A A A A A
Bible Book List

SAN LUCAS 11 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej t‑xiˈ t‑xnakˈtzaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz ti tten tuˈn cynaˈn Dios

11  At juntl maj e naˈn Jesús Dios tuj jun lugar. Tej tbaj naˈnxin Dios, at jun t‑xnakˈatzxin e xiˈ tkbaˈn texin:

―Taat, xnakˈtzantz keya ti tten tuˈn knaˈna Dios, tisenj te Juan Bautista e xiˈ t‑xnakˈtzaˈn kej xjal oc lpeke tiˈ t‑xnakˈtzbil―tz̈i.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatzxin:

―Oj cynaˈna Dios, cykbanxa ju lu: “Kman Dios ata tuj cyaˈj, jawxit nimsaˈn tbiy xjan tuˈn cykilca xjal. Tzulxit tcawbila twitz txˈotxˈ. Bint‑xit jtajbila twitz txˈotxˈ kuˈna tisenj nbint tuj cyaˈj. Kˈontza kwaya te jaˈlewe. Bix najsama kila ncub kbinchaˈna twitza, cuma juˈx keya ncub knajsaˈna jkaˈ n‑oc cybinchaˈn xjal kiˈja. Bix ko toney oj koca tuj niyˈbebl, tuˈn tiyˈx kuˈna,” juˈ tz̈i cybela oj cynaˈna Dios.

Bix e xiˈ tkbaˈntlxin cye t‑xnakˈatzxin:

―¿Tkˈaˈpa Dios oj cycubsana cywitza te Dios juˈwa? ¿Ti toc cyuˈna tiˈj ja tumel lu? Te chil akˈbil oj tpon jun tuyey tjay. Pero mintiiˈ waabj tuj tjay. Juˈ tzunj cxeˈley tuya tvesinta, bix cxeˈl tkbaˈna te cyjulu: “Taat, najsama, at jun il tiˈj wiˈja. Kˈontz oxe pan nchˈexa. Ma tzul jun wuleya njaya. Nakch ma tzaaˈ, bix ma tzˈoc takˈ weyaj te, pero mintiiˈtl weya nwa tuˈn t‑xiˈ nkˈoˈna te,” tz̈i tbela. ¿Cˈaalpa ttzakˈbeˈn taaw jaaˈ: “Mintiiˈ. Cutxey. Lu kenwe nchin wutana cyuya ncwala, bix lu jaaˈ lmoˈna. Mlay chin jaw weˈwa kˈolte waabj tey,” tz̈ipa tbel tvesinta tey? Cxeˈl nkbaˈna cyey miˈn txiˈ tkbaˈnxin juˈwa. Il tiˈj tkˈaˈxin. Amale tcyˈit‑xin txiˈ tkˈoˈnxin nuk tuˈnj tvesint tiibxin, pero il tiˈj cxeˈl tkˈoˈnxin tuˈn miˈn tzˈel tchˈixewxin cywitz xjal. Yaltzen te Dios, ¿miˈmpa tzaj tkˈoˈnxin cyey alcye il tiˈj, tuˈn miˈn cub baj nimbilte tbixin, bix tuya cykil tcˈuˈjxin? Juˈ tzunj, tuya cykil cycˈuˈja cykanenx te Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn jnajben cyey. Ka ma chi cubsana cywitza te, tzul tbiˈn. 10 Cxeˈl nkbaˈna cyey jaca juun xjal nxiˈ tkanen te Dios tuˈn ttzaj tkˈoˈn j‑il tiˈj, ctzaaltzen tkˈoˈn Dios te, bix jaca juun xjal ncubsan twitz te Dios tiˈ onbilte, ctiikˈeltzen, tisenj oj toc cytcoˈna tlemel jaaˈ bix cjketel cywitza. 11 Bix jctzaal tkˈoˈn Dios cyey, ¿japaj min tzˈajben? Cxeˈl nkanena cyey, oj tkanente jun cycwala chˈin tchiˈ quis̈ cyey, ¿lbajpa cxeˈl cykˈoˈna te? 12 Bix oj tkanente jun cycwala jun niˈ tjos, ¿siˈcypa cxeˈl cykˈoˈna te? 13 Min. Mlay cybinchay juˈwa. Amale aj iletkey, pero jaj baˈn cxeˈl cykˈoˈna cye cycwala. Yajtzen te Cymana tuj cyaˈj, masxsen jaj baˈn ctzaal tkˈoˈn cyey oj t‑xiˈ cykanena. Jaj baˈn ctzaal tkˈoˈn Dios te cyey, hasta tuyax Espíritu Santo tkˈaˈxin te cyey―tz̈i Jesús.

Tej cykbante fariseo ja taaw il kˈol tipemal Jesús

14 At juntl kˈij e xiˈ tkbaˈn Jesús tuˈn tel biman tiˈ jun xinak. Tej toc ten biman tiˈ xinak, min e bintl tyolen, pero tej tel biman, nbintltzen tyolen xinak. E jawxsen kleeˈ cykilca xjal tiˈj. 15 Pero at juun cyxol xjal cycyˈi tuˈn tjaw nimset tbi Jesús, bix e xiˈ cykbaˈn:

―Jtipemal jxjal luwe cyibaj biman yaaˈn te, sino o kˈoj te tuˈn cyaaw biman, jaj Beelzebú tbi―tz̈ike.

16 At juuntl cyxol xjal e xiˈ cykanen te Jesús tuˈn tkˈontexin jun yecˈbil cywitz xjal ka otk kˈoj tipemalxin tuˈn Dios tuj cyaˈj, cuma tuj cywitz yaaˈn jaxin Jscyˈoˈn tuˈn Dios, bix e cyajbexin tuˈn tchicˈajax mlay bint tuˈnxin tuˈn tyeecˈantexin juˈwa. 17 Pero el tniyˈ Jesús tiˈj ti iyˈ tuj cycˈuˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyexin:

―Tzin cykbaˈna nchin akˈanana te taaw il. ¿Pero ti tten juˈwa? Cytzkiˈntla ka ma tzˈel tpaˈn tiib jun tnom bix pjel cykˈojlen cyiib xjal, cxeˈl tnom tuj il. Jax juˈx jun moj najlel, ka ma chi jaw kˈoj, biˈx cxeˈl cynajleˈn tuj il. 18 Juˈtzen tten tuya taaw il, Satanás. Ka ma txiˈ tkbaˈn te cyej eteˈ tjakˈ tcawbil tuˈn t‑xiˈ cyniman juntl patrón, cxeˈl tcawbil tuj il. Juˈ tzunj, jcyey ncub cybisen, ka ja Beelzebú o tzaj kˈonte wipemala tuˈn nkˈojla cyiˈ cybiman, mlay bint juˈwa. 19 Bix oj tzin cykbaˈna n‑el wiiˈna biman tuˈn tipemal Beelzebú, ¿tzimpa cykbaˈna oj tel cyiiˈn ke cyuyey biman, tuˈnpatzen tipemal Beelzebú? Miˈn txiˈ cyyolena juˈwa, cuma cytzkiˈntla mi nuk cyuˈn bix mi nuk wuˈna bixet tzˈel biman tuˈn tipemal Beelzebú. 20 Juˈ tzunj, tuˈnx tipemal te Dios n‑el wiiˈna biman. Bix ka tuˈn tipemal Dios, qˈueleltzen cyniˈya tiˈj tuˈnj wul‑lena o tzul tcawbil Dios cyibaja. 21 Cybisenx tiˈj ja techel lu. At jun taaw jaaˈ ncˈojlan tja tuya tmacbil. Ka min‑al tzul tuya mas tipemal twitz, mlaytzele tzˈetz jtikˈch te. 22 Pero ka ma tzul jun tuya mas tipemal, bix ckˈojlel tiˈ taaw jaaˈ, jatzen ccamal, bix qˈuelel tiiˈn cykilca macbil te taaw jaaˈ oc ke tcˈuˈj tiˈj, bix qˈueletz tiiˈn tikˈch at tunwen. Jaxse juˈx weya at wipemala tuˈn tel wiiˈna j‑at tuj tkˈab taaw il. 23 Juˈ tzunj, miˈn chi tzpeta. Ka min ma tzˈoc cykˈon cyiiba wuya, nchi kˈoj tzuna wiˈja. Kej xjal min cyakˈ cyiib wuya tuˈn cyclet xjal tuj tkˈab Satanás, juˈtzen chi onen tiˈ Satanás tuˈnx cyxiˈ ke xjal tuj il―tz̈i Jesús cyej xjal e xiˈ cykbaˈn ka jaxin el tiiˈn biman tuˈn tipemal cawel cyibaj biman.

Tej tkban Jesús tuˈn cycojlanx cyiib xjal cywitz biman

24 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyiˈj biman:

―Oj tel ljoˈn jun biman tiˈ jun xjal, nbettzen biman jaaˈ min‑al xjal. Njyon tuˈn tajlan, pero min cnet jaaˈ tuˈn tweˈban. Juˈ tzunj nxiˈ tkbaˈn: “Chin aal meltzˈaja tuyaj xjal jaaˈ ntiiniya nejl,” tz̈i. 25 Oj taj meltzˈaj biman tuyaj xjal, oj toc tcyeˈyen jxjal tisen jun jaaˈ tzˈisen tuj, bix binne tten, bix nayon al cˈoquex tuj. 26 Oj toc tcyeˈyen min‑al waˈlcˈa ttziyen, n‑eltltzen biman jyolte mas tuya, bix cpomel meltzˈaj tuya wuuktl tuya, mas kaˈ twitz. Enteraxseke chi oquex tunwen tuˈn cynajan, bix juˈ tzunj yal tzunj xjal masxsen tuj il taˈ twitz nejl―tz̈i Jesús.

Tzin tkˈoˈn Dios t‑xtalbil te jaca juun xjal n‑oc tbiˈn tyol Dios bix nxiˈ tniman

27 At jun xuuj cyxol tnimal xjal. Tej toc tbiˈnxuj nyolen Jesús juˈwa, e jaw kleeˈxuj cyiˈ tyol Jesús, bix e jaw ts̈iˈnxuj:

―Nim t‑xtalbil Dios e kˈoj tej xuuj jaaˈ eˈla itzˈjey, bix jaaˈ e chˈuˈney―tz̈i xuuj.

28 Pero e xiˈ ttzakˈbeˈn Jesús:

―Mas baˈn tuˈn t‑xiˈ tkbaˈna tzin tkˈoˈn Dios t‑xtalbil te jaca juun xjal n‑oc tbiˈn tyol Dios bix nxiˈ tniman―tz̈i Jesús.

Kej xjal kaˈ tzin cykana tuˈn tbintl jun techel

29 Mas yaj aj ttzakˈbeˈn Jesús cyej xjal otk chi kanen jun yecˈbil tuˈnxin ti cbinel tuˈnxin. Nim oc cycˈutzen cyiib tnimal xjal tiˈjxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye xjal:

―Key xjal judío te jaˈlewe kaˈkey. Min chin cyiikˈa, sino nuk eteˈcˈa kanlte we ti cbinel wuˈn tetzen techel ka smaˈn kena tuˈn Dios. Pero jtechel eteˈcˈa kanlte, mlay kˈoj cyey. Oj pjel wiˈja tisenxj e baj tiˈ Jonás, jatzen cˈajbel te techel cyey. 30 Tisenxj e baj tiˈ Jonás ajben te techel cye aj Nínive ka smaˈn Jonás tuˈn Dios, jaxse juˈx jpjel wiˈja cˈajbel te techel cyey judío o chin tzaj smaˈna tuˈn Dios. 31 Oj tpon tumel tuˈn cyoc cykil xjal tuj xkela tuˈn Dios, jaj xuj xuuj e cawen tuj tnom te Saba jatxe ootxa cjawel yolel cyiˈja judío te jaˈlewe. E xiˈxuj nakch te ebilte ke tyol rey Salomón, bix oc tbiˈnxuj bix e tnimanxuj. Pero cyey, n‑oc cybiˈna tyol jun xjal mas jawnex twitz Salomón, pero min txiˈ cynimana. Juˈ tzunj ctkbaˈxuj tuˈn cyaaja tuj castiwa. 32 Jax juˈx chi jawel yolel kej aj Nínive cyiˈj ejeeˈy judío te jaˈlewe tuj jkˈij te xkela tzul. Tej t‑xiˈ tkˈumen jxin tyolel Dios Jonás cye aj Nínive tuˈn tajtz tiˈ cyanem, ajtztzen tiˈ cyanem. Pero cyey, amale nxiˈt tkˈumen jun xjal mas jawnex twitz Jonás, pero min cynimey―tz̈i Jesús cye judío.

Ntzaj tkˈoˈn Dios knaabl tuˈntzen kten tuj spiˈyen

33 Bix e xiˈ tkbaˈntl Jesús cye xjal:

―Min‑al jun xjal n‑oc txkonte jun cantil tuˈn tcub teˈwen bix ka tuˈn tocx tkˈoˈn tjakˈ alma, sino cjawel tkˈoˈn twiˈ mes, tuˈntzen at tken luz cywitz xjal oj cyocx tunwen. 34 Yaltzen te tbakˈ cywitza, najben tuˈn cycyeˈyena. Ka baˈn tbakˈ cywitza, baˈntzen cycyeˈyena alcyej cchicˈajaxel tuˈn tken luz. Pero ka yaaˈn baˈn tbakˈ cywitza, eteˈy tuj klolj. 35 Tisentzen najben tbakˈ cywitza te cyxumlala tuˈn cycyeˈyena, jaxse juˈx najben cynaabla tuˈn tel cyniˈya tiˈj alcyej ma yecˈj cyey tuˈn Dios. Juˈ tzunj, cˈoquel cycˈuˈja tiˈj, cuma ka lmoˈn cynaabla, tuj klolj eteˈy. 36 Pero ka yaaˈn lmoˈn cynaabla, cˈoquexsen jaxxix yol tuj cyanema, bix qˈueleltzen cyniˈya tiˈj jaxxix yol, bix cynimey, tisenj oj baˈn tbakˈ cywitza bix baˈn cycyeˈyena tuˈn cantil tuj jun jaaˈ bix baˈn cybeta tuj tumel cuma chicˈajxsen cybey―tz̈i Jesús.

Tej tyole Jesús cyiˈj txˈolbal ley bix kej fariseo yaaˈn baˈn

37 Tej tbaj yolen Jesús, attzen junxin tej cloj fariseo e xiˈ tkanenxin te Jesús tuˈn t‑xiˈ tuyaxin tjaxin te waaˈl. Bix e pon Jesús tjaxin bix ocx Jesús tunwen bix e cub ke tiˈ mes. 38 E jaw kleeˈ aj fariseo tiˈ Jesús tuˈn min e tnima Jesús tiˈj ti tten cye fariseo txˈajbil cykˈab tej cyakˈxin waaˈl. 39 Bix e xiˈ tkbaˈn Kaaw texin:

―Ejeeˈy fariseo nimel xsunkey tuj cyleya. Lepchkey tiˈ cyleya tiˈj ti tten tuˈn tel cytxjoˈna tiˈjxe cyvasey bix cylaka, peroj tuj cyanema yaaˈn sak. Nuk nchi bisena tiˈj tuˈn cyelkˈana bix nuk n‑oc cykˈon cyiiba te cykilca cyaja. 40 ¿Mimpa tzˈel cyniˈya tiˈj ocx tbinchaˈn Dios cyanema, yaaˈn nuk oˈcx cyxumlala, bix il tiˈj tuj twitzxin tuˈn ttxjet cyanema, yaaˈn oˈcx cyxumlala? 41 Ka cyaja tuˈn tcyaj cyanema sak, cyonenxsen ke mebe. Ka ma txiˈ cykˈoˈna cye tuya tzalajebl, sak tzunkey twitz Dios. 42 ¡Ay xsunkey fariseo! Nchi kˈona jnuˈẍ cyoybila te alwent bix n‑ula bix cykilca itzaaj, pero min tzˈoc cykˈon cyiiba te onlte cye xjal bix min tzˈoc takˈ Dios cyey. Baˈn tuˈn t‑xiˈ cykˈoˈna tlajan paˈ te cyawala, pero min tzˈajben ka min txiˈ cyiiˈna cynaabla tisen taj Dios bix ka min tzˈoc takˈ Dios cyey. 43 ¡Ay xsunkey fariseo! Nuk te cyey n‑oc takˈ cyey. Oj cypona tuj camon jaaˈ, nuk jaj kˈukbil mas jawnex ncheˈxa jyolte. Juˈx oj ncheˈxa tuj plaza, cyaja oj cyoc kˈolben ke xjal cyiˈja tuya nim nimbil. 44 ¡Ay xsunkey fariseo! Xmeletzˈkey. Ejeeˈy cyisen cyimne makuˈn tjakˈ txˈotxˈ tiyˈ tuj cjoˈn. Oj nchi bet ke xjal tuj cjoˈn, min tzˈel cyniyˈ tiˈj nchi bet cyibaj kˈeynen. Jaxse juˈx oj toc cybiˈn xjal cyyola. Min tzˈel cyniyˈ tiˈj ka kˈeyna tuj cyanema―tz̈i Jesús te fariseo.

45 Jax at jun txˈolbal ley tuj tja fariseo, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Jesús:

―Taat, oj n‑oc ilena cyiˈ fariseo juˈwa, tuyax kibaj keya ejooˈya txˈolbal ley cwela jtyola―tz̈ixin.

46 E xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Jax juˈx cxeˈl nkbaˈna cyey txˈolbal ley, ¡ay xsunkey! Nimxsen ley cyiw o bint cyuˈna tuˈn tjaw cyiken xjal, pero mintiiˈ o bint cyuˈna tuˈn tbint cyuˈn. Tisen njaw cykˈoˈna jun iktz al tiˈ cykul, pero mi nuket jun twiˈ cykˈaba txiˈ onjawte cyiˈj. 47 ¡Ay xsunkey! Ejeeˈy cyisenx kej cyiyˈjila e cub cybyoˈn ke tyolel Dios ootxa, amale tet jaˈlewe njaw cybinchaˈna cyjayel te nabbilcye te cyey. 48 Ke cyiyˈjila te ootxa cycyˈixin oc cybiˈnxin cyyol ke tyolel Dios, bix juˈ tzunj e cwaˈ cybyoˈnxin ejeeˈ, bix e jaw cybinchaˈnxin jawnex cyjayel. Bix lux key nbaj cybinchaˈna jaˈlewe cyjayel kej tyolel Dios e cub byet cyuˈn ke cyiyˈjila. Pero nuk cye cybakel nxaˈ cykˈoˈna cynimbila. Juˈ tzunj junx eteˈy cyuyaj cyiyˈjila e cub cybyoˈn ke tyolel Dios, 49 cuma baˈn tuj cywitza cycublen byet ke tyolel Dios. Cykilca ttzkiˈn Dios, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyjulu: “Cxeˈl nkˈoˈna ke nyolela bix ke nxela te cyej xjal lu. At juun cyxol ke n‑akˈanala byoˈn chi temela, bix juuntl pjel yaset. 50 Chi xeˈl nkˈoˈna te cyej xjal lu, tuˈntzen oj cycub byet, otktzen pon tumel tuˈn ttzaj nkˈoˈna castiwa te t‑xel cykilcaj nyolela o cub byet tbintlen twitz txˈotxˈ. 51 Cwel cychjoˈn cykilca cycublen n‑akˈanala, jatxe tcublen Abel, hasta tejxe tcub Zacarías tuj tja Dios twitz altar twitz tneel xjan cwart,” tz̈i Dios. Cxeˈl nkbaˈna cyey, juˈtzen pjel. Ma pon tumel tuˈn tkˈoj castiwa te t‑xel cykilcaj biˈya o baj cye n‑akˈanala, bix ejeeˈy judío te jaˈlewe chi iklte ja castiwa lu. 52 ¡Ay xsunkey txˈolbal ley! Cyey cyaakˈen tuˈn t‑xiˈ cytxˈolbaˈna tyol Dios cye xjal, pero min o bint cyuˈna. Min o tzˈel cyniˈya tiˈj tixix tten tyol Dios, bix tej cyaj cabtl xjal tuˈn tel cyniyˈ tiˈj, bix oc cymayoˈnkey tiˈj―tz̈i Jesús te txˈolbal ley tuj tja fariseo.

53 Tej tetz Jesús tuj tja jxin fariseo, nimxsen e jaw cykˈoj fariseo cyuya txˈolbal ley tiˈjxin. Nimxsen cyxkelbilxin oc te Jesús, tuˈn tcub tzpet‑xin cywitzxin. 54 Bixsen e cyyoxin tuˈn tcub tzˈakxin tuj tyolxin, tuˈntzen tjaw cytzyuˈnxin tuj til. Pero mlay bint cyuˈn.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes