A A A A A
Bible Book List

2 Thessalonikerbrevet 2 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Händelser innan Jesus kommer tillbaka

När det gäller vår Herre Jesus Kristus återkomst och att vi ska samlas hos honom, ber vi er, syskon, att inte utan vidare tappa fattningen och låta er skrämmas, vare sig av någon ande eller något vi skulle ha sagt eller skrivit och som hävdar att Herrens dag redan är här. Låt er inte luras, vad de än säger. Först måste nämligen ett avfall komma och en laglöshetens människa[a] träda fram, undergångens son. Han är motståndaren, som ska trotsa allt som kallas gud och är heligt. Han ska ta plats i Guds tempel och påstå att han själv är Gud.

Kommer ni inte ihåg att jag berättade det när jag var hos er? Och ni vet vad det är som hindrar honom, så att han inte kan träda fram förrän det är dags för honom att komma. Laglösheten verkar ju redan i hemlighet. Det enda som fattas är att han som är hindret röjs ur vägen. Men sedan ska den Laglöse visa sig, han som Herren Jesus bara behöver andas på för att döda och förinta när han återvänder i sin härlighet. Den Laglöses ankomst är ett Satans verk. Det ska ske med stor kraft och tecken och falska under, 10 och genom all slags orättfärdiga konster luras de som går förlorade. Dessa människor ville ju inte ta emot kärleken till sanningen som kunde ha räddat dem. 11 Därför låter Gud dem drabbas av en mäktig villfarelse, så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa, som inte trodde på sanningen, utan njöt av orättfärdigheten.

Håll fast vid sanningen

13 Men vi måste alltid tacka Gud för er, syskon som Herren Jesus älskar. Gud utvalde ju er redan från tidens början[b] till att bli räddade genom att Anden helgar er och genom tron på sanningen. 14 Det var detta Gud kallade er till genom evangeliet som vi förkunnar, så att ni skulle få dela härligheten med vår Herre Jesus Kristus.

15 Stå därför fasta, syskon, och följ den undervisning ni har fått av oss, muntligen eller i våra brev.

16 Må vår Herre Jesus Kristus själv, och Gud, vår Fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och ett säkert hopp, 17 uppmuntra era hjärtan och ge er kraft att alltid göra och säga det som är gott.

Footnotes:

  1. 2:3 Laglöshetens människa syftar på en motståndare till Kristus, på samma sätt som Antikrist, jfr 1 Joh 2:18,22.
  2. 2:13 Enligt en del handskrifter: Gud lät er bli de första som skulle räddas…
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

2 Thessalonikerbrevet 2 Svenska 1917 (SV1917)

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?

Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

14 Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

15 Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

16 Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

17 han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

Viewing of
Cross references
Footnotes