A A A A A
Bible Book List

I-sai-a 59:20-21 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

20 “Rồi một Đấng Cứu Rỗi [a] sẽ đến Xi-ôn [b]
    để cứu dân Gia-cốp là những kẻ đã quay khỏi tội lỗi,”
    CHÚA phán vậy.

21 CHÚA phán, “Đây là giao ước của ta đối với dân nầy: Thần linh và lời phán của ta ban cho các ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi, con cái và dòng dõi ngươi.”

Footnotes:

  1. I-sai-a 59:20 Đấng Cứu Rỗi Người giải thoát người khác ra khỏi cảnh nợ nần, khó khăn.
  2. I-sai-a 59:20 Xi-ôn Vùng Đông Nam của ngọn núi nơi thành Giê-ru-sa-lem được xây lên. Từ ngữ nầy đôi khi ám chỉ Giê-ru-sa-lem, nơi dân CHÚA ở hoặc ám chỉ đền thờ.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

I-sai-a 27:9 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Đó là cách làm cho tội lỗi dân Gia-cốp được tha;
    đó là cách tội lỗi họ được xóa đi;
    Ít-ra-en sẽ nghiền đá của bàn thờ ra bụi,
    không còn hình tượng hay bàn thờ nào
    còn lại để thờ thần A-sê-ra.

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes