A A A A A
Bible Book List

Exodus 26 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang Tolda nga Simbahan

26 “Magpahimo ka sang Tolda nga Simbahan. Ang gamiton sa paghimo sini napulo ka panid nga linen nga ginbordahan sang delana[a] nga asol, granate, kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. Kinahanglan ang kada panid may kalabaon nga 42 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ini sa tag-lima; bali duha ka tag-lima. Dayon pahimuan mo sang sulosingsing nga tela nga asol ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela; tag-50 ka sulosingsing ang ibutang sa kada kilid kag kinahanglan nga nagaatubangay ini. Dayon magpahimo ka sang 50 ka kaw-it nga bulawan agod matabid ang mga sulosingsing sang duha ka tinambi nga mga tela. Sa sini nga paagi mahimo ang Tolda nga Simbahan.

“Dayon pahimuan mo sang tabon ang Tolda. Ang gamiton sa paghimo sini onse ka panid nga tela nga hinimo halin sa bulbol sang kanding. Kinahanglan ang kada tela may kalabaon nga 45 ka tapak kag may kasangkaron nga anom ka tapak. Tambihon ang lima ka tela, kag amo man ang nabilin nga anom. Ang ikaanom nga tela piluon sa atubangan sang Tolda. 10 Pabutangi man sang 50 ka sulosingsing ang kilid sang katapusan nga panid sang tagsa ka tinambi nga mga tela, 11 kag tabidon ini sang 50 ka kaw-it nga saway. 12 Paluyluyon sa likod sang Tolda ang katunga sang tela nga sobra, 13 kag paluyluyon man sa kada kilid ang isa kag tunga ka tapak nga tela nga sobra sa pagtabon sang Tolda. 14 Ang ibabaw sang tabon sang Tolda pasampawi sang panit sang lalaki nga karnero nga ginlugom sa pula, kag pasampawi pa gid dayon sang maayo nga klase sang panit.[b]

15 “Ang dingding sang Tolda dapat mga tapi nga akasya. 16 Ang kalabaon sang kada tapi 15 ka tapak kag ang kasangkaron duha ka tapak. 17 Ang kada tapi butangan sang duha ka diladila agod matabid ini sa isa pa ka tapi. Kinahanglan pareho sini ang himuon sa kada tapi. 18 Ang 20 sa sini nga mga tapi idingding sa bagatnan nga parte sang Tolda. 19 Ini nga mga tapi isuok sa 40 ka sadsaran[c] nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 20 Ang aminhan nga parte sang Tolda dingdingan man sang 20 ka tapi 21 kag isuok man sa 40 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi. 22 Ang nakatundan nga parte sang Tolda dingdingan sang anom ka tapi, 23 kag duha ka tapi sa mga pamusod sini. 24 Ini nga mga tapi sa mga pamusod natabid sing maayo sa idalom kag nahugot sa ibabaw paagi sa isa ka sulosingsing. Kinahanglan pareho gid sini ang himuon sa duha ka tapi sa mga pamusod. 25 Gani may walo ka tapi sa sini nga parte sang Tolda, kag nasuok ini sa 16 ka sadsaran nga pilak—duha ka sadsaran sa kada tapi.

26 “Magpahimo ka man sang mga pangbalabag nga akasya para sa dingding—lima para sa aminhan nga parte sang Tolda, 27 lima man para sa bagatnan nga parte, kag lima pa gid para sa nakatundan nga parte sa likod sang Tolda. 28 Ang pangbalabag sa tunga-tunga sang dingding magahalin sa punta sang Tolda pakadto sa pihak nga punta. 29 Pahaklapi sang bulawan ang mga tapi kag pabutangi ini sang mga sulosingsing nga bulawan nga amo ang gululuan sang mga pangbalabag. Pahaklapi man sang bulawan ang mga pangbalabag.

30 “Kinahanglan nga ipatukod mo ang Tolda nga Simbahan suno gid sa plano nga ginpakita ko sa imo diri sa bukid.

31 “Magpahimo ka man sang kurtina nga linen nga ginbordahan sang delana nga asol, granate kag pula. Kag paburdahi ini sing maayo sang dagway sang mga kerubin. 32 Ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa apat ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining apat ka haligi nasuok sa apat ka sadsaran nga pilak. 33 Kon makabit na ang kurtina sa mga kaw-it, ibutang sa likod sini ang Kahon sang Kasuguan. Ang kurtina amo ang magaseparar sa Balaan nga Lugar sa Labing Balaan nga Lugar. 34 Ang Kahon sang Kasuguan dapat didto ibutang sa Labing Balaan nga Lugar kag dapat may takop ini. 35 Ibutang ang lamisa sa guwa sang kurtina sang Labing Balaan nga Lugar, sa aminhan dampi sang Tolda nga Simbahan, kag ibutang sa atubangan sang lamisa ang bulutangan sang suga sa bagatnan dampi.

36 “Magpahimo ka man sang isa pa ka kurtina para sa puwertahan sang Tolda nga Simbahan. Ang kurtina kinahanglan linen nga ginbordahan sang delana[d] nga asol, granate kag pula. Kinahanglan maayo gid ang pagkaborda sini. 37 Dayon ipakabit ini sa mga kaw-it nga bulawan sa lima ka haligi nga akasya nga nahaklapan sang bulawan. Ining lima ka haligi nasuok sa lima ka sadsaran nga saway.”

Footnotes:

  1. 26:1 delana: sa English, wool.
  2. 26:14 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin.
  3. 26:19 sadsaran: sa English, base.
  4. 26:36 delana: sa English, wool.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Exodus 26 New International Version (NIV)

The Tabernacle

26 “Make the tabernacle with ten curtains of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn, with cherubim woven into them by a skilled worker. All the curtains are to be the same size—twenty-eight cubits long and four cubits wide.[a] Join five of the curtains together, and do the same with the other five. Make loops of blue material along the edge of the end curtain in one set, and do the same with the end curtain in the other set. Make fifty loops on one curtain and fifty loops on the end curtain of the other set, with the loops opposite each other. Then make fifty gold clasps and use them to fasten the curtains together so that the tabernacle is a unit.

“Make curtains of goat hair for the tent over the tabernacle—eleven altogether. All eleven curtains are to be the same size—thirty cubits long and four cubits wide.[b] Join five of the curtains together into one set and the other six into another set. Fold the sixth curtain double at the front of the tent. 10 Make fifty loops along the edge of the end curtain in one set and also along the edge of the end curtain in the other set. 11 Then make fifty bronze clasps and put them in the loops to fasten the tent together as a unit. 12 As for the additional length of the tent curtains, the half curtain that is left over is to hang down at the rear of the tabernacle. 13 The tent curtains will be a cubit[c] longer on both sides; what is left will hang over the sides of the tabernacle so as to cover it. 14 Make for the tent a covering of ram skins dyed red, and over that a covering of the other durable leather.[d]

15 “Make upright frames of acacia wood for the tabernacle. 16 Each frame is to be ten cubits long and a cubit and a half wide,[e] 17 with two projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way. 18 Make twenty frames for the south side of the tabernacle 19 and make forty silver bases to go under them—two bases for each frame, one under each projection. 20 For the other side, the north side of the tabernacle, make twenty frames 21 and forty silver bases—two under each frame. 22 Make six frames for the far end, that is, the west end of the tabernacle, 23 and make two frames for the corners at the far end. 24 At these two corners they must be double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring; both shall be like that. 25 So there will be eight frames and sixteen silver bases—two under each frame.

26 “Also make crossbars of acacia wood: five for the frames on one side of the tabernacle, 27 five for those on the other side, and five for the frames on the west, at the far end of the tabernacle. 28 The center crossbar is to extend from end to end at the middle of the frames. 29 Overlay the frames with gold and make gold rings to hold the crossbars. Also overlay the crossbars with gold.

30 “Set up the tabernacle according to the plan shown you on the mountain.

31 “Make a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen, with cherubim woven into it by a skilled worker. 32 Hang it with gold hooks on four posts of acacia wood overlaid with gold and standing on four silver bases. 33 Hang the curtain from the clasps and place the ark of the covenant law behind the curtain. The curtain will separate the Holy Place from the Most Holy Place. 34 Put the atonement cover on the ark of the covenant law in the Most Holy Place. 35 Place the table outside the curtain on the north side of the tabernacle and put the lampstand opposite it on the south side.

36 “For the entrance to the tent make a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen—the work of an embroiderer. 37 Make gold hooks for this curtain and five posts of acacia wood overlaid with gold. And cast five bronze bases for them.

Footnotes:

  1. Exodus 26:2 That is, about 42 feet long and 6 feet wide or about 13 meters long and 1.8 meters wide
  2. Exodus 26:8 That is, about 45 feet long and 6 feet wide or about 13.5 meters long and 1.8 meters wide
  3. Exodus 26:13 That is, about 18 inches or about 45 centimeters
  4. Exodus 26:14 Possibly the hides of large aquatic mammals (see 25:5)
  5. Exodus 26:16 That is, about 15 feet long and 2 1/4 feet wide or about 4.5 meters long and 68 centimeters wide
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Exodus 26 King James Version (KJV)

26 Moreover thou shalt make the tabernacle with ten curtains of fine twined linen, and blue, and purple, and scarlet: with cherubims of cunning work shalt thou make them.

The length of one curtain shall be eight and twenty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and every one of the curtains shall have one measure.

The five curtains shall be coupled together one to another; and other five curtains shall be coupled one to another.

And thou shalt make loops of blue upon the edge of the one curtain from the selvedge in the coupling; and likewise shalt thou make in the uttermost edge of another curtain, in the coupling of the second.

Fifty loops shalt thou make in the one curtain, and fifty loops shalt thou make in the edge of the curtain that is in the coupling of the second; that the loops may take hold one of another.

And thou shalt make fifty taches of gold, and couple the curtains together with the taches: and it shall be one tabernacle.

And thou shalt make curtains of goats' hair to be a covering upon the tabernacle: eleven curtains shalt thou make.

The length of one curtain shall be thirty cubits, and the breadth of one curtain four cubits: and the eleven curtains shall be all of one measure.

And thou shalt couple five curtains by themselves, and six curtains by themselves, and shalt double the sixth curtain in the forefront of the tabernacle.

10 And thou shalt make fifty loops on the edge of the one curtain that is outmost in the coupling, and fifty loops in the edge of the curtain which coupleth the second.

11 And thou shalt make fifty taches of brass, and put the taches into the loops, and couple the tent together, that it may be one.

12 And the remnant that remaineth of the curtains of the tent, the half curtain that remaineth, shall hang over the backside of the tabernacle.

13 And a cubit on the one side, and a cubit on the other side of that which remaineth in the length of the curtains of the tent, it shall hang over the sides of the tabernacle on this side and on that side, to cover it.

14 And thou shalt make a covering for the tent of rams' skins dyed red, and a covering above of badgers' skins.

15 And thou shalt make boards for the tabernacle of shittim wood standing up.

16 Ten cubits shall be the length of a board, and a cubit and a half shall be the breadth of one board.

17 Two tenons shall there be in one board, set in order one against another: thus shalt thou make for all the boards of the tabernacle.

18 And thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards on the south side southward.

19 And thou shalt make forty sockets of silver under the twenty boards; two sockets under one board for his two tenons, and two sockets under another board for his two tenons.

20 And for the second side of the tabernacle on the north side there shall be twenty boards:

21 And their forty sockets of silver; two sockets under one board, and two sockets under another board.

22 And for the sides of the tabernacle westward thou shalt make six boards.

23 And two boards shalt thou make for the corners of the tabernacle in the two sides.

24 And they shall be coupled together beneath, and they shall be coupled together above the head of it unto one ring: thus shall it be for them both; they shall be for the two corners.

25 And they shall be eight boards, and their sockets of silver, sixteen sockets; two sockets under one board, and two sockets under another board.

26 And thou shalt make bars of shittim wood; five for the boards of the one side of the tabernacle,

27 And five bars for the boards of the other side of the tabernacle, and five bars for the boards of the side of the tabernacle, for the two sides westward.

28 And the middle bar in the midst of the boards shall reach from end to end.

29 And thou shalt overlay the boards with gold, and make their rings of gold for places for the bars: and thou shalt overlay the bars with gold.

30 And thou shalt rear up the tabernacle according to the fashion thereof which was shewed thee in the mount.

31 And thou shalt make a vail of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen of cunning work: with cherubims shall it be made:

32 And thou shalt hang it upon four pillars of shittim wood overlaid with gold: their hooks shall be of gold, upon the four sockets of silver.

33 And thou shalt hang up the vail under the taches, that thou mayest bring in thither within the vail the ark of the testimony: and the vail shall divide unto you between the holy place and the most holy.

34 And thou shalt put the mercy seat upon the ark of the testimony in the most holy place.

35 And thou shalt set the table without the vail, and the candlestick over against the table on the side of the tabernacle toward the south: and thou shalt put the table on the north side.

36 And thou shalt make an hanging for the door of the tent, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, wrought with needlework.

37 And thou shalt make for the hanging five pillars of shittim wood, and overlay them with gold, and their hooks shall be of gold: and thou shalt cast five sockets of brass for them.

Viewing of
Cross references
Footnotes