A A A A A
Bible Book List

Tnejil Tuˈj Pabl kye Nimil aj Corint 3 Mam, Central (MVC)

Erman, mi nchin yoliˈn kyukˈiy tzeˈnku nimil, qalaˈ nyakuj nya nimil, a noq oˈkx kyajjo tuˈn kybˈinchin tzeˈnku ntqanin kyxmilil, quˈn tuˈn neˈẍqexa toj kynimbˈila tiˈj Crist. Tuˈnpetziˈn, atziˈn xnaqˈtzbˈil xi nqˈoˈn kyeˈy, nya nimxix t‑xilin, quˈn ikyqejiˈy tzeˈnku jun neˈẍ tzunx nmiˈẍin, ex nlay txi wabˈj te; nixpe a jaˈlin, naˈmxix kychˈiya toj kynimbˈila, ex nlay t‑xi jun xnaqˈtzbˈil kyeˈy, a nimxix t‑xilin. Quˈn kukx nkubˈ kybˈinchinjiˈy tzeˈnku ntqanin kyxmilila. Quˈn kukx nchi xkyˈaqliˈn, ex nchi qˈojliˈy kyxola. ¿Ma nyatzin ax nkubˈ kybˈinchinjiˈy tzeˈnku kyexjal, a nya nimilqe, ayeˈ nchi bˈinchin noq tzeˈnku taj kyxmilil? Ikytzin tzeˈnku nkyqˈmaˈn junjun: Ayin weˈ te Pabl, ex juntl: Te Apolosqiˈnch. ¿Ma nyatzin ax nkubˈ kybˈinchinjiˈy tzeˈnku nbˈant kyuˈnxjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ?

¿Me ankye teˈ Pabl toj kywutza? ¿Ex ankye teˈ Apolos, tuˈn kyxi lipey tiˈj? ¿Ma nyatzin noq jun aqˈnilqoˈy toj taqˈin Dios, tzeˈnkuxjo qokliˈn tzaj tqˈoˈn, ikyxjo tzeˈnku kyoklin tkyaqil nimil? Ex noq quˈn, ma txi kyniminjiˈy Tbˈanil Tqanil kolbˈil. Ayetzin kyeˈ tzeˈnku jun wiˈ awal kux awet toj txˈotxˈ. Ayiˈn weˈ ẍin kux awante, ex ate erman Apolos aˈyil tiˈj. Me ate Dios chˈiysilte. Tuˈnpetziˈn, mix aˈl jun qeˈ at toklin, a awal ex a aˈyil tiˈj; qalaˈ oˈkx te Dios nim toklin te chˈiysil awal. Quˈn a awal ex a aˈyil, junchˈin kynabˈl, a tuˈn tchˈiy awal. Ex teyilex te junjun ktzajil kytzyuˈn jun chojbˈilte tzeˈnkuxjo taqˈnbˈin. Awotzin qeˈ nqo aqˈniˈn junx tukˈa qMan Dios, ex ayetzin kyeˈ taqˈnbˈin Dios, mo tzeˈnku jun tja bˈinchin tuˈn.

10 Ex noq tuˈn t‑xtalbˈil Dios, ma chin oka tzeˈnku jun bˈinchil ja, quˈn ayiˈn ẍin kubˈ xikybˈinte tqˈuqil Ttanim Dios; ex junxil kjawil chˈiysinte. 11 Ex teyilex te junjun, tzeˈnku jun tajaw ja, tuˈn t‑ximin tzeˈn k‑okile tuˈn, tuˈn tchˈiy. Mix aˈl juntl aku kubˈ qˈonte juntl tqˈuqil nimbˈil twutzxix, tzeˈnku o kubˈ nqˈoˈn, a aku Jesucrist. 12 At junjun, nchi bˈet toj tumil toj kynimbˈil, ikyxjo tzeˈnku jun xjal nkubˈ tbˈinchin jun ja tukˈa kxbˈil, mo abˈj tbˈanilxix wen, a mi npatj. Ex at junjuntl, a nyaxix toj tumil nchi bˈete, ikyjo tzeˈnku jun xjal nkubˈ tbˈinchin jun tal pach tukˈa tqˈobˈ tze, mo ptzˈan, mo tal chˈum. 13 Quˈn ajtzin tpon tqˈijil, jaˈ tuˈn qoke toj paˈbˈin twutz Dios, atziˈn qbˈinchbˈin k‑okil toj nikyˈbˈil tuˈn tkawbˈil Dios, ikyxjo tzeˈnku jun qˈaqˈ, a tzunx njulinx wen. Ex atzintza k‑elile tnikyˈtzajil tbˈinchbˈin junjun, qa bˈaˈn mo minaj. 14 Atzin mi bˈaj tbˈinchbˈin tuˈn qˈaqˈ, atzin tbˈanil xbˈantjo tuˈn toj tchwinqil, ex ktzajil qˈoˈn jun chojbˈil te tuˈn Dios tukˈa chwinqil, a nlay bˈaj. 15 Me atziˈn kbˈajil tbˈinchbˈin tuˈn qˈaqˈ toj paˈbˈin twutz Dios, atzin nya bˈaˈn xbˈantjo tuˈn toj tchwinqil, bˈaˈnxa nyakula kbˈajil tuˈn qˈaqˈ, noqtzin tuˈntzjo ikytziˈn tzeˈnku jun xjal, aj tetz rinin toj tja. Oˈkx kkletil, me metziˈn tkyaqil at te, bˈeˈx kbˈajil tuˈn qˈaqˈ.

16 ¿Ma mitzin bˈiˈn kyuˈn, ayiˈy toj Ttanim Dios, qa o chi oka te tja, ex qa antza najle T‑xew qMan toj kyanmiˈn? 17 Qa at jun kyxola xkubˈ yuchˈin teˈ tja Dios lo, ax Dios kˈwel yuchˈinte. Quˈn atziˈn tja Dios, ayexa, ex il tiˈj tuˈn tok te xjanxix.

18 Mix aˈl jun kubˈ sbˈuˈn te tibˈ. Quˈn qa at jun nkubˈ tbˈisin qa tzˈaqle tiˈj tkyaqil nabˈl te twutz txˈotxˈ, bˈaˈntla tuˈn tok tqˈoˈn tibˈ nyakutlaj ntiˈ tnabˈl, tuˈntzintla tok te jun aj nabˈl te twutzxix. 19 Quˈn atziˈn aj nabˈl tiˈjjo te twutz txˈotxˈ, ntiˈ tajbˈin twutz qMan Dios. Quˈn ikytziˈn ntqˈmaˈn toj Tuˈjil Tyol Dios:

Quˈn axte Dios nxi qˈoˈn kye aj nabˈl,
tuˈn tkubˈ kykˈloˈn kyibˈ tuˈnxjo kynabˈl,
a tbˈanilx kywutzxjal.

20 Ex ikyxjo ntqˈmaˈn juntl majl kyjaluˈn: Quˈn axte Dios ojtzqilte kyximjo aj nabˈl, qa ntiˈx tajbˈin.

21 Tuˈnpetziˈn, mix aˈl jun kyeˈ tuˈn tjaw tnimin tibˈ toj tbˈi jun xjal. Quˈn tkyaqiljo luˈn at tajbˈin te kyeˈy. 22 Ex qa ayiˈn, ex qa a Apolos, ex qa a Cefas, ex tkyaqiljo twutz txˈotxˈ, ex qa chwinqil, ex qa kyimin, ex qa a at jaˈlin, ex qa a tzul kanin; tkyaqil at tajbˈin te kyeˈy. 23 Ex ayetzin kye tuˈn kyajbˈiˈn te Crist, tzeˈnku te Crist n‑ajbˈin te qMan Dios.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes