A A A A A
Bible Book List

Ajo Tzaj Tchikyˈbˈin Dios te Juan 18 Mam, Central (MVC)

Bˈeˈx naj tnam Babilonia

18  Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn juntl angel, kyjaˈtaq tkuˈtz toj kyaˈj tukˈa nim tkawbˈil, ex ante txˈotxˈ bˈeˈx qoptzˈaj tukˈa tqoptzˈajiyil. Ex tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ, xi tqˈmaˈn kujxix wen:

Ma kubˈ tzˈaq nim tnam Babilonia te jun majx a aj kyˈaˈjil, ex ma tzˈok te kyja taqˈnil tajaw il, ex te kytxu tkyaqil ajbˈil te. Ex ma tzˈok te kypaqbˈil pichˈ, a nya wenqe, ex manyor tzˈilqe.
Quˈn tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ ma txi kyqˈon kyibˈ toj kyˈaˈjin, tzeˈnku tuˈn kytxˈujte tukˈa tkyaqil kyachbˈil, a kubˈ bˈinchit toj tnam anetziˈn.
Tkyaqil nmaq kawil twutz txˈotxˈ ma chi kyˈaˈjin tukˈa,
ex kykyaqiljo xkˈamil ma chi qˈinimix noq tuˈn kykˈaẍjil ma wiˈyin kyuˈn aj Babilonia; xbˈajxi kylaqˈoˈn te kytzeqbˈil.
Ex xi nbˈiˈntla juntl tqˈajqˈojil twiˈ tzaj toj kyaˈj, ex tqˈma:
Ku kyetza tojjo tnam lo, ayiˈy ma chi oka te Ntanima, tuˈntzin mi chi bˈinchiniˈy il kyukˈa, ex tuˈntzin mi pon kanin kyˈixsbˈajil kyibˈaja, tzeˈnku kye.
Quˈn atzin nim kyil nyakuj ma jaw chˈuqit tzmax toj kyaˈj. Ex ma tzaj tqˈoj Dios tiˈj kyil.
Kyqˈonxa t‑xel kyejo xjal aj Babilonia, tzeˈnku ma tzaj kyqˈoˈn kye txqantl.
Ex kychjonxa kabˈe maj t‑xel tzeˈnkuxjo ntqanin.
Ajo kyachbˈil xi kysuqin kyexjal, ma tzˈok te nim kyil, tzeˈnku jun kˈwabˈj kˈaxix wen.
Atzin jaˈlin, kyqˈonxa juntl kykˈwaˈ kabˈe maj kˈaxixtl tzeˈnku xkubˈ kybˈinchin kye txqantl.
Kyqˈonxa yajbˈil, tuˈn tikyˈx kyuˈn, tzeˈnkuxjo otaq txi kyqˈoˈn kyibˈ nej, tuˈn kynimsin kyibˈ, ex tuˈn kytzeqin tiˈj tkyaqil. Quˈn ma kubˈ kyximin toj kyanmin:
Loqin we qˈuqleqiˈn tzaluˈn tzeˈnku jun qya kawil, quˈn nya o kyim we wukˈa. Ex nlayxla chin bˈisin weˈ, chiˈ.
Tuˈnpetziˈn, toj jun qˈij, ktzajil kyˈixsbˈajil kyiˈj: Aye kyimin, yajbˈil kyiˈj ex waˈyaj.
Ex ajo kytanima ktzˈeˈyil tuˈn qˈaqˈ.
Quˈn ate Dios, a qAjaw, a Kawil kyibˈaj, nimxix tipin.

Ayetziˈn nmaq kawil twutz txˈotxˈ, ayeˈ ẍi kyˈaˈjin ex ẍi ten tojjo tzeqbˈil kyukˈa xjal toj tnam Babilonia, okxla kchi oqˈil, ex kchi labˈil tiˈj, aj t‑xi kykaˈyin tsbˈeljo tnam, aj tbˈaj tuˈn qˈaqˈ. 10 Ex okla kchi kyjel ten najchaq tuˈn kyxobˈil tiˈjjo kawbˈil, ex ok kyqˈmaˈ:

Ay, bˈisbˈajilxla te tey, ay, nim tnam Babilonia, ajo attaq nim tipiˈn. Quˈn noq toj jun paqx s‑ul tkawbˈil Dios tibˈaja.

11 Ex ayetziˈn kˈayil twutz txˈotxˈ, ex okxla kchi oqˈil, ex kchi labˈil tiˈjjo tnam lo, quˈn mix aˈl kxel laqˈonte jniˈ kykˈaẍjil, a attaq: 12 Nim kyiqitz te qˈanpwaq ex saqpwaq, tkyaqil wiq abˈj ntzˈiltzˈin wen, tuˈn tokx te kyuxjal, ex jniˈ a wiˈyil, a jatz toj ttxuyil aˈ, a perlas tbˈi, ex jniˈ xbˈalin tzˈumin ex tbˈanilx wen, ex seda, a ilaˈ wiq kaˈyin, tzeˈnku kyaq, ex manyor wiˈyilxix; ex nim kyiqitz te tzˈlan tbˈanilxix, ex kykyaqil wiq tiˈ bˈinchin tuˈn tste ma tij txuk a tzajnin najchaq, ex tuˈn tze tbˈanil, ex tuˈn qˈankxbˈil ex tuˈn kxbˈil; ex jniˈ kyiqitz tbˈanil abˈj te bˈinchbˈil ja; 13 ex jniˈ kyiqitz canela, ex tkyaqil wiq kˈokˈjsbˈil, ex pon, ex jupsbˈil, ex ilaˈ wiq qˈanbˈil, ex qˈeˈn, ex aseyt, ex tukˈax jarin cheˈn wen, ex triy; ex ikyxjo tzaj kyiˈn chej, a njax kyiqitz, ex rit, ex bˈaˈn chej, ex iqbˈil qˈinin, ex majqexpe tal xjal, tuˈn kyxi kˈayit, tuˈn kyok te aqˈnil te jun majx. 14 Ex kxel kyqˈmaˈn te tnam luˈn:

Atzin jaˈlin, ntiˈ tkyaqiljo lobˈj, a tbˈanilx wen, a npontaq tkˈuˈja tiˈj.
Ex tkyaqiljo tqˈinimila, ex jniˈ tzeqbˈil, a attaq, ma naj te jun majx.

15 Ex ayetziˈn kˈayil, a ma chi suqin tkyaqiljo lo, bˈeˈx i qˈinimix tuˈn tpwaqjo tnam lo, okla kchi kyjel ten najchaq tuˈn kyxobˈil tiˈjjo kawbˈil, ex okla kchi oqˈil, ex ok kchi labˈil, 16 ex okla kyqˈmaˈ:

Ay, bˈisbˈajil tejo nim tnam Babilonia.
Ikytaqtziˈn tzeˈnku jun qya, toktaq t‑xbˈalin, tzˈumin ex wiˈyilxix, a kyaq kaˈyin, ntilkˈaj wen tuˈn qˈanpwaq ex tkyaqil wiq abˈj ntzˈiltzˈin wen.
17 Ex te jun paqx ma najjo qˈinimil lo.

Ex tkyaqiljo nejinel toj bark, exqetziˈn xjal, a iqintaq kyuˈn, ex jniˈ nchi aqˈnin toj, ex kykyaqiljo nchi kanbˈin tibˈaj ttxuyil aˈ, kchi kyjel ten najchaq. 18 Ex aj t‑xi kykaˈyin tsbˈeljo qˈaqˈ te yuchˈbˈil tiˈjjo tnam, kxel kyẍchˈiˈn: ¿Ma attaqtzin juntl tnam attaq tzeˈnku a nim tnam lo? 19 Ex jax kychtoˈn quq tibˈaj kywiˈ te jun yekˈbˈil tiˈjjo labˈil, ex nchi oqˈ, ex nchi jaw ẍchˈin:

Ay, bˈisbˈajil tejo nim tnam. Tuˈn nim tqˈinimila, ma chi qˈinimix tkyaqiljo a attaq kybark toj ttxuyil aˈ.
Ex noq toj jun paqx, ma kubˈ yuchˈj te jun majx.
20 Me chi tzalajxa tiˈjjo yuchˈbˈil tiˈjjo tnam lo, ayiˈy toj kyaˈj: Ayiˈy nimil, ex ayiˈy tsanjil Jesús, ex jniˈ yolil Tyol Dios.
Quˈn ma kawin Dios kyibˈajjo xjal toj tnam lo, te t‑xeljo tkyaqil otaq kubˈ kybˈinchin kyiˈja.

21 Ex tzaj jun angel nim tipin, ex ja tiˈn jun ma tij abˈj, tzeˈnku jun abˈj te chebˈl triy, ex jun paqx xi t‑xoˈn toj ttxuyil aˈ, ex tqˈma te tnam:
    Ex ikytzin kxela xoyiteˈ tzma kumnix, ay tnam Babilonia, ex knajila te jun majx.
22     Ex nlayxla bˈijte toja, ajo chnabˈ arpa, ex xux, ex chun, nixpe alkye jun aqˈnil.
    Ex nlayxla bˈijte tqˈajqˈojil abˈj chebˈl triy.
23     Ex nlayxla kˈantl tzaj toja.
    Ex mix jtojx tuˈn tbˈijte chnabˈ te mejebˈlin,
    exla qa aye kˈayil toja, i ok te nmaq xjal te twutz txˈotxˈ.
    Quˈn noq tuˈnjo tyuẍbˈiˈn, i kubˈ tsbˈuˈnejiy tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ.

24 Quˈn tojjo tnam lo ma knetjo kychkyˈeljo yolil Tyol Dios, junx kyukˈa jniˈ nimil, ex kykyaqiljo i kubˈ bˈyoˈn twutz tkyaqil twutz txˈotxˈ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes