A A A A A
Bible Book List

Apenbaring 14 En Levende Bok (LB)

Lammet og de 144 000

14 Nå så jeg Lammet stå på Sions fjell[a]. Sammen med Lammet sto de 144 000[b], som hadde Lammets navn og hans Fars navn skrevet i sine panner. Jeg fikk høre stemmer fra himmelen. Stemmene lød som lyden av store vannmasser, og som drønn av torden, som et helt orkester av harper.

Disse tusener av mennesker som sto for Guds trone, for de fire skikkelsene, de 24 lederne i himmelen, og de sang en ny sang. Ingen kunne lære seg denne sangen uten de 144 000 som hadde blitt kjøpt fri fra jorden. Det er de som har holdt seg borte fra avgudsdyrkelse og har bevart sin åndelige renhet.[c] De følger Lammet hvor det enn går. De har blitt kjøpt fri fra jordens alle mennesker, som en første innhøsting til Gud og Lammet. De har aldri løyet for noen, de er skyldfri.

De tre englene

Etter dette fikk jeg se en annen engel. Den fløy tvers over himmelen og hadde et evig gledesbudskap å fortelle for dem som bor på jorden, for alle land, stammer, språk og folk.

Den ropte med kraftig stemme: ”Ha respekt for Gud og gi ham æren. Tiden er kommet da han skal dømme. Tilbe ham som skapte himmelen, jorden, havet og alle vannkildene.”

En annen engel fulgte etter ham og ropte: ”Den store byen Babylon har falt. Denne byen som dro med seg verdens folk i sine seksuelle utskeielser og ble årsak til at de nå må drikke Guds vredes vin.”[d]

Så fulgte en tredje engel som ropte med kraftig stemme: ”Alle som tilber udyret[e], bildet av udyret og bærer udyret sitt merke i sin panne eller på hånden, 10 de vil også måtte drikke av Guds vredes vin. Ublandet har den blitt fylt opp i Guds vredes beger. De vil bli plaget med ild og svovel foran Guds engler og Lammet.[f] 11 Røken fra deres plager vil stige opp i all evighet. De vil ikke få noen lindring verken dag eller natt. Dette rammer alle disse som tilber udyret og bildet av det og som tar på seg merket med udyrets navn[g]. 12 Her gjelder det at de som tilhører Gud, har langvarig utholdenhet og holder fast ved Guds befalinger og troen på Jesus.”

13 Jeg hørte en stemme fra himmelen som sa: ”Skriv dette ned: Lykkelige er de som fra og med nå dør mens de trofast følger Herren Jesus! Ja, sier Guds Ånd, de skal få hvile fra sitt strev og deres gode gjerninger følger med dem!”

Høsttid over jorden

14 Jeg fikk se en hvit sky. På den satt noe som lignet en menneskesønn[h]. Han hadde en krans av gull på hodet og en skarp sigd i hånden.

15 En engel kom nå ut fra templet og ropte med kraftig stemme til ham som satt på skyen: ”Det er tid til å høste! La din sigd svinge over jorden, for avlingen er moden.” 16 Han som satt på skyen, svingte sigden over jorden, og avlingen på jorden ble samlet inn. 17 Enda en engel kom ut fra templet i himmelen. Han hadde også en skarp sigd.

18 Så kom en engel ut fra alteret i templet. Han hadde makt over ilden og ropte med kraftig stemme til engelen som hadde den skarpe sigden: ”Ta sigden og skjær av drueklasen fra jordens vinstokk, for druene er modne.” 19 Da svingte engelen sigden over jorden og skar av drueklasen og kastet druene i Guds vredes store vinpresse. 20 Druene ble trampet til mos i vinpressen utenfor byen.[i] Fra pressen fløt en strøm av blod som var så dyp at den ville nådd opp til bislet på en hest, og strømmen var 1 600 stadier[j] lang.

Footnotes:

  1. 14:1 Sions berg er det stedet der Jerusalem ligger. Her handler det om det himmelske Jerusalem som blir omtalt i kap.21.
  2. 14:1 De 144 000 er et symbolsk tall, 12×12×1 000. Det står enten for alle troende, eller for alle jøder som har begynt å tro på Jesus som Messias, den lovede kongen. Se også noten til 21:16.
  3. 14:4 På gresk: De har ikke skitnet seg til med kvinner, men er rene som uskyldige. Dette bilde på seksuell renhet viser sannsynligvis til at de har holdt seg borte fra den prostituerte kvinnen, det vil si denne verdens onde system, som blir omtalt i v.8 og i kap.17.
  4. 14:8 Se Jeremia 25:12-15.
  5. 14:9 Udyret finnes beskrevet i 13:1-10.
  6. 14:10 ”Ild og svovel”. Se Salmenes bok 11:6.
  7. 14:11 Merket med udyrets navn finnes beskrevet i 13:16-18.
  8. 14:14 ”Menneskesønnen” er et hebraisk ord for å si ”av mennesker”. Det var en tittel på Kristus, den lovede kongen, som Jesus brukte om seg selv. Bildet er hentet fra Daniel 7:13-14.
  9. 14:20 Et bilde på Guds dom hentet fra Jesaja 63:1-6.
  10. 14:20 1 600 stadier er 30 mil. Men tallet kan være symbolsk, 4×4×100, der 4 står for de fire verdensretningene. Tallet 1 600 skulle da representere hele verden.
En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes