A A A A A
Bible Book List

Matteusevangeliet 27:33-66 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

33  Och när de kom till den plats som kallas Golgata[a], vilket betyder Dödskalleplatsen, 34  gav de honom vin blandat med galla[b] att dricka. Han smakade på det men ville inte dricka. 35  När de hade korsfäst honom, delade de hans kläder[c] mellan sig genom att kasta lott. 36 Sedan satt de där och vaktade honom. 37 Över hans huvud hade man satt upp anklagelsen mot honom. Där stod skrivet: "Detta är Jesus, judarnas kung."

38  Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. 39  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet 40  och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!" 41 På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: 42 "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. 43  Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son."[d] 44  På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Jesus dör

45  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[e] som varade fram till nionde timmen.[f] 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli! Eli! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[g]

47 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia!" 48  En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom." 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.[h]

51  Då brast förhänget[i] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

55  Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.

Jesus begravs

57  När det blev kväll kom en rik man från Arimatea[j] som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. 58 Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.

59 Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg 60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. 61 Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

En vaktstyrka bevakar graven

62 Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen[k], samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 63  och sade: "Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."

65 Pilatus sade till dem: "Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan." 66 De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Footnotes:

 1. 27:33 Golgata   Den skallformade höjden ligger enligt traditionen under det som idag kallas Gravkyrkan i Jerusalem.
 2. 27:34 vin blandat med galla   Förmögna kvinnor i Jerusalem bekostade utifrån Ords 31:6 ett vinbaserat bedövningsmedel (med myrra, Mark 15:23) för att lindra de dödsdömdas plågor. Normalt ingick inte galla vilket snarare bör ha ökat lidandet (jfr profetian i Ps 69:22).
 3. 27:35 delade de hans kläder   Jfr profetian i Ps 22:19.
 4. 27:43 Jfr Ps 22:9.
 5. 27:45 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 6. 27:45 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 7. 27:46 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 8. 27:50 gav upp andan   Annan översättning: "gav ifrån sig Anden" (jfr Luk 23:46, Joh 19:30).
 9. 27:51 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 10. 27:57 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
 11. 27:62 förberedelsedagen   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Matteusevangeliet 27:38-66 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

38  Tillsammans med honom korsfästes två rövare, den ene på högra sidan och den andre på vänstra. 39  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet 40  och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det på tre dagar, fräls dig själv om du är Guds Son och kom ner från korset!" 41 På samma sätt förlöjligade även översteprästerna och de skriftlärda och de äldste honom och sade: 42 "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. Han är Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så ska vi tro på honom. 43  Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt: Jag är Guds Son."[a] 44  På samma sätt blev han också hånad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Jesus dör

45  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[b] som varade fram till nionde timmen.[c] 46 Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli! Eli! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[d]

47 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia!" 48  En av dem sprang genast och tog en svamp, fyllde den med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka. 49 De andra sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och räddar honom." 50 Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav sedan upp andan.[e]

51  Då brast förhänget[f] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade, 52 gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. 53 Efter hans uppståndelse kom de ut ur gravarna och gick in i den heliga staden och visade sig för många. 54 När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

55  Många kvinnor stod där på avstånd och såg på. De hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom. 56 Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor, samt modern till Sebedeus söner.

Jesus begravs

57  När det blev kväll kom en rik man från Arimatea[g] som hette Josef och som också hade blivit en Jesu lärjunge. 58 Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den.

59 Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg 60 och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. 61 Maria Magdalena och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

En vaktstyrka bevakar graven

62 Nästa dag, som var dagen efter förberedelsedagen[h], samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus 63  och sade: "Herre, vi har tänkt på att den där bedragaren sade medan han ännu levde: Efter tre dagar ska jag uppstå. 64  Befall därför att graven ska säkras fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första."

65 Pilatus sade till dem: "Här har ni en vaktstyrka. Gå och säkra graven så gott ni kan." 66 De gick och säkrade graven genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Footnotes:

 1. 27:43 Jfr Ps 22:9.
 2. 27:45 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 3. 27:45 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 4. 27:46 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 5. 27:50 gav upp andan   Annan översättning: "gav ifrån sig Anden" (jfr Luk 23:46, Joh 19:30).
 6. 27:51 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 7. 27:57 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
 8. 27:62 förberedelsedagen   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Markusevangeliet 15:22-47 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

22  Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder Dödskalleplatsen. 23  De försökte ge honom vin blandat med myrra[a], men han tog inte emot det. 24  Och de korsfäste honom och delade hans kläder[b] mellan sig genom att kasta lott om vad var och en skulle få. 25 Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. 26 På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung".

27  Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.[c] 29  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar, 30 fräls dig själv och kom ner från korset!" 31 På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sade till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. 32 Han är Messias, Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så att vi får se det och tro!" Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör

33  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[d] som varade fram till nionde timmen.[e] 34  Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Elohi! Elohi! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[f]

35 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropar på Elia!" 36  En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan.

38  Då brast förhänget[g] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

40  Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem.

Jesus begravs

42  Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag[h], dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea[i] dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. 45 När han fick det bekräftat av officeren, lät han Josef få den döda kroppen.

46 Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria Magdalena och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Footnotes:

 1. 15:23 vin blandat med myrra   Förmögna kvinnor i Jerusalem bekostade utifrån Ords 31:6 ett vinbaserat bedövningsmedel för att lindra de dödsdömdas plågor.
 2. 15:24 delade hans kläder   Jfr profetian i Ps 22:19.
 3. 15:27 En del handskrifter tillägger (vers 28): "Då uppfylldes skriftordet som säger: Han blev räknad bland överträdare." Se Jes 53:12 och Luk 22:37.
 4. 15:33 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 5. 15:33 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 6. 15:34 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 7. 15:38 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 8. 15:42 förberedelsedag   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
 9. 15:43 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Markusevangeliet 15:27-47 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

27  Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra.[a] 29  De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sade: "Ha! Du som river templet och bygger upp det på tre dagar, 30 fräls dig själv och kom ner från korset!" 31 På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sade till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa. 32 Han är Messias, Israels kung! Nu får han komma ner från korset, så att vi får se det och tro!" Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör

33  Vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet[b] som varade fram till nionde timmen.[c] 34  Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Elohi! Elohi! Lema sabaktani?" Det betyder: "Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?"[d]

35 Några av dem som stod där hörde det och sade: "Hör, han ropar på Elia!" 36  En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sade: "Vänta, så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." 37 Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan.

38  Då brast förhänget[e] i templet i två delar, uppifrån och ända ner. 39 När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sade han: "Den mannen var verkligen Guds Son!"

40  Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor, samt Salome. 41 De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem.

Jesus begravs

42  Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedag[f], dagen före sabbaten, 43 kom Josef från Arimatea[g] dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 44 Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus varit död länge. 45 När han fick det bekräftat av officeren, lät han Josef få den döda kroppen.

46 Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. 47 Maria Magdalena och Maria, Joses mor, såg var han blev lagd.

Footnotes:

 1. 15:27 En del handskrifter tillägger (vers 28): "Då uppfylldes skriftordet som säger: Han blev räknad bland överträdare." Se Jes 53:12 och Luk 22:37.
 2. 15:33 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 3. 15:33 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 4. 15:34 Ps 22:2. Psalmen skildrar Messias lidande och uppståndelse. Jesus citerar dess titelvers på folkspråket arameiska och inte på hebreiska.
 5. 15:38 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 6. 15:42 förberedelsedag   Fredagen, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
 7. 15:43 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Lukasevangeliet 23:32-56 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

32 Två andra brottslingar[a] fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. 33  Och när de kom till den plats som kallas Dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. 34  Men Jesus sade: "Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör."[b] Och de delade hans kläder[c] mellan sig och kastade lott om dem.

35  Folket stod där och såg på. Men rådsherrarna hånade honom och sade: "Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds Messias, den Utvalde." 36  Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin[d] 37 och sade: "Om du är judarnas kung, fräls då dig själv!" 38 Över honom fanns det också ett anslag: "Detta är judarnas kung."

39  En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sade: "Är inte du Messias? Fräls då dig själv, och oss också!" 40 Men den andre tillrättavisade honom och sade: "Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? 41 Vår dom är rättvis, vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont." 42 Och han sade: "Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.[e]" 43  Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset."

Jesus dör

44  Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom ett mörker över hela landet[f] som varade fram till nionde timmen.[g] 45  Solen förmörkades, och förhänget[h] i templet brast mitt itu. 46  Och Jesus ropade med hög röst: "Far, i dina händer överlämnar jag min ande."[i] När han hade sagt detta, gav han upp andan.

47 När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sade: "Den mannen var verkligen rättfärdig."[j] 48 När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet[k] och vände hem igen. 49  Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta.

Jesu begravning

50  Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man 51  som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea[l] i Judeen, och han väntade på Guds rike. 52 Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. 53 Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd. 54 Det var förberedelsedag[m], och sabbaten skulle just börja.

55 Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där. 56  Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

Footnotes:

 1. 23:32 Två andra brottslingar   Förutsagt i Jesajas profetia: "Han blev räknad bland förbrytare" (Jes 53:12, Luk 22:37).
 2. 23:34 Men Jesus sade: Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör   Dessa ord saknas i vissa handskrifter.
 3. 23:34 delade hans kläder   Jfr profetian i Ps 22:19.
 4. 23:36 surt vin   Syrligt vin utspätt med vatten var en billig och populär törstsläckare under antiken.
 5. 23:42 till ditt rike   Andra handskrifter: "med ditt rike".
 6. 23:44 sjätte timmen … nionde timmen   Motsvarar ca kl 12 och kl 15.
 7. 23:44 hela landet   Annan översättning: "hela jorden".
 8. 23:45 förhänget   Ett tio meter högt draperi som skärmade av "det allra heligaste", Guds uppenbarelseplats (se 2 Mos 26:31f, 3 Mos 16:2f, Hebr 9:3f, 10:20).
 9. 23:46 Ps 31:6.
 10. 23:47 rättfärdig   Annan översättning: "oskyldig".
 11. 23:48 slog sig mot bröstet   Ett uttryck för sorg (Jes 32:12, Luk 18:13).
 12. 23:51 Arimatea   Identifierades av fornkyrkan med Ramataim-Sofim eller Rama, profeten Samuels hemstad norr om Jerusalem (1 Sam 1:1, 25:1).
 13. 23:54 förberedelsedag   Fredag, då alla förberedelser inför sabbaten gjordes.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes