A A A A A
Bible Book List

2 Krönikeboken 9:21 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

21 Kungen hade skepp som gick till Tarshish med Hurams folk, och en gång vart tredje år kom Tarshishskeppen[a] hem och förde med sig guld och silver, elfenben, apor och påfåglar.

Footnotes:

  1. 9:21 Tarshishskeppen   Långdistansskepp som kunde segla över Medelhavet (se not till 1 Mos 10:4).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 45:13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

13  Dottern Tyrus kommer med gåvor,
    de rika bland folket
        söker din gunst.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 48:8 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

som när östanvinden krossade
    Tarshishskeppen[a].

Footnotes:

  1. 48:8 Tarshishskeppen   Handelsflotta som förliste på Josafats tid (se 2 Krön 20:36f).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 68:30 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

30  På grund av ditt tempel
        i Jerusalem
    ska kungar komma
        med gåvor till dig.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 42:4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Han ska inte försvagas
        eller brytas ner
    förrän han har grundat rätten
        på jorden.
    Havsländerna väntar
        på hans undervisning.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 42:10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

En ny sång

10  Sjung en ny sång till Herren,
        sjung hans lov från jordens ände,
    ni som reser på havet
        och allt som finns i det,
    ni havsländer med era invånare.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 60:5-22 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Då ska du se det
        och stråla av fröjd,
    ditt hjärta ska bäva och vidga sig,
        för havets rikedomar
            ska föras till dig,
        folkens skatter ska tillfalla dig.
Skaror av kameler ska täcka dig,
    unga kameler
        från Midjan och Efa[a].
    Från Saba[b] kommer de alla,
        de bär guld och rökelse
            och förkunnar Herrens lov.
Alla Kedars hjordar
        ska samlas till dig,
    Nebajots[c] baggar
        ska stå till din tjänst.
    De ska offras till välbehag
        på mitt altare,
    och jag ska förhärliga
        min härlighets hus.
Vilka är dessa
    som kommer flygande som moln,
        som duvor till sitt duvslag?
Kustländerna hoppas på mig,
        främst kommer Tarshishskepp[d]
    för att föra hem dina söner
        från fjärran land.
    De har med sig silver och guld
        åt Herren din Guds namn,
            åt Israels Helige,
    för han förhärligar dig.

10  Främlingar ska bygga upp
        dina murar
    och deras kungar ska betjäna dig,
        för jag slog dig i min vrede
    men i min nåd
        förbarmar jag mig över dig.
11  Dina portar ska ständigt stå öppna,
    varken dag eller natt
        ska de stängas,
    så att folkens rikedomar
        kan föras till dig
    och deras kungar föras med i tåget.
12 För det folk eller rike
    som inte vill tjäna dig
        ska gå under,
    sådana folk ska förgöras helt.
13  Libanons härlighet[e]
        ska komma till dig,
    både cypress och alm och buxbom,
        för att pryda
            min helgedoms plats.
    Jag vill göra platsen för mina fötter
        härlig.
14 Bugande ska dina förtryckares söner
        komma till dig,
    alla som föraktade dig
        ska falla ner för dina fötter.
    Och de ska kalla dig "Herrens stad",
        "Israels Heliges Sion".

15  I stället för att du var övergiven
        och hatad[f]
    så att ingen ville ta vägen
        genom dig,
    ska jag göra dig till härlighet
        för evigt,
    till en fröjd från släkte till släkte.
16  Du ska dia folkens mjölk,
        kungabröst ska du dia.
    Då ska du förstå att jag, Herren,
        är din frälsare,
    att Jakobs Mäktige
        är din återlösare.
17  Jag ska ge guld i stället för koppar,
    silver i stället för järn,
        koppar i stället för trä
            och järn i stället för sten.
    Jag ska sätta friden till din överhet,
        rättfärdigheten till din härskare.
18  Man ska inte mer höra om våld
        i ditt land
    eller förödelse och förstörelse
        inom dina gränser,
    utan du ska kalla dina murar
        för frälsning
    och dina portar för lovsång.
19  Solen ska inte mer vara ditt ljus
        om dagen,
    månen ska inte lysa dig
        med sitt sken.
    Herren ska vara ditt eviga ljus,
        din Gud ska vara din härlighet.
20  Din sol ska inte mer gå ner,
        din måne inte mer avta,
    för Herren ska vara ditt eviga ljus
        och dina sorgedagar ska vara slut.
21  Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga
        och besitta landet för evigt,
    som ett skott av min plantering,
        som ett verk av mina händer
            för att förhärliga mig.
22 Av den minste ska det bli tusen,
        av den ringaste ett stort folk.
    Jag, Herren, ska låta det ske snabbt
        när dess tid kommer.

Footnotes:

  1. 60:6 Midjan och Efa   Nomadstammar i nordvästra Saudiarabien (1 Mos 25:4, 2 Mos 2:15).
  2. 60:6 Saba   Handelsrike i nuvarande Jemen, berömt för guld och rökelse (1 Kung 10, Hes 27:22).
  3. 60:7 Kedar … Nebajot   Nordarabiska stammar (1 Mos 25:13, Hes 27:21).
  4. 60:9 Tarshishskepp   Långseglande handelsskepp. Tarshish låg någonstans i västra Medelhavet.
  5. 60:13 Libanons härlighet   Det berömda cederträet prydde Salomos tempel (1 Kung 5:8f).
  6. 60:15 hatad   Annan översättning: "försmådd" (jfr not till Luk 14:26).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Matteusevangeliet 2:11 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

11  och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom: guld, rökelse och myrra[a].

Footnotes:

  1. 2:11 rökelse och myrra   Dyrbara doftande kådor som bl a användes vid tempelgudstjänsten (se 2 Mos 30:23, 34).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes