A A A A A
Bible Book List

4 Moseboken 24 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

24  När Bileam såg att det behagade Herren att välsigna Israel, gick han inte som förut bort och såg efter spåtecken[a], utan vände sig mot öknen. Och när Bileam höjde blicken, såg han Israel i sina läger efter sina stammar. Och Guds Ande kom över honom. Då framförde han detta budskap:

”Så säger Bileam, Beors son,
    så säger mannen
        med det slutna ögat[b],
så säger han som hör Guds ord,
    han som skådar syner
        från den Allsmäktige,
    han som faller ner
        och får sina ögon öppnade.
Hur sköna är inte dina tält, o Jakob,
    dina boningar, o Israel!
Likt dalar utbreder de sig,
    likt trädgårdar vid en ström,
        likt aloeträd[c] planterade
            av Herren,
    likt cedrar vid vatten.
Vatten flödar ur hans ämbar,
        hans sådd blir rikligen vattnad.
    Större än Agag[d]
        ska hans kung vara,
    upphöjt är hans kungadöme.
Gud förde honom ut ur Egypten.
        Hans styrka är som vildoxens.
    Han ska sluka hednafolken,
        hans fiender.
    Han ska krossa deras ben,
        med sina pilar genomborra dem.

Han har lagt sig ner,

        han vilar som ett lejon,
    som en lejonhona,
        vem vågar oroa honom?
    Välsignad är den
        som välsignar dig,
    förbannad är den
            som förbannar dig!”

10 Då upptändes Balaks vrede mot Bileam, och han slog ihop händerna. Han sade till Bileam: ”Jag kallade hit dig för att förbanna mina fiender, men se, du har välsignat dem rikligt tre gånger. 11 Ge dig nu av hem igen! Jag sade att jag skulle visa dig stor ära, men se, Herren har hindrat att du skulle bli ärad.” 12 Bileam svarade Balak: ”Sade jag inte till sändebuden som du skickade till mig: 13  Även om Balak skulle ge mig så mycket silver och guld som ryms i hans palats, kan jag ändå inte överträda Herrens befallning av egen vilja i vare sig gott eller ont. Vad Herren säger, det måste jag tala.

Bileams fjärde profetia

14 Se, jag går nu hem till mitt folk. Kom, jag vill varna dig för vad detta folk kommer att göra mot ditt folk i kommande dagar.” 15 Och han framförde detta budskap:

”Så säger Bileam, Beors son,
    så säger mannen
        med det slutna ögat,
16 så säger han som hör Guds ord
        och har kunskap från den Högste.
    Han ser syner
        från den Allsmäktige
    när han faller ner
        och får sina ögon öppnade.
17  Jag ser honom, men inte nu,
    jag skådar honom,
        men inte nära.
    En stjärna stiger fram[e] ur Jakob,
        en spira höjer sig ur Israel.
    Den krossar Moabs tinningar
        och slår ner alla söner till Set.
18  Han ska få till besittning
        Edom och Seir, sina fiender.
    Och Israel ska göra mäktiga ting.
19 Ur Jakob ska en härskare komma,
    och de överlevande
        ska han utrota ur staden.”

20  Han fick se Amalek. Då framförde han detta budskap:

”Den förste bland hednafolken
        är Amalek,
    men slutet för honom
        blir undergång.”

21 Han fick se keniterna[f]. Då framförde han detta budskap:

”Säker är din boning,
    lagt på klippan är ditt näste.
22 Likväl ska Kain skövlas[g]
    när Assur för dig bort
        i fångenskap.”

23 Och han framförde detta budskap:
    ”O, vem kan bli vid liv
        när Gud låter detta ske?
24 Skepp ska komma
    från kitteernas kust,[h]
        de ska kuva Assur och kuva Eber.
    Men också de ska drabbas
        av undergång.”

25 Sedan stod Bileam upp och vände tillbaka hem. Också Balak for sin väg.

Footnotes:

 1. 24:1 spåtecken   Septuaginta och Bileamsinskriptionen i Deir Alla (se not till 22:5) antyder att Bileam tolkade sina spåtecken utifrån fåglars flygmönster.
 2. 24:3 slutna ögat   Annan översättning: ”öppna ögat” (även i v 15).
 3. 24:6 aloeträd   Växer i Afrika, liksom Israel omplanterades från Egypten till Kanaans land.
 4. 24:7 Större än Agag   Amaleks kung som senare besegrades av Israels kung Saul (1 Sam 15:8f).
 5. 24:17 En stjärna stiger fram   Profetia om Messias (jfr Matt 2:2f). Spiran stod för kungamakt (Ps 2:9, 45:7, 110:2).
 6. 24:21 keniterna   Ökennomader med god kontakt med israeliterna (Dom 1:16, 4:11, 1 Sam 15:6).
 7. 24:22 skövlas   Annan översättning: ”brännas”.
 8. 24:24 kitteernas kust   Cypern eller andra medelhavsöar (1 Mos 10:4, Jes 23:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

4 Moseboken 24 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

24 Bileam förstod nu att Herren tänkte välsigna Israel, så han avstod från att söka tecken som han gjort vid de tidigare tillfällena och såg i stället mot öknen. När han lyfte blicken, såg han Israel lägrat efter de olika stammarna. Då kom Guds Ande över Bileam och han stämde upp sin siarsång:

”Så talar Bileam, Beors son,
    mannen som kan se klart[a],
han som hört vad Gud säger,
    sett det som den Väldige har visat honom,
han som faller ner inför honom, och vars ögon öppnas:

Hur sköna är inte dina tält, Jakob,
    och dina boningar, Israel!

Som gröna dalar sträcker de sig ut,
    som trädgårdar vid flodstranden,
som aloeträd planterade av Herren själv,
    som cedrar vid vattnet.
Vatten ska flöda ur deras hinkar,
    och deras sådd ska vara välbevattnad.[b]

Deras kung ska bli större än Agag.
    Deras kungarike är upphöjt.

Gud har lett honom ut ur Egypten.
    Han har styrka som en vildoxe,
och ska sluka folken som står honom emot.
    Han ska bryta sönder fiendernas ben.
Han ska skjuta dem med vassa pilar.
    Han vilar som ett lejon,
som en lejoninna som ingen vågar störa.

Välsignad är den som välsignar dig,
    och förbannad den som förbannar dig!”

10 Nu blev Balak rasande. Han slog ihop händerna och sa: ”Jag skickade efter dig för att du skulle förbanna mina fiender och i stället har du nu välsignat dem tre gånger! 11 Ge dig i väg härifrån! Gå hem! Jag hade planerat att ge dig en riklig belöning, men nu har Herren berövat dig den förmånen.”

12 Bileam svarade Balak: ”Men jag sa ju till dina sändebud som du skickade, 13 att om du så gav mig hela ditt palats fyllt med silver och guld, så kunde jag ändå inte gå förbi Herrens ord och säga ett enda ord av mig själv, vare sig gott eller ont! Jag kan bara säga det som Herren befaller. 14 Nu ska jag gå tillbaka till mitt eget folk, men först vill jag tala om för dig vad detta folk kommer att göra med ditt folk i framtiden.”

Bileam välsignar Israel för fjärde gången

15 Bileam stämde upp sin siarsång:

”Så talar Bileam, Beors son, en man
    vars ögon är öppna.
16 Så talar han som hör Guds ord
    och får kunskap från den Högste.
Han ser vad den Väldige visat honom.
    Han faller ner inför honom och hans ögon öppnas.

17 Jag ser honom, men inte nu,
    jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna ska komma från Jakob,
    en spira höjas från Israel.
Den krossar Moabs tinningar
    och hjässan på alla Sets söner.
18 Israel ska äga hela Edom och Seir,
    sina fiender.
Israels makt ska bli stor.
19     Från Jakob ska en härskare stå upp
och förgöra de överlevande i staden.”

20 Sedan såg Bileam Amalek och stämde upp sin siarsång:

”Amalek var den förste bland folken,
    men hans öde är fördärv.”

21 Därefter såg han keniterna och stämde upp sin siarsång:

”Din boning är så trygg
    och ditt näste är placerat bland klipporna.
22 Men ändå ska Kain[c] utrotas,
    när Assur ska föra dig bort i fångenskap.”

23 Han stämde upp sin siarsång:

”Vem kan komma undan med livet i behåll när Gud gör detta?
24     Skepp ska komma från kittéernas kust
och kuva både Assur och Ever.
    De måste också ödeläggas.”

25 Bileam återvände sedan hem, och Balak gick åt sitt håll.

Footnotes:

 1. 24:3 se klart – det hebreiska uttryckets innebörd är osäker.
 2. 24:7 Enligt andra handskrifter: Folk ska bäva för Israels makt, hans arm ska härska över många folk. Enligt Septuaginta: En man ska komma av hans säd och härska över många folk.
 3. 24:22 Syftar på keniterna i v. 21.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes