A A A A A
Bible Book List

Exodus 35 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang mga Pagsulundan sa Adlaw nga Inugpahuway

35 Ginpatipon ni Moises ang bug-os nga katilingban sang Israel kag ginhambalan, “Amo ini ang ginsugo sang Ginoo nga inyo himuon: Sa sulod sang anom ka adlaw, himua ninyo ang inyo mga buluhaton, pero sa ikapito nga adlaw magpahuway kamo, kay ini nga adlaw balaan kag para ini sa Ginoo. Ang bisan sin-o nga mag-obra sa sina nga adlaw dapat patyon. Gani indi gid kamo mag-obra, bisan magdabok sang kalayo sa inyo mga puluy-an sa pagluto sa sina nga adlaw.”

Ang mga Halad para sa Tolda nga Simbahan

Nagsiling si Moises sa bug-os nga katilingban sang Israel, “Amo ini ang ginsugo sang Ginoo nga inyo himuon: Maghalad kamo sa Ginoo halin sa inyo mga pagkabutang. Puwede kamo maghalad sang bulawan, pilak, saway, delana[a] nga asol, granate[b] kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, maayo nga klase sang panit,[c] kahoy nga akasya, lana sang olibo para sa mga suga, mga panakot para sa lana nga inughaplas kag para pahamot sa insenso, kag bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato nga inugtakod sa espesyal nga panapton[d] sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini.

Ang mga Kagamitan para sa Tolda nga Simbahan

10 “Ang tanan sa inyo nga may abilidad sa pag-obra magpalapit kag magbulig sa paghimo sang tanan nga butang nga ginsugo sang Ginoo nga himuon: 11 ang Tolda nga Simbahan kag ang iya sini mga tabon, mga kaw-it, mga dingding nga tapi, mga pangbalabag sa dingding, mga haligi, kag mga sadsaran; 12 ang Kahon sang Kasugtanan kag ang iya mga tukon nga pangtuwang, tabon, kag kurtina; 13 ang lamisa kag ang iya mga tukon nga pangtuwang kag ang tanan nga kagamitan sini; ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios; 14 ang bulutangan sang suga kag ang mga kagamitan sini; ang mga suga kag ang lana para sa mga suga; 15 ang halaran nga sulunugan sang insenso kag ang iya mga tukon nga pangtuwang; ang lana nga inughaplas;[e] ang mahamot nga insenso; ang kurtina sang puwertahan sang Tolda nga Simbahan; 16 ang halaran sang halad nga ginasunog kag ang iya sini parilyahan nga saway, ang iya mga tukon nga pangtuwang, kag ang tanan nga kagamitan sini; ang saway nga labador kag ang iya tulungtungan; 17 ang mga kurtina sa palibot sang lagwerta kag ang iya sini mga haligi kag mga sadsaran; ang kurtina sa puwertahan sang lagwerta; 18 ang mga palpal kag mga banting sang Tolda nga Simbahan kag sang lagwerta sini; 19 kag ang matahom kag balaan nga mga panapton sang pari nga si Aaron kag sang iya mga anak nga lalaki, nga ila suksukon kon mag-alagad sila bilang mga pari sa Balaan nga Lugar.”

20 Dayon naghalin ang bug-os nga katilingban sang Israel sa atubangan ni Moises. 21 Ang tanan nga gusto gid maghalad sa Ginoo nagdala sang mga materyales nga gamiton sa paghimo sang Tolda nga Ginapakigkitaan[f] kag sang tanan nga kagamitan sini, kag sa paghimo sang mga panapton sang mga pari. 22 Ang tanan nga gusto maghalad, lalaki kag babayi, nagdala sang malahalon nga mga sibit, mga aritos, mga pulseras, kag nagkalain-lain nga klase sang mga alahas nga bulawan. Gindala nila ang ila mga bulawan bilang halad nga ginabayaw sa Ginoo. 23 May naghalad man sang delana nga asol, granate kag pula, linen, panapton nga hinimo halin sa bulbol sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga ginlugom sa pula, kag maayo nga klase sang panit. 24 Ang iban nagdala sang pilak ukon saway, kag mga tapi nga akasya bilang halad sa Ginoo. 25 Ang mga babayi nga may abilidad sa paghimo sang mga tela nagdala sang mga delana nga asol, granate kag pula, kag linen. 26 Kag ang mga babayi nga kahibalo maghimo sang panapton halin sa bulbol sang kanding, naghimo sini sing kinabubut-on. 27 Ang mga pangulo nagdala sang mga bato nga onix kag iban pa nga malahalon nga mga bato para inugtakod sa espesyal nga panapton sang pangulo nga pari kag sa bulobulsa sa dughan sini. 28 Nagdala man sila sang mga panakot kag lana sang olibo para sa mga suga, para sa lana nga inughaplas, kag para pahamot sa insenso. 29 Gani ang tanan nga Israelinhon, lalaki kag babayi, nga gusto magbulig nagdala sang ila kinabubut-on nga mga halad sa Ginoo para sa tanan nga buluhaton nga ginsugo sang Ginoo paagi kay Moises.

Ang mga Manug-obra sang Tolda nga Simbahan

30 Nagsiling si Moises sa mga Israelinhon, “Pamati! Ginpili sang Ginoo si Bezalel, nga anak ni Uri kag apo ni Hur, nga halin sa tribo ni Juda. 31 Gin-gamhan niya siya sang iya Espiritu kag ginhatagan sang kaalam kag abilidad sa bisan ano nga buluhaton— 32 sa paghimo sang matahom nga mga butang nga bulawan, pilak, kag saway; 33 sa pagporma sang malahalon nga mga bato nga inugtampok; sa pagkorte sang kahoy; kag sang tanan nga klase sang buluhaton. 34 Ginhatagan pa gid niya si Bezalel, kag amo man si Oholiab nga anak ni Ahisamac nga halin sa tribo ni Dan, sang abilidad sa pagtudlo sa iban sang ila nahibaluan. 35 Ginhatagan niya sila sang abilidad sa paghimo sang tanan nga klase sang buluhaton: sa pagdesinyo, sa paghimo sang tela, kag sa pagborda sa linen sang delana nga asol, granate kag pula. Masarangan nila nga himuon ang bisan ano nga klase sang buluhaton, kag maayo gid sila maghimo.

Footnotes:

  1. 35:6 delana: sa English, wool.
  2. 35:6 granate: sa English, purple.
  3. 35:7 maayo nga klase sang panit: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, panit sang dolfin. Amo man sa bersikulo 23.
  4. 35:9 espesyal nga panapton: sa Hebreo, efod. Amo man sa bersikulo 27.
  5. 35:15 inughaplas: ukon, inugbubo.
  6. 35:21 Tolda nga Ginapakigkitaan: nga amo man ang Tolda nga Simbahan.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes