A A A A A
Bible Book List

I-sai-a 41 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Chúa sẽ giúp đỡ Ít-ra-en

41 CHÚA phán, “Hỡi các xứ xa xôi,
    hãy yên lặng nghe ta.
    Các dân hãy mạnh dạn lên [a].
Hãy đến nói chuyện với ta;
    Chúng ta sẽ gặp nhau thảo luận xem ai phải.
Ai đánh thức Đấng đến từ phương Đông?
    Ai ban cho Ngài chiến thắng bốn phía?
Đấng mang Ngài lại, trao cho Ngài các dân tộc
    và đánh bại các vua.
    Ngài vung gươm thì các vua trở thành như bụi.
    Ngài bắn cung thì họ bị thổi bay như trấu.
Ngài rượt theo họ và không hề bị thương tích,
    Ngài đi mà chân không chạm đất.
Ai làm ra những chuyện đó?
    Ai nắm lịch sử từ lúc ban đầu?
Chính ta, CHÚA là Đấng ấy.
    Ta đã có đây từ ban đầu,
và ta cũng sẽ vẫn còn đây khi mọi việc kết thúc.”
Hỡi các nơi xa xăm hãy nhìn và kinh sợ;
    Hỡi các nơi xa xăm trên đất, hãy run sợ.
Hãy đến gần nghe ta.

Các người thợ giúp đỡ nhau bảo nhau rằng, “Hãy mạnh dạn lên!” Người thợ khéo giục giã thợ bạc, thợ dùng búa gõ nhẵn kim khí, khuyến khích thợ rèn làm việc với cái đe [b]. Người nói rằng, “Mối hàn nầy tốt.” Người lấy đinh đóng cái tượng vào đế để nó khỏi ngã.

Chỉ một mình Chúa mới có thể giải cứu

CHÚA phán, “Hỡi dân Ít-ra-en, các ngươi là đầy tớ ta.
    Hỡi dân cư Gia-cốp, ta đã chọn các ngươi.
Các ngươi thuộc gia đình của Áp-ra-ham, bạn ta.
Ta rút ngươi ra từ xứ xa xăm trên đất
    và gọi ngươi từ một miền xa thăm thẳm.
    Ta bảo, ‘Các ngươi là đầy tớ ta.’
Ta đã chọn ngươi và không chống nghịch ngươi.
10 Cho nên đừng sợ, vì ta ở với ngươi.
    Chớ kinh khiếp vì ta là Thượng Đế ngươi.
Ta sẽ khiến ngươi thêm mạnh và sẽ giúp đỡ ngươi;
    Ta sẽ lấy tay phải ta mà nâng đỡ và giải cứu ngươi.
11 Tất cả các dân đang nổi giận cùng ngươi
    sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã.
Những kẻ chống nghịch ngươi sẽ biến mất.
12 Các ngươi sẽ tìm kẻ thù mình, nhưng không thấy.
    Những kẻ đối địch ngươi sẽ hoàn toàn biến mất.
13 Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi,
    Đấng nắm tay phải ngươi, bảo ngươi,
‘Đừng sợ hãi, ta sẽ giúp đỡ ngươi.’
14 Hỡi những kẻ sót lại trong Ít-ra-en,
    đừng sợ cho dù ngươi yếu ớt và vô dụng [c].”

CHÚA phán,
“Chính ta sẽ giúp đỡ ngươi.
    Đấng giải cứu ngươi
    là Đấng Thánh của Ít-ra-en.
15 Nầy, ta đã làm cho ngươi mới lại
    như miếng ván đập lúa có răng bén.
    Để ngươi đi trên các núi và chà đạp chúng.
Ngươi sẽ khiến đồi núi thành trấu [d].
16 Ngươi sẽ ném chúng lên trời,
    để gió thổi chúng bay đi;
gió bão sẽ phân tán chúng.
    Rồi ngươi sẽ vui mừng trong CHÚA;
Ngươi sẽ hãnh diện trong Đấng Thánh của Ít-ra-en.

17 Kẻ nghèo khổ khốn cùng sẽ tìm nước,
    nhưng không tìm được.
Lưỡi họ khô vì khát.
    Nhưng ta, CHÚA sẽ đáp lời cầu nguyện của họ;
Ta, Thượng Đế của Ít-ra-en sẽ không để họ chết.
18 Ta sẽ khiến sông chảy trên đồi khô,
    và suối phun ra từ thung lũng.
Ta sẽ biến sa mạc ra hồ nước
    và đất khô thành các suối.
19 Ta sẽ khiến cây mọc trong sa mạc:
    cây hương nam, cây keo, cây sim và cây thông.
Ta sẽ đặt cây thông, cây bách,
    và cây tùng mọc chung nhau trong sa mạc.
20 Người ta sẽ nhìn thấy những điều đó và hiểu;
    họ sẽ suy nghĩ kỹ về những việc nầy.
Và biết rằng quyền năng CHÚA làm ra việc đó,
    và rằng Đấng Thánh của Ít-ra-en
    đã thực hiện các việc nầy.”

Chúa thách thức các thần giả

21 CHÚA phán, “Hãy trình bày lý lẽ ngươi ra.” Vua của Gia-cốp bảo, “Hãy cho ta thấy lý đoán của ngươi. 22 Hãy mang các thần tượng ngươi vào để chúng tiết lộ chuyện tương lai. Bảo chúng cho chúng ta biết chuyện xảy ra lúc ban đầu. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ, để chúng ta biết kết cục ra sao. Hoặc cho chúng ta biết chuyện tương lai. 23 Hãy cho chúng ta biết chuyện tương lai, thì chúng ta sẽ tin các ngươi là thần. Hãy hành động đi, dù tốt hay xấu, để chúng ta sợ hãi.

24 Các ngươi là thần vô dụng; chẳng làm được gì cả. Những kẻ thờ phụng các ngươi đáng ghê tởm [e].

Chúa chứng tỏ rằng Ngài là Thượng Đế thật

25 Ta đã mang một người đến từ phương Bắc [f].
    Ta đã gọi đích danh một người từ phương Đông,
    và người biết ta.
    Người dẫm đạp lên các vua như dẫm lên bùn,
    như thợ gốm đạp lên đất sét.

26 Ai cho chúng ta biết chuyện nầy trước khi nó xảy đến?
    Ai báo trước cho chúng ta biết để chúng ta nói,
‘Ngài đã nói đúng’?
Không ai trong các ngươi cho chúng ta biết gì cả;
không ai trong các ngươi bảo cho chúng ta
    biết trước khi việc xảy ra;
không ai nghe các ngươi nói gì về chuyện đó cả.
27 Ta, CHÚA là Đấng đầu tiên nói cho Giê-ru-sa-lem biết rằng
    dân chúng sẽ hồi hương.
    Ta sai sứ giả đến báo tin mừng cho Giê-ru-sa-lem.

28 Ta nhìn các thần tượng,
    nhưng chẳng tượng nào có thể trả lời cả.
Không ai trong chúng nó biết cho ý kiến;
    Chẳng ai trong chúng nó có thể trả lời câu hỏi ta.
29 Nầy, tất cả chúng nó đều là thần giả.
    Không biết làm gì cả;
Chúng nó thật vô dụng.”

Footnotes:

  1. I-sai-a 41:1 hãy mạnh dạn lên Hay “hãy can đảm lên.” Xem Ê-sai 40:31.
  2. I-sai-a 41:7 cái đe Một khối thép nặng, phẳng mặt mà thở rèn đặt sắt nóng lên để đập thành hình dạng người ấy muốn.
  3. I-sai-a 41:14 yếu ớt và vô dụng Nguyên văn, “như sâu bọ.”
  4. I-sai-a 41:15 Để ngươi đi … thành trấu Dấu hiệu về sức mạnh của các kẻ thù dân Ít-ra-en.
  5. I-sai-a 41:24 đáng ghê tởm Hay “là những người ngu ngốc.” Từ ngữ nầy thường hay dùng trong tiếng Hê-bơ-rơ để mô tả những thần tượng và việc xấu xa mà Thượng Đế ghét.
  6. I-sai-a 41:25 một người đến từ phương Bắc Đây có thể là Xi-ru, vua Ba-tư. Ông ta trị vì khoảng năm 550–530 trước Công nguyên.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes