A A A A A
Bible Book List

2 Moseboken 28:6-43 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Efoden

Efoden ska göras i konstvävnad av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Den ska ha två axelstycken som ska fästas ihop med varandra. Vid sina båda ändar ska den fästas ihop. Skärpet som ska sitta på efoden ska göras i samma vävnad och i ett stycke med den: av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Du ska sedan ta två onyxstenar och på dem gravera in namnen på Israels söner, 10 sex av namnen på den ena stenen och de sex andra namnen på den andra, i födelseordning. 11 Som när en juvelerare graverar sigill ska du rista in namnen på Israels söner på de båda stenarna och infatta dem i ett flätverk av guld. 12 Du ska sätta de båda stenarna på efodens axelstycken, stenar till påminnelse för Israels barn. Aron ska bära deras namn på sina axlar inför Herrens ansikte till en påminnelse. 13 Och du ska göra flätverk av guld 14 och två kedjor av rent guld. Du ska tvinna dem som snoddar, och fästa de snodda kedjorna vid flätverken.

Bröstskölden

15  Du ska göra en bröstsköld för domsutslag i konstvävnad på samma sätt som efoden. Av guld och av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn ska du göra den. 16 Den ska vara fyrkantig och dubbelvikt, en halv aln[a] lång och en halv aln bred. 17 Du ska förse den med infattade stenar[b] i fyra rader: i första raden karneol, topas och smaragd, 18 i andra raden granat, safir och kalcedon, 19 i tredje raden hyacint, agat och ametist 20 och i fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. De ska vara infattade i flätverk av guld. 21 Stenarna ska vara tolv efter namnen på Israels söner, en för varje namn. Varje sten ska bära namnet på en av de tolv stammarna, ingraverat som på ett sigill.

22 Till bröstskölden ska du göra flätade kedjor så som man gör snoddar, och av rent guld. 23 Du ska göra två ringar av guld till bröstskölden och sätta dem i två av bröstsköldens hörn. 24 Du ska fästa de två guldsnoddarna vid de båda ringarna i bröstsköldens hörn. 25 De båda snoddarnas andra ändar ska du fästa vid de två flätverken och sedan fästa dem på framkanten av efodens axelstycken. 26 Du ska göra två ringar av guld och sätta dem i de båda andra hörnen på bröstskölden, vid den kant som är vänd in mot efoden. 27 Och du ska göra två ringar av guld och fästa dem nertill på framsidan av efodens båda axelstycken där efoden fästes ihop ovanför skärpet. 28 Bröstskölden ska knytas fast med en mörkblå snodd, som går från dess ringar in i efodens ringar så att den sitter ovanför efodens skärp för att inte lossna från efoden.

29 Aron ska bära namnen på Israels söner i domsskölden på sitt hjärta när han går in i helgedomen, till en ständig påminnelse inför Herrens ansikte. 30  I domsskölden ska du lägga urim och tummim,[c] så att de ligger på Arons hjärta när han går inför Herren. Aron ska så alltid bära Israels barns dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte.

De övriga prästkläderna

31  Efodkåpan ska du göra helt och hållet i mörkblått. 32 Mitt på den ska vara en öppning för huvudet, och öppningen ska omges med en vävd kant som på en pansarskjorta för att kåpan inte ska slitas sönder. 33 Runt kåpans nedre fåll ska du sätta granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, och bjällror av guld mellan dem runt om, 34 en bjällra av guld och ett granatäpple och åter en bjällra av guld och ett granatäpple runt hela fållen av kåpan. 35 Aron ska bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut. Då ska han inte dö.

36  Du ska också göra en skinande platta av rent guld, och på den ska du ingravera som på ett sigill: Helgad åt Herren. 37 Du ska fästa den med ett mörkblått snöre och den ska sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. 38 Den ska sitta på Arons panna och Aron ska bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den ska ständigt sitta på hans panna så att Herren kan ta emot dem med glädje.

39  Du ska också väva tunikan i rutmönster av fint lingarn, och du ska göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv. 40 Också åt Arons söner ska du göra tunikor. Och du ska göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta ska du klä på din bror Aron och hans söner, 41  och du ska smörja[d] dem och viga dem till präster[e] och helga dem, så att de kan tjäna som präster åt mig.

42 Du ska göra byxor av linne åt dem för att skyla deras kön. De ska räcka från höfterna ner på låren. 43 Aron och hans söner ska ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen, så att de inte drar på sig skuld och drabbas av döden. Detta ska vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.

Footnotes:

  1. 28:16 en halv aln   Nästan 25 x 25 cm.
  2. 28:17 stenar   Alla stenarna kan inte identifieras med säkerhet. Deras färger var troligen, i angiven ordning, röd, gul, grön, röd/turkos, mörkblå, röd, röd/blå, brun, vinröd, gul, svart och grön. Jfr Upp 21:19.
  3. 28:30 urim och tummim   Två stenar, kanske ljus och mörk, som användes för att söka Guds vilja genom lottkastning (4 Mos 27:21, 1 Sam 28:6, Ords 16:33).
  4. 28:41 smörja   Symbol för den helige Ande (1 Sam 16:13, Apg 10:38), beskydd (Ps 105:15) och invigning till tjänst. Den smorde prästen (3 Mos 4:14, hebr. mashíach) var en förebild till Messias, den kommande översteprästen (Ps 110:4, Hebr 5:5f). Se även Ps 133:2.
  5. 28:41 viga dem till präster   Ordagrant: ”fylla deras händer” (med offer vid prästvigningen, 29:24).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

2 Moseboken 28:6-43 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Efoden

(2 Mos 39:2-7)

Efoden ska göras av guld och av blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn i konstvävnad. Den ska göras i två axelstycken som fästs ihop i kanterna så att den hålls ihop. Bältet, som ska sitta fast vid efoden, ska göras på samma sätt, i ett stycke med den, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. Ta två onyxstenar och rista in namnen på Israels söner i dem. 10 Sex namn ska finnas på vardera stenen, från den äldsta till den yngsta. 11 När du graverar in Israels söners namn ska du gravera som när man graverar sigill. De ska vara infattade i flätverk av guld. 12 Fäst dem på efodens axelstycken som en påminnelse om Israels söner. Aron ska bära Israels söners namn inför Herren på sina axlar som en ständig påminnelse. 13 Låt göra flätverk av guld 14 och två snoddar av rent guld, tvinnade som snören, och fäst dem vid flätverken.

Bröstskölden

(2 Mos 39:8-21)

15 Sedan ska du göra en bröstsköld av finaste konstvävnad för domsutslag. Gör den som efoden, av guld och blått, purpurrött, karmosinrött och tvinnat fint lingarn. 16 Bröstskölden ska vara fyrkantig och dubbelvikt, 25 centimeter lång och lika bred. 17 På den ska du sätta in fyra rader med stenar. I första raden ska det vara en karneol, en topas och en smaragd[a], 18 i den andra en rubin, en safir och en kalcedon och 19 i den tredje en hyacint, en agat och en ametist, 20 i fjärde raden en krysolit, en onyx och en jaspis. De ska alla vara infattade i flätverk av guld. 21 Var och en av de tolv stenarna ska representera en av Israels tolv söner, var och en med ett av de tolv stammarnas namn ingraverat, som på ett sigill.

22 Gör till bröstskölden kedjor av rent guld, tvinnade som snören. 23 Du ska göra två guldringar och fästa dem vid två hörn i bröstskölden. 24 Fäst de båda guldsnoddarna vid de två ringarna i hörnen av bröstskölden.

25 Var och en av dessa snoddar ska med sin andra ände fästas vid de två flätverken som ska vara fästade vid efodens axelstycken på framsidan. 26 Sedan ska du göra två guldringar och sätta fast dem på bröstsköldens båda andra hörn, på insidan närmast efoden, och 27 sedan ytterligare två guldringar som ska sitta på efodens axelstycken vid dess nedre kant på framsidan, vid sömmen över efodens bälte. 28 Knyt fast bröstskölden med ett blått snöre som går från dess ringar in i efodens ringar, så att den sitter ovanför efodens bälte och inte lossnar från efoden. 29 På så sätt ska Aron bära namnen på Israels söner på domsutslagets bröstsköld över sitt hjärta, när han går in i helgedomen, så att Herren alltid ska bli påmind om dem. 30 I domsutslagets bröstsköld ska du lägga urim och tummim, så att Aron alltid bär dem vid sitt hjärta när han träder fram inför Herren. Så bär Aron alltid israeliternas domar vid sitt hjärta inför Herren.

Kåpan och tunikan

(2 Mos 39:22-31)

31 Efodkåpan ska du göra helt av blått tyg 32 med en öppning för huvudet i mitten. Öppningen ska omges av en vävd krage, så att tyget inte går sönder. 33 Vid kanten av manteln ska du fästa granatäpplen av blått, purpurrött och karmosinrött garn, och mellan dessa bjällror av guld runt hela fållen, 34 en guldbjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på kåpan. 35 Aron ska alltid bära kåpan när han gör tjänst. Då hörs bjällrorna när han går in i helgedomen inför Herren och när han går ut därifrån, för att han inte ska dö.

36 Sedan ska du göra en plåt av rent guld och på den ska du rista in ’Helgad åt Herren’, på samma sätt som man graverar ett sigill. 37 Plåten ska du fästa med ett blått snöre framtill på turbanen. 38 Aron ska bära den i pannan och därmed bära den skuld som följer med de gåvor Israels folk frambär, vad det än är för gåvor. Den ska alltid vara på Arons panna, för att Herren ska ta emot dem.

39 Tunikan ska vävas av fint lingarn. Gör turbanen av fint lingarn. Bältet ska göras i broderad väv.

40 Åt Arons söner ska du också göra tunikor, bälte och huvudbindlar, till ära och prydnad. 41 Klä Aron och hans söner med dessa kläder, invig och helga dem till prästtjänst åt mig genom att smörja dem. 42 Gör också underkläder av linne som skyler deras nakenhet. De ska räcka ner från midjan till låren, 43 och Aron och hans söner ska bära dem när de går in i uppenbarelsetältet eller till altaret för att göra tjänst i helgedomen, för att de inte ska ådra sig skuld och dö. Detta är en lag som alltid ska gälla för Aron och hans söner.

Footnotes:

  1. 28:17 ff. Exakt vilka stenar är något osäkert utifrån de hebreiska benämningarna.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes