A A A A A
Bible Book List

SAN MATEO 14 Mam de Todos Santos Chuchumatán (MVJ)

Tej tcyim Juan Bautista

14  Cyujtzen ja kˈij lu, e tbi jxin gobernador Herodes tpocbal jnbint tuˈn Jesús. Bix e xiˈ tkbaˈnxin cye xjal ajben texin:

―Ja te Juan Bautista ja xjal lu. Ma jatz itzˈj juntl maj cyxol cyimne, bix juˈ tzunj at nim tipemal tuˈn tbint cykilcaj lu tuˈn―tz̈i gobernador.

Tz̈itzen Herodes juˈwa cuma nejl otk cub cytzyuˈn tsoldadoxin ja Juan bix otk cub cyẍpoˈnxin bix otk tzˈocx cykˈoˈnxin tuj tzeeˈ. E bint tuˈn Herodes juˈwa cuma otk tzˈel tikenxin t‑xuˈl titzˈenxin Felipe, Herodías tbixuj. Nuk tuˈnj otk txiˈ tkbaˈn Juan texin: “Yaaˈn tumel tuˈn toc t‑xulena t‑xuˈl titzˈena.” Otk tajbexin tuˈn tcub byet Juan, pero min e xiˈ tkbaˈnxin cye tsoldadoxin tuˈn tcub byet, cuma tcyˈixin tuˈn tjaw cykˈoj xjal tiˈjxin. Tuj cywitz xjal, jun tyolel Dios ja Juan.

Pero mancˈbiltzen, otk cub byet Juan tuˈn tlaj t‑xuˈl Herodes. Tjapantzen bajxin tuˈn tiyˈ tkˈijxin, bix ocx jtxin tal Herodías bixel twitzxin bix cywitz xjal ttxlajxin. Baˈnxsen eˈla bixentxin tuj twitzxin. Juˈ tzunj, e xaˈ tkbaˈnxin tetxin: “Alcyexja ctzaal tkanena weya, jacˈa txiˈ nkˈoˈna. Tzkinn Dios,” tz̈ixin. Nejl, e xiˈtxin kanlte te ttxutxin ti taj ttxutxin tuˈn t‑xiˈ tkanentxin texin. Tej tul meltzˈaj twitz Herodes, e xiˈ tkbaˈntxin texin: “Waja tuˈn ttzaj tkˈoˈna twiˈ Juan Bautista weya tuj jun lak,” tz̈i tzuntxin. Otk tzˈel kaˈ tkanbiltxin twitzxin, pero cuma ya otk cyaj tkˈoˈnxin tyolxin tuya jun jurament bix cuma ya mix e cwaˈ tchˈixbeˈnxin tyolxin cywitz ttxocanxin, e tcuyaxin tuˈn tkˈoj twiˈ Juan tetxin, 10 bix e xiˈ tchkˈoˈnxin junxin tsoldadoxin te kˈilbel twiˈ Juan. Bix el ttxˈomanxin twiˈ Juan, 11 bix e pon tiiˈnxin tuj jun lak. Bix e xiˈ tkˈoˈnxin tetxin, bix e xiˈ tkˈoˈntltxin te ttxutxin.

12 Bix otk pon cab xjal lepchec tiˈj Juan kˈilbetz t‑xumlal Juan bix e cuˈx cymakuˈn, bix e xiˈ kbalte tpocbal tcyimlen Juan te Jesús.

Tej cywaaˈn jweˈ mil xjal tuˈn Jesús

13 Tejtzen toc tbiˈn Jesús otk cub byet Juan, el lkˈexin cyuya t‑xnakˈatzxin bix e xiˈkexin tuj jun barc jaaˈ min‑al xjal najl. Pero oc cybiˈn xjal jaaˈ e xaˈ Jesús, bix txolen etz ke xjal tuj cytanem tuˈn cypon tiˈjxin. 14 Tej tetzxin tuj barc, e tilxin nimxsen xjal, bix oc kˈaˈben tcˈuˈjxin cyiˈ xjal, bix akˈxin kˈanl kej yaab cyxol. 15 Tejtzen chˈitk tex kˈij, oc lkˈe ke t‑xnakˈatzxin tuyaxin, bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Taat, tzalu mintiiˈxse waabj baˈn tcnet bix ya kalatltzen. Kˈumenx cye xjal tuˈn cyxiˈ lokˈol cywa tuj kej cocˈ tnoma―tz̈ikexin.

16 Pero e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Yaaˈn il tiˈj tuˈn cyxiˈ xjal. Ejeeˈx cyey cykˈonx cywa xjal.

17 Bix e xiˈ cykbaˈnxin texin:

―Nuk jweˈ mukan tuya caˈba quis̈ at kuyena―tz̈ikexin.

18 ―Cyiiˈntza nwitza―tz̈ixin.

19 Bix e xiˈ tkbaˈnxin tuˈn cycub ke ke xjal tuj polen tuj chkˈajlaj. Bix e xiˈ ttzyuˈnxin jjweˈ pan tuyaj caˈba quis̈, bix e jaw tcyeˈyenxin twitz cyaˈj, bix e xiˈ tkˈoˈnxin chjonte te Dios tiˈ waabj. Bix e cub tpiẍen pan bix e xiˈ tkˈoˈnxin cye t‑xnakˈatzxin, tuˈntzen t‑xiˈ cypaˈnxin cyxol xjal. 20 Bix cykilca xjal e waaˈnke tejxe tnoj cycˈuˈj. Tej cybaj waaˈn xjal, bixsen e jaw chmet ttxˈakan waabj otk cyaj, bix e noj cablaaj chiˈl. 21 Atle jweˈ mil xinak e waaˈn, bix yaaˈn cyuyax ke xuuj bix cyuyax ke cwalbaj oc te tajlal.

Tej tbet Jesús tibaj tnijabel aˈ

22 Tejtzen tbaj juˈwa, bix e xiˈ tkbaˈn Jesús cye t‑xnakˈatz tuˈn cycuˈxxin tuj barc tuˈn cyiyˈx nejlxin twitzxin jlajxitl tnijabel aˈ. Jatzen te Jesús, e cyaj tenxin kbalte cye xjal tuˈn cyaj cyja. 23 Tej tzunj tpon baj tyolxin cyuya xjal, bix e jaxxin tjunal twiˈ witz te yolel tuya Dios. Tcubtzen klolj, bix e tenxin tjunalxin. 24 Pero ke t‑xnakˈatzxin, eteˈcxin tuj barc tmij tnijabel aˈ nakch ttziiˈ aˈ. Bix cyiw tkitj barc tuj aˈ, cuma nimxsen oc punntzˈaj aˈ tuˈn jun nintzaj cykˈiˈk. 25 Te chˈitk cyskixxin, bix e xiˈ bet‑xin tibaj aˈ tuˈn tponxin cyiˈjxin. 26 Tej cylontexin nbet‑xin tibaj aˈ, e jawxsen seyˈpajkexin, bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―Jun t‑xneqˈuetzˈil biman nbet tibaj aˈ―tz̈ikexin, bix akˈkexin s̈‑il tuˈn ttz̈i cyiˈj.

27 Pero lwewa naj e xiˈ tkbaˈn Jesús cyexin:

―Cynimsam cycˈuˈja. Inayen weja. Miˈn tzaj ntz̈iya cyiˈja―tz̈ixin.

28 Aj ttzakˈbeˈn Pedro texin:

―Taat, ka jaxxix ka jay, kbantza weya tuˈn nxiˈya tuyey tibaj aˈ.

29 Bix e xiˈ tkbaˈnxin te Pedro:

―Cu ttzaja.

Juˈ tzunj, e cuˈtz Pedro tuj barc bix akˈ betel tibaj aˈ tuˈn tpon tuya Jesús. 30 Pero tej tnaˈnte Pedro tipemal cykˈiˈk, e tzaj ttz̈i tiˈjxin, bix n‑akˈ xeˈl bajtlxin tjakˈ aˈ, bix e jaw s̈‑in:

―Taat, ¡chin tclaˈy!

31 Bix e xiˈ tnukpiˈn naj Jesús tkˈab te tzyulte te Pedro, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Yaaˈn nimxix ma tzˈoc ke tcˈuˈja wiˈja. ¿Tiken xbaj tcˈuˈja wiˈja?―tz̈ixin.

32 Tej tjaxxin tuj barc tuya Pedro, nweˈtl cykˈiˈk. 33 Ejeeˈj t‑xnakˈatzxin e ten tuj barc, e cub majekexin t‑xeeˈ tkenxin te nimsalte texin. Bix e xiˈ cykbaˈnxin:

―Tzinen taˈ Tcwal Diostey.

Tej tul cynaabl ke yaab tuˈn Jesús tuj Genesaret

34 Tejtzen cyiyˈxin jlajxe aˈ, e ponkexin tuj ttxˈotxˈ Genesaret. 35 Tej tel cyniyˈ xjal aj Genesaret ka ja Jesús otk pon, e xiˈ cysmaˈn cysanjel kbalte tuj tnom bix cyuj cocˈ tnom. Bix e xiˈ cyiiˈn xjal ke yaab twitzxin. 36 Bix oc cycubsaˈn xjal cywitz texin tuˈn tcuyanxin tuˈn toc cymocoˈn yaab amatle nuk tiˈ ttxaˈn t‑xbalenxin. Bix aljxe xjal oc moconte texin, ul cynaabl.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes