A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 10 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

10  Juˈ tzunj tzinen taˈ tley Moisés mlay chi cyaj xjal jiquenxix tuˈn. Cyej xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈj tley Moisés tuˈn cyoc lkˈe tiˈ Dios, mlay, cuma nuk oˈcx jun techel. Tisen oj taj jun xjal tzyet t‑xlequemal jun xjal twitzj tuˈnxix ttzyet jacˈa xjal. Tley Moisés te ootxa nuk oˈcx jun xlequemal tiˈj coˈpbil at tulel mas yajxe tuˈn Jesús. Jchojbil il nxiˈ tkˈoˈn tley Moisés, il tiˈj tuˈn t‑xiˈ oyet jaca jnabkˈi. Juˈ tzunj mlay cyaj jiquen te junx maj cyej xjal n‑oc ke cycˈuˈj tiˈ jun chojbil cyil nuk te juun jnabkˈi. Nukettzen e bint tuˈnj chojbil cyil ttz̈qˈuel alimaj tuˈn cycyaj sakxix bix jiquenxix cynaabl xjal te junx maj, ya minttzele e chjet te juntl maj, cuma mintiiˈ il tiˈj. Bix nukettzen e cyaj ke xjal jiquenxix, minttzele naˈn tuˈn cycˈuˈj at‑x cyil. Pero min e bint tuˈn cycyaj xjal jiquenxix. Jaj e bint tuˈnj ley nuk tuˈn tul tuj cycˈuˈj xjal jaca jnabkˈi cykil cyil. Cuma mintiiˈ tipemal ttz̈qˈuel toro bix ttz̈qˈuel chiva tuˈn tel il tuˈn, juˈ tzunj, tej chˈitk tul Tcwal Dios twitz txˈotxˈ, e xiˈ tkbaˈnxin te Dios: “Tcyˈiy twabl bix oybil cytz̈qˈuel alimaj te chojbil il. Juˈ tzunj o tbinchay jun xumlalbaj te weya tuˈn tcub te chojbil il te junx maj. Min ncub tuj twitza ke alimaj paten tzˈeynakke te chojbil cyil xjal. Juˈ tzunj nxiˈ nkbaˈn tey: Taat, lu kenwe lu tuˈn tbint wuˈn ti taja, tuˈntzen tbint cykil tyola wiˈj tuj tyola,” tz̈i Tcwal Dios te Dios.

Key hermano judío, kˈoˈnc cycˈuˈja tiˈj yol e xiˈ tkbaˈn Tcwal Dios te Dios. E xiˈ tkbaˈnxin tcyˈi Dios twabl il te alimaj, bix yaaˈn baˈn oybil te alimaj tuj twitz, bix tcyˈi tzˈeynak twiˈ altar te kˈilbil il, amale tleyet Dios otk tkba tuˈn tbint cykilj lu cyuˈn xjal. ¿Tuˈn tiken tz̈i Tcwal Dios yaaˈn baˈn jlu tuj twitz Dios? At tzakˈbeblte tej t‑xiˈ tkbaˈn julu: “Taat, lu kenwe lu tuˈn tbint wuˈn ti taja,” tz̈i Tcwal Dios. Tzinen taˈ n‑el tiiˈnxin jchojbil il te alimaj tuˈntzen tocx juntl chojbil il, jaj texin. 10 Ja tzunja taj Dios. Taj Dios tuˈn koc te texin, bix ja lu nuk tuˈn t‑xiˈlen tkˈon tiib Tcwalxin tuj cyamecy te chojbil kil te junx maj.

11 Bix juntl tumel. Cxeˈl nkˈumena chˈin tiˈj te junx maj. Cykil kej pala cyxol judío waˈlecxke twitz altar te oylecxte chojbil cyil xjal jaca kˈij, amale minttiiˈ n‑oca tuˈn tel cyil xjal. Waˈlecxke, cuma min pon baj twiˈ cyaakˈen te oylte chojbil il. 12 Yaltzen tej Scyˈoˈn tuˈn Dios, jun maj bix te junx maj e xiˈ toyen tiib te chojbil il, bix e cub ke tuj tmankˈab Dios. Waˈlecx ke pala, pero te Jesús, kˈuklte. Kˈukltexin, cuma o pon baj twiˈ taakˈenxin te oylte chojbil il. 13 Lu ate nayonxin ojxe tcamanxin cyiˈ kej iicˈl texin, tuˈntzen cycyaj tjakˈ tkenxin. 14 Juˈxsen Jesús, tuˈn nuk jun oybil bix te junx maj, o ko cyjaˈ baˈn twitz Dios, bix juˈx cykil kej xjal cykˈon cyiib tuya Dios.

15 N‑eltzen kniyˈ tiˈj jaxxix ja yol lu cuma nkˈontzen Espíritu Santo tipemal tuya tyol. E xiˈ tkbaˈn Dios tuj tyolxin tuˈn Espíritu Santo cyjulu: 16 “Cwel nkˈoˈn jun trat cyiˈ xjal laˈ alcye jun kˈij, bix juˈtzen nseˈya. Cˈoquex nkˈoˈna nleya tuj cyanem, bix cˈoquex ntzˈiˈbena ti waja tuj cynaabl,” tz̈i Dios. 17 Bix juntl e xiˈ tkbaˈn Dios: “Mlay tzaj nnaˈna cyil xjal bix yaaˈn baˈn o cybincha,” tz̈i Dios. 18 Juˈwa, cuma o cub najset kil te junx maj, mintiiˈtl il tiˈj tuˈn t‑xiˈ oyet mastl chojbil kil. O bint.

19 Juˈtzen ttena, key hermano, nuk tuˈn ttz̈qˈuel Jesús at tuˈn koc twitz Dios tuj xjan lugar jaaˈ taˈ texin at koquel jaˈlewe tuya Dios. Juˈ tzunj cˈoquelxix ke kcˈuˈj tuˈn kocx. 20 Te nejl, e jaw jun nintzaj xbalen cywitz xjal tuˈn miˈn chi ocx jaaˈ e tema Dios. Pero tuˈnj tcyimlen Jesús, o cub rotj jmaksbil be twitz Dios te junx maj. Ya baˈn kpon tuj lugar jaaˈ taˈ Dios, cuma o jket jun acˈaj kbe, bix jatzen Jesús kbe. 21 Bix jaxin nintzaj pala twitz Dios cyiˈ cykil t‑xjal Dios.

22 Juˈ tzunj, key hermano, cuma baˈn kocx tuya Dios bix cuma at kpala twitz Dios, ko lkˈex twitz Dios tuya cykil kcˈuˈj bix kˈuklxix kcˈuˈj tiˈ Dios, bix miˈn tzaj knaˈn kil, cuma o ko txjet tiˈ kil tuˈn Jesús tisenj kxumlal ntxjet tuya tzˈil tuˈn aˈ sakxix. 23 Kkˈaˈc kipen tuˈn ktenx tuj kocslabl, bix tuˈn miˈn cub kiˈj tuˈn kaj meltzˈajtl tuj kreligión te ootxa. Kiˈx kocslabl o ko clet te junx maj. Cˈoquel ke kcˈuˈj tiˈj Dios, cuma mlay tzˈexxin tibaj tyolxin. 24 Bix cwel kbisen tiˈj ti tten tuˈn kcyiwsante kiib kxol tuˈn cˈoquel kˈakˈen kcˈuˈj te kuya bix tuˈn kbinchante baˈn.

Jawnexsen jun ttz̈i ka ma ko cub tzˈak tuj tkˈab Dios Iˈtz

25 Miˈn cyaj cycolena tuˈn miˈn cub cyjunen cyiiba bix tuˈn miˈn cykˈolbe cyiiba, tisen juuntl cyxola cycyˈi cub cyjunen cyiib cyuya ocslal. Il tiˈj tuˈn tcub cyjunen cyiiba tuˈn tbaj cyonen cyiiba tuj cyocslabla, bix ilxsen tiˈj tuˈn tbaj cyonen cyiiba mas jaˈlewe twitzj nejl, cuma tzajnen tzaj lkˈe jkˈij oj tul meltzˈaj Jesús te kˈol castiwa cyibaj kej xjal cycyˈi Tcwal Dios. 26 Katzen ncyaj kcyeˈyen mancˈbil chojbil kil, ya mintzentiiˈtl. Amale otket kocslaj jaxxix, yaj chojbil il tuˈn Jesús ya mintiiˈtl baˈn tajbeˈna ke, cuma jkil tzin kbinchaˈn, jaj n‑el kxooˈn chjol kil, ja Jesús. 27 Ka n‑el kxooˈnte, oˈcxsen kyoˈ jun cawbil jawnex bix tuj ilxsen tuˈn Dios, bix tuˈn kpon tuj jun kˈakˈ njulen jaaˈ chi pomela kej xjal iicˈbelte Dios. 28 Jax tzul jun jawnex castiwa cuma cyeˈnja ti e baj cye xjal e ten tuj tley Moisés. Tej tel t‑xooˈn jun xjal jtley, bix ka at caˈba oxe tstiwa tiˈj, junxse maj biˈx cwel byet mintiiˈ lastim te xjal. 29 Katzen at nim castiwa tiˈj jun xjal el t‑xooˈn nuk jaj tley Moisés, yaj tzunj xjal n‑el t‑xooˈn Tcwal Dios, mas jawnex til xjal tiˈj, bix mas jawnex tcastiwa. Juˈtzen nbyaˈna jtuj kˈakˈ. Tcyimlen Jesús jatzen jtkˈuklel j‑acˈaj trat tuya Dios kiˈj tuˈn koc te t‑xjalxin. Oj tel tiqˈuen jun xjal colbil te tuˈn tcyimlen Tcwal Dios bix cˈaal meltzˈaj tuˈn toc ke tcˈuˈj tiˈ ttz̈qˈuel alimaj tuˈn ttxjet til, kaˈxsen, cuma ncub twaˈben jxjala Tcwal Dios, bix njaw tiˈ Espíritu Santo. 30 Juˈ tzunj at castiwa tuˈn Dios. Ktzkiˈn jax Dios nkˈumente tuj tyolxin: “Inayena kˈolte castiwa. Bix laˈ alcye jun kˈij cxeˈl nkˈoˈna cycastiwa jaca juun kaˈ xjal tiˈ til,” tz̈i Dios. Bix tuj juntl tyol Dios tz̈i cyjulu: “Ja Dios cˈoquel cyeˈnte ke t‑xjal alcye baˈn bix alcye kaˈ,” tz̈i tyol Dios. 31 Key hermano, ¡cycˈojlanx cyiiba! Jawnexsen jun ttz̈i ka ma chi cub tzˈaka tuj tkˈab Dios Iˈtz oj tul meltzˈaj.

32 Juˈ tzunj miˈn cub cybisena tiˈj tuˈn tcyaj cykˈoˈna cyocslabla tiˈ Tcwal Dios, sino cˈulelxix tuj cycˈuˈja tej cyoca te ocslal. Tuj tzunj kˈij nejl iyˈx cyuˈna nim qˈuixcˈaj nuk tuˈn cyocslabla tiˈ Tcwal Dios. 33 Te nejl, at juun xjal cyxola oc ilet bix oc yaset cywitz nim xjal nuk tuˈn min el cyxooˈna cyocslabla tiˈ Tcwal Dios, bix iyˈx cyuˈna. Bix e xiˈ cyonena kej iyˈx qˈuixcˈaj cyuˈn. 34 E xiˈ cykˈoˈna jun tkˈakˈbil cycˈuˈja cyiˈ ocslal otk chi oc tuj tzeeˈ tuˈn tlaj cyocslabl. Bix min e baj cycˈuˈja tej tel cyiiˈn xjal niyˈ tikˈch cyey tuˈn tlaj cyocslabla. Bix e xiˈ cykˈoˈna tujxix tumel, cuma el cyniˈya tiˈj at jun mas baˈn tuya Dios tuj cyaˈj bix te junx maj twitzj n‑el alkˈet cyiˈja nuk te cab kˈij. 35 Cykilj lu iyˈx cyuˈna nejl tuˈn tlaj cyocslabla tiˈ Tcwal Dios. ¿Tuˈn tiken cyaja t‑xiˈ cytzakpiˈn jaˈlewe? ¡Min! Miˈn txiˈ cytzakpiˈna cyocslabla, cuma nuk tuˈn cyocslabla ccyiikˈela jun cycotza o cyaj tkbaˈn Dios. 36 Il tiˈj tuˈn tiyˈx kuˈn tuˈn tbint kuˈn ti taj Dios, jaj tuˈn miˈn ko aj meltzˈaj, tuˈntzen kcaman kcotz e cyaj tkbaˈn Dios. 37 Cycyeˈyenc ti toc tuˈn Dios tuj tyolxin: “Jxjal Scyˈoˈn wuˈna o kˈumj tuˈn tul, tzul. Mlay weˈ. Tzul. 38 Bix tej xjal jiquen nwitza, jatzen junx maj n‑oc ke tcˈuˈj tiˈj Nscyˈoˈn, bix ccaman tchunkˈlal te junx maj. Pero ka ma cyaj tcolen tocslabl, ya mintiiˈ waj te,” tz̈i Dios tuj tyol. 39 Jatzen ke, nuket yaaˈn ejooˈ cyjel kcolen kocslabl, tuˈn kxiˈ tuj il, sino nuket ejooˈ tisen kej kˈiˈnxix cyuˈn tuˈntzen toc ke cycˈuˈj tiˈ Dios, tuˈntzen cyclet.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes