A A A A A
Bible Book List

SAN MARCOS 6 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej tpon Jesús tuj tnom Nazaret

Bix el Jesús ttziiˈ tnijabel aˈ, bix ajxin tuj ttanemxin Nazaret. Bix e xiˈke t‑xnakˈatzxin tuyaxin. Tej tzunj tul canan jmancˈbil kˈij tuj smant, jaj kˈij xjan cyxol xjal, bix ocxxin tuj camon jaaˈ te xnakˈtzabl tyol Dios, bix akˈxin xnakˈtzal xjal. Tej toc cybiˈn xjal tyol Jesús, bix e jaw kleeˈ ke xjal, bix akˈke kanlecte tiyˈ cyeeylex:

―¿Jaaˈtzen ma tzaaˈ tcnoˈn jxjal lu jyola? ¿Tikentzen nimxse baˈn tuˈn? ¿Bix jaaˈtzen ma tzaaˈ tipemal te kˈanl xjal? ¿Yaaˈmpatzen loja carpintero e ten tzalu, tal jxuj María, ttzicy Santiago, tuya José, Judas, bixse Simón? ¿Yaaˈmpatzen najl ke taneb kxol tzalu?―tz̈i cab xjal te cabtl.

Juˈ tzunj min ocxix cybiˈn xjal aj Nazaret tyol Jesús.

Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús cye xjal:

―Jaaˈxja tumel n‑oc ocslette tyolel Dios. Pero yal jaaˈ najlaxin, mintiiˈ tilelxin cye te tjaxin bix cye te ttanemxin―tz̈i Jesús.

Mintiiˈxix e bint tuˈnxin, cuma min oc cybiˈn aj Nazaret jaxin. Nuk jaaˈx e cwaˈ tkˈoˈnxin tkˈabxin tibaj juun xjal tuˈn cyoc kˈanet. Bix e jaw kleeˈ chˈin Jesús, cuma min e cybi xjal jaxin.

Bix e xiˈ Jesús betel cyuj niˈ cocˈ tnom ttxaˈnxin nin tnom, bix nxnakˈtzanxexin xjal.

Ex tsmaˈn Jesús jcablaaj t‑xnakˈatzxin

Attzen jun kˈij, bix oc tchmoˈnxin jcablajaj t‑xnakˈatzxin. Bix akˈxin smalxcye caˈcab cybet te xnakˈtzal cyuj jun wikxitl tnom. Bix e xiˈ tkˈoˈn Jesús cyipemal tuˈn tel cylojoˈnxin biman cyiˈ xjal. Bix akˈ Jesús kbalxte ti chi temela tuj be. Bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Mintiiˈxix cxeˈl cyiiˈna tuj be, sino nuk juun cybardóna te juun, bix mintiiˈ pwak bix cyway t‑xiˈ cyiiˈna, bix miˈn txiˈ cyiiˈna cypay. Baˈn toc cyxaaba. Pero miˈn txiˈ cyiiˈna cychˈixpubla.

10 Bix oj cyocxa tuj jun jaaˈ, jaxse chi temelaja ojxe cyiˈya. 11 Katzen at jaaˈ min ẍi cmetey bix min ẍi oc ebiˈna, cytz̈toncjtzen kuk tiˈ cyxaaba cywitz tetzen yecˈbil ka ejeeˈxtl xjal cyeyˈl cyiib twitz Dios bix ka mintiiˈtl cyoclena cye xjal, bix chi ela―tz̈i Jesús cye t‑xnakˈatz.

12 Entonces bix ex ke t‑xnakˈatz Jesús te kbalte tuˈn cymeltzˈaj xjal tuya Dios. 13 Bix el cylojoˈnxin nim biman cyiˈ xjal, bix oc cykˈaˈnexin nim yabel, n‑ocxetzen cysuˈnxin aseyt, taˈl jun wik loˈpj olivo tbi, cyiˈ xjal te techel ka tuˈn tul cynaabl xjal.

Tej tcyim Juan Bautista

14 Bix e tbi jxin Herodes, cawel cyibaj cykil tnom tuj Galilea, ti toc cyyol xjal tiˈj Jesús, cuma otkxse tzˈel tpocbalxin. Eˈlatzen tuj twitz juun xjal ka ja Jesús jxin Juan Bautista. Tz̈i tzun kej xjala cyjulu:

―Ma jatz itzˈj Juan Bautista juntl maj tuj txˈotxˈ. Juˈ tzunj at nim tipemal―tz̈ikexin.

15 At cabtlxin e kbante:

―¿Al tzunj Jesús? Ja loj jxin Elías, tchakˈel Dios e ten nejl ma cuˈtz meltzˈaj tuj cyaˈj―tz̈i tzunkexin.

Bix cabtl xjal e kbante:

―Jesús jatzen xinja juntl wikxin tyolel Dios e ten nejl―tz̈i tzunkexin.

16 Pero tejtzen toc tbiˈn Herodes nbaj yol juˈwa, tz̈i tzunxin cyjulu:

―Min. Ja te Juanja. Inayena e nkbante tuˈn tel txˈomet twiˈ Juan. Yaltzen jaˈlewe, matzen jatz itzˈjtlxin―tz̈i Herodes.

17-18 Tz̈itzen Herodes juˈwa, cuma yaaˈntzen ti otk baj nejl. Otktzen tzˈel tiken Herodes t‑xuˈl Felipe, titzˈen Herodes, Herodías tbixuj. Pero tejtzen toc tbiˈn Juan Bautista, bix e xiˈ tkbaˈnxin te Herodes:

―Yaaˈn tumel toc t‑xuˈlena t‑xuˈl titzˈena―tz̈i Juan te cawel.

Juˈ tzunj e tzyeta Juan tuˈn Herodes tuˈn tocxxin tuj tzeeˈ, bix ocx ẍpet‑xin tuya cadena. Tuˈn tzunj xuj Herodías ocxe Juan tuj tzeeˈ, cuma nkˈojlec tzunxuj tiˈ Juan. 19 E tajbe tzunj xuj Herodías tuˈn tcub byet Juan, pero min e tcuya Herodes, 20 cuma at ttz̈i Juan tiˈjxin, cuma ttzkiˈn Herodes ka baˈn xjalte Juan bix at tajwalelxin tuˈn Dios te yolel twitz txˈotxˈ. Bix oc tcloˈnxin ja Juan. At maj e yolen Herodes tuya Juan. Pero cab tcˈuˈjxin tyolenxin tuya Juan, cuma e tajbexin yolenxin nim tuya Juan, pero tuˈn tcuyan texin tyol Juan, min.

21 Pero attzen jun kˈij toc tcyeˈyen Herodías ya tumeltzen tuˈn tbyet Juan. Yaaˈntzen ti e baj. Tjapantzen baj Herodes twiˈ juntl jnabkˈi tchunkˈlalxin, bix iyˈ tiyˈsaˈnxin jun ninkˈij cyuya tawil tcˈojlalxin, bix ke tcab cawel ttxlajxin, bix ke nintzaj xjal tuj Galilea. 22 Tuj tzunja ninkˈij, bix ocx jtxin tal Herodías bixel. Baˈnxse eˈla bixentxin tuj twitz tcab tmantxin, Herodes, bix tuj cywitz niyˈtl xjal nchi waaˈn tuya Herodes. Juˈ tzunj e xaˈ tkbaˈnxin cyjulu:

―Kanentz we ti taja. Jacˈa txiˈ nkˈoˈnwe. 23 Seya niyˈjanj ttxˈotxˈ Galilea ma tzaj tkanena we, jacˈa txiˈ nkˈoˈn tey―tz̈i Herodes te tal Herodías.

24 Bix etztxin te kanlte te ttxutxin:

―¿Ti cxeˈl nkanen?―tz̈i tzuntxin.

Pero ya otktzen tcˈolba tumel tuj twitz Herodías, bixse aj ttzakˈbeˈnxuj te talxuj:

―Kanenx twiˈ Juan Bautista―tz̈i Herodías.

25 Bix ocx ajkeltxin jaaˈ tocxexin cawel, bix e xiˈ tkbaˈntxin:

―Waj tuˈn ttzaj tkˈoˈn naja twiˈ Juan Bautista we tuj jun lak―tz̈i tzuntxin.

26 Bix e jaw bisen cawel, pero cuma ya otk txiˈ toyenxin tetxin cywitz ttxocanxin, ya mix e cwaˈ tchˈixbeˈnxin tyolxin. 27 Juˈ tzunj e xaˈ tchkˈoˈn cawel junxin aj kˈoj tuj tzeeˈ te kˈilbel twiˈ Juan. 28 Bix e xiˈ aj kˈoj, bix el ttxˈomanxin twiˈ Juan, bix e pon tiiˈnxin tuj jun lak. Bix e xiˈ tkˈoˈnxin tetxin, bix e xiˈ tkˈoˈntltxin te ttxutxin te yecˈbil ka otk cyim Juan.

29 Tejtzen toc cybiˈn kej xjal lepche tiˈ tyol Juan, bix e ponkexin kˈilbetz t‑xumlal Juan te mukbil.

Tej cywaaˈn jweˈ mil xjal tuˈn Jesús

30 Entonces tejtzen cypon meltzˈaj jcablajajxin smaˈn tuˈn Jesús te xnaktzˈal jaaˈj taˈxin, bix akˈkexin kbalte te Jesús tikˈch otk baj cyexin bix tikˈch otk baj cyxnakˈtzanxin. 31 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Koˈke ajlal kjunalx tuj jun lugar tuj ttz̈yal―tz̈i Jesús, cuma txolen cypon xjal bix xiˈnax cyxiˈ xjal. Mitetpe e binttl cywaaˈnxin tuˈn nimxse xjal.

32 Bix ocx Jesús cyuya t‑xnakˈatz tuj jun choc tuˈn cyiyˈxxin tuj jun chkˈajlaj jaaˈ min‑ala xjal. 33 Pero nim xjal oc cyeˈyente cyexin tej cyiyˈxxin. Tej tzunj toc cycyeˈyen xjal, bix e xiˈ baj ke xjal cyuj tnom tuˈn cypon xjal jaaˈj cypomlel Jesús. Bix e pon ke xjal nejl twitz Jesús. 34 Tej tzunj cypon Jesús, bix oc tcyeˈyenxin nimxse xjal. Bix oc kˈaˈben tcˈuˈj Jesús cyiˈ xjal, cuma tisen jun cloj carnel min‑al cycylel. Bix akˈ Jesús xnakˈtzal cye xjal tiˈ tikˈch jilel. 35 Tetzen kale, bix oc lkˈe ke t‑xnakˈatz Jesús tiˈj, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―Ya kaletltzen, bix tzalu mintiiˈxse baˈn tcnet. 36 Bajsancˈatzen twiˈ t‑xnakˈatza cyuya xjal tuˈn cyxiˈ lokˈol cywa tuj kej cocˈ tnoma―tz̈ikexin.

37 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Ejeeˈ cyey cykˈonx cywa xjal―tz̈i Jesús.

Bix aj cytzakˈbeˈn t‑xnakˈatzxin:

―¿Tipa ttena ko xeˈl tzuna lokˈol nim pan? Atetle twiˈ tcˈuˈj jun xjal te jun jnabkˈi, laˈtzen ka canan te twiˈ pan―tz̈ikexin te Jesús.

38 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Jesús:

―Jteˈ pan kˈiˈn cyuˈna. Cyjyaˈx―tz̈i Jesús.

Tej tzunj tbaj cyjyoˈnxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin te Jesús:

―Ma cnet jweˈ pan kuˈna bix caˈba quis̈―tz̈ikexin.

39 Bix e xiˈ tkbaˈn Jesús tuˈn cycub ke xjal tibaj ẍkˈilen cˈul tuj chkˈajlaj. 40 Bix e cub ke ke xjal tuj tclojan te syent bix te cyaˈwnak tuya lajaj. 41 Tejtzen tbint cyten xjal, bix e tzaj ttzyuˈn Jesús jjweˈ pan bix xsunj caˈba quis̈. Ncyeˈyen xsunxin tuj cyaˈj, t‑xiˈ tkanenxin chjonte te Dios tiˈ cywaxin. Bix akˈ Jesús paˈlcˈate pan te ke t‑xnakˈatzxin tuˈn t‑xiˈ cypaˈnxin cye xjal. Mixe jun e jatz baj pan tuj tcublel, cuma otk txiˈ tz̈ˈiy tken pan. Bix juˈx tchuˈl quis̈. 42 Bix cykiltzen e waaˈn tejxe tnoj cycˈuˈj. 43 Cybajtzen waaˈn xjal, e cyajx cablajaj chiˈl pan bix quis̈. 44 Atle jweˈ mil xjal xinak e waaˈn.

Tej tbet Jesús tibaj tnijabel aˈ

45 Tbaj tzunj juˈwa, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz tuˈn cycuˈxxin tuj choc juntl maj nejltzen twitz Jesús tuˈn cyiyˈpaxin jlajxitl aˈ tuj jun tnom Betsaida tbi. Bix iyˈxkexin, ncyajtltzente Jesús te bajsalca twiˈ tyol cyuya xjal. 46 Tej tzunj tpon baj tyolxin cyuya xjal, bix e jax Jesús twiˈ jun witz te yolel tuya Dios. 47 Tcubtzen klolj, nyolentzente Jesús tuya Dios twiˈ witz, bix eteˈtl t‑xnakˈatzxin tmij aˈ tuj choc.

48 Bix oc tcyeˈyen Jesús ka cyiw tkitj choc tuj aˈ, cuma juˈ ntzaj cykˈiˈk jaaˈ xaˈninakexin. Te chˈitk cyskixxin, bix e xiˈ bet Jesús tibaj aˈ tuˈn tpon cyiˈjxin. Cwa tpon canan Jesús cytxlajxin. 49 Tej tzunj toc cycyeˈyenxin, eˈla tuj cywitzxin ka jun t‑xlenel biman nbet tibaj aˈ, bix e jaw seyˈpajkexin, bix akˈkexin s̈‑il. 50 Yaaˈn nuk junxin oc cyeˈyente, sino cykilcakexin oc cyeˈyente. Pero bix e xiˈ yolen Jesús cyiˈjxin:

―¡Cyiwx chi oqueley! Inayen weja. Miˈn tzaj ttz̈i cyiˈja―tz̈i Jesús cyexin.

51 Bix e cuˈxxin tuj choc, bix jax n‑aj lkˈetlte cykˈiˈk. Biˈxse e jaw kleeˈ ke t‑xnakˈatz Jesús. 52 Amale otket tzˈoc cycyeˈyenxin ti otk tse Jesús kej pan, mitkx n‑eˈla cyniyˈxin tiˈj ka cykil baˈn tuˈn Jesús. Klolj tuj cywitzxin.

E kˈanj ke yaab tuˈn Jesús tuj Genesaret

53 Cwa cyponxin tuj ttxˈotxˈ Genesaret, jaaˈ oca cyẍpoˈnxin cychocxin ttziiˈ aˈ. 54 Tzinxix nchi cuˈtzxin tuj choc el naj cyniyˈ xjal tiˈj ka ja Jesús. 55 Tejtzen toc cycyeˈyen xjal jaxin, bix ex ke xjal kbalte cykil tuj tnom bix tuj cojbil. Bix akˈ xeˈl cyiiˈn xjal ke yaab twitz wetbil twitz Jesús.

56 Tisexse e baj tzalu, juˈxse e baj tuj juntl wik tnom jaaˈ oca Jesús. Nuk jakˈch e cwa cykˈoˈn xjal ke yaab tuj be n‑ocxetzen cycubsaˈn xjal cywitz te Jesús tuˈn tcuyan texin tuˈn toc cymocoˈn yaab, amatle nuk tziyˈ ajx chˈin cykˈab tiˈ t‑xbalena. Bix aljxe xjal oc moconte texin, ul cynaabl.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes