A A A A A
Bible Book List

I-sai-a 65:1 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Mọi người sẽ học biết về Thượng Đế

65 CHÚA phán, “Ta đã tỏ mình cho những người không tìm kiếm ta. Những kẻ không xin ta cứu giúp thì đã tìm được ta. Ta phán, ‘Ta đây. Ta đây,’ cùng một dân không cầu nguyện cùng ta.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Ê-sai 65:1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sự Phán Xét Công Minh của CHÚA

65 “Ta đã cho những kẻ chẳng thèm hỏi đến Ta được cầu xin Ta,
Ta đã cho những kẻ chẳng tìm kiếm Ta được tìm Ta.
Ta nói với một dân chẳng thèm kêu cầu danh Ta rằng,
‘Ta ở đây! Ta ở đây!’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes