A A A A A
Bible Book List

As of August 4th, Bible Gateway Classic will no longer be available. Start using the new BibleGateway.com today!

Ê-sai 52:7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Bàn chân của người mang tin mừng trên các núi đẹp biết bao!
Ấy là người rao báo tin hòa bình thịnh vượng,
Ðem tin vui phước hạnh,
Loan truyền ơn cứu rỗi,
Và nói cho Si-ôn biết,
“Ðức Chúa Trời của ngươi trị vì!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

I-sa 52:7 New Vietnamese Bible (NVB)

Chân của người đem tin mừng
    Trên các núi xinh đẹp biết bao!
Tức là người công bố bình an,
    Loan báo tin lành,
    Công bố sự cứu rỗi;
Là người nói với Si-ôn rằng:
    “Đức Chúa Trời ngươi cai trị.”

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

Viewing of
Cross references
Footnotes