A A A A A
Bible Book List

3 Moseboken 26 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Lydnad innebär välsignelse

(5 Mos 7:12-16; 28:1-14)

26 Ni får inte göra er några avgudar eller sätta upp stenstoder eller ställa uthuggna stenar i ert land för att tillbe dem. Jag är Herren, er Gud.

Ni ska hålla mina sabbater och visa vördnad för min helgedom, för jag är Herren.

Om ni lyder mina stadgar och håller mina bud och rättar er efter dem, ska jag ge er regn regelbundet. Landet ska ge sin skörd och träden sin frukt. Ni ska få tröska tills det är dags för druvskörden och den ska i sin tur pågå tills det åter är dags att så. Ni ska få äta er mätta och bo tryggt i landet.

Jag kommer att ge er fred i landet och ni ska kunna gå till vila utan att behöva vara rädda. Jag ska driva bort alla farliga djur och inget svärd ska mer gå fram genom ert land. Ni ska förfölja era fiender och de ska dö för era svärd. Fem av er ska driva bort hundra och hundra ska driva bort tiotusen. Era fiender ska falla för era svärd.

Jag ska beskydda er, göra er fruktsamma och föröka er och upprätthålla mitt förbund med er. 10 Ni ska ha ett sådant överflöd av säd att äta att ni inte kommer att veta vad ni ska göra med den när nästa skörd är mogen. 11 Jag ska bo hos er och ska inte överge er. 12 Jag ska vandra ibland er och vara er Gud och ni ska vara mitt folk. 13 För jag är Herren, er Gud, som ledde er ut ur Egyptens land för att ni inte skulle behöva vara slavar. Jag har brutit sönder ert ok så att ni kan vandra fram med värdighet.

Följden av olydnad

(5 Mos 28:15-68)

14 Men om ni inte lyssnar till mig eller lyder mina bud 15 utan förkastar mina stadgar och föraktar mina befallningar så att ni inte handlar efter mina bud utan bryter mitt förbund, 16 så ska jag låta er drabbas av ångest, förödande sjukdom och brännande feber. Er syn ska försvagas och era liv förkortas. Ni ska så er säd förgäves och era fiender ska äta upp skörden.

17 Jag ska vända mig mot er och ni kommer att bli slagna av era fiender. De som hatar er kommer att regera över er. Ni kommer till och med att fly fast ingen förföljer er. 18 Om ni då fortfarande är olydiga mot mig, ska jag straffa er sju gånger värre för era synder. 19 Jag ska krossa ert stolta övermod och göra så att er himmel blir som järn och er jord som koppar. 20 Ni ska använda era krafter förgäves. Ert land ska inte ge skördar och era träd ska vara utan frukt.

21 Om ni ändå fortsätter med er fientliga inställning mot mig och inte vill lyssna till mig, ska jag låta er drabbas sju gånger värre såsom era synder förtjänar. 22 Jag ska sända vilda djur som ska döda era barn, fördärva era boskapshjordar och minska ert antal så att vägarna blir öde.

23 Om inte ens detta får er att bättra er utan ni fortsätter att vandra i strid mot min vilja, 24 ska jag möta er med samma fientlighet och göra det sju gånger värre för era synders skull. 25 Jag ska hämnas med svärd för att ni brutit förbundet med mig. Ni ska tvingas fly till era städer, jag ska sända sjukdomar bland er där och ni kommer att besegras av era fiender. 26 Jag ska förstöra era livsmedelsförråd, så att tio kvinnor ska i en enda ugn kunna baka ert bröd. Ni ska fortfarande vara hungriga efter att ha ätit de ransoner som vägs upp åt er.

27 Om ni då fortfarande inte lyssnar till mig utan fortsätter med er fientliga inställning, 28 ska jag låta min vrede komma lös över er och sända sju gånger värre straff för era synder. 29 Ni ska äta era egna söner och döttrar. 30 Jag ska förgöra era offerplatser, hugga ner era rökelsealtaren och lämna era döda kroppar att ligga och ruttna bland avgudarna. Jag ska avsky er. 31 Jag ska göra era städer öde och förstöra era helgedomar och kommer inte att finna lukten av era offer som behaglig. 32 Jag ska ödelägga ert land, så att era fiender som bor där kommer att förvånas.

33 Jag kommer att sprida ut er bland de olika folken och förfölja er med draget svärd. Ert land ska bli öde och era städer förstörda. 34 Då ska landet få gottgörelse för sina sabbater under den tid det ligger öde och ni är fångar i fiendeland. Då ska landet vila och njuta av sina sabbater. 35 Hela den tid landet ligger öde ska det ha den sabbatsvila det inte fick under era sabbater medan ni bodde där.

36 Jag kommer att göra dem som lämnats kvar så ängsliga i sina hjärtan i sina fienders länder att ljudet av ett löv som virvlar runt i vinden får dem att fly som om de förföljdes av en man med svärd. De ska falla när ingen jagar dem. 37 Även om ingen förföljer dem ska de snubbla över varandra i flykten som om de flydde för svärd. Ni kommer inte att kunna stå emot era fiender. 38 Ni ska förgås bland folken och uppslukas av era fienders land. 39 De som är kvar ska tyna bort i fiendeland på grund av sina egna synder men också på grund av sina förfäders synder.

40 Men då ska de bekänna både sina egna och sina förfäders synder, att de och deras förfäder syndat genom att handla trolöst mot mig och genom att avvisa mig 41 så att jag också visat fientlighet mot dem och fört dem till fiendens land. När slutligen deras onda hjärtan ödmjukar sig och de sonar sina synder, 42 ska jag på nytt komma ihåg mitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och jag ska tänka på landet. 43 Landet ska överges av dem och få njuta av sina sabbater medan det ligger öde utan dem. Då ska de sona sitt brott för att de förkastat mina stadgar och avskytt mina befallningar. 44 Trots detta ska jag ändå inte – medan de är i sina fienders land – utrota dem och bryta mitt förbund med dem, för jag är Herren, deras Gud. 45 För deras skull ska jag tänka på mitt förbund med deras förfäder som jag ledde ut ur Egypten medan alla folk såg på, för att jag skulle vara deras Gud. Jag är Herren.’ ”

46 Det här var de stadgar, bud och lagar som Herren gav genom Mose på Sinai berg.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes