A A A A A
Bible Book List

5 Moseboken 26:17-19 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

17 Du har i dag sagt att Herren ska vara din Gud och att du ska vandra på hans vägar, hålla hans stadgar, bud och föreskrifter och lyssna till hans röst. 18  Och Herren har i dag gett dig sitt ord på att du ska vara hans egendomsfolk, så som han har sagt till dig, och att du ska hålla alla hans bud. 19  Han ska upphöja dig till lov, berömmelse och ära över alla folk som han har gjort. Du ska vara ett heligt folk åt Herren din Gud, så som han har lovat.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 50:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15  och ropa till mig på nödens dag.
    Jag ska rädda dig,
        och du ska ära mig."

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 91:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15  Han ropar till mig
        och jag svarar honom.
    Jag är med honom i nöden,
        jag ska rädda honom
            och ge honom ära.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 144:15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15 [a]saligt är det folk som har det så,
    saligt är det folk
        som har Herren till sin Gud!

Footnotes:

  1. 144:15 Ps 33:12.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 1:25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

25 Jag ska vända min hand mot dig
    och bränna bort ditt slagg
        som med lut
    och rensa bort alla dina orenheter.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 6:13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

13 När bara en tiondel är kvar i det,
        ska även den ödeläggas.
    Men liksom en terebint eller en ek
        lämnar kvar en stubbe
            när den fälls,
    ska den stubben vara
        en helig säd."

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 48:10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

10  Se, jag har luttrat dig,
        men inte fått något silver[a].
    Jag har prövat dig i lidandets ugn.

Footnotes:

  1. 48:10 inte fått något silver   Annan översättning: "inte som silver". Silver renades i smältugn.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Hosea 2:21-23 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

21 Och det ska ske på den dagen
        att jag ska svara, säger Herren.
    Jag ska svara himlen,
        och den ska svara jorden,
22 och jorden ska svara
    säden, vinet och oljan,
        och de ska svara Jisreel[a].
23  Jag ska plantera henne åt mig
        i landet.
    Jag ska förbarma mig
        över Lo-Ruhama
    och säga till Lo-Ammi:
        ”Du är mitt folk.”
    Och de ska svara:
        ”Du är min Gud.”

Footnotes:

  1. 2:22 Jisreel   Annan översättning: ”Gud planterar” (jfr v 23).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Malaki 3:3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Han ska sätta sig likt den
        som smälter och renar silver.
    Han ska rena Levi söner,
        luttra dem som guld och silver
    så att de kan bära fram offergåvor
        åt Herren i rättfärdighet.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Johannesevangeliet 20:28 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

28 Tomas svarade honom: "Min Herre och min Gud!"

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

1 Petrusbrevet 1:6-25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.

10  Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. 11  De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. 12  Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, gav er evangeliet – ett budskap som änglar längtar att få blicka in i.

Var heliga

13  Spänn därför bältet om livet[a], var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. 14  Som lydnadens barn ska ni inte följa de begär som ni levde i förr, när ni var okunniga. 15  Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. 16 Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.[b]

17  Om ni kallar honom Far[c] som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar. 18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. 19  Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. 20  Han var utsedd redan före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. 21  Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Guds levande ord

22  Ni har renat era själar genom att lyda sanningen i uppriktig syskonkärlek. Älska då varandra uthålligt[d], av rent hjärta. 23  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

24  Allt kött är som gräs,[e]
    och all dess härlighet
        som blomman i gräset.
    Gräset vissnar
        och blomman faller av,
25 men Herrens ord består för evigt.

Detta är det ord som har förkunnats för er.

Footnotes:

  1. 1:13 bältet om livet   Ordagrant: "bältet om ert förstånds höfter". En bild för beredskap: löst hängande mantelflikar samlades ihop för att inte vara i vägen (jfr 2 Mos 12:11).
  2. 1:16 3 Mos 11:44f.
  3. 1:17 kallar honom Far   Annan översättning: "åkallar honom som Far".
  4. 1:22 uthålligt   Annan översättning: "innerligt" (även i 4:8).
  5. 1:24f Jes 40:6f.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes