A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 107 Svenska Folkbibeln (SFB)

FEMTE BOKEN

Psalm 107

De återlöstas tacksamhet

Tacka Herren, ty han är god,
    ty hans nåd varar i evighet.
Så säger Herrens återlösta,
    de som han har återlöst från fiendens hand,
de som han har församlat från länderna,
från öster och väster,
    från norr och söder.[a]
De irrade omkring i öknen på öde stigar,
de fann ingen plats där de kunde bo.
De var hungriga och törstiga,
    deras liv tynade bort.
Men de ropade till Herren i sin nöd
och han räddade dem ur deras trångmål.
Han ledde dem på den rätta vägen,
så att de kom till en stad där de kunde bo.
Må de tacka Herren för hans nåd,
för hans underbara gärningar mot människors barn,
ty han stillade själens törst
    och mättade själens hunger med sitt goda.

10 De satt i mörker och dödsskugga,
    fångna i elände och järnbojor,
11 ty de hade varit upproriska mot Guds ord
och föraktat den Högstes råd.
12 Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande,
de kom på fall och hade ingen hjälpare.
13 Men de ropade till Herren i sin nöd
och han frälste dem ur deras trångmål.
14 Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga,
han slet sönder deras bojor.
15 Må de tacka Herren för hans nåd,
för hans underbara gärningar mot människors barn,
16 ty han krossade kopparportar
    och bröt sönder järnbommar.

17 De var dåraktiga och blev plågade
för sin upproriskhet och synd.
18 De kände avsky för all mat
    och var nära dödens portar.
19 Men de ropade till Herren i sin nöd,
och han frälste dem ur deras trångmål.
20 Han sände sitt ord och botade dem
och räddade dem från undergång.
21 Må de tacka Herren för hans nåd,
för hans underbara gärningar mot människors barn.
22 Må de offra lovets offer
    och förkunna hans verk med jubel.

23 De som for ut på havet med skepp
och drev handel på stora vatten,
24 de såg Herrens gärningar
    och hans under i havets djup.
25 Han talade, och en stormvind uppstod
så att havets vågor gick höga.
26 De for upp mot himlen
    och ner i djupen,
så att de miste modet i sin olycka.
27 De raglade och stapplade som druckna,
det var förbi med all deras vishet.
28 Men de ropade till Herren i sin nöd
och han förde dem ut ur deras trångmål.
29 Han stillade stormen
    och böljorna omkring dem tystnade.
30 De gladdes över att det blev stilla,
och han förde dem till den hamn dit de ville.
31 Må de tacka Herren för hans nåd,
    för hans underbara gärningar mot människors barn,
32 må de upphöja honom i folkets församling
och prisa honom där de äldste sitter.

33 Han gjorde strömmar till öken,
    källsprång till torr mark
34 och bördigt land till salthed
    för dess invånares ondskas skull.
35 Han gjorde öknen till en vattenrik sjö
och torrt land till källsprång.
36 Han lät de hungriga slå sig ner där
och bygga en stad där de kunde bo.
37 De besådde åkrar
    och planterade vingårdar
som gav riklig skörd.
38 Han välsignade dem,
    och de blev mycket talrika.
Han lät ej deras boskap minska i antal.
39 När de blev färre
    och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer,
40 utgöt han förakt över furstarna
    och lät dem irra omkring
i en ödemark utan vägar.
41 Han upphöjde den fattige ur eländet
och förökade deras familjer som hjordar.
42 De rättrådiga ser det och gläder sig,
och all ondska måste tiga.
43 Den som är vis må lägga märke till detta
och tänka på Herrens nådegärningar.

Footnotes:

  1. Psaltaren 107:3 söder Ordagrant: "från havet".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes