A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Lucas 6 Mam, Central (MVC)

Jesús at toklin tibˈajjo qˈij te ajlabˈl

Toj jun qˈij te ajlabˈl, nchi bˈettaq Jesús kyxol awal. Me ayetaqtziˈn t‑xnaqˈtzbˈin nbˈaj jawtaq kyxbˈoqin triy, ex nbˈaj kubˈ kyxqˈuchintaq toj kyqˈobˈ, exsin bˈaj xi kywaˈntz. Iteˈtaq junjun Parisey antza, exsin bˈaj xi kyqanintz kye kyjaluˈn: ¿Tiquˈnil nkubˈ kybˈinchinjiˈy jun tiˈ, a nya qˈoˈn tuˈn tkubˈ bˈinchit kyojjo qˈij te ajlabˈl, jaˈ mix aˈl jun tuˈn tja aqˈnin?

I xitzin ttzaqˈwin Jesús kyjaluˈn: ¿Ma naˈmtzin tkux kyuˈjin kyejiˈy bˈant jun maj tuˈn qtzan David, a nimx toklin, tej ttzaj waˈyaj tiˈj kyukˈa tukˈa? Bˈeˈx okx toj ojtxe tja Dios, exsin i etz tiˈn wabˈj, a otaq chi kubˈ kyˈiwlit te oyaj twutz Dios. Ex i xi twaˈn, exsin xi tqˈoˈntz kyeˈ tukˈa, a ntiˈtaq kyoklin tiˈj tuˈn t‑xi kywaˈn, qalaˈ oˈkqextaq pale.

Exsin xi tqˈmaˈnltz: Tzeˈnku nteˈn, ayiˈn Tkˈwal Ichin, chqˈonqintza tuˈn Dios kyxola; ex ayiˈn at woklin tibˈajjo qˈij te ajlabˈl, ex ayiˈn chin qˈmalte qa wen tuˈn tkubˈ bˈinchit jun tiˈ mo qa minaj.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús jun ichin ntiˈ tanmin tqˈobˈ

Tojtzin juntl qˈij te ajlabˈl, okx Jesús toj jun muˈẍ ja te naˈbˈl Dios. Tokpinxi, ok ten xnaqˈtzil kyeˈ xjal. Tojxtaqtziˈn kˈulbˈil, attaq jun ichin, a ntiˈtaq tanmin tman tqˈobˈ. Ex ayetziˈn xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil exqetziˈn jniˈ Parisey nchi bˈaj ẍlukˈintaq tiˈj Jesús, qa tuˈntaq tkubˈ tqˈanin yabˈ toj jun qˈij te ajlabˈl, noq tuˈn kystzˈimin tiˈj qa otaq kubˈ tzˈaq toj til, quˈn nya wentaq toj kywutz tuˈn tkubˈ bˈinchit jun tiˈ toj qˈij te ajlabˈl. Me ataqtzin te Jesús tojtzqiˈntaql teˈ kyxim, exsin xi tqˈmaˈntz teˈ yabˈ: ¡Weˈksa, ex weˈkuy kywutzxjal!

Atzin tej ichin bˈeˈx jaw weˈ. Atzin te Jesús xi tqˈmaˈn kyeˈ xjal kyjaluˈn: At jun weˈ tuˈn t‑xi nqanin kyeˈy: ¿Ma tzuntzin ntqˈmaˈn tuˈn tkubˈ bˈinchitjo nya wen, mo a wenj; tuˈn tklet tchwinqil jun xjal, mo tuˈn tok kaˈyitj tuˈn tkubˈ kyim?

10 Tbˈajlinxi tqˈmaˈn ikyjo, bˈeˈx xi tkaˈyinku toj kywutzxjal iteˈtaq tiˈjile, exsin xi tqˈmaˈntz te ichin, yabˈtaqjo tqˈobˈ: Nuqpinx tqˈobˈa.

Atzin tej ichin kubˈ tbˈinchin tzeˈnku otaq txi qˈmaˈn te, ex texjo tqan, bˈeˈx el weˈ tyabˈil tqˈobˈ.

11 Me ayetzin kyej txqan xjal nimx txqan kyqˈoj tzaj; i jaw yolbˈin tiˈjlbˈinxi Jesús, exsin i ok tentz jyolte tumil tiˈtaq tuˈn tkubˈ kybˈinchin tiˈj.

Tej tjaw tskˈoˈn Jesús kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin

12 Kyojjo qˈij anetziˈn, bˈeˈx jax Jesús twiˈ jun wutz naˈl Dios, ex elkux aqˈwil tuˈn. 13 Atzaj teˈ qsqix, kykyaqiljo lipcheqetaq tiˈj i tzaj ttxkoˈn, exsin i jaw tjyoˈntz kabˈlajaj ichin kyxolx, tuˈn kyok te t‑xnaqˈtzbˈin. 14 Atzin kybˈi junjun ichin i jaw tskˈoˈn: Simun, a ok tqˈoˈn juntl tbˈi te Pegr; majxljo Andrés, a titzˈin; Santyaw; Juan; Lip; Bartolomey; 15 majqexl Matey; Tmas; Santyaw, a tkˈwal Alpey; Simun, a toktaqljo qˈolbˈinte te Celote; 16 majqexl Judas, a titzˈin Santyaw; exsin Judas Iscariot, a ok meltzˈaj tiˈj Jesús.

Tej t‑xi t‑xnaqˈtzin Jesús nimku xjal

17 Kuˈtz Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin twiˈ wutz, exsin kubˈ weˈ Jesús toj jun chqˈajlaj. Antza otaq bˈaj chmete nimku xjal, ayeˈ otaq chi bˈaj ok lipe tiˈj, junx kyukˈa a otaq chi bˈaj tzajxi tzmax toj ttxˈotxˈ Judey, Jerusalén exqetziˈn najleqetaq toj mlaj toj ttxˈotxˈ Tiro, ex otaq chi pon chmetljo najal te Sidón. Otaq chi pon chmetjo xjal antza, noq tuˈn toktaq kybˈiˈn Tyol, ex tuˈn tkubˈ qˈanitjo yabˈqetaq. 18 Majqexpekyej xjal i qˈanit, ayeˈ nimxtaq n‑ikyˈx kyuˈn, noq kyuˈn taqˈnil tajaw il.

19 Ikytaqtziˈn kykyaqilxjo xjal kyajtaq tuˈn tok kymekoˈn Jesús, quˈn nimxtaq tipin, tuˈn kyqˈanitjo kykyaqilxjal yabˈqetaq.

Tej tyolin Jesús kyiˈjjo wen xjal ex nya wen

20 Jawtzin tiˈn Jesús twutz, exsin xi tkaˈyintz toj kywutz t‑xnaqˈtzbˈin, exsin xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn:

Kyˈiwlinqexix kyeˈ, a ayiˈy yajqiˈy jaˈlin, quˈn at kyokliˈn tiˈjjo Tkawbˈil Dios.

21 Kyˈiwlinqexix kyeˈ, a ayiˈy at waˈyaj kyiˈja jaˈlin, quˈn tzul jun qˈij tuˈn kynoja.

Kyˈiwlinqexix kyeˈ, a ayiˈy nchi bˈaj oqˈa jaˈlin, quˈn tzul jun qˈij, jaˈ kchi tzeˈjilxa.

22 Kyˈiwlinqexix kyeˈ, aj kyel ikyˈiˈn kyuˈnxjal, aj kyex lajoˈn, ex aj kyok yisoˈn kyuˈn, aj tel iˈjliˈn kybˈiˈy, noqx tuˈn npaja, ayiˈn a Tkˈwal Ichin. 23 Qa ma tzikyˈx kyuˈn, chi tzeˈjixa, ex chi tzalajxa, quˈn ktzajil tqˈoˈn Dios nim t‑xel kyeˈy toj kyaˈj, tzeˈnku xi tqˈoˈn kye yolil Tyol Dios ojtxe, tuˈn nim sikyˈx kyuˈn, tzeˈnkuxjo kye jaˈlin.

24 Me bˈisbˈajilxla kyeˈy, a ayiˈy qˈininqiˈy; ntiˈx kyeˈ tzaljbˈil tuˈn tkubˈ kyyoˈn, quˈn loqe kyeˈ noqx nchi tzalaj jaˈlin.

25 Ex bˈisbˈajilxla kyeˈy, a ayiˈy noqx nchi loˈnkuy jaˈlin, quˈn tzul jun qˈij kyibˈaja te nim waˈyaj.

Ex bˈisbˈajilxla kyeˈy, loqiˈy noqx nchi tzeˈja jaˈlin, quˈn okxla kchi oqˈila, ex kchi labˈila.

26 Ex bˈisbˈajilxla kyeˈy, a ayiˈy njaw nimsin kybˈiy kyuˈnxjal qa wenqiˈy, quˈn ikyx jawe kynimsin xjaljo kybˈi aye ok kyqˈoˈn kyibˈ te yolil Tyol Dios ojtxe.

T‑xnaqˈtzbˈil Jesús tuˈn kyok qkˈuˈjlin qajqˈoj

27 Me atzin kyetza, a loqiˈy nchin kubˈ kybˈiˈn, kxel nqˈmaˈn: Kykˈuˈjlinqektzinjiˈy kyajqˈoja; kybˈinchinktziˈn jun wen kye nchi el ikyˈin kyeˈy. 28 Kyqaninxa kyˈiwbˈil kyibˈajjo nchi qanbˈin kyiˈja. Chi naˈn Diosa kyiˈjjo nchi ok yison kyeˈy. 29 Qa at jun s‑ok laqtzˈin te jun plaj kytziˈy, kymeltzˈinxjiˈy juntl plaj. Ex qa at jun nlabˈte tuˈn t‑xi tiˈn tchaketa, majx kykotpinxjiˈy kykamiẍa tukˈa te jun majx. 30 Qa at jun saj qanin te jun tiˈ kyeˈy, kyqˈonxa; ex qa at jun s‑el elqˈin te jun tiˈ kyeˈy, mi txi kyqanintla. 31 Tuˈnpetziˈn, kukxittzin kubˈ kybˈinchinjiˈy kyukˈa txqantl, tzeˈnku kyaja tuˈn tkubˈ bˈinchit kye.

32 Quˈn qa oˈkx ẍi ok kykˈuˈjlinjiˈy ayeˈ nchi ok kˈuˈjlin kyeˈy, ¿Tiˈtzin jun tbˈaniltz nkubˈ kybˈinchiˈn ikyjo? Quˈn ikypen kye bˈinchil iljo nbˈant kyuˈn. 33 Ex qa ma tzˈok kybˈinchiˈn jun wen noq kyiˈjku xjal nchi ok bˈinchin teˈ wen kyiˈja, ¿Tiˈtzin jun tbˈaniltz nkubˈ kybˈinchiˈn ikyjo? Quˈn ikypen kye bˈinchil iljo nbˈant kyuˈn. 34 Ex qa ma txi kyqˈoˈn jun txˈex kyexjal noq tuˈn ttzaj qˈoˈnku chˈin taˈl kyeˈy, ¿Tiˈtzin jun tbˈaniltz nkubˈ kybˈinchiˈn ikyjo? Quˈn ikypen kye aj iljo nbˈant kyuˈn, quˈn nchi bˈaj jaw txon kyxolile, ex nkubˈ kyyoˈn, tuˈn ttzaj qˈoˈn kyinxljo te manbˈilte. 35 Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn tok kykˈuˈjlin kyeˈ kyajqˈoj, ex tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy wen. Kyqˈonxa txˈex ex mina bˈaj kubˈ kyyoˈn, tuˈn tbˈaj tzaj qˈoˈn manbˈilte. Ikytzin ktzajile nim t‑xeljo kyeˈy, ex ikytzin kchi okilejiˈy te tbˈanil tkˈwal Dios, nimxix tbˈi. Qo ok tzeˈnku te qMan, quˈn ntzaj pax teˈ tanmin kyiˈjjo mibˈin chi qˈon chjonte ex kyiˈjjo nya wen xjalqe. 36 Tzaj qˈaqˈintzin kyeˈ kykˈuˈj kyiˈj xjal, tzeˈnku ntzaj qˈaqˈin te qMan Dios tkˈuˈj kyiˈja.

Nya wen tuˈn qok te kawil tibˈaj kynimbˈil txqantl

37 Mi chi oka kawil kyibˈaj kynimbˈil txqantl, tuˈntzintla mi kawine Dios kyibˈaja. Ex mi chi yolbˈiˈn kyiˈj txqantl, tuˈn mi yolbˈin Dios kyiˈja, aj kyxiˈy toj paˈbˈin. Kynajsinkuy kyil txqantl tukˈa tkyaqil kyanmiˈn, ex ikytziˈn kˈwele tnajsinte Diosjo kyila. 38 Ku kyoka soˈj kyukˈa kykyaqil, ex axte Dios k‑okil soˈj kyukˈiy. Ex ktzajil tqˈoˈn Dios t‑xel kyeˈy tzˈaqlexix, ex nojninxix, ex chˈuqin wen. Quˈn axla malbˈiljo k‑okil tqˈoˈn Dios kyiˈja, tzeˈnkuxjo s‑ok kyqˈoˈn kyiˈj txqantl.

39 Kubˈtzin tyolin Jesús jun techil kywutz kyjaluˈn, tuˈn mi cheˈxe lipe kyiˈjjo xnaqˈtzbˈil nya wen: ¿Ma akutzin bˈant tuˈn tkubˈ nej jun moẍ, yekˈil teˈ tbˈe juntl moẍ? ¿Ma nyapetzila kykabˈilx aku chi kux lankˈaj toj xaq? 40 Ex mix aˈl jun xnaqˈtzbˈin aku tzˈok nimxixtl toklin tzeˈnku xnaqˈtzilte. Qalaˈ tzmaxi aj tjapin bˈaj xnaqˈtzbˈil tuˈn, okpin japin toklintz tzeˈnxjo te xnaqˈtzilte.

41 Mi chi oktza tzeˈnqeku xnaqˈtzil, a at jun il nbˈant tuˈn, bˈalaqa tzeˈnku jun ma tij tze toj twutz, exsin taj tuˈn tmojin, tuˈn tetz jun tal netzˈ tzˈis toj twutz tukˈa. 42 ¿Tzeˈntzin tten tuˈn t‑xi tqˈmaˈn te termana, Yonkutzin nej, tuˈn tetz wiˈn tzˈis toj twutza, ex mi ntnaˈn qa ma tijjo te tokx? ¡Xmiletzˈqiˈy! Ntiˈ kynabˈla ikyjo. Il tiˈj nej tuˈn tetz te ma tij tze toj twutz, tuˈntzintla tbˈant tkaˈyiˈn, tuˈn tetz tiˈn ajo tal netzˈ tzˈis, a at toj twutz termana.

Jun xobˈtzbˈil tuˈn Jesús, tuˈn mi qox lipe kyiˈjjo xnaqˈtzbˈil nya wen

43 Nya tuˈn kyxi lipeˈy kyiˈjjo xnaqˈtzil, a nya wen, quˈn noq tiˈjjo kybˈinchbˈin k‑elile kynikyˈa kyiˈj. Quˈn ikytziˈn tzeˈnku jun tze, a nya wen, nlay tzˈel twutz, a wen te lobˈj. Ex ikyxjo, jun tze, a tbˈanil, nlay tzˈel twutz, a nya wen. 44 Ikyxjo tzeˈnku jun tze, n‑el tnikyˈtzajil noq tuˈnjo twutz. Quˈn nlay tzˈel twutz iw tiˈj txˈiˈx; ex nlay tzˈel twutz uv tiˈj saqtxˈiˈx. 45 Ikytzin jun tbˈanil xjaljo, tbˈanil tanmin, a jaˈ n‑anqˈine tbˈinchbˈin wen. Me atzin xjal nya wen, ex nya wen tanmin, a jaˈ n‑anqˈineˈ tbˈinchbˈin nya wen. Tzeˈnkuxsiˈn at toj kyanmin, qa jun tbˈanil mo jun nya wenj, ikyxsin chi yoliˈn.

Kabˈe wiq tqˈuqil qchwinqil

46 ¿Tiquˈnil ntzaj kyqˈmaˈn weˈy, wAjaw, wAjaw, exsin mina nkubˈ kybˈinchinjiˈy a nxi nqˈmaˈn kyeˈy? 47 Kxel nqˈmaˈn jun tumil kyeˈy tzeˈntzin t‑xilin jun aˈla ktzajil lipe wiˈja, a nkubˈ tbˈinchin a nxi nqˈmaˈn. 48 Ikytziˈn tzeˈnku jun ichin, kjawil tbˈinchin jun tja; tnejilxix kˈwelix tlakuˈn tqˈuqil, exsin kˈwel tbˈinchintz tibˈaj abˈj. Tej ttzaj nim jbˈal, jaw chˈiy nim aˈ ex pon peqˈj aˈ tiˈjjo ja, me mix jawe yekche, quˈn bˈinchinku tibˈaj abˈj. 49 Me atzin teˈ nchin kubˈ tbˈiˈn, me mina nchin kubˈ tnimiˈn, ikytzin kbˈajileˈ tzeˈnku jun ichin, a nkubˈ tbˈinchin tja tibˈaj tzˈawin, exsin mix jawe tbˈinchineˈ tqˈuqil. Teˈ ttzaj nim jbˈal, jaw chˈiy nim aˈ, ex pon peqˈj aˈ tiˈjjo ja, ex jun paqx jaw yuchˈj te jun majx.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes