A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 29:38-46 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Det dagliga offret

38  Detta är vad du ska offra på altaret varje dag för all framtid: två årsgamla lamm. 39 Det ena lammet ska du offra på morgonen och det andra i skymningen. 40 Till det första lammet ska du offra en tiondels efa fint mjöl, begjutet med en fjärdedels hin[a] olja av stötta oliver och som dryckesoffer en fjärdedels hin vin. 41 Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren.

42  Från släkte till släkte ska detta vara ert dagliga brännoffer inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Där ska jag uppenbara mig för er och tala med dig. 43  Där ska jag uppenbara mig för Israels barn och den platsen ska bli helgad genom min härlighet. 44 Jag ska helga uppenbarelsetältet och altaret, och Aron och hans söner ska jag helga till präster åt mig. 45  Jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. 46  Och de ska inse att jag är Herren deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren deras Gud.

Footnotes:

  1. 29:40 en tiondels efa … fjärdedels hin   Ca 2,2 liter mjöl och 1 liter olja och vin.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

4 Moseboken 28:3-31 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Och säg till dem: Detta är vad ni ska offra åt Herren som eldsoffer: två felfria årsgamla lamm som ständigt återkommande brännoffer varje dag. Det ena lammet ska du offra på morgonen, och det andra lammet ska du offra i skymningen[a]. Och som matoffer ska du offra en tiondels efa fint mjöl, blandat med en fjärdedels hin[b] olja av stötta oliver. Detta är det dagliga brännoffret som offrades på Sinai berg till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. Som dryckesoffer till det ska du offra en fjärdedels hin för varje lamm. I helgedomen ska dryckesoffer av stark dryck utgjutas åt Herren. Det andra lammet ska du offra i skymningen. Med likadant matoffer och dryckesoffer som på morgonen ska du offra det, ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

Sabbatsoffret

På sabbatsdagen ska du offra två felfria årsgamla lamm och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer, med tillhörande dryckesoffer. 10 Detta är sabbatsbrännoffret, som ska offras varje sabbat utöver det dagliga brännoffret, med tillhörande dryckesoffer.

Nymånadsoffret

11 På era nymånadsdagar[c] ska ni som brännoffer åt Herren offra två ungtjurar, en bagge och sju felfria årsgamla lamm 12 samt tre tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till varje tjur, och två tiondels efa fint mjöl blandat med olja som matoffer till baggen, 13 och en tiondels efa fint mjöl[d] blandat med olja som matoffer till varje lamm. Detta är ett brännoffer till en ljuvlig doft, ett eldsoffer åt Herren. 14 De tillhörande dryckesoffren ska vara en halv hin vin till varje tjur, en tredjedels hin till baggen och en fjärdedels[e] hin till varje lamm. Detta är nymånadsbrännoffret som ska offras i var och en av årets månader. 15 Dessutom ska ni offra en bock till syndoffer åt Herren. Den ska offras tillsammans med det dagliga brännoffret, med tillhörande dryckesoffer.

Påskoffren

16  I första månaden, på fjortonde dagen i månaden, är Herrens påsk[f]. 17 På femtonde dagen i samma månad är högtid. Då ska man äta osyrat bröd i sju dagar. 18 På den första dagen ska man hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. 19 Och som eldsoffer, som brännoffer åt Herren, ska ni offra: två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, som ska vara felfria.

20 Som matoffer till det ska ni offra fint mjöl blandat med olja. Tre tiondels efa ska ni offra till varje ungtjur, två tiondels efa till baggen, 21 och en tiondels efa ska du offra till vart och ett av de sju lammen. 22 Dessutom ska ni offra en syndofferbock som ska bringa försoning för er. 23 Detta ska ni offra förutom morgonens brännoffer, som utgör det dagliga brännoffret.

24 Likadana offer ska ni offra varje dag i sju dagar, matoffer och eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. Tillsammans med det dagliga brännoffret ska detta offras med tillhörande dryckesoffer.

25 På den sjunde dagen ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras.

Veckohögtidens offer

26  På den dag då förstlingsskörden bärgas, då ni vid er veckohögtid[g] bär fram ett offer åt Herren av den nya grödan, ska ni hålla en helig sammankomst. Då ska inget arbete utföras. 27 Som brännoffer till en ljuvlig doft för Herren ska ni då offra två ungtjurar, en bagge och sju årsgamla lamm, 28 och som matoffer till det fint mjöl blandat med olja: tre tiondels efa till varje tjur, två tiondels efa till baggen, 29 och en tiondels efa till vart och ett av de sju lammen.

30 Dessutom ska ni offra en bock som ska bringa försoning för er. 31 Förutom det dagliga brännoffret med tillhörande matoffer ska ni offra detta, med tillhörande dryckesoffer. Djuren ska vara felfria.

Footnotes:

  1. 28:4 i skymningen   Ordagrant ”mellan aftnarna”. Tolkades längre fram som kl 15, mitt emellan solnedgången och middagstiden då solen börjar sjunka, och förknippades med ”bönen vid nionde timmen” (Apg 3:1).
  2. 28:5 en tiondels efa … en fjärdedels hin   Ca 2,2 liter mjöl och 1 liter olja och vin.
  3. 28:11 nymånadsdagar   Firades med en dag för vila, fest och gudstjänst (10:10, 1 Sam 20:5f, Jes 66:23).
  4. 28:12f tre … två … en tiondels efa fint mjöl   Ca 7 liter, 4,5 liter och 2,2 liter.
  5. 28:14 en halv hin vin … en tredjedels … en fjärdedels   Ca 1,8 liter, 1,2 liter och 1 liter.
  6. 28:16 påsk   Högtid kring påskalammet (2 Mos 12:21f, Luk 22:7f, 1 Kor 5:7) och befrielsen från Egypten. Infaller i mars-april. Se även 3 Mos 23:4f, 5 Mos 16.
  7. 28:26 er veckohögtid   Pingsten vid veteskörden i maj-juni. Se 3 Mos 23:15f med noter.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

2 Krönikeboken 13:11 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

11  De offrar åt Herren varje morgon och varje kväll brännoffer och väldoftande rökelse. Och de ordnar med bröd på bordet av rent guld och med den gyllene ljusstaken, så att lamporna på den lyser varje kväll, för vi håller vad Herren vår Gud har befallt oss att hålla. Men ni har övergett honom.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Esra 3:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

De uppförde altaret på dess plats, eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. På altaret offrade de brännoffer åt Herren, morgonens och kvällens brännoffer.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes