A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 83 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Hjälp mot Guds folks fiender

83 En sång, en psalm av Asaf.

Gud, var inte tyst,
    var inte stilla och stum, Gud!
Se, dina fiender larmar
    och de som hatar dig
        höjer sina huvuden.
De smider listiga planer
        mot ditt folk,
    de rådslår mot dem du beskyddar,
de säger: "Kom,
        vi utrotar dem som folk
    så att ingen mer minns
        Israels namn!"

Enigt rådslår de med varandra,
    de sluter förbund mot dig:
Edoms tält och ismaeliterna,[a]
    Moab och hagariterna,
Gebal, Ammon och Amalek,
    filisteerna och Tyrus invånare.
Även Assur ansluter sig till dem,
    han lånar sin arm åt Lots barn. Sela

10  Gör med dem som med Midjan,
    som med Sisera och Jabin[b]
        vid Kishons bäck
11 när de förgjordes vid En-Dor
    och blev till gödsel på marken.
12  Låt det gå deras stormän
        som Oreb och Seeb,
    och alla deras furstar
        som Seba och Salmunna,
13  eftersom de säger:
    "Vi ska ta över Guds betesmarker!"

14  Min Gud,
    låt dem bli som virvlande löv,
        som agnar för vinden!
15  Som elden slukar skog
    och lågan sveder berg,
16 så ska du jaga dem
        med din storm
    och skräckslå dem
        med ditt oväder.

17  Fyll deras ansikten med skam
    så att de söker ditt namn, Herre.
18 De ska skämmas
        i skräck till evig tid,
    de ska skämmas och gå under.
19  Låt dem veta att du ensam
    bär namnet Herren,
        den Högste över hela jorden.

Footnotes:

  1. 83:7f De uppräknade folken omgav Israel från alla håll. Assur i nuvarande Irak var dåtidens stormakt.
  2. 83:10 Midjan … Sisera och Jabin … Oreb och Seeb … Seba och Salmunna   Hedniska erövrare under domartiden (se Dom 4-8).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 83 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Klagan i en tid av nationell kris

83 En sång, en psalm av Asaf.

Gud, var inte tyst,
    tig inte, var inte stilla.
Se hur dina fiender larmar
    och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!
De gör upp onda planer mot ditt folk.
    De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.
”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,
    så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

De är fullkomligt överens om det,
    och de har ingått ett förbund mot dig,
Edoms boningar, ismaeliter,
    Moab och hagaréer,
Geval, Ammon, Amalek,
    filistéernas land och Tyros invånare.
Också Assyrien har förenat sig med dem
    och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10 Gör med dem som du gjorde med Midjan,
    och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,
11 dem som utplånades i En-Dor
    och som blev till gödsel på marken.
12 Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev
    och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,
13 som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14 Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],
    som agnar för vinden.
15 Så som elden bränner ner skog
    och lågor svedjer berg,
16 jaga bort dem med din storm
    och förskräck dem med ditt oväder.
17 Låt deras ansikten täckas av skam,
    så att de söker ditt namn, Herre.

18 Låt dem skämmas och bli förskräckta,
    låt dem komma på skam och förgås.
19 Låt dem inse att du, vars namn är Herren,
    är den Högste över hela jorden.

Footnotes:

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes