A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 10 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tzin tkˈoˈn Jesús xnakˈtzbil tuˈn miˈn tcub tpaˈn tiib xinak tiˈ t‑xuˈl

10  Bix etz Jesús tuj tnom te Capernaum, bix e xiˈxin tbeyel ttxˈotxˈ Judea, ttxlaj Capernaum te iyˈna, bix iyˈxxin tuj nimaˈ te Jordán, jlajxe Judea. Bix e jaw chmet xjal tiˈ Jesús juntl maj, bix akˈ Jesús xnakˈtzal cye xjal tisex nbaj texin cyxol xjal. Bix e pon cabxin xjal nimal tuj cyley, ejeeˈj xin fariseo, bix e xiˈ cykanenxin te Jesús ka baˈn tel tpaˈn tiib xinak tiˈ t‑xuˈl. Nuktzen ti cyajaxin tuˈn tcub tzˈak Jesús. Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―¿Titzen e cyaj tkbaˈn Moisés cyey?―tz̈i Jesús.

Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―E tcuya te Moisés tuˈn tel tpaˈn tiib xinak tiˈ t‑xuˈl. Tuˈntzen cycub pax, nuktzen jun uˈj txiˈ tkˈoˈn xinak te xuuj tzin tkbaˈn otk chi cub pax―tz̈ikexin te Jesús.

Bixse aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Juˈtzen tcyajlen tkbaˈn Moisés, pero tuˈnj cyyuwinela. Pero tuj tneel yaaˈn juˈ tewa. E cyaj ttzˈiˈben Moisés: “E cub tbinchaˈnte Dios xinak tuya xuuj. Juˈ tzunj cyjela tkˈoˈn xinak tman bix ttxu tuˈn toc maje tuya xuuj. Cycaˈbeltzen chi elel tisen junx xjal bix ma tuˈn cycub ten mojl junx,” tz̈i Moisés tcyajlen ttzˈiˈben. Juˈ tzunj yaaˈn caˈba cybet, sino tisen jun xjal mixbe tuˈn tel pax. Juˈ tzunj tcyajlen tkˈoˈn Dios te junx, yaaˈn tuˈn tcub tpaˈn jun xjal―tz̈i Jesús cye fariseo.

10 Bix jaantzen ke t‑xnakˈatzxin oc ebinte tyol Jesús cye fariseo. Eteˈ xsunxin tuj jjaaˈ jaaˈ eteˈxin, bix e xiˈ cykanen t‑xnakˈatzxin ti tten tyol Jesús cye fariseo. 11 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Alj ma tzˈel tpaˈn tiib tiˈ t‑xuˈl, bix ma maje tuya juntl xuuj, ma tzˈoc tbinche pajlel tiˈ tneel t‑xuˈl bix twitz Dios. 12 Bix jax juˈx te xuuj, ka ma cyaj tkˈoˈn tchmil, bix ma maje tuya juntl xinak, ma tzˈoc tbinchen pajlel tiˈ tneel tchmil bix twitz Dios―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Tej tcub tcyˈiwlaˈn Jesús ke neeˈ

13 Bix e xiˈ cyiiˈn xjal cab neeˈ tuˈn toc tmocoˈn Jesús ejeeˈ, tuˈn cyoc te wunak. Pero bix akˈ ke t‑xnakˈatz Jesús te cawlec cyej xjal kˈilcye neeˈ tuˈn miˈn cheˈx lkˈe neeˈ tiˈ Jesús. 14 Toctzen tcyeˈyen Jesús, bix e tzaj tkˈojxin cyiˈ t‑xnakˈatzxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyjulu:

―Cytzakpiˈnctz kej neeˈwa tuˈn cytzaj wiˈj. Miˈn cysey tisenj tzin cyseˈna, cuma nuktzen ejeeˈ cyej xjal tisen kej neeˈwa baˈn cyten tjakˈ tcawbil Dios, cuma tzin cybiˈn bix min baj cycˈuˈj. 15 Cxeˈlxixse nkbaˈn cyey, alj min ma tzˈoc tbiˈn tcawbil Dios tisen jun neeˈ, mlay tzˈoc tuya Dios―tz̈i Jesús. 16 Bix e jaw tchleˈn Jesús ke neeˈ, bix e cub tkˈoˈnxin tkˈabxin cyibaj neeˈ te cyˈiwlablcye.

Tej tyole junkˈa cwal kˈina tuya Jesús

17 Tuˈntzen ttzyet tbe Jesús jaaˈ xaˈninaxin, bix e pon ajkel junxin xjal, bix e cub majexin twitz Jesús, bix e xiˈ tkanenxin:

―Jeyˈ, baˈn Xnakˈtzal, ¿ti cwel nbinchaˈn tuˈn ncaman tiˈ nchunkˈlal te junx maj tuya Dios?―tz̈i tzunxin te Jesús.

18 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―¿Tikentzen n‑oca tkbaˈna baˈn weya? Cˈoquelxix tcˈuˈja tiˈ tyola, cuma min‑alte jun xjal baˈn. Nuk jacˈa te Dios baˈn. 19 Yal tzunj tkanbila, ttzkiˈntl tzuna jlaaj cawbil e cyaj tkˈoˈn Dios. Miˈn byona, miˈn tzˈikena xuuj, miˈn tzˈalkˈana, miˈn ẍtakˈena tiˈ juntl xjal, miˈn cub tyajlaˈna xjal, ebimcˈa tmana bix ttxuy, bix xsunj cabtla. Katzen ma cybiy ja lu, bix ka min xcub tzˈaka twitz, ccamal tzuna tiˈ tchunkˈlala te junx maj tuya Dios―tz̈i Jesús texin.

20 Bix e xiˈ tkbaˈn jxin xjal te Jesús:

―Xnakˈtzal, cykil te ja luwe o bint weya wuˈn jatxe tuj ncwalela―tz̈i tzunxin.

21 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús tuya tcˈuˈj:

―At‑x juntl minaˈx tbint tuˈna. Qˈueyex tikˈch tey, bix kˈonxse twiˈ cye mebe. Juˈtzen cnetela tkˈinemala tuj cyaˈj. Ojtzen tbint tuˈna, lpetztzen wiˈj―tz̈i Jesús.

22 Bix e jaw baj tcˈuˈj jxin xjal tej toc tbiˈnxin, bix e jaw bisenxin, cuma kˈina xsunxin. Bix elxin tiˈ Jesús.

23 Bix aj tcyeˈyen Jesús ke t‑xnakˈatz ttxlaj, bix aj tkbaˈnxin:

―Penaxse tuˈn toc cykˈon cyiib jxjal kˈina tjakˈ tcawbil Dios―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

24 Biˈx e naj cynaabl ke t‑xnakˈatz Jesús cyuˈn tyolxin, cuma eˈla tuj cywitzxin ka ejeeˈ kˈina mas wunak twitz Dios. Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Key cwal, aljxe xjal tiˈj, cyiwxsen tuˈn toc cykˈon cyiib tjakˈ tcawbil Dios. Tisen kej xjal kˈinan. 25 Mlay tzˈocx naj jun kˈinan tuj tcawbil Dios twitz junjil tz̈ej tuˈn texjil tuj tẍyoˈp jun bak―tz̈i Jesús.

26 Toctzen cybiˈn t‑xnakˈatz Jesús, masx e jaw kleeˈkexin, bix akˈkexin yolel cyxolelexxin:

―Katzen juˈ ttena, ¿altzen jun baˈn tcoˈpan tiib tuˈn miˈn cyaj tiˈjxe tcawbil Dios?―tz̈i tzunkexin.

27 Toctzen tcyeˈyen Jesús ejeeˈxin, bix e xiˈ ttzakˈbeˈn Jesús:

―Cye xjal, mlayx bint cyocxcye tuj tcawbil Dios. Pero te Dios, cykilca baˈn tbint tuˈnxin―tz̈i Jesús.

28 Bix akˈ Pedro, t‑xnakˈatz Jesús, kbalxte texin:

―Keya, o cyaj kcyeˈyena tikˈch jilel keya tuˈn koc lpeya tiˈja―tz̈i Pedro te Jesús.

29 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Tzinen cxeˈl nkbaˈn cyey, aljxe xjal nuk wuˈn bix ma tiˈ nyol te coˈpbil ma cyaj tcyeˈyen tja, bix ke titzˈen, ke ttzicy, bix ke tman, ke tcwal, bixsen ttxˈotxˈ, 30 mas cˈoquel kˈoˈn te tuˈn Dios twitzx ja txˈotxˈa. Ctiikˈeltzen mas nim cˈojlablte. Bix ctiikˈeltzen nim titzˈen, bix ttzicy, bix tman, bix ttxˈotxˈ, bix ma tja. Pero al tzunj ma tzˈoc lpe wiˈj, jax qˈuiyal aˈ chˈin tcˈuˈj. Pero amale cyiwet chˈin twitz ja txˈotxˈa, ojtzen tul acˈaj twitz txˈotxˈ, ctiikˈeltzen tchunkˈlal te junx maj. 31 Bix nimxse xjal nintzaj jaˈlewe, ejeeˈ tzunj mintiiˈ chi oquela tuj juntl twitz txˈotxˈ. Bix nimxse xjal yaaˈn nintzaj jaˈlewe, ejeeˈ tzunj chi oquel te nintzaj tuj juntl twitz txˈotxˈ tuˈn Dios―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Tej tyole Jesús juntl maj ka tuˈn tcyim

32 Bix e tzyet jcybexin tzyuˈn tuˈn cyponxin tuj tnom te Jerusalén, nejltzen Jesús cywitz t‑xnakˈatz. Yaltzen ke t‑xnakˈatzxin, otkxse chi jaw kleeˈxin, cuma juˈ e xiˈ tiin tiib Jesús Jerusalén jaaˈ taˈ nim xjal nkˈojlec tiˈjxin.

Bix at juntl wik xjal lepch cyiˈjxin. Otkxse cub ttz̈i cyiˈ xjal, cuma cytzkiˈntl xjal nimxse xjal nkˈojlec tiˈ Jesús tuj tnom te Jerusalén.

Bix ex ttxcoˈn Jesús kej t‑xnakˈatz juntl maj cyjunalxin. Bixse akˈxin kbalte ti jilel tbajlel tiˈjxin. 33 Bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Cyena. Lutzen koˈ xiˈnin tuj Jerusalén, jaaˈj chin xeˈla kˈoˈn tuj cykˈab ke nintzaj tawil naˈl Dios bix ke txˈolbal ley. Ejeeˈ tzunxin chi kbalte tuˈn nbyet bix chin xeˈl cykˈoˈnxin tuj cykˈab nmak xjal te Roma. 34 Ejeeˈtzen xinj chi oquel xmucchante weya, inayena, jxjal Smaˈn tuˈn Dios tuˈn ntena cyuya xjal. Pjel cytzuuben xjal inayena, chin oquel cypjuˈna xjal, bix chin cwel cybyoˈna xjal. Pero tetzen toxen kˈij oj njatz itzˈja juntl maj―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Jun cykanbil Santiago bix Juan

35 Ja tzunj xin Santiago tuya Juan, t‑xnakˈatz Jesús, ke tcwal jxin Zebedeo, bix e xiˈ lkˈekexin tiˈ Jesús, bix e xiˈ cykbaˈnxin cyjulu:

―Xnakˈtzal, kaja bint jun xtalbil tuˈna kiˈja, jaj cxeˈl kkanena tey―tz̈i tzunkexin.

36 Bix aj tkanen Jesús:

―¿Titzen jilel cyaja tzˈoc nbinche cyiˈja?―tz̈i Jesús.

37 Bix e xiˈ cykbaˈnxin cyjulu:

―Oj toc tey te cawel, ctkˈaˈy jun nin kaakˈena ttxlajquey te cawel tuyey, jun keya tuj tmankˈaba, bix juntl keya tuj tneẍa―tz̈i tzunkexin te Jesús.

38 Bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Min tzˈel cyniˈya tiˈj ti jilel ntzaj cykanena we. ¿Jacˈapatzen tziyˈx cyey cyuˈn oj tiyˈ aˈ cycˈuˈja tisej weya? Il tiˈj chin byetela. Jeyˈ, ¿mama cub cybisen cyey tuˈn cycyima wuya?―tz̈i Jesús cye Juan bix Santiago.

39 Bix aj cytzakˈbeˈnxin:

―Cbinelke kuˈn―tz̈i tzunkexin.

Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús:

―Min cytzkiˈna, pero jax cyuˈna qˈuiyal aˈ cycˈuˈja bix chi byetela. 40 Yaltzen cykanbila weya, yaaˈn inayenwe chin kbalte al ccawel wuya oj woc te cawel. Jatzen cxeˈla kˈoˈnte akˈuntl cyej xjal o tscyˈo Dios―tz̈i Jesús.

41 Toctzen cybiˈn jlajajtlxin t‑xnakˈatz Jesús tyol Santiago tuya Juan, bix oc chiˈl chˈinkexin. 42 Toctzen tcyeˈyen Jesús tikˈch nbajcye t‑xnakˈatz, bix e tzaj ttxcoˈnxin cykilcakexin, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Cytzkiˈntl tzuna cyxol kej xjal te Roma nchi cawen cyibaja at cawel nchi cawen tuˈn t‑xiˈ cyyeecˈan nim cyajwalel cye xjal. Bix cyiw nchi oc cyiˈ xjal. 43-44 Perotzen cyey cyxol, yaaˈntzen juˈ ctemela tewa. Tecˈaxtl ctemelate, cxeˈl cycyeˈyena ke xjal nejl twitzj tuˈn cycawena cyibaj xjal. Al tzunj ma bint tuˈn juˈwa, ejeeˈ tzunj chi oquel te nintzaj cyxola. 45 Mitetpe ja tej xjal Smaˈn tuˈn Dios o tzul te cycˈojlaˈbetz xjal, sino ja texin o tzul te ajbel cye xjal, tuyaxetzen cxeˈl tkˈoˈnxin tchunkˈlalxin te twiˈ colbil nim xjal tuj tkˈab il―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

Jaj jun mos̈ Bartimeo tbi ul tnaabl twitz tuˈn Jesús

46 Tbajtzen tkbaˈn Jesús ke tyol, bix e tzyet tbexin cyuya t‑xnakˈatzxin juntl maj. Cwa cyponxin tuj tnom te Jericó. Te xsunxin ttxaˈn tnom, bix oc lpe nim xjal tiˈjxin. Cwa tpon canaxin tiˈj junxin mos̈ kˈuklcˈa tuj be, kanl tcotz cye xjal. Bartimeo tbi jxin mos̈, tcwal junxin xjal Timoteo tbi. 47 Tej tzunj tbinte mos̈ jxin xjal tzajnin taˈxin ja Jesús aj Nazaret, bix akˈxin s̈‑il:

―¡Jesús, jay Tcwal David, kˈantz tcˈuˈja wiˈj!―tz̈i mos̈.

48 Nimtl xjal oc ilente mos̈ tuˈn miˈn tzˈel twiˈ. Pero mas el ts̈iˈnxin twiˈxin, bix e xiˈ tkbaˈnxin juntl maj:

―¡Tcwal David, kˈantz tcˈuˈja wiˈja!―tz̈i tzunxin.

49 Bix e cub weˈ Jesús, bix e xiˈ tkbaˈnxin cye xjal:

―Cytxcontz jmos̈a―tz̈i Jesús.

Bix e tzaj cytxcoˈn xjal jaxin:

―¡Nimx tcˈuˈja! ¡Weˈwey! Luy ntxquet tuˈn Jesús―tz̈i ke xjal.

50 Tbintetzen mos̈, bix ex t‑xooˈnxin ttxowˈxin toc, bix e jaw tˈicypajxin, bix e xiˈ lkˈexin tiˈ Jesús. 51 Bix e xiˈ tkanen Jesús te mos̈:

―¿Ti jilel taja tzˈoc nbinche tiˈja?―tz̈i Jesús.

Bix aj ttzakˈbeˈn mos̈ te Jesús:

―Xnakˈtzal, waj chin cyeˈyen juntl maj―tz̈i tzunxin te Jesús.

52 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús texin:

―Baˈn taja. Tuˈn cykil tcˈuˈja ma tzula tnaabla―tz̈i Jesús.

Tujx naj tul tnaabl tbakˈ twitzxin, bix akˈ xeˈl lpexin tiˈ Jesús tuj be.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes