A A A A A
Bible Book List

Psaltaren 84 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Längtan till Guds hus

84  För körledaren, till gittít[a]. En psalm av Koras söner.

Hur ljuvliga är inte dina boningar,
    Herre Sebaot!
Min själ längtar och trängtar
        till Herrens gårdar,
    min själ och min kropp jublar
        mot levande Gud.

Sparven har funnit sig ett hem
    och svalan ett bo
        där hon kan lägga sina ungar:
    dina altaren, Herre Sebaot,
        min kung och min Gud.
Saliga är de som bor i ditt hus,
    de lovar dig ständigt. Sela

Saliga är de
    som har sin styrka i dig,
        som har dina vägar i sitt hjärta.
När de vandrar genom tåredalen[b]
        gör de den rik på källor,
    och höstregnet[c] täcker den
        med välsignelser.
De går från kraft till kraft,
    de träder fram inför Gud på Sion.
Herre Gud Sebaot, hör min bön,
    lyssna, du Jakobs Gud! Sela

10  Gud, se vår sköld,
    se på din smordes ansikte!
11 En dag i dina gårdar
        är bättre än tusen andra.
    Jag vill hellre vakta dörren[d]
        i min Guds hus
            än bo i de gudlösas tält,
12  för Herren Gud är sol och sköld,
        Herren ger nåd och ära.
    Inget gott nekar han dem
        som vandrar i fullkomlighet.

13  Herre Sebaot,
    salig är den som förtröstar på dig.

Footnotes:

  1. 84:1 gittít   Kan syfta på sångstil eller instrument från staden Gat, där David bodde en tid. Hebr. gat betyder också "vinpress" (så Septuaginta).
  2. 84:7 tåredalen   Annan översättning: "Bakadalen" (strax utanför Jerusalem, se 2 Sam 5:22f).
  3. 84:7 höstregnet   Annan översättning: "Läraren" eller "Lagstiftaren" (så Septuaginta).
  4. 84:11 vakta dörren   Annan översättning: "stå vid tröskeln".
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 84 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Glädjen över Guds tempel

84 För körledaren, till gittit. Av Korachs ättlingar, en psalm.

Hur ljuvliga är inte dina boningar,
    härskarornas Herre!
Jag längtar innerligen till Herrens gårdar.
    Med kropp och själ jublar jag inför dig,
        du den levande Guden.
Även sparven har funnit ett hem och svalan ett bo åt sig
    där den kan lägga sina ungar:
    dina altaren, härskarornas Herre,
        min kung och min Gud!
Lyckliga är de som kan bo i ditt hus
    och alltid sjunga lovsånger till dig. Séla

Lyckliga är de som har sin styrka i dig,
    de som lagt pilgrimsvandringen på sitt hjärta.
När de vandrar genom Bakaträdens dal
    blir den fylld av källor,
    och höstregnet täcker den med välsignelser.[a]
De går från styrka till styrka
    tills de står inför Gud på Sion.

Herre, härskarornas Gud, hör min bön!
    Lyssna, Jakobs Gud! Séla
10 Gud, se vår sköld
    och ge akt på din smorde.

11 En enda dag i dina förgårdar
    är bättre än tusen andra dagar.
Jag vill hellre stå vid tröskeln till min Guds hus
    än uppehålla mig i de gudlösas tält.
12 Herren Gud är sol och sköld.
    Herren ger nåd och ära.
Han undanhåller inget gott från dem
    som lever ostraffligt.

13 Härskarornas Herre,
    lycklig är den som förtröstar på dig!

Footnotes:

  1. 84:7 Versens innebörd i grundtexten är osäker. ”Bakaträdens dal” kan också tolkas som tåredalen (så bl.a. Septuaginta), och välsignelser (med en annan vokalisering) vattenpölar.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes