A A A A A
Bible Book List

Leviticus 7 Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga Bayad sa Sala

Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga bayad sa sala, nga balaan gid nga halad:

Ang halad nga bayad sa sala pagaihawon didto sa ginaihawan sang halad nga ginasunog. Kag ang dugo sini iwisik-wisik sa palibot sang halaran. Ang tanan nga tambok sini ihalad: ang matambok nga ikog, ang mga sapay sa kasudlan, ang mga batobato pati ang mga tambok sini, kag ang gamay nga parte sang atay. Ini tanan sunugon sang pari sa halaran bilang halad nga paagi sa kalayo[a] para sa Ginoo. Halad ini nga bayad sa sala. Makakaon sang nabilin nga mga parte sang sini nga halad ang tanan nga lalaki sa pamilya sang mga pari, pero kinahanglan nga kaunon nila ini didto sa balaan nga lugar, kay balaan gid ini. Pareho lang ang pagsulundan parte sa halad sa pagpakatinlo kag sa halad nga bayad sa sala: ang karne sang sini nga mga halad iya na sang pari nga naghalad sini. Ang panit sang sapat nga bilang halad nga ginasunog iya man sang pari nga naghalad sini. Pareho man sa tanan nga halad nga regalo, nga ginluto sa pugon ukon ginluto sa kalaha ukon sa sartin, iya na man ini sang pari nga naghalad sini. 10 Ang tanan nga halad nga regalo, nga ginmikslahan sang mantika ukon wala, iya na sang mga pari nga kaliwat ni Aaron kag partidahon nila ini sang palareho.

Dugang nga mga Pagsulundan Parte sa Halad nga para sa Maayo nga Relasyon

11 Amo ini ang mga pagsulundan parte sa halad nga para sa maayo nga relasyon nga ginahalad sa Ginoo:

12 Kon ang sapat nga halad para sa maayo nga relasyon ihalad sang tawo bilang pagpasalamat sa Ginoo, parisan niya ini sang tinapay. Magdala siya sang tinapay nga wala sing inugpahabok: tinapay nga madamol nga ginmikslahan sang mantika, tinapay nga manipis nga ginlamhitan sang mantika, kag tinapay nga hinimo halin sa maayo nga klase nga harina nga ginmikslahan sang mantika. 13 Kag dugang pa sa sini, magdala man siya sang tinapay nga may inugpahabok. 14 Maghalad siya sang kada klase sang sini nga mga tinapay bilang espesyal nga regalo sa Ginoo. Mangin iya na ini sang pari nga nagawisik-wisik sang dugo sang halad nga para sa maayo nga relasyon. 15 Kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad niya bilang pagpasalamat sa Ginoo, ang karne sini kinahanglan nga kaunon niya kag sang iya pamilya kag sang mga pari sa sina mismo nga adlaw sang paghalad; dapat wala gid sing may mabilin pagkasunod nga aga.

16 Pero kon ang halad nga para sa maayo nga relasyon ihalad niya bilang halad sa pagtuman sang isa ka panaad ukon halad nga kinabubut-on, ang karne sini kaunon sa sina mismo nga adlaw sang paghalad kag ang mabilin puwede pa nga kaunon sa madason nga adlaw. 17 Kon may mabilin pa gid nga karne hasta sa ikatatlo nga adlaw, kinahanglan nga sunugon na ini. 18 Kon may magkaon sang karne sa ikatatlo nga adlaw, indi pagbatunon sang Ginoo ang ini nga halad kag mangin wala sing pulos ang iya ginhalad. Kabigon ini nga makangilil-ad kag may salabton ang bisan sin-o nga magkaon sini. 19 Kon makasag-id ang karne sa bisan ano nga butang nga ginakabig nga mahigko, kinahanglan nga indi na ini pagkaunon kundi dapat sunugon. Kon parte sa halad nga karne nga puwede kaunon, ang bisan sin-o nga ginakabig nga matinlo[b] puwede magkaon sang sini nga karne. 20 Pero ang bisan sin-o nga ginakabig nga mahigko[c] nga magkaon sang sini nga karne nga para sa Ginoo, ina nga tawo indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 21 Kon may makatandog sang butang nga ginakabig nga mahigko, pareho sang mahigko nga mga butang sang tawo, mahigko nga sapat, ukon bisan ano nga mahigko nga butang nga makangilil-ad, kag dayon magkaon siya sang karne sang sini nga halad nga para sa Ginoo, ina nga tawo indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.

Indi Dapat Pagkaunon ang Dugo kag ang Tambok

22 Nagsugo ang Ginoo kay Moises 23 nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Indi kamo magkaon sang tambok sang baka, karnero, ukon kanding. 24 Ang tambok sang sapat nga napatay lang ukon ginpatay sang iban nga sapat puwede ninyo gamiton sa bisan ano nga gusto ninyo, pero indi gid ninyo ini pagkaunon. 25 Ang bisan sin-o nga magkaon sang tambok nga puwede ihalad[d] sa Ginoo bilang halad nga paagi sa kalayo, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo. 26 Kag bisan diin man kamo mag-estar, indi gid kamo magkaon sang dugo sang sapat pati sang dugo sang pispis. 27 Ang bisan sin-o nga magkaon sang dugo, indi na ninyo pagkabigon nga sakop ninyo.

Ang Bahin sang mga Pari

28 Nagsugo pa gid ang Ginoo kay Moises 29 nga ihambal ini sa mga Israelinhon:

Ang bisan sin-o nga maghalad sang halad nga para sa maayo nga relasyon, kinahanglan nga maghatag siya sang bahin sini para sa Ginoo nga makadto sa mga pari. 30 Ini nga halad dal-on mismo sang manughalad sa halaran agod ihalad sa Ginoo bilang halad nga paagi sa kalayo. Dal-on niya ang tambok kag ang dughan sang sapat, kag bayawon niya ang dughan sa presensya sang Ginoo bilang halad nga ginabayaw. 31 Sunugon sang pari nga nagapamuno sang seremonya ang tambok sa halaran, pero ang dughan iya na ni Aaron kag sang iya mga kaliwat. 32-33 Ang tuo nga paa sang sapat ihatag sa sadto nga pari nga nagahalad sang dugo kag sang tambok sini. 34 Ginahatag sang Ginoo ang dughan kag ang paa sang inyo halad sa mga pari nga si Aaron kag ang iya mga kaliwat. Amo ini ang bahin nga ila batunon halin sa inyo hasta san-o.

35 Amo ato ang bahin sang mga halad nga paagi sa kalayo para sa Ginoo nga ginhatag kay Aaron kag sa iya mga kaliwat sang adlaw nga ginhalad sila nga mag-alagad sa Ginoo bilang mga pari. 36 Sa sina nga adlaw nga gin-ordinahan sila, nagsugo ang Ginoo sa mga Israelinhon nga ihatag gid nila atong bahin sang mga pari nga para sa ila hasta san-o, kag tumanon nila ini hasta sa palaabuton nga mga henerasyon.

37 Amo ato ang mga pagsulundan parte sa halad nga ginasunog, halad nga regalo, halad sa pagpakatinlo, halad nga bayad sa sala, halad nga para sa ordinasyon, kag halad nga para sa maayo nga relasyon. 38 Ina nga mga pagsulundan ginhatag sang Ginoo kay Moises didto sa kamingawan sa Bukid sang Sinai, sang tion nga nagsugo siya sa mga Israelinhon nga maghalad sa iya.

Footnotes:

  1. 7:5 halad nga paagi sa kalayo: Tan-awa ang footnote sa 1:9.
  2. 7:19 matinlo: buot silingon, takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  3. 7:20 mahigko: buot silingon, indi takos nga magpartisipar sa mga seremonya sang ila relihiyon.
  4. 7:25 puwede ihalad: ukon, ginahalad.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes