A A A A A
Bible Book List

Ezekiel 40 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Ang Bag-o nga Templo

40 1-2 Sang ikanapulo nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang ika-25 nga tuig sang amon pagkabihag—ika-14 nga tuig halin sang pagkalaglag sang Jerusalem—gin-gamhan ako sang Ginoo kag ginpakitaan sang palanan-awon. Kag sa amo nga palanan-awon, gindala niya ako sa mataas nga bukid sa Israel. Pagtan-aw ko sa bagatnan dampi, may nakita ako nga mga bilding nga daw isa ka siyudad. Gindala ako sang Ginoo didto kag may nakita ako nga isa ka tawo nga ang iya hitsura daw nagabadlak nga saway. Nagatindog siya sa may puwertahan nga nagauyat sang duha ka inugtakos: ang isa linen nga higot kag ang isa kahoy. Nagsiling ang tawo sa akon, “Tawo, magpamati ka, kag tan-awa sing maayo ang tanan nga ipakita ko sa imo kay amo ini ang rason kon ngaa gindala ka diri. Isugid dayon sa katawhan sang Israel ang tanan nga makita mo.”

Ang Alagyan sa Sidlangan

Nakita ko ang templo nga napalibutan sang pader. Ginkuha sang tawo ang iya kahoy nga inugtakos, nga ang kalabaon napulo ka tapak suno sa opisyal nga talaksan, kag gintakos niya ang pader. Napulo ka tapak ang kataason sini kag ang kadamulon. Dayon nagkadto ang tawo sa may alagyan sang templo nga nagaatubang sa sidlangan. Nagsaka siya sa hagdan kag gintakos niya ang samputan sang alagyan, kag napulo ka tapak ang kalabaon sini. Sa kada kilid sang sini nga alagyan may ara sang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ini nga mga kuwarto napulo ka tapak kuwadrado, kag ang kadamulon sang pader sa tunga nila walo ka tapak. Sunod sa sini nga mga kuwarto may samputan naman nga pakadto sa balkon nga nagaatubang sa templo. Ini nga samputan may kalabaon nga napulo ka tapak.

Gintakos man sang tawo ang balkon, kag 14 ka tapak ang kalabaon sini. Ang magtimbang nga pader sa alagyan sang balkon may kadamulon nga tatlo ka tapak.

10 Ang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya palareho ang kadakuon, kag ang mga pader sa tunga nila palareho man ang kadamulon.

11 Gintakos sang tawo ang kasangkaron sang sini nga alagyan sa sidlangan, kag 22 ini ka tapak. Ang kasangkaron sang puwertahan sini 17 lang ka tapak. 12 Sa atubangan sang kada kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya, may manubo nga pader nga 20 ka pulgada ang kataason kag 20 ka pulgada ang kadamulon. Ini nga mga kuwarto napulo ka tapak kuwadrado.

13 Dayon gintakos sang tawo ang bug-os nga kasangkaron sang alagyan, kag 42 ini ka tapak. Ang pagtakos sini halin sa likod sang pader sang kuwarto nga sa diin nagabantay ang guwardya pakadto sa pihak nga pader sang pareho man nga kuwarto. 14 Gintakos niya ang pihak kag pihak nga pader sa sulod sang alagyan halin sa puwertahan pakadto sa balkon nga nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag ang bug-os nga kalabaon sini 100 ka tapak.[a] 15 Ang kalabaon sang alagyan halin sa puwertahan pakadto sa punta sang balkon 85 ka tapak. 16 May magagmay nga mga bintana sa tanan nga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya kag subong man sa mga pader sa tunga sang sini nga mga kuwarto. Ini nga mga pader may dekorasyon nga mga palma nga gintigib.

Ang sa Guwa nga Lagwerta sang Templo

17 Dayon gindala ako sang tawo sa guwa nga lagwerta. Didto may nakita ako nga 30 ka kuwarto nga nagaidas sa alagyan nga bato nga nagapalibot sa lagwerta. 18 Ining alagyan nga sa ubos nagalambot hasta sa kilid sang mga alagyan nga pasulod sa lagwerta. Ang kasangkaron sang alagyan nga bato tupong sa kalabaon sang sina nga mga alagyan. 19 Dayon gintakos sang tawo ang distansya halin sa alagyan nga pasulod sa guwa nga lagwerta hasta sa alagyan nga pakadto sa sulod nga lagwerta, kag 170 ka tapak ang distansya sini.

Ang Alagyan sa Aminhan

20 Dayon gintakos sang tawo ang kalabaon kag kasangkaron sang alagyan sa aminhan. Ini nga alagyan nagapakadto sa guwa nga lagwerta. 21 Ang kada kilid sang alagyan may ara man sang tatlo ka kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man sa alagyan sa sidlangan. Ang kalabaon sang alagyan sa aminhan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 22 Ang iya mga bintana, balkon, kag dekorasyon nga mga palma pareho man sa alagyan sa sidlangan. May pito ka halintang pasaka sa alagyan, kag may balkon sa punta sini. 23 Ang sa sulod nga lagwerta may alagyan nga nagaatubang sa alagyan sa aminhan, pareho sa alagyan sa sidlangan. Gintakos man sang tawo ang distansya sang duha ka alagyan, kag 170 ini ka tapak.

Ang Alagyan sa Bagatnan

24 Dayon gindala ako sang tawo sa bagatnan, kag didto may nakita ako nga alagyan. Gintakos niya ang balkon sini kag ang mga pader sa sulod, kag pareho man ang takos sini sa iban. 25 May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon pareho sa iban. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 26 May pito man ka halintang pasaka sa alagyan kag may balkon man sa punta sini. Ang mga pader sa kilid sang alagyan may dekorasyon nga mga palma nga gintigib. 27 May ara man nga alagyan ang sulod nga lagwerta, nga nagaatubang sa bagatnan. Gintakos sang tawo ang distansya halin sa sini nga alagyan pakadto sa guwa nga alagyan sa bagatnan, kag 170 ini ka tapak.

Ang mga Alagyan Pakadto sa Sulod nga Lagwerta

28 Dayon gindala ako sang tawo sa sulod nga lagwerta. Didto kami nag-agi sa alagyan sa bagatnan. Gintakos niya ang alagyan, kag pareho man ini kadako sa iban. 29 May ara man ini sang mga kuwarto, nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 30 (Ang mga balkon sang mga alagyan nga nagapalibot sa sulod nga lagwerta may kalabaon nga walo ka tapak kag may kasangkaron nga 42 kag tunga ka tapak.) 31 Ang balkon sang alagyan sa bagatnan nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

32 Dayon gindala liwat ako sang tawo sa sulod nga lagwerta. Didto kami nag-agi sa alagyan sa sidlangan. Gintakos niya ang alagyan kag pareho man ini kadako sa iban. 33 May ara man ini sang mga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan kag sang balkon. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 34 Ang balkon sini nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

35 Dayon gindala ako sang tawo sa alagyan sa aminhan. Gintakos niya ini nga alagyan kag pareho man ini kadako sa iban. 36 May ara man ini nga mga kuwarto nga sa diin nagabantay ang mga guwardya. Ang kadakuon sang sini nga mga kuwarto kag sang mga pader sa tunga sini, kag pati sang balkon sini, pareho man kadako sa iban. May mga bintana man sa palibot sang alagyan. Ang kalabaon sang alagyan 85 ka tapak kag ang iya kasangkaron 42 kag tunga ka tapak. 37 Ang balkon sini nagaatubang sa guwa nga lagwerta, kag may dekorasyon ini nga mga palma nga gintigib sa iya magtimbang nga pader. May walo ka halintang pasaka sa sini nga alagyan.

Ang mga Kuwarto nga Ginapreparahan sang mga Halad

38 May nakita dayon ako nga kuwarto nga may puwertahan, sa tupad sang balkon sang alagyan sa aminhan. Didto ginahugasan ang mga halad nga sunugon. 39 Sa kada kilid sang sina nga balkon may duha ka lamisa nga sa diin ginaihaw ang mga sapat nga bilang halad nga ginasunog, halad sa pagpakatinlo, kag halad nga bayad sa sala. 40 May duha pa gid ka lamisa sa kada kilid sang hagdan nga pasaka sa alagyan sa aminhan. 41 Gani may walo tanan ka lamisa nga ginaihawan sang mga halad, apat sa balkon kag apat sa kilid sang alagyan. 42 May apat man didto ka lamisa nga hinimo halin sa bato nga binasbasan, nga sa diin ginabutang ang mga galamiton para sa pag-ihaw sang mga halad nga sunugon kag iban pa nga mga halad. Ini nga mga lamisa 30 ka pulgada kuwadrado kag 20 ka pulgada ang kataason. 43 Sa palibot sang pader sang balkon may mga salang-atan nga tatlo ka pulgada ang kalabaon. Kag nakita ko sa mga lamisa ang mga karne nga ihalad.

Ang mga Kuwarto sang mga Pari

44 May duha ka kuwarto sa sulod nga lagwerta. Ang isa ara sa kilid sang alagyan sa aminhan kag nagaatubang sa bagatnan, kag ang isa ara sa kilid sang alagyan sa bagatnan kag nagaatubang sa aminhan. 45 Nagsiling ang tawo sa akon, “Ang kuwarto nga nagaatubang sa bagatnan para sa mga pari nga nagadumala sa templo, 46 kag ang kuwarto nga nagaatubang sa aminhan para sa mga pari nga nagadumala sa halaran. Ini sila mga kaliwat ni Zadok, kag sila lang sa mga kaliwat ni Levi ang gintugutan nga makapalapit sa presensya sang Ginoo kag makaalagad sa iya. 47 Dayon gintakos sang tawo ang sulod nga lagwerta, kag 170 ka tapak ini kuwadrado. Ang halaran ara sa atubangan sang templo.”

Ang Templo

48 Dayon gindala ako sang tawo sa balkon sang templo. Gintakos niya ang magtimbang nga pader sa alagyan sang balkon, kag ang kada pader may kasangkaron nga walo ka tapak kag may kadamulon nga lima ka tapak. Ang kasangkaron sang alagyan sang balkon 24 ka tapak. 49 Ang balkon 34 ka tapak ang kalabaon kag 20 ka tapak ang kasangkaron. May napulo ka halintang pasaka sa balkon, kag may haligi sa kada kilid.

Footnotes:

  1. 40:14 Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sa sini nga bersikulo.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes