A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 27:21 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

21 I uppenbarelsetältet, utanför förhänget framför vittnesbördet, ska Aron och hans söner sköta den från kväll till morgon inför Herrens ansikte. Det ska vara en evig stadga från släkte till släkte bland Israels barn.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

2 Moseboken 36:8-38 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Tabernaklet färdigställs

Alla de konstnärligt begåvade hantverkarna gjorde nu tabernaklet av tio tygvåder. Av tvinnat fint lingarn och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn gjorde de dem i konstvävnad med keruber på. Varje våd gjordes tjugoåtta alnar lång och fyra alnar[a] bred, alla våderna med samma mått. 10 Man fogade samman fem av våderna med varandra, och likaså fogade man samman de andra fem våderna med varandra. 11 I kanten på ena våden, ytterst på det hopfogade stycket, satte man öglor av mörkblått garn. Så gjorde man också i kanten på den våd som satt ytterst i det andra hopfogade stycket. 12 Femtio öglor satte man på den ena våden och femtio öglor satte man ytterst på motsvarande våd i det andra hopfogade stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13 Och man gjorde femtio hakar av guld och fogade samman våderna med varandra med hjälp av hakarna, så att tabernaklet bildade en helhet.

14  Man gjorde också tygvåder av gethår till ett tält över tabernaklet. Elva sådana våder gjordes.

15 Varje våd gjordes trettio alnar lång och fyra alnar[b] bred, de elva våderna hade samma mått. 16 Fem av våderna fogades samman för sig och de andra sex våderna för sig. 17 Man satte femtio öglor i kanten på den våd som satt ytterst i det ena hopfogade stycket och femtio öglor i kanten på den våd som satt ytterst i det andra hopfogade stycket. 18 Man gjorde också femtio hakar av koppar för att foga samman tältet till en helhet. 19 Dessutom gjordes ett överdrag av rödfärgade fårskinn till tältet och ett överdrag av tahasskinn att lägga ovanpå.

20  Brädorna till tabernaklet gjorde man av akacieträ och ställde dem upprätt. 21 Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en halv aln[c] bred. 22 På varje bräda sattes två tappar hopfogade med varandra. Så gjorde man på alla brädorna till tabernaklet. 23 Och av tabernaklets brädor satte man tjugo på södra sidan, åt söder, 24 och man gjorde fyrtio fotstycken av silver att sätta under de tjugo brädorna, två fotstycken under varje bräda för dess två tappar. 25 På samma sätt satte man på tabernaklets andra sida, den norra, tjugo brädor 26 med deras fyrtio fotstycken av silver, två fotstycken under varje bräda. 27 På tabernaklets baksida, åt väster, satte man sex brädor 28 och på tabernaklets hörn på baksidan två brädor. 29 De var dubbla nertill och även dubbla upptill, till den första ringen. Så gjorde man med dem båda, i de två hörnen. 30 Det blev alltså åtta brädor med sina fotstycken av silver, sammanlagt sexton fotstycken, två under varje bräda.

31 Man gjorde tvärstänger av akacieträ, fem till de brädor som var på tabernaklets ena sida, 32 fem till de brädor som var på tabernaklets andra sida och fem till de brädor som var på tabernaklets baksida, åt väster. 33 Man satte den mellersta tvärstången så att den gick tvärs över, mitt på brädorna, från den ena änden till den andra. 34 Brädorna överdrog man med guld, och ringarna på dem där tvärstängerna skulle skjutas in, gjordes av guld. Och tvärstängerna överdrogs med guld.

35  Man gjorde förhänget av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt tvinnat fint lingarn. Den gjordes i konstvävnad med keruber på. 36 Och till den gjorde man fyra stolpar av akacieträ och överdrog dem med guld, krokarna till dem gjordes av guld och man göt fyra fotstycken till dem av silver. 37 För ingången till tältet gjorde man ett draperi i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt tvinnat fint lingarn 38 och till detta fem stolpar med deras krokar. Deras knoppar och band överdrogs med guld och deras fem fotstycken gjordes av koppar.

Footnotes:

  1. 36:9 våd … tjugoåtta alnar … fyra alnar   Ca 14 x 2 meter.
  2. 36:15 våd … trettio alnar … fyra alnar   Ca 15 x 2 meter.
  3. 36:21 tio alnar … en och en halv aln   Ca 5 x 0,7 meter.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Kungaboken 3:4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Kungen begav sig till Gibeon[a] för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade tusen brännoffer på altaret där.

Footnotes:

  1. 3:4 Gibeon   Större stad (Jos 10:2) ca 1 mil nordväst om Jerusalem. Här stod uppenbarelsetältet och kopparaltaret från Moses tid (2 Krön 1:3f).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Krönikeboken 16:39-43 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

39  David lät också prästen Sadok och hans bröder prästerna bli kvar inför Herrens tabernakel på offerhöjden i Gibeon, 40  för att ständigt offra brännoffer åt Herren på brännofferaltaret, morgon och kväll, och göra allt som var skrivet i den lag som Herren hade gett Israel. 41 Och hos dem var Heman och Jedutun och de andra utvalda som nämnts vid namn. De skulle tacka Herren, för hans nåd är evig. 42 Hos dessa, nämligen Heman och Jedutun, förvarades trumpeter och cymbaler åt dem som skulle spela, liksom andra musikinstrument som hörde till gudstjänsten. Jedutuns söner gjorde han till dörrvakter.

43  Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt. Men David vände om för att hälsa sitt husfolk.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Krönikeboken 21:28-30 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

28 När David i den stunden såg att Herren hade bönhört honom på jebusiten Ornans tröskplats, frambar han där sitt offer.

29  Herrens tabernakel, som Mose hade låtit göra i öknen, stod vid den tiden tillsammans med brännofferaltaret på offerhöjden i Gibeon. 30  Men David vågade inte komma inför Guds ansikte för att söka honom. Så rädd var han för Herrens ängels svärd.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes