A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 106 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Guds nådegärningar och Israels otro

106 [a]Halleluja!
    Tacka Herren, för han är god,
        evig är hans nåd.
[b]Vem kan beskriva
        Herrens väldiga gärningar
    och förkunna allt hans lov?
Saliga är de som följer det rätta,
    som alltid handlar rättfärdigt.
Tänk på mig, Herre,
        efter din nåd mot ditt folk,
    kom till mig med din frälsning,
så att jag får se dina utvaldas lycka,
        dela ditt folks glädje
    och berömma mig
        med din arvedel.

[c]Vi har syndat som våra fäder,
    vi har gjort fel,
        vi har varit ogudaktiga.
[d]Våra fäder i Egypten
        tog inte lärdom av dina under,
    de tänkte inte på
        dina många nådegärningar
    utan gjorde uppror vid havet,
        vid Röda havet.

Men han frälste dem
    för sitt namns skull,
        för att göra sin makt känd.
[e]Han talade strängt till Röda havet
        och det blev torrt,
    han förde dem genom djupen
        som i en öken.
10 Han frälste dem
        från motståndarens hand
    och befriade dem
        från fiendens grepp.
11 [f]Vattnet täckte deras fiender,
    inte en enda av dem blev kvar.
12 [g]Då trodde de hans ord
    och sjöng hans lov.

13 Men snart glömde de
        hans gärningar,
    de väntade inte på hans råd.
14 [h]De greps av begär i öknen
    och frestade Gud i ödemarken.
15 [i]Han gav dem vad de begärde,
    men sände tärande sjukdom
        i deras själ.[j]

16 [k]De fylldes av avund
        mot Mose i lägret
    och mot Aron, Herrens helige.
17 [l]Men jorden öppnade sig
        och slukade Datan,
    den begravde Abirams grupp.
18 Eld slog upp i deras grupp,
    lågorna brände de gudlösa.

19 [m]De gjorde en kalv vid Horeb
    och tillbad en avgudabild,
20 [n]de bytte bort sin härlighet
    mot bilden av en tjur
        som äter gräs.
21 De glömde Gud, sin Frälsare,
    som gjort väldiga ting
        i Egypten,
22 [o]underbara verk i Hams land,
    förunderliga gärningar
        vid Röda havet.
23 [p]Han hotade att förgöra dem,
    men Mose, hans utvalde,
        ställde sig i vägen
    för att vända bort hans vrede
        från att fördärva dem.

24 [q]De föraktade det ljuvliga landet,
    de trodde inte hans ord.
25 De klagade i sina tält
    och lyssnade inte
        till Herrens röst.
26 [r]Då lyfte han sin hand mot dem
    och svor att låta dem falla i öknen,
27 [s]att låta deras barn
        falla bland hednafolken
    och spridas ut i länderna.

28 [t]De band sig till Baal-Peor
    och åt av offren till de döda,
29 de väckte Guds vrede
        med sina gärningar
    och en hemsökelse bröt ut
        bland dem.
30 [u]Men Pinechas steg fram
        och skipade rätt,
    och hemsökelsen hejdades.
31 [v]Det räknades honom
        till rättfärdighet
    från släkte till släkte, för evig tid.

32 [w]De väckte hans vrede
        vid Meribas vatten
    och Mose fick lida för deras skull,
33 [x]för de trotsade[y] hans ande
    så att tanklösa ord
        kom över hans läppar.

34 [z]De förgjorde inte folken
    som Herren befallt dem,
35 [aa]de beblandade sig
        med hednafolken
    och lärde sig deras gärningar.
36 [ab]De tjänade deras avgudar,
    och dessa blev en snara för dem.
37 [ac]De offrade sina söner och döttrar
    åt onda andar,
38 [ad]de spillde oskyldigt blod,
        sina söners och döttrars blod
    som de offrade åt
        Kanaans avgudar
    så att landet vanhelgades av blodet.
39 [ae]De blev orena genom sina gärningar
    och var trolösa i allt de gjorde.

40 Då upptändes Herrens vrede
        mot hans folk,
    och han avskydde sin arvedel.
41 [af]Han gav dem
        i hednafolkens hand,
    och de som hatade dem
        fick härska över dem.
42 Deras fiender förtryckte dem,
    de kuvades under deras hand.
43 [ag]Han räddade dem gång på gång,
    men de var upproriska
        i sina planer[ah]
    och sjönk allt djupare
        genom sin synd.

44 Men han såg till dem i deras nöd
    när han hörde deras rop,
45 [ai]han tänkte på sitt förbund med dem
    och förbarmade sig
        för sin stora nåds skull.
46 Han lät dem finna barmhärtighet
    hos alla som fört dem bort
        i fångenskap.

47 [aj]Fräls oss, Herre vår Gud,
        och samla oss från hednafolken,
    så att vi får prisa ditt heliga namn
        och ha vår ära i att lova dig.


48 [ak]Välsignad är Herren, Israels Gud,
        från evighet till evighet!
    Och allt folket ska säga: "Amen!"
        Halleluja!

Footnotes:

 1. 106:1 1 Krön 16:34, 41, Ps 107:1, 118:1, 136:1.
 2. 106:2 Ps 40:6, 71:15.
 3. 106:6 3 Mos 26:40, Jer 3:25, Esra 9:7, Neh 1:7, Dan 9:5.
 4. 106:7 2 Mos 14:11f, Ps 78:11, 17, 42.
 5. 106:9 2 Mos 14:21f, Ps 78:13, Jes 51:10, 63:12f.
 6. 106:11 2 Mos 14:28, Ps 78:53.
 7. 106:12 2 Mos 14:31, 15:1f.
 8. 106:14 2 Mos 16:3, 4 Mos 11:4f, Ps 78:18, 1 Kor 10:6, 9.
 9. 106:15 4 Mos 11:31f, Ps 78:27f.
 10. 106:15 men sände tärande sjukdom i deras själ   Andra handskrifter (Septuaginta): "och sände mättnad för deras längtan".
 11. 106:16 4 Mos 16:1f.
 12. 106:17 4 Mos 16:31f, 5 Mos 11:6.
 13. 106:19 2 Mos 32:1f, 5 Mos 9:8, Apg 7:41.
 14. 106:20 Jer 2:11, Rom 1:23f.
 15. 106:22 Ps 105:27f.
 16. 106:23 2 Mos 32:9f, 5 Mos 9:14, 25f, 1 Tim 2:5.
 17. 106:24 4 Mos 14:2f, 5 Mos 9:23, Ps 78:32.
 18. 106:26 4 Mos 14:21f, 28f, Ps 95:11, Hes 20:23, 1 Kor 10:5f.
 19. 106:27 3 Mos 26:38, 5 Mos 28:36f, Ps 44:12.
 20. 106:28 4 Mos 25:2f, Ps 115:5f, Jer 10:3, Hos 9:10.
 21. 106:30 4 Mos 25:7f.
 22. 106:31 4 Mos 25:10f.
 23. 106:32 2 Mos 17:1f, 4 Mos 20:1f, Ps 81:8, 95:8.
 24. 106:33 4 Mos 20:10, Ps 107:11, Jes 63:10.
 25. 106:33 trotsade   Annan översättning: "förbittrade".
 26. 106:34 5 Mos 7:1f, 12:2f, Dom 1:27f.
 27. 106:35 Dom 3:5f.
 28. 106:36 Dom 2:12f.
 29. 106:37 5 Mos 32:17, 2 Kung 21:6, 23:10, Hes 16:20f.
 30. 106:38 4 Mos 35:33.
 31. 106:39 2 Mos 34:15, 3 Mos 20:4f, Hos 4:12.
 32. 106:41 Dom 2:14, 3:8, 12f, 4:2, 6:1f, 10:7f, 13:1, Neh 9:27.
 33. 106:43 Dom 2:16f, Ps 81:13.
 34. 106:43 i sina planer   Andra handskrifter: "mot hans plan".
 35. 106:45 5 Mos 30:3f, 32:36, Dom 2:18.
 36. 106:47 1 Krön 16:35f.
 37. 106:48 Ps 41:14, 72:18f, 89:53.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes