A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 88 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Bön om räddning i stor nöd

88 En sång, en psalm av Korachs ättlingar. För körledaren, till Mahalat-leannót. Maskil. Av esrachiten Heman.[a]

Herre, min räddnings Gud,
    jag ropar inför dig dag och natt.
Låt min bön komma till dig,
    lyssna till mitt rop!

Jag är bedrövad i djupet av min själ,
    och jag närmar mig dödsriket.
Jag räknas till dem som ska begravas,
    jag är en man utan kraft.
Jag har lagts[b] bland de döda,
    likt de stupade som ligger i graven,
de som är bortglömda och som inte mer får någon hjälp av dig.

Du har lagt mig i gropen,
    i det djupaste mörker.
Din vrede vilar tung över mig.
    Våg efter våg väller över mig. Séla
Du har drivit mina vänner ifrån mig
    och fyllt dem med avsky för mig.
    Jag är fångad och finner ingen utväg.
10 Jag kan inte längre se på grund av all gråt.

Varje dag ropar jag till dig, Herre,
    jag sträcker ut mina händer mot dig.
11 Gör du under för de döda?
    Reser sig deras andar[c] för att prisa dig? Séla
12 Talar man i graven om din nåd,
    i avgrunden om din trofasthet?
13 Är dina under kända i mörkret,
    din rättfärdighet i glömskans land?

14 Jag ropar till dig, Herre,
    och på morgonen stiger min bön till dig.
15 Varför förkastar du mig, Herre?
    Varför döljer du ditt ansikte för mig?

16 Ända från min ungdom har jag varit plågad och nära döden.
    Jag lider av all förtvivlan som du sänder över mig och orkar inte mer.
17 Din vrede har svept över mig,
    jag går under av all skräck.
18 Den omger mig likt vatten hela dagen,
    den sluter sig kring mig från alla sidor.
19 Du har tagit ifrån mig mina älskade och vänner,
    den som nu känner mig är mörkret.

Footnotes:

  1. 88:1 Betydelsen av Mahalat-leannót är okänd (se även not till 53:1), liksom av Maskil (se not till 32:1). För esrachiten Heman 1 Krön 2:6 där han nämns tillsammans med Etan (se även Ps 89:1); esrachiten kan betyda infödd men är mer troligt bara en information om hans släkthärstamning.
  2. 88:6 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 88:11 Andar är här använt poetiskt. Se vidare not till Jes 14:9.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Psaltaren 88 Svenska 1917 (SV1917)

88 En sång, en psalm av Koras söner; för sångmästaren, till Mahalat-leannót; en sång av esraiten Heman.

HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag inför dig.

Låt min bön komma inför ditt ansikte, böj ditt öra till mitt rop.

Ty min själ är mättad med lidanden, och mitt liv har kommit nära dödsriket.

Jag är aktad lik dem som hava farit ned i graven, jag är såsom en man utan livskraft.

Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligga i graven, dem på vilka du icke mer tänker, och som äro avskilda från din hand.

Ja, du har sänkt mig ned underst i graven, ned i mörkret, ned i djupet.

Den vrede vilar tung på mig, och alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela.

Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig; du har gjort mig till en styggelse för dem; jag ligger fången och kan icke komma ut.

10 Mitt öga förtvinar av lidande; HERRE, jag åkallar dig dagligen, jag uträcker mina händer till dig.

11 Gör du väl under för de döda, eller kunna skuggorna stå upp och tacka dig? Sela.

12 Förtäljer man i graven om din nåd, i avgrunden om din trofasthet?

13 Känner man i mörkret dina under, och din rättfärdighet i glömskans land?

14 Men jag ropar till dig, HERRE, och bittida kommer min bön dig till mötes.

15 Varför förkastar du, HERRE, min själ, varför döljer du ditt ansikte för mig?

16 Betryckt är jag och döende allt ifrån min ungdom; jag måste bära dina förskräckelser, så att jag är nära att förtvivla.

17 Din vredes lågor gå över mig, dina fasor förgöra mig.

18 De omgiva mig beständigt såsom vatten, de kringränna mig allasammans.

19 Du har drivit vän och frände långt bort ifrån mig; i mina förtrognas ställe har jag nu mörkret.

Viewing of
Cross references
Footnotes