A A A A A
Bible Book List

Jehaun 13 Reimer 2001 (REIMER)

13 Nu, jrod fer daut Pasafast, aus Jesus wist daut siene Stund jekome wea daut hee dise Welt felote wudd en trigj no sien Foda gone, so aus hee siene eajne haud leef jehaut, so leewd hee dee bott aum enj.

Biem Owenkost aete, dee Diewel haud aul Siemoon sien Saen Judas Iescharijot daut emm Hoat enenn jelajcht daut hee am ferode sull; en Jesus, aus hee wist daut de Foda am aules enne Henj jejaeft haud, en daut hee fonn Gott jekome wea en daut hee trigj no Gott gone wud,

stunnt hee fonn Owenkost opp, laed siene Kjleeda auntsied, en neem en Haunduak en bunk sikj daut omm.

Donn goot hee Wota enn ne Komm, en funk aun dee Jinja aera Feet to wausche, en dreajd dee met daut Haunduak daut hee sikj ommjebunge haud.

Don kjeem hee no Siemoon Peeta; en Peeta saed to am: "Herr, woascht du miene Feet wausche?"

Jesus auntwuad en saed to am: "Waut ekj nu doo, weetst du nu nich, oba nohaea woascht du daut festone."

Peeta saed to am: "Niemols woascht du mie de Feet wausche!' Jesus auntwuad am en saed: "Wan ekj die nich wausch, hast du kjeen deel aun mie."

Siemoon Peeta saed to am: "Herr, nich bloos miene Feet, oba uk de Henj en daen Kopp!"

10 Jesus saed to am: "Waea jebodt es, bruckt sest nusscht bute de Feet to wausche, oba es gauns rein. En jie sent rein, oba nich aule,"

11 Wiel hee wist waea am ferode wudd, doaromm saed hee, "Jie sent nich aule rein."

12 Aus hee donn aeare Feet jewossche haud, en haud siene Kjleeda jenome, sad hee sikj dol en saed to an: "Weet jie waut ekj ju jedone ha? 1

13 Jie nanne mie Meista en Leare; en daut saj jie rajcht, wiel daut es waut ekj sie.

14 Wan ekj nu, jun Leara en Meista, june Feet jewossche hab, sull jie uk junt unjarenaunde de Feet wausche.

15 Ekj hab ju en Biespel jejaeft, daut jie uk soo doone es ekj ju jedone hab.

16 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju, en Sklow es nich jrata aus sien Herr, en dee waut jeschekjt es, es nich jrata aus dee waut am jeschekjt haft.

17 Wan jie dit nu weete, dan sent jie seelijch wan jie daut so doone.

18 Ekj raed nich fonn ju aula; ekj weet waem ekj jewaelt ha. Oba daut de Schreft mucht erfelt woare: 'Dee waut met mie Broot at, haft mie unja de Feet jeklunjt'.

19 Ekj saj ju daut nu eeha daut paseat, doaromm daut wan daut paseat, jie jleewe woare daut ekjet sie.

20 Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju: Dee waut daem oppnemt daem ekj jeschekjt hab nemt mie opp; en dee, dee mie oppnemt, nemt daem opp dee mie jeschekjt haft."

21 Aus Jesus dit jesajcht haud wea hee em Jeist bedrekjt, jeef Zeichnes en saed: "Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju, eena fonn ju woat mie ferode."

22 Dee Jinja kjikjte eena daem aundre aun en wunndade fonn waem hee raed.

23 Eena fonn dee Jinja, dee waem Jesus leef haud, saut gauns dicht bie Jesus.

24 Siemoon Peeta nekjd am too, en saed to am daut hee sull froage fonn waem hee raed.

25 Hee laend sikj trigj aun Jesus enaun, en fruach am: "Herr, wea es daut?"

26 Donn auntwuad Jesus: "Daut es dee, daem ekj en ennjeducktet Biet woa jaewe." En hee duckt en Biet enn, en jeef Siemoon sien saen Judas Ieschariot daut.

27 Aus dee daut Biet neem fua dee Soton en am enenn. Donn saed Jesus to am: "Waut du deist, doo schwind."

28 Oba kjeena fonn dee waut biem desch saute wiste wuaromm hee daut to am saed.

29 Eenje dochte, wiel Judas de Jelttausch haud, daut Jesus to am saed: "Kjeep dee Sache dee onns faele to daut Fast," oda daut hee dee Oame waut sull jaewe.

30 Soboolt aus hee daut Biet jekjraeje haud, jinkj hee rut. En daut wea Nacht.

31 Aus hee eascht rut jegone wea, saed Jesus: "Nu es de Menschesaen feharlicht, en Gott es en am feharlicht.

32 Wan Gott en am feharlicht es, woat Gott am uk feharliche en sikj selfst, en woat am fuats feharliche.

33 Kjinja, noch ne korte Tiet sie ekj bit ju. Jie woare mie seakje; en soo aus ekj de Jude saed, so saj ekj nu to ju: Wua ekj han go kje jie nich hankome.

34 Ekj jaew ju en niehet Jeboot; daut jie eane daem aundre leef habe; jie sele ju unjerenaunda soo leef habe aus ekj ju ha leef jehaut.

35 Derch dit woare aule Mensche seene daut jie miene Jinja sent, wan jie ju unjeranaunda leef habe.

36 Donn fruach Siemoon Peeta am: "Herr, wua jeist du han?" Jesus auntwuad am: "Wua ekj hango, kaust du mie nu nich nofolje; du woascht nohaea hinjaraun kome."

37 Peeta saed to am: "Herr, wuaromm kaun ekj die nu nich nofolje? Ekj woa mien Laewe fa die dol laje."

38 Jesus auntwuad: "Do woascht dien Laewe fa mie dol laje? Enn Woarhaeit, enn Woarheit saj ekj die: Dee Hon woat nich kjreihe bott du dree Mol festriede woascht daut du mie kjannst."

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes