A A A A A
Bible Book List

Drugi List św. Pawła do Koryntian 4:4 Updated Gdańsk Bible (UBG)

W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.

2. Koryntian 4:4 Nowe Przymierze (NP)

niewierzących, których umysły zaślepił bóg tego wieku, aby nie dotarło do nich światło dobrej nowiny o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Nowe Przymierze (NP)

© 2011 by Ewangeliczny Instytut Biblijny

Drugi List św. Pawła do Koryntian 4:4 Słowo Życia (SZ-PL)

Ich umysły oślepił bowiem szatan, który jest bogiem ludzi tego świata. On pragnie, aby nie dostrzegli światła dobrej nowiny i wspaniałości Chrystusa, który jest obrazem samego Boga.

Słowo Życia (SZ-PL)

Słowo Życia (Polish Living New Testament) Copyright © 1991, 2005 by International Bible Society® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes