A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 72:10 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

10  Kungar från Tarshish
    och kustländerna
        ska komma med tribut,
    kungar från Saba och Seba[a]
        ska bära fram gåvor.

Footnotes:

 1. 72:10 Tarshish … Saba och Seba   Troligen dagens Spanien eller Kartago, samt Jemen.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 72:10 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

10 Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,
    och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 93:1 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Den evige Kungen

93 [a] Herren är kung!
        Han är klädd i höghet,
    Herren är klädd
        och rustad med kraft.
    Världen står fast,
        den vacklar inte.

Footnotes:

 1. Ps 93 sjöngs enligt Mishna varje fredag i templet av leviternas kör.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 93:1 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Guds oföränderlighet och allmakt

93 Herren är kung.
    Han är klädd i majestät.
    Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.
Därför står jorden fast
    och kan inte rubbas.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 96:10-13 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

10  Säg bland folken:
    "Herren är kung,
        världen står fast och vacklar inte.
    Han ska döma folken med rättvisa."

11  Himlen ska glädjas
        och jorden fröjda sig,
    havet ska brusa
        med allt som fyller det.
12  Marken ska jubla
        med allt som den bär,
    skogens alla träd
        ska ropa av fröjd
13  inför Herren, för han kommer,
        han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen
        med rättfärdighet
    och folken med sin trofasthet.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 96:10-13 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

10 Säg bland folken: ”Herren regerar!”
    Världen står fast, den kan inte rubbas.
    Han dömer folken med rättvisa.

11 Låt himlen vara glad och jorden jubla,
    låt havet brusa och allt som finns i det!
12 Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!
    Skogens alla träd ska susa av lovsånger
13 inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.
    Han ska döma världen i rättfärdighet
och folken med trofasthet.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jesaja 42:10-25 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

En ny sång

10  Sjung en ny sång till Herren,
        sjung hans lov från jordens ände,
    ni som reser på havet
        och allt som finns i det,
    ni havsländer med era invånare.
11 Höj din röst,
    du öken med dina städer,
        ni byar där Kedar bor.
    Jubla, ni Selas[a] invånare,
        ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren ära,
    förkunna hans lov i havsländerna.

Herren ska gripa in

13 Herren drar ut som en hjälte,
    han eggar upp sig
        med en krigares iver.
    Han ropar högt, han höjer härskri
        och visar sin makt
            mot sina fiender.
14  Länge har jag tigit,
    jag höll mig stilla,
        jag lade band på mig.
    Men nu ska jag skrika
        som en barnaföderska,
    jag ska flämta och flåsa
        på samma gång.
15 Jag ska ödelägga berg och höjder
        och låta allt deras gräs torka bort.
    Jag ska göra strömmar till land
        och låta sjöar torka ut.
16  De blinda ska jag leda
        på en väg som de inte känner,
    på okända stigar
        ska jag föra dem fram.
    Jag ska göra mörkret framför dem
            till ljus
        och det ojämna till jämn mark.
    Detta är vad jag ska göra,
        och jag ska inte överge dem.
17  Men de som litar till avgudabilder
    och säger till gjutna bilder:
        "Ni är våra gudar",
    de ska vika tillbaka
        och stå där med skam.

Israels barn är blinda och döva

18  Ni som är döva, hör!
        Ni som är blinda, skåda och se!
19 Vem är så blind som min tjänare
    och så döv som min
        budbärare som jag sänder?
    Vem är så blind som min förtrogne,
        så blind som Herrens tjänare?
20  Du har sett mycket
        men inte tagit vara på det.
    Öronen är öppna,
        men ingen lyssnar.
21 Herren ville
        för sin rättfärdighets skull
    låta sin undervisning
        komma till makt och ära.

22 Men detta är ett plundrat
        och skövlat folk.
    De ligger alla bundna i hålor,
        gömda i fängelser.
    De har utlämnats till plundring
        utan att någon räddar,
    till skövling utan att någon säger:
        "Ge tillbaka."

23 Vem bland er lyssnar på detta,
    tar vara på det
        och hör för framtiden?
24 Vem har lämnat Jakob till skövling
        och Israel åt plundrare?
    Är det inte Herren,
        som vi syndat mot?
    De ville inte vandra på hans vägar
        eller höra hans undervisning.
25  Därför öste han sin brinnande vrede
        över dem – krigets raseri.
    De förbrändes av det runt omkring,
        men de besinnade det inte.
    De förtärdes av det
        men tog det inte till sitt hjärta.

Footnotes:

 1. 42:11 Kedar … Sela   Nordarabiskt ökenfolk samt troligen Petra söder om Döda havet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 42:10-25 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

En ny sång

10 Sjung en ny sång till Herren!
    Sjung hans pris från jordens alla ändar,
låt havet brusa och allt som finns där,
    länderna bortom havet och alla som bor där.
11 Låt öknen och dess städer höja sin röst,
    byarna där Kedar bor.
Låt Selas befolkning sjunga av glädje,
    ropa från bergens toppar.
12 Ge Herren äran,
    förkunna hans lov i länderna bortom havet.
13 Herren drar ut med stor makt,
    som en krigare upptänd av stridslust,
han ger upp ett krigsrop
    och övervinner sina fiender.

14 Länge har jag varit tyst,
    tigit och lagt band på mig,
men nu skriker jag som en kvinna i födslovåndor,
    flämtar och drar efter andan på samma gång.
15 Jag ska ödelägga bergen och höjderna
    och låta gräset på dem torka bort.
Jag ska förvandla floder till land
    och torka ut dammarna.
16 Jag ska leda de blinda på en väg som de inte känner,
    föra dem fram längs okända stigar.
Jag ska göra mörkret till ljus framför dem
    och göra den oländiga marken jämn.
Detta ska jag göra,
    och jag ska inte överge dem.
17 Men de som litar på avgudar och kallar dem gudar
    kommer att få ge sig iväg
    i skam och förnedring.

Blinda och döva för Herrens ord

18 Hör, ni döva!
    Se, ni blinda!
19 Vem är så blind som min tjänare,
    så döv som min budbärare?
Vem är så blind som min förtrogne[a],
    så blind som Herrens tjänare?
20 Han ser mycket
    men bryr sig inte om det.
Han hör, men utan att lyssna.”
21 Herren är rättfärdig,
    därför vill han visa
    att hans lag är härlig och stor.
22 Men detta är ett plundrat och skövlat folk.
    Alla har legat bundna i hålor,
    undangömda i fängelser.
De blev utplundrade
    men ingen har hjälpt dem,
de har skövlats
    men ingen har sagt: ”Ge tillbaka!”.

23 Vem av er vill höra det här,
    ta vara på det och lyssna hädanefter?
24 Vem har utlämnat Jakob åt skövling,
    Israel åt plundrare?
Var det inte Herren,
    han som vi har syndat mot?
De ville inte gå hans vägar
    och inte heller lyssna till hans lag.
25 Därför lät han sin brinnande vrede komma över dem
    och drabbas av krig och våld.
Men fastän de blev prövade i eld
    förstod de inte;
fastän de brändes av lågor
    tog de inte varning.

Footnotes:

 1. 42:19 Grundtextens innebörd är oviss.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Jesaja 60:9 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Kustländerna hoppas på mig,
        främst kommer Tarshishskepp[a]
    för att föra hem dina söner
        från fjärran land.
    De har med sig silver och guld
        åt Herren din Guds namn,
            åt Israels Helige,
    för han förhärligar dig.

Footnotes:

 1. 60:9 Tarshishskepp   Långseglande handelsskepp. Tarshish låg någonstans i västra Medelhavet.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jesaja 60:9 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Det är kustländernas fartyg som närmar sig,
    med skeppen från Tarshish i täten,
för att hämta dina söner långt bortifrån.
    De har med sig sitt silver och guld
till ära för Herren, din Gud,
    Israels Helige, han som förhärligar dig.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Sakarja 9:9-17 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Sions kung kommer

Fröjda dig stort, dotter Sion!
        Jubla, dotter Jerusalem!
    Se, din kung kommer till dig,
        rättfärdig och segerrik är han.
    Han kommer ödmjuk,
        ridande på en åsna[a],
            på en åsninnas föl.
10  Jag ska ta bort vagnar ur Efraim
        och hästar ur Jerusalem.
    Stridens bågar ska bort,
        och han ska tala frid
            till hednafolken.
    Hans välde ska nå från hav till hav,
        och från floden till jordens ändar.

Befrielse genom förbundsblodet

11  Och för dig ska jag
        på grund av ditt förbundsblod
    befria dina fångar
        från den vattenlösa hålan.
12  Vänd åter till ert fäste,
        ni fångar som har ett hopp.
    Ja, i dag förkunnar jag för er
        att jag ska ge er dubbelt igen.
13  För jag ska spänna Juda
        som min båge
    och lägga Efraim
        som pil på den,
    jag ska väcka upp dina söner, Sion,
        mot dina söner, Grekland[b],
    och göra dig lik en hjältes svärd.

14 Ja, Herren ska uppenbara sig
        över dem
    och hans pil ska fara ut
        som en blixt.
    Herren Gud ska blåsa i basunen
        och dra fram i söderns stormar.
15  Herren Sebaot ska beskydda dem.
    De ska sluka sina fiender
        och trampa på slungstenar[c].
    De ska dricka och vråla
        som av vin,[d]
    de ska fyllas som en offerskål,
        som altarets hörn.
16  Herren deras Gud
    ska frälsa dem på den dagen,
        för de är hans hjord, hans folk.
    Som ädelstenar i en krona
        ska de stråla över hans land.
17  Hur stor är inte hans godhet,
        hur stor är inte hans skönhet!
    Unga män ska blomstra av brödsäd
        och unga kvinnor av vin.

Footnotes:

 1. 9:9 ridande på en åsna   Citeras i Matt 21:5 och Joh 12:15 som profetia om Jesu intåg i Jerusalem. Åsnan var ett enkelt och fredligt riddjur till skillnad från kungliga stridshästar.
 2. 9:13 Grekland   Hebr. Javán, jfr Jonien på nuvarande Turkiets västkust. Grekerna blev bittra fiender till judarna längre fram under mackabeertiden (100-talet f Kr).
 3. 9:15 trampa på slungstenar   Annan översättning: ”kuva dem med slungstenar”.
 4. 9:15 dricka och vråla som av vin   Vissa Septuagintahandskrifter: ”dricka blod som vin”.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Sakarja 9:9-17 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

En kung ska komma

Ropa ut din glädje, dotter Sion!
    Jubla högt, dotter Jerusalem!
Se, din kung kommer till dig.
    Han är rättfärdig och segerrik[a].
    Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna,
    ja, på ett åsneföl.
10 Jag ska ta bort alla stridsvagnar från Efraim
    och föra bort alla hästar från Jerusalem.
Krigsbågarna ska förstöras,
    och han ska förkunna fred för folken.
Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,
    från floden till jordens ände.

Folkets upprättelse

11 På grund av blodsförbundet med dig
    ska jag släppa dina fångar fria
    ur den vattenlösa brunnen.
12 Kom tillbaka till fästet,
    ni fångar som har ett hopp!
Jag meddelar i dag
    att jag ska ge er dubbelt igen.
13 Jag ska spänna Juda som min båge
    och lägga Efraim där som min pil.
Jag ska resa upp dina söner, Sion,
    mot dina söner, Grekland[b],
    och göra dig till en krigares svärd.

Herren ska visa sig

14 Herren ska visa sig över dem,
    och hans pil ska fara fram som en blixt.
Herren, Herren, ska stöta i horn
    och dra fram med sydstormarna.
15 Härskarornas Herre ska beskydda dem.
    De ska förgöra och segra med slungstenar.
De ska dricka och ryta som berusade av vin.
    De ska fyllas som en offerskål,
    som altarhörnen.[c]
16 Herren, deras Gud, ska rädda dem den dagen
    och vårda sig om dem som en hjord, hans folk.
    De ska stråla i hans land som juveler i en krona.
17 Hur gott, hur skönt är det inte!
    Brödsäd får de unga männen att blomstra,
    vin de unga kvinnorna.

Footnotes:

 1. 9:9 Enligt Septuaginta, Vulgata, m.fl: han räddar
 2. 9:13 Grundtexten använder benämningen Javan.
 3. 9:15 Grundtextens innebörd är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes