A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 1 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

T‑xiˈlen tchunkˈlal Jesús tzˈiˈben tuˈn San Marcos

Tej tkˈumen Juan Bautista tyol Dios

Ja libro lu ma tzakˈ yolel tiˈ tbanel tpocbal Jesús, tcwal Dios, jaj junxin xjal e tyole Dios jatxe tuj tneel.

Jatxe nejl, bix e cyaj ttzˈiˈben Isaías, jaj jxin tyolel Dios cyxol xjal te Israel, ti toc tuˈn Dios te Tcwal. Tz̈itzen Dios cyjulu te Tcwal, tz̈i Isaías: “Cxeˈl nchkˈoˈn jun nyolel nejl twitza te yolel cyuya xjal nejl tuˈntzen cychˈixbente xjal cyanem. Cjawel yolen jxjala jaaˈ yaaˈn nim xjal najl. Tz̈itzen tbel cyjulu: ‘Cybincham cyiiba twitz Taaw twitz txˈotxˈ. Cyjkom tbexin tuj cyanema,’ tz̈i tbel jxjal cjawel yolen,” tz̈i Dios te Tcwal, tz̈i Isaías tcyajlen ttzˈiˈbenxin.

Yaaˈntzen ti e baj. Eltzen cab jnabkˈi baˈnxix. Cwatzen tul itzˈj jxin xjal e tkba Dios. Bix oc tbixin te Juan Bautista. Tej tzunj toc Juan maˈ xjal, bix e xiˈ Juan tuj jun lugar jaaˈ yaaˈn nim xjal najl. Bix nim xjal e pon tuˈntzen cybautizarj xjal tuj nimaˈ te Jordán. Bix e xiˈ tkbaˈn Juan cye xjal cyjulu:

―E cybautizarj tzuna tuˈntzen telniyˈ ka otk tzˈajtz tiˈ cynaabla twitz Dios, tuˈntzen tcub tnajsaˈn Dios cyila―tz̈i Juan Bautista cye xjal. Bix e pon nim xjal tej tnom Judea bixsen tuj nin tnom te Jerusalén te ebil tyol Juan. Bix e jatz cykbaˈn cyil, bixse e bautizarjke tuˈn Juan tuj nimaˈ te Jordán. Jatzen techel ka otk tzˈoc cykˈon cyiib xjal tuya Dios.

Yaltzen te Juan t‑xbalen, binne tuya ttzmal camello, ẍpoˈntzen tcyˈitzxin tuya jun gamús. Yaltzen twaxin, bix e cnet tchiˈxin niˈ cocˈkejil tisen jun cuchiˈ, bix tcˈaˈxin taˈl xiiˈ. Yaltzen tyolxin cye xjal, tz̈i tzunxin cyjulu:

―Tzul juntl xjal lepchxe wiˈja mas nintzaj nwitza. Nintzaj xsunxin, yal weya mitetpe takˈel t‑xaabxin baˈn tel npjuˈna. Matzen chi bautizarja wuˈna nuk tuya aˈ, pero tzunj xjal tzul cxeˈltzen tkˈoˈn Espíritu Santo cyey―tz̈i Juan Bautista cye xjal.

Tej tbautizarj Jesús

Nkˈontzen Juan ke xjal tuj aˈ, tej tetz Jesús tuj Nazaret, jun tnom te Galilea, bix e ponxin tiˈ Juan ttziiˈ jnimaˈ te Jordán, bixsen e tbautizaran Juan Jesús tuj aˈ. 10 Njatzcaxix Jesús tuj aˈ tej t‑xiˈ tcyeˈyenxin tej tjket cyaˈj, bix e tilxin tej tetz Espíritu Santo tuj cyaˈj tisen junjil cucuˈ. Bix e cub licyˈpaj tuj twiˈ Jesús. 11 Bix e tbi Jesús ttzaj tyol Dios tuj cyaˈj. Tz̈itzen cyjulu:

―Jay Ncwal a wanem tiˈj. Jay ma nsicyˈa―tz̈i jyol ttzaj tuj cyaˈj.

Tej toc niyˈbet Jesús

12 Yajcˈatltzen, bix e xiˈ kˈiˈn Jesús tuˈn Espíritu Santo tuj jun lugar yuman. Min‑al xjal najl tuj. 13 E ten Jesús cyaˈwnak kˈij tuj ja lugara. E tenxin cyxol talen cˈul. Bix jatztzen oca ten taaw il niyˈbelte tiiˈn tipemal Jesús. Tbajlenxitl tzunj juˈwa, bixse ul ke tsanjel Dios onlte Jesús.

Bix ocx Juan Bautista tuj tzeeˈ tuˈn cawel tuj Judea cuma tajxin e weˈ t‑xnakˈtzbil Juan Bautista.

Tej ttzyet taakˈen Jesús

14 Tocxlenxitltzen Juan tuj tzeeˈ, bix e xiˈ Jesús tuj tnom te Galilea te kˈumlte tumel cye xjal tiˈ tpocbal jtbanel Dios. 15 Tz̈i tzunxin cyjulu:

―Ya matzen pon tumel tuˈn tul tcawbil Dios cyxola. Matzen pon tumel tuˈn t‑xiˈ tyeecˈan Dios cyey ti tseˈxa ejeeˈy tuˈn cycoˈpja tuj cyila. Ya lutzen ma tzula. Cyimaltzen cyiiba tiˈ il. Ccyajtzen meltzˈaj tuya Dios, bix cybimtzen tumel jtbanel tyol Dios―tz̈i Jesús cye xjal.

Tej ttzaj ttxcoˈn Jesús cyaja xjal quis̈el

16 At jun maj t‑xiˈ Jesús betel ttziiˈ jun tnijabel aˈ, tcub tuj Galilea, bix oc noj Jesús tiˈj jxin Simón, bix yajcˈatl oc juntl tbixin Pedro, bix titzˈenxin Andrés. Tzyul quis̈kexin tuj aˈ. Tej toc noj Jesús cyiˈjxin, nxiˈ cyxooˈnxin cyxiyˈpaxin tuj aˈ te tzyul quis̈. 17 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Chi lpetz wiˈja. Jaˈlewe lu key nchi chmon quis̈a. Pero inayenxse chin oquel kˈonte cyey te txcol xjal tuˈn cybinte nyola―tz̈i Jesús te Simón tuya Andrés.

18 Tejtzen cybinte xinj juˈwa, bixse tcyaj cykˈoˈnxin cyxiyˈpaxin tuˈn cyoc lpexin tiˈ Jesús. 19 Bix e xiˈ cybetexin juntl tkiyˈ, bix oc nojkexin tiˈj jxin Santiago tuya titzˈenxin Juan, junxitl Juan, tcwal jxin Zebedeo tbi. Eteˈcˈaxxin tuj jun choc, nchi binchanxin cyxiyˈpaxin. 20 Bix e tzaj ttxcoˈn Jesús ejeeˈxin. Bix e cyaj cykˈoˈnxin cyxiyˈpaxin te cymanxin bix cye ke onl cyexin, bix e xiˈkexin tuya Jesús.

Jun xjal otk tzˈoc biman tiˈj

21 Bix e ponkexin tuj jun tnom Capernaum tbi. Tecˈatzen jun kˈij cynimbil xjal tej tocx Jesús tuj jun camon jaaˈ, jaaˈ nchi naˈna xjal Dios, sinagoga tbi, bix akˈxin xnakˈtzal cye xjal. 22 Bix e baj jaw kleeˈ ke xjal tiˈj t‑xnakˈatz Jesús cuma e xnakˈtzanxin tisen jun xjal tuya tipemal, yaaˈn juˈ yolexin tisen kej xin txˈolbal ley.

23 Nxnakˈtzantzen Jesús tuj camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios, tej tocpan jun xjal otk tzˈoc licyˈpaj biman tiˈj. Bix e jaw s̈‑in:

24 ―¡Jeyˈ! ¿tuˈn tikentzen ma tzuley yajlalec keya, Jesús te Nazaret? ¿Mapa tzula te xitlcˈa keya? Ntzkiˈnwe al cyey, bix ntzkiˈnwe ka jay jxjan te Dios―tz̈i biman otk tzˈoc tiˈ xjal.

25 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús te biman:

―¡Cˈol! ¡Bix kˈoncj xjal lu!―tz̈i Jesús.

26 Biˈxse e tzaj cyim jxin xjal tuˈn tipemal biman tej tel ok tiˈjxin tuˈn Jesús. Tzinxse ns̈‑in biman tej tel. 27 Bix cykilca ke xjal e jaw kleeˈ bix akˈ ke xjal kanlte tiyˈ cyxol:

―¿Titzen xjalel jxin lu? Nejl ma ko baj t‑xnakˈtzaˈnxin tuya nim tipemalxin. Yaltzen jaˈlewe hasta cyuyax biman ma tzˈabinte tyolxin―tz̈i ke xjal.

28 Lwewaxse el tz̈itj naj tpocbalxin tuj cykil Galilea.

Tej tkˈanj jxuj tjiiˈ Pedro tuˈn Jesús

29 Tejtzen tetz Jesús cyuya Santiago bix Juan cyuyax Simón bix Andrés tuj camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios, bix e xiˈ bajkexin cyja Simón tuya Andrés. 30 Tej tzunj cyponxin tja Simón, tjax jxuj tjiiˈ Simón twiˈ wetbil, cuma otk tzaj yebt‑xuj tuˈn nin cyak. Bix e xiˈ cykbaˈnxin te Jesús ka yaabxuj. 31 Bix e xiˈ lkˈe Jesús, bix e jaw tiiˈnxin tkˈabxuj. Tzinxix njaw tiiˈnxin tkˈabxuj tuˈn tjaw weˈxuj, n‑el licyˈpajtl yabel. Bix akˈxuj cyeyˈlx cyexin.

Tej tkˈanj nim yaab tuˈn Jesús

32 Tetzen otk cuˈx kˈij, tej cyakˈ pomel nim xjal tja Simón tuya cyyaab bix kej xjal otk tzˈoc licyˈpaj biman cyiˈj, tuˈntzen toc tkˈaˈna Jesús ke yaab, bix tuˈn tel tlojoˈn Jesús biman cyiˈ xjal. 33 Nimxse xjal e pon ttziyan tisencˈa cykilca tnom. 34 Bix oc tkˈaˈna Jesús kej xjal yaab, bix el tlojoˈnxin biman cyiˈj juntl wik xjal. Pero tej tzunj tel tlojoˈnxin biman cyiˈ xjal, mintzen e tcuya Jesús tuˈn cyjaw yolen biman, cuma cytzkiˈn biman twitz Jesús.

Tej t‑xiˈ Jesús tuj Galilea kbalte tyol Dios

35 Tetzen klaxca, n‑akˈ cwelcˈa jket t‑xeeˈ cyaˈj, bix e jaw weˈ Jesús, bix exxin ttxaˈn tnom te yolel tuya Dios tjunalxin.

36 Yaltzen te Simón bix xsunj oxetl tuyaxin, bix exkexin te jyolte Jesús. 37 Tej tzunj tcnet Jesús cyuˈnxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin te Jesús cyjulu:

―Cykilcaxse xjal njyon tiˈja. ¿Tikentzen min cheˈx tcyeˈyena xjal?―tz̈i tzunkexin.

38 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús cyexin:

―Mlay ko aj meltzˈajtl cyuya xjal, cuma il tiˈj ma koˈx te pocbal tej tbanel Dios cye xjal cyuj jun wikxitl tnom nka tzalu, cuma yaaˈn nuk tzalu ma chin tzaaˈ kbalte tyol Dios―tz̈i Jesús cye Simón.

39 Juˈtzen e pjaˈ cybetsaˈn Jesús cyuya ke tuya tuj cykilca ke tnom te Galilea. Bix tuj jaca camon jaaˈ tuj juun tnom ocxakexin kbalte cye xjal jtbanel tyol Dios. Bix n‑elxitzen tlojoˈnxin biman cyiˈj xjal otk tzˈoc licyˈpaj biman cyiˈj.

Tej tul tnaabl jun xjal nim txˈaˈc tiˈj tuˈn Jesús

40 Pero attzen jun kˈij, bix ul junxin xjal yaab tuˈn lepra otk tzaj kˈey tkˈabxin tisen tuˈn tzˈenak. Bix e xiˈ lkˈexin tiˈ Jesús, bix e cub majexin, bix e xiˈ tkanenxin te Jesús tuˈn toc kˈanet‑xin. Tz̈i tzunxin cyjulu:

―Taat, ¿tajpey tzˈel tiiˈna chˈin jyabela wiˈja? At tey tipemal tuˈn tel tiiˈna―tz̈i tzunxin te Jesús.

41 Bix oc cyˈixbe tcˈuˈj Jesús tiˈjxin. Bix oc tmocoˈn Jesús jaxin.

―Wajwe, cyaj tey baˈn―tz̈itzen Jesús.

42 Tujx naj t‑xiˈ tkˈumen Jesús, tzin ncyajtl jxin xjal baˈn. 43 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Cutxena tey. 44 Pero miˈn txiˈ tkˈumena ti ma baj tey, sino jiquen t‑xiˈy te yecˈl tiiba twitzj xin tawil naˈl Dios, tuˈn toc tcyeˈyenxin jay ka ma tzul tnaabla. Bix kˈinx xsunj tikˈch cˈajbel tey tisej e cyaj tkbaˈn Moisés, tuˈntzen t‑xiˈ toyen tawil naˈl Dios tisex tten tley Moisés, tuˈntzen tcyaja tuj chicˈaj ka ma tzul tnaabla―tz̈i Jesús texin.

45 Pero chˈin tel‑len lkˈe jxin xjal, bix akˈxin kbalte ka otk tzul tnaablxin tuˈn Jesús cye cykil xjal. Juˈtzen eˈla nim tpocbal Jesús. Ya min ocxtlxin cyuj tnom tuˈn nimxse xjal oc cutzˈj tiˈjxin. Juˈtzen e webaxin tuj cojbil jaaˈ yaaˈn nim xjal najl. Pero nuk jakˈch e tzaaˈ jlet ke xjal cyeyˈlte texin.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes