A A A A A
Bible Book List

As of August 4th, Bible Gateway Classic will no longer be available. Start using the new BibleGateway.com today!

Job 34 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

34 Elihu fortsatte:

Hör på mig, ni som är så visa,
    lyssna på vad jag säger, ni lärda!
Örat prövar orden och tungan maten.
    Låt oss därför urskilja det rätta,
tillsammans finna ut vad som är gott.

Job säger: ”Jag är oskyldig,
    men Gud vägrar mig rättvisa.
Jag har rätt men betraktas som lögnare,
    jag är oskyldig
men får av en pil ett oläkligt sår.”
    Var finns en människa som Job,
en som dricker hån som vore det vatten,
    som umgås med dem som gör orätt
och slår följe med de ogudaktiga?
    Han säger: ”Det är meningslöst för en människa
att försöka behaga Gud.”

10 Hör på mig nu, ni förståndets män!
    Fjärran från Gud är ondskans gärningar,
ogudaktiga handlingar från den Väldige.
11     Han vedergäller en människa för hennes gärningar
och ger henne vad hon förtjänar.
12     Det är otänkbart att Gud skulle göra något som är ont,
den Väldige förvränger inte rätten.
13     Vem utnämnde honom till jordens härskare,
vem satte honom över hela världen?
14     Om han ville dra tillbaka sin ande,
ta bort sin livsfläkt,
15     skulle hela mänskligheten förgås
och människan återvända till stoftet.

16 Lyssna nu om du har förstånd,
    hör på när jag talar!
17 Kan en som avskyr rättvisan härska?
    Tänker du döma den rättfärdige och mäktige,
18 den som säger till en kung: ”Du är värdelös”,
    och till stormän: ”Ni är ogudaktiga”,
19 den som inte är partisk till förmån för furstar,
    eller favoriserar rika framför fattiga?
Han har skapat dem allesammans.
20     De dör på ett ögonblick, mitt i natten,
folk bävar och förgås,
    de starka rycks bort
utan att någon mänsklig hand drabbat dem.

21 Han vakar över människans vägar,
    han ser varje steg hon tar.
22 I inget mörker, i ingen djup skugga
    kan de som gör orätt gömma sig.
23 Gud behöver inte granska en människa vidare
    för att ställa henne till svars.
24 Han krossar de mäktiga utan förhör
    och sätter andra i deras ställe.
25 Han känner till deras gärningar,
    och en natt förgör han dem
    så att de krossas.
26 Han bestraffar dem för deras ogudaktighet
    så att alla kan se det,
27 för de har vänt sig bort från honom
    och inte brytt sig om hans vägar.
28 Det fick de fattiga att ropa till honom,
    och han hör de nödställdas rop.
29 Men om han tiger, vem kan då döma honom?
    Om han döljer sitt ansikte,
vem kan då se honom?
    Där är både folk och enskilda individer lika.[a]
30 Han hindrar den ogudaktige från att regera
    och lägga ut snaror för folket.

31 Har någon sagt till sin Gud:
    ”Jag har syndat och ska inte göra det mer?
32 Lär mig det jag inte ser, och om jag har gjort fel
    så ska jag inte göra så igen.”
33 Ska Gud forma sin rättvisa efter din vilja,
    trots att du förkastar honom?
Du får avgöra, inte jag!
    Tala om vad du vet!

34 Förståndiga män säger,
    kloka män som hör mig:
35 Job talar utan kunskap,
    hans ord saknar insikt.
36 Måtte Job bli prövad till det yttersta
    för att han svarar som en som gör orätt!
37 Till sina synder lägger han nu också uppror:
    Föraktfullt klappar han i händerna åt oss
    och yttrar sig ännu mer emot Gud.

Footnotes:

  1. 34:29 Innebörden i grundtexten är osäker, och delar av översättningen av verserna är högst osäkra, t.ex. sista satsen i v. 29.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Job 34 Svenska Folkbibeln (SFB)

34 Elihu fortsatte. Han sade:

Hör mina ord, ni som är visa,
    lyssna till mig, ni som är förståndiga.
Ty örat prövar orden
    liksom gommen prövar smaken.
Låt oss finna ut vad som är rätt,
    tillsammans förstå vad som är gott.

Ty Job har sagt: "Jag är rättfärdig, men Gud har berövat mig min rätt.
Trots att jag har rätt står jag som lögnare.
Jag är dödsskjuten fastän jag är utan missgärning."
Finns en man lik Job,
    som dricker hån som vore det vatten,
som slår följe med ogärningsmän
    och vandrar med ogudaktiga människor?
Ty han säger: "Det gagnar inte en människa
att hålla sig väl med Gud."

10 Lyssna därför på mig, ni förståndiga män!
Skulle Gud begå någon orätt,
    skulle den Allsmäktige göra något orättfärdigt?
11 Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningar
och ger åt var och en efter hennes vandel.
12 Gud gör sannerligen inget orätt,
    den Allsmäktige förvränger ej rätten.
13 Vem satte honom att ta hand om jorden,
vem lade hela världen på honom?
14 Om han bara tänkte på sig själv
    och tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt,
15 då skulle allt levande förgås
    och människorna vända åter till stoft.

16 Har du insikt, så hör detta,
    lyssna till vad jag säger.
17 Skall den härska som hatar rättvisa?
Eller fördömer du den störste i rättfärdighet,
18 han som säger till en kung: "Du usling!"
och till en furste: "Du ogudaktige!",
19 han som inte är partisk för furstar,
    som inte aktar den rike mer än den fattige,
ty alla är de hans händers verk?
20 De dör plötsligt, mitt i natten.
    Folk bävar och förgås,
de mäktiga rycks bort men inte genom människohand.

21 Ty Guds ögon följer var mans vägar,
och han ser alla hans steg.
22 Det finns inget mörker och ingen djup skugga
där ogärningsmän kan gömma sig.
23 Gud behöver inte ge akt på en människa länge,
innan hon kan ställas till doms inför honom.
24 Han krossar mäktiga män utan rannsakning
och insätter andra i deras ställe.
25 Ja, han känner deras gärningar,
    han störtar dem om natten och de krossas.
26 Han straffar dem som förbrytare,
    öppet, inför människors åsyn,
27 eftersom de vek av ifrån honom
    och inte gav akt på alla hans vägar.
28 Det fick de fattiga att ropa till honom,
och han hörde de nödställdas klagan.
29 När han är tyst,
    vem kan då fördöma?
När han döljer sitt ansikte,
    vem kan då se honom,
det må gälla ett folk eller en enskild människa.
30 Han låter inga gudlösa regera
    eller bli snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:
    "Jag tar mitt straff,
jag vill inte synda mer.
32 Lär mig du vad jag inte ser.
    Har jag gjort orätt
vill jag inte göra så mer."
33 Skall Gud vedergälla efter din önskan,
du som har förkastat honom?
    Du måste välja, inte jag.
Säg vad du menar!
34 Kloka män skall säga,
    visa män som lyssnar till mig:
35 "Job talar utan insikt,
    hans ord är utan visdom."
36 Job må prövas till det yttersta,
    ty han försvarar sig som ogärningsmän.
37 Han lägger uppror till sin synd,
    han klappar händerna mot oss
och hopar sina ord mot Gud.

Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Viewing of
Cross references
Footnotes