A A A A A
Bible Book List

5 Moseboken 11 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

11 Du ska älska Herren, din Gud, och alltid hålla det han befallt dig, hans stadgar, lagar och bud. Inse att det inte var era barn som fick se och uppleva Herrens, er Guds, fostran, hans storhet och väldiga makt. De har aldrig sett tecknen han gjorde i Egypten mot dess kung farao och hela hans land. De såg inte vad han gjorde med den egyptiska armén och dess hästar och vagnar, hur han dränkte alla i Sävhavet när de förföljde er och utplånade dem för alltid. De såg inte hur han tog hand om er i öknen innan ni kom hit eller vad han gjorde med Datan och Aviram, Eliavs söner och ättlingar till Ruben, hur jorden öppnade sig och uppslukade dem med familjer och tält och allt levande hos dem mitt ibland israeliterna.[a]

Ni kan välja välsignelse eller förbannelse

Men ni har med egna ögon sett dessa väldiga gärningar som Herren har utfört. Därför ska ni noga följa hela den lag som jag idag ger er. Då ska ni få styrka att gå och erövra det land, som ligger framför er på andra sidan Jordan. Då kommer ni att leva länge i det land, som Herren med ed lovade era förfäder och deras ättlingar, ett land som flyter av mjölk och honung.

10 Det land som ni nu ska ta i besittning är inte som Egypten som ni drog ut ur där det är nödvändigt med bevattning som i en köksträdgård. 11 Det är ett land med höjder och dalar och tillräckligt med regn från himlen, 12 ett land som Herren själv vårdar sig om. Han vakar över det från årets början till årets slut.

13 Om ni noga följer de bud som jag[b] idag ger er, om ni älskar Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, 14 då ska jag låta regnet komma i rätt tid, både höstregn och vårregn, så att du kan bärga skördar av säd, vin och olja. 15 Jag låta gräs växa på betesmarkerna för din boskap och du själv ska också få äta dig mätt.

16 Akta er så att ni inte lockas bort och börjar tillbe avgudar, 17 för då kommer Herren att bli mycket vred mot er. Han kommer att stänga till himlen så att det inte regnar och skördarna kommer att utebli och då är ni snart utrotade ur det goda land som Herren vill ge er. 18 Var därför noga med att komma ihåg dessa mina ord och bevara dem i era hjärtan! Bind dem som ett tecken på er hand och fäst dem på pannan. 19 Lär era barn dem! Tala om dem när du sitter där hemma, när du är på vandring, när du lägger dig och när du stiger upp. 20 Skriv dem på dörrposterna till dina hus och i dina stadsportar[c]. 21 Då kommer ni och era barn att få leva länge i det land som Herren med ed har lovat era förfäder, ja, lika länge som det finns en himmel som välver sig över jorden.

22 Om ni håller hela denna lag som jag ger er, om ni älskar Herren, er Gud, och vandrar på hans vägar och håller er till honom, 23 då ska Herren fördriva alla dessa folk för er, hur mycket större och mäktigare än er de än är. 24 Varje plats där ni sätter er fot ska tillhöra er. Era gränser ska sträcka sig från öknen till Libanon och från floden Eufrat till Medelhavet. 25 Ingen ska kunna stå er emot, för Herren, er Gud, ska sända bävan och förskräckelse före er över hela landet vart ni än går, precis som han har lovat er.

26 Idag lägger jag framför er välsignelse och förbannelse: 27 välsignelse om ni följer Herrens, er Guds, bud som jag ger er idag 28 och förbannelse om ni vägrar att följa dem och istället följer andra folks gudar som ni inte känner.

29 När Herren, er Gud, leder dig in i det land du ska lägga under dig, så ska du uttala välsignelsen från berget Gerisim och förbannelsen från berget Eval. 30 Gerisim och Eval ligger väster om vägen på andra sidan Jordan där kanaanéerna bor i ödemarken nära Gilgal och Mores ekar.

31 Det är snart dags för er att gå över Jordan och inta det land som Herren, er Gud, ger er. Men när ni har intagit landet och bosatt er där, 32 ska ni vara noga med att lyda alla de lagar och föreskrifter som jag idag ger er.

Footnotes:

  1. 11:6 4 Mos 16:1-34.
  2. 11:13 Här talar Gud direkt till folket genom Mose.
  3. 11:20 Se not till 6:9.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes