw il.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes