A A A A A
Bible Book List

HEBREOS 12 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Kkˈoˈnc kwitz tiˈ Jesús

12  Ejeeˈtzen kxeˈchel jlu o cyaj kˈonte nim tumel te ke ti tten tuˈn toc ke kcˈuˈj tiˈ Dios. Juˈ tzunj il tiˈj tuˈn miˈn cyaj kxooˈn kocslabl tiˈ Jesús tuˈn kaj meltzˈaj tuj kreligión te ootxa, cuma jaja tcub mokonte kwitz tiˈ Dios. Oˈcx tumelj, kkˈaˈc kipen tuˈn kxcye tuˈn kxiˈx tuj be tzin tkbaˈn Dios, jaj tuˈn toc ke kcˈuˈj tiˈ Jesús. Il tiˈj cxeˈl kwitz tiˈ Jesús, cuma jaxin nejl kwitz o ponxin tuya Dios, bix jaxin nicˈulte ke tuˈn kpon tzˈakl twitz Dios. Junxse chˈixbajil tej tjaw jun xjal twitz cruz tuˈn tcyim, pero te Jesús mas il tiˈj e xiˈ tniman alcye e tajbe Dios twitzj tuˈn tel t‑xooˈnxin jun tchˈixewxin tej tjawxin twitz cruz tuˈn kil, cuma ttzkiˈntlxin at tuˈn tiikˈenxin jun tcotzxin. Bix o camanxin, cuma o ponxin tuj tmankˈab Dios tuj cyaˈj.

Juˈ tzunj cybisecˈa cyey tiˈj ti e baj te Jesús. Iyˈx nim qˈuixcˈaj tuˈnxin cyuˈn kej xjal e jaw yolen tiˈjxin. Juˈ tzunj miˈn baj cyipena bix miˈn chi cub xitja ojtzen cycaney tuj jun qˈuixcˈaj. Pero at juntl wik qˈuixcˈaj minaˈn tul cyiˈja. Bajx cylaˈy tisej te Jesús e byet tuˈn cykˈab aj il. Minaˈx cylonte cyey juˈwa, pero cykˈoˈnc cyipena tiˈj tuˈn t‑xiˈ cyiiˈna cyocslabla tiˈ Dios hasta ojxe cycyima tuˈn miˈn chi cub tzˈaka tuj il.

Pero cykilcaj qˈuixcˈaj cylaˈy tecˈax juun tuya takˈmal, tuˈntzen cycyaja tzˈaklxix. ¿Naˈmpa cyuˈna ti toc tuˈn tyol Dios? At jun tumel tuˈn jun mambaj n‑el tniyˈ tiˈj ti ctemela tcwal. Tz̈i cyjulu: “Ncwala, miˈn tzˈel t‑xooˈna jun cawbil cxeˈl tkˈoˈn Kman Dios tey, bix miˈn cub baj tcˈuˈja oj toc iˈlena tuˈnxin. Oj toc tcawenxin jay, yaaˈn tuˈn n‑el tiqˈuenxin jay, sino cuma n‑oc takˈa texin, bix cuma tajxin jun baˈn te tey,” tz̈i jun xjal n‑el tniyˈ tiˈj te tcwal, tz̈i tyol Dios. Juˈ tzunj il tiˈj qˈuiyax qˈuixcˈaj kuˈn, cuma tcwal Dios koˈ. Twitz txˈotxˈ min‑al jun cwal minttiiˈ cawbilte tuˈn tman. Yajtzen te Dios, mas baˈn tcawbil tibaj cykilca tcwal. Katzen mintiiˈ tcawbil Dios kiˈj, yaaˈntzen tcwal Dios koˈ. Nuktzen tisen sicyˈbel cwal koˈ. Min‑al kman jaxxix. Tejtzen neeˈ koˈ, tzintzen kbiˈn kman oj ntzaj cawen kiˈj. Juˈ xsunj te Kman Dios tuj cyaˈj, masxsen cxeˈl kbiˈn tcawbil, tuˈntzen at kchunkˈlal tbanelxix. 10 Ke kman te twitz txˈotxˈ nchi xnakˈtzan kiˈj laˈ alcye baˈn tuj cywitz te cye. Yaltzen te Kman Dios, masxsen tzˈakl tcawbil kibaj, cuma taj te ke jun baˈn, yaaˈn nuk te texin. Tajxin tuˈn kten jiquenxix tisen texin, tuˈntzen koc sakxix twitzxin. 11 Bix jaxsente kcyˈi jun cawbil, cuma takˈ tuj kwitz. Pero katzen niyˈx qˈuixcˈaj kuˈn, kcamantzen jun tbanelxix knaabl bix mas tuj ttz̈yal ko temel.

Jawnex ttz̈i ka ma tzˈel kxooˈn t‑xtalbil Dios

12 Pero at juun cyxola min tpa qˈuixcˈaj. Juˈ tzunj baˈn tuˈn t‑xiˈ cyonena, cuma cyocslabl tisen jun cykˈab o tzˈel mejtzˈaj bix tisex jun cychˈecy mintiiˈ tipen. 13 Tisen jun xjal cox nxiˈ binchet tbe tuˈn juntl xjal, juˈxsen cyiˈj kej ncub baj cycˈuˈj tuj tbe Dios, il tiˈj chi xeˈl onet. Bix tisen jun cox chebe tuˈn tbet bix tuˈn miˈn jaw tzˈak tuj tbe ka at onbil tiˈj, juˈxsen tuj tbe Dios cxeˈl nimset tcˈuˈj jun ocslal tuˈn miˈn txiˈ tzpet mas ka at onbil tiˈj.

14 Kjyom tuˈn mintiiˈ kˈoj kxol bix cyuya cykilca niyˈtl xjal, pero mas jawnex twitzj lu tuˈn t‑xiˈ kiiˈn jun kchunkˈlal jiquenxix, cuma ka min s‑el kiin kiib tiˈ il, mlay kil twitz Dios. 15 Cˈoquel kcˈuˈj tiˈj tuˈn min‑al jun kxol cub tzˈak tuj yol lu bix cxeˈl tperdere coˈpbil te. Ka at jun xjal min tzˈel tiin tiib tiˈ il, ja tzunja tisen jun veneno n‑ocx tkˈoˈn te tyabel cabtl tuya jun tqˈueyel. 16 Jun ocslal min txiˈ tiiˈn tbe tuya Jesús sino n‑ex balkˈaj tuj tocslabl tiˈ Jesús, juˈx tisentzen jun xjal tzin nachˈin tuya jun tpaj. Juˈtzen e baj te kxeˈchel Esaú. El tiqˈuexin alcye e tajbe Dios. Tuˈn min oc tcˈojlaˈnxin otk cyaj tkbaˈn Dios, e xiˈ tqˈueyenxin te titzˈenxin Jacob jun toclenxin te jaxin tneel cwal nuk tuˈn jun twaxin. 17 Bix ktzkiˈntl yajxitl, tej chˈitk tcyim tmanxin Isaac bix e pon tumel tuˈn t‑xiˈ tpaˈn Isaac cykab tcwalxin, bix e tajbetl Esaú tuˈn tiikˈente jtoclen ka ja tneel cwal, pero ya min e kˈojtl. Bix amale ookˈet‑xin nim tiˈj tel‑len t‑xooˈnxin, mix e binne tuˈn tchˈixbenxin tej otk tbinchaxin tuj tneel. Juˈ tzunj miˈn tzˈel kxooˈn tej o cyaj tkbaˈn Dios, tisentzen te Esaú e baj te, cuma biˈx cxeˈl kxooˈn te junx maj.

18 Key hermano, nejl nim seyˈpajlenel cyiˈ kxeˈchel tej cypon lkˈeke twitz xjan witz jaaˈ etza kˈajt tyol Dios. Tej cypon t‑xeeˈ witz, oc cycyeˈyenxin njulen tuya kˈakˈ, bix at klolj, bix at nim cykˈiˈk, 19 bix at tkˈajkˈajel twiˈ jun bocina, bix e xiˈ cybiˈnxin jun tkˈajkˈajel yol cyibaj jawnexsen tbiˈnx. Tuˈn seyˈpajlenel tuˈnj yol bix akˈkexin cubsal cywitzxin tuˈn miˈn cybixin mastl tkˈajkˈajel yol. 20 Min e cypaxin tuˈn cyoc tenxin ebilte jyol e cub cyibajxin tz̈itzen cyjulu: “Alj xjal cˈoquel maconte t‑xeeˈ jwitz xjan, biˈx cwel byet tuya xak bix ma tuya machet, cyuyax ke alimaj oj cypon lkˈe,” tz̈i tkˈajkˈajel yol twitz cyaˈj. 21 Tiˈj siˈpuplxsen cykilj lu, tuyax Moisés e jaw luˈlen.

22 Katzen jawnex jun seyˈpajlenel tej cypon xjal twitz xjan witz nejl, yaltzen jaˈlewe mas jawnex ttz̈i tuˈn kpon mero twitzcˈa Dios ka yaaˈn jiquenxix etoˈ. Juˈ tzunj ilxix tiˈj tuˈn ko ten jiquenxix twitz Dios, cuma ko pomel tuj tnom jaaˈj taˈ Dios Iˈtzxix, jaj Witz Sión tbi tnom bix tuyax Jerusalén Tuj Cyaˈj tbi, bix jaaˈj at nim cyajlal tsanjel Dios tuj cyaˈj, 23 bix jaaˈj o chi pona cykil t‑xjal Dios bix ya tzˈaklxixke, bix jaaˈj taˈ jax Dios Nintzaj Juez, 24 bix jaaˈj taˈ jax Jesús, jnicˈul tiˈj acˈaj trat, bix jxjal ocx toyen ttz̈qˈuel te chojbil kil. Ttz̈qˈuel Jesús at tipemal te coˈpbil xjal, yaaˈn tisenj ttz̈qˈuel alimaj e xiˈ toyen Abel nuk ajben te techel ttz̈qˈuel Jesús.

25 Cˈoquel cycwenta tiˈj tuˈn miˈn tzˈel cyxooˈna tyol Dios. Jnejl, tej tyolen Dios twiˈ jun witz, min‑al jun xjal el libre tuj castiwa tej tel cyxooˈn tyol Dios. Yajtzen ke, ka ma tzˈel kxooˈn tyol Dios oj tyolen kiˈj yaaˈn nuk twiˈ witz sino tuj cyaˈj, masxsen mlay ko ttzokpi tuˈn kpon tuj castiwa. 26 Nejl, tuˈn tkˈajkˈajel tyol e tzaj luˈlen chˈin twitz txˈotxˈ. Pero jaˈlewe tz̈i Dios tuj tyol Dios cyjulu: “Juntl maj ctzaal luˈlen twitz txˈotxˈ wuˈna, pero yaaˈn nuk twitz txˈotxˈ, sino tuyax cyaˈj,” tz̈i Dios. Juˈ tzunj cxeˈl cynimana tyol Dios, cuma tzul jun kˈij cjawel ttz̈toˈn Dios cykil at, 27 cuma jyol “juntl maj” nyeecˈan ke oj tjaw ttz̈toˈn Dios cykil at, cxeˈl tzˈak niyˈ jtikˈch baˈn ttz̈toj, bix cyjeljx nuk alcyej mixbe ttz̈toj. 28 Jtcawbil Dios tuj kanem mixbe ttz̈toj. Chunkˈlal o takˈ Dios, jatzen te junx maj. Juˈ tzunj kcˈojlaˈxix tuˈn miˈn cyaj kxooˈn. Kcˈojlaˈxix tuˈn kajben te Dios tuˈn knaˈn Dios bix tuˈn kniman twitz. 29 Nim cˈoquel kcˈuˈj tiˈj, cuma Kman Dios tisen jun kˈakˈ te xitlte entera at.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes