A A A A A
Bible Book List

Matteusevangeliet 27:26-66 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

26 Då frigav han Barabbas åt dem, men Jesus lät han gissla[a] och utlämnade honom till att korsfästas.

Jesus hånas och misshandlas

27  Därefter tog ståthållarens soldater med sig Jesus in i pretoriet[b] och samlade hela vaktstyrkan runt honom. 28 De drog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatmantel, 29 vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i hans högra hand. Sedan böjde de knä inför honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas kung!" 30  Och de spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet.

31 När de hade hånat honom, tog de av honom manteln och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästas.

Jesus blir korsfäst

32  På vägen ut fann de en man från Kyrene som hette Simon. Honom tvingade de att bära hans kors. 33  Och när de kom till den plats som kallas Golgata[c], vilket betyder Dödskalleplatsen, 34  gav de honom vin blandat med galla[d] att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. 35  När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder[e] mellan sig genom att kasta lott. 36 Sedan satt de där och vaktade honom. 37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung."

38  Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. 39  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet 40  och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!" 41 På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: 42 "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. 43  Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son."[f] 44  På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Jesus dör

45  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[g] som varade fram till nionde timmen.[h] 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli! Eli! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[i]

47 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia!" 48  En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom." 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.[j]

51  Då brast förhänget[k] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

55  Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.

Jesus begravs

57  När det blev kväll kom en rik man från Arimatea[l] som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. 58 Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.

59 Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg 60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. 61 Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

En vaktstyrka bevakar graven

62 Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen[m], samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 63  och sade: "Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."

65 Pilatus sade till dem: "Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan." 66 De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Footnotes:

 1. 27:26 gissla   Tortyr föregick normalt en avrättning. Det romerska gisslet, flagellum, hade taggar av ben eller metall som rev upp fångens rygg så att denne ibland avled redan före avrättningen.
 2. 27:27 pretoriet   Ståthållarens palats.
 3. 27:33 Golgata   Den skallformade höjden ligger enligt traditionen under det som idag kallas Gravkyrkan i Jerusalem.
 4. 27:34 vin blandat med galla   Förmögna kvinnor i Jerusalem bekostade utifrån Ords 31:6 ett vinbaserat bedövningsmedel (med myrra, Mark 15:23) för att lindra de dödsdömdas plågor. Normalt ingick inte galla vilket snarare bör ha ökat lidandet (jfr profetian i Ps 69:22).
 5. 27:35 delade de hans kläder   Jfr profetian i Ps 22:19.
 6. 27:43 Jfr Ps 22:9.
 7. 27:45 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 8. 27:45 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 9. 27:46 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 10. 27:50 gav upp andan   Annan översättning: "gav ifrån sig Anden" (jfr Luk 23:46, Joh 19:30).
 11. 27:51 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 12. 27:57 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
 13. 27:62 förberedelsedagen   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Markusevangeliet 15:15-47 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

15  Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes, släppte han Barabbas och lät gissla[a] Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

Jesus hånas och misshandlas

16  Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. 17  De klädde honom i en purpurmantel[b] och vred ihop en törnekrona och satte den på honom. 18 Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" 19  De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom.

20 När de hade hånat honom, tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de ut honom för att korsfästas.

Jesus blir korsfäst

21  De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus[c]. Honom tvingade de att bära Jesu kors. 22  Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder Dödskalleplatsen. 23  De försökte ge honom vin blandat med myrra[d], men han tog inte emot det. 24  Och de korsfäste honom och delade hans kläder[e] mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. 25 Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. 26 På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung".

27  Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.[f] 29  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar, 30 fräls dig själv och kom ner från korset!" 31 På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sade till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. 32 Han är Messias, Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så att vi får se det och tro!" Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör

33  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[g] som varade fram till nionde timmen.[h] 34  Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Elohi! Elohi! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[i]

35 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropar på Elia!" 36  En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan.

38  Då brast förhänget[j] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

40  Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem.

Jesus begravs

42  Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag[k], dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea[l] dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. 45 När han fick det bekräftat av officeren, lät han Josef få den döda kroppen.

46 Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria Magdalena och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Footnotes:

 1. 15:15 gissla   Tortyr föregick normalt en avrättning. Det romerska gisslet, flagellum, hade taggar av ben eller metall som rev upp fångens rygg så att denne ibland avled redan före avrättningen.
 2. 15:17 purpurmantel   Purpur var antikens dyrbaraste färg, förbehållen kungligheter (jfr Dan 5:7). Troligen syftar Markus på en enklare röd soldatkappa (Matt 27:28).
 3. 15:21 Alexander och Rufus   Välkända namn för Markusevangeliets ursprungliga läsekrets i Rom, dit Rufus och hans mor flyttade längre fram (se Rom 16:13).
 4. 15:23 vin blandat med myrra   Förmögna kvinnor i Jerusalem bekostade utifrån Ords 31:6 ett vinbaserat bedövningsmedel för att lindra de dödsdömdas plågor.
 5. 15:24 delade hans kläder   Jfr profetian i Ps 22:19.
 6. 15:27 En del handskrifter tillägger (vers 28): "Då uppfylldes skriftordet som säger: Han blev räknad bland överträdare." Se Jes 53:12 och Luk 22:37.
 7. 15:33 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 8. 15:33 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 9. 15:34 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 10. 15:38 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 11. 15:42 förberedelsedag   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
 12. 15:43 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes