A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Marks 6 Mam, Central (MVC)

Tej t‑xiˈ Jesús toj ttanim, a Nazaret

Teˈ taj Jesús tja Jayr kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tuˈn kykanin tojx Nazaret, ex teˈ tkˈul kanin jun qˈij te ajlabˈl, xiˈ tojjo muˈẍ ja te naˈbˈl Dios, ex ok ten xnaqˈtzil teˈ Tyol Dios te tkyaqil xjal.

Teˈ tok kybˈiˈnxjal ikyjo, noq i bˈaj jaw kaˈylaj, ex i ja qanlaj kyxolile: ¿Jaˈtzila xbˈaj t‑xnaqˈtzin xjal tibˈ luˈn, tuˈn tbˈaj bˈant jniˈ tiˈchaqku tiˈ tuˈn? ¿Jaˈtzila saje tbˈiˈne txqan tumil ikyjo? chi chiˈ. ¿Ma nyapetzilaˈ a jsol tzˈlan, aj tal Mariy ex kytziky Santyaw, Jse, Judas ex Simun? ¿Ma nyaqetzin tanebˈjo najleqe qxol? chi chiˈ.

Tuˈn kyojtzqiˈntaq, mix xaye kynimine.

Me xi tqˈmaˈn Jesús kye: Jaˈchaqx taˈ jun yolil Tyol Dios twutz txˈotxˈ, nxi qˈoˈnx toklin. Me qa tojx ttxˈotxˈ, ex kyxol t‑xjalil, ex tojx tja, ntiˈx toklin.

Tuˈn ntiˈtaq kynimbˈiljo t‑xjalil tiˈj, nya niml bˈant tuˈn, noq jteˈbˈinl yabˈ kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ kyibˈaj, ex i kubˈ tqˈanin; me oˈkqexjo attaq kynimbˈil tiˈj. Ex noq jaw kaˈylaj tuˈn, tuˈn mix xaye nimine kyuˈn jniˈ t‑xjalil.

Tej kyxi tsmaˈn Jesús t‑xnaqˈtzbˈin qˈmal Tbˈanil Tqanil kolbˈil

Bˈeˈxsin xiˈtz xnaqˈtzil kyojjo najbˈil nqayin tkˈatz Nazaret. I tzaj ttxkoˈn kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn kyxiˈ yolil teˈ Tyol Dios, ex xi tqˈoˈn kyoklin kyibˈajjo taqˈnil tajaw il, a iteˈkxtaq toj kyanminxjal; ex i xi tchqˈoˈn kakabˈchaq kybˈaj.

Me nej xi tqˈmaˈn kye: Mina txi kyiˈn jun tiˈ, tuˈn tajbˈin toj kybˈeˈy; qalaˈ noq jun tal kytzeˈy. Ex mipe txi kyiˈn kyeˈ kychˈuˈẍ, kywaˈy ex kypwaqa. Bˈaˈn tuˈn tok kyqˈoˈn kyxjabˈa, me mi txi kyiˈn kyxbˈaliˈn te txˈixpil kyiˈja. 10 Quˈn aj kykaniˈn qˈmal Tyol Dios toj jun najbˈil, kˈaˈ chi kyija toj jun ja, ajxi kyikyˈa toj juntl najbˈil. 11 Me metziˈn, aj qa at jun najbˈil, a jaˈ kykyˈeˈyexjal kyiˈja, bˈeˈx liwey chi etza antza. Me bˈeˈx kˈaˈ tzˈel kychtoˈn quq tiˈj kyqaˈn kywutzjo xjal tojjo tnam anetziˈn, tuˈn tajbˈin te techil kye, qa mina xkubˈ kybˈiˈn Tyol Dios.

12 I xitziˈn t‑xnaqˈtzbˈin yolil teˈ Tyol Dios kyxol xjal, tuˈn tjaw kytxˈixpin kyibˈ, tuˈn tkubˈ kynimin Tyol Dios, ex tuˈn t‑xi kyqˈoˈn kyanmin te. 13 Nimx xjal bˈaj exjo taqˈnil tajaw il toj kyanmin, ex bˈaj ul Dios kye kyuˈn, noq tukˈa chˈin aseyt.

Tej tkubˈ bˈyoˈn Juan, a Jawsil Aˈ

14 Atziˈn Herodes, a tnejil kawil, tbˈinte tqanil Jesús, ex jniˈ otaq bˈaj bˈant tuˈn kyojile kykyaqil najbˈil. Otaq jaw yolbˈil tiˈj kyuˈnxjal: Junjun qˈmante qa ataq Juan, a Jawsil Aˈ, otaq jaw anqˈin juntl majl, quˈn tuˈn nimxjo nbˈant tuˈn, ex tbˈanilx wen.

15 At junjuntl qˈmante: A Elías, a yolil Tyol Dios.

Ex junjuntl qˈmante: Jun yolil Tyol Dios tzeˈnkuj yolil Tyol Dios ojtxe.

16 Atzin teˈ tok tbˈiˈn Herodes ikyjo, tqˈma: Antej Juan, aj el wiˈn twiˈ, ex ma jaw anqˈin juntl majl.

17-18 Otaq kux tjpuˈn Herodes Juan toj tze, noq tuˈn tpaj Herodías, a t‑xuˈjiltaq Lip, a titzˈinx, quˈn otaq jaw meje tukˈa Herodías. Noq tuˈn tpajjo, xi tqˈmaˈn Juan te Herodes, qa nya wentaq tuˈn tok t‑xuˈjlin t‑xuˈjil titzˈin.

Tuˈn tpajjo ikyjo, tzaj tqˈoj Herodías tiˈj Juan, ex noq tuˈn tpaj, kux tjpuˈn Herodes Juan toj tze, ex kubˈ tkˈloˈn wen tukˈa kxbˈil. 19 Tajtaq Herodías tuˈn tkubˈ bˈyet Juan, me mina ntentaq tumil toj twutz, tzeˈn tuˈn ttene, 20 quˈn nxobˈtaq Herodes tiˈj Juan, quˈn tuˈn wentaq ex xjantaq, ex nyolintaq Tyol Dios. Tuˈntziˈn, mina nttziyintaq Herodes tuˈn tkubˈ bˈyet, quˈn tajtaq bˈin wen tiˈjjo tyol Juan. Tuˈntziˈn ikyjo, ntiˈtaq tumil toj twutz Herodías tzeˈn tuˈn ttene.

21 Me japin kanin jun qˈij, jaˈ tuˈn tkubˈe bˈyoˈne Juan, noq tpajlin kubˈ ikyˈsit tabˈqˈe Herodes. I tzaj ttxkoˈn Herodesjo jniˈ tkawil, jniˈ kynejil xqˈuqil tnam ex jniˈqexjo a nim kyoklin toj Galiley, exsin kubˈ tqˈoˈntz chnabˈ, xi tqˈoˈn kywa ex kykˈwaˈ. 22 Nchi bˈaj waˈntaq ex nchi bˈaj txˈujtetaq, teˈ tokpin jun txin tal Herodías, exsin ok tentz bˈixil kyxol. Me jotqex bˈeˈx pon kykˈuˈj tiˈj, quˈn tbˈanilxnaj bˈant tuˈn.

Tuˈntziˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn Herodes te: Qanintzin weˈy tiˈxjo taja, ex kˈaˈ txi nqˈoˈn, chiˈ.

23 Ex kubˈ tqˈmaˈn tbˈi Dios tiˈj tyol kabˈe maj, tej t‑xi tqˈmaˈn te txin: Kxel nqˈmaˈn tey, qa aku txi nqˈoˈn noq tiˈx taja, exla qa nikyˈjin txˈotxˈ, a tokx tjaqˈ nkawbˈila, chiˈ.

24 Tej tbˈin teˈ txin ikyjo, etz qanilte te tnana: ¿Tiˈn kxel nqaniˈn? chiˈ.

Xi ttzaqˈwin tnana: Qaninxjiy twiˈ Juan, chiˈ.

25 Xi rinin txin qˈmalte te Herodes: Waja tuˈn ttzaj tqˈoˈn jaˈlinxix a twiˈ Juan, a Jawsil Aˈ, weˈy toj jun laq.

26 Teˈ t‑xi tqanin txin ikyjo te Herodes, bˈeˈx jaw bˈisin, quˈn otaq kubˈ tqˈmaˈn tyol tiˈj tbˈi Dios kywutz txqan xjal, tuˈn t‑xi tqˈoˈn tiˈxtaq tajjo txin. Tuˈnpetziˈn, mix kubˈe tzyuˈne tibˈ, tuˈn t‑xi tqˈoˈn. 27 Bˈeˈx xi tchqˈoˈnkux jun xqˈuqil tnam, tuˈn tel ttxˈemin twiˈ Juan, ex tuˈn ttzaj tiˈn. Teˈ tkanin toj tze, bˈeˈx el ttxˈemin twiˈ Juan, 28 exsin xi tiˈn toj jun laq. Xi tqˈoˈn te txin, tuˈn t‑xi tiˈn te tnana.

29 Atzaj teˈ kybˈin teˈ t‑xnaqˈtzbˈin Juan qa otaq kyim, bˈeˈx i xtaˈj qˈilte t‑xmilil, tuˈn tkux muqet.

Tej kykˈaˈchit jweˈ mil ichin tuˈn tipin Jesús

30 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, teˈ kybˈaj meltzˈaj t‑xnaqˈtzbˈin, bˈaj ok kychmoˈn kyibˈ kykyaqilx tukˈa Jesús, ex bˈaj i ok ten qˈmalte jniˈ otaq bˈaj bˈant kyuˈn.

31 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Qoqechˈin ajlal toj jun najbˈil jaˈ ntiˈye xjal. Quˈn atziˈn jaˈ iteˈyetaq nimxtaq xjal nbˈaj kanin kykˈatz, ex mixpe tuˈn tbˈant kywaˈn kyxolxjal.

32 Bˈeˈxsin xiˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj jun bark toj jun najbˈil jaˈ ntiˈyetaq xjal. 33 Me nimx xjal te ilaˈku tnam el kynikyˈ kyiˈj, ex xi kykaˈyin, tej kyxiˈ jaˈ tajtaq Jesús exqetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin tuˈn kykanin. Bˈeˈxsin i bˈaj xi tiljtz antza, ex nej i bˈaj pon. 34 Noqx teˈ tkuˈtz Jesús toj bark, i xi tkaˈyin txqan xjal, ex bˈeˈx tzaj qˈaqˈin tkˈuˈj kyiˈj, quˈn ikyqetaqjo tzeˈnku txqan rit ntiˈ kyikˈlel kyiˈj. Tuˈnpetziˈn, ok ten xnaqˈtzilkye.

35-36 Teˈ qok yupj, xi kyqˈmaˈn t‑xnaqˈtzbˈin te: Ma qoqixte. Chqˈonqexjiy xjal tuˈn kyxiˈ tojile najbˈil ex kyojile muchˈ tnam, tuˈn kyxiˈ laqˈol kywa, quˈn ntiˈ bˈaˈn txi kywaˈn tzaluˈn, chi chiˈ.

37 Ante Jesús xi ttzaqˈwin kye: Kyqˈoˈnxa kywa.

Xitzin kytzaqˈwin t‑xnaqˈtzbˈin: ¿Tajtzin tuˈn qxiˈy laqˈol wabˈj kye, ex tuˈn tkubˈ yupit txqan qpwaq te twiˈ?

38 Me i xi ttzaqˈwin Jesús: ¿Jteˈn wabˈj at? Ku kyxiˈtziˈn lolte, chiˈ.

Teˈ kymeltzˈaj, xi kyqˈmaˈn te: Noq jweˈchˈin, ex kabˈe tal netzˈ kyiẍ.

39 Xi tqˈmaˈn kye jniˈ xjal tuˈn kybˈaj kubˈ qe twiˈ txaˈx kˈul toj junjun chˈuq. 40 I kubˈtzin qe junjun chˈuq te junjun jweˈ kˈal ex junjuntl te lajaj toj ox kˈal, 41 exsin i jaw ttzyuˈn Jesúsjo jweˈ wabˈj exqetziˈn kabˈe tal kyiẍ. Jax kaˈyin toj kyaˈj, ex xi tqˈoˈn chjonte te Dios, ex bˈaj xi tsipin kye t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn tbˈaj kubˈ kysipin kye jniˈ xjal. 42 Elpin kanin te tkyaqil, ex noqx jniˈ bˈaj noj. 43 Teˈ kybˈaj waˈn kykyaqilx, exsin bˈaj jaw kychmoˈn jniˈ tbˈuchil wabˈj, kabˈlajaj chiˈl bˈant. 44 Atziˈn kybˈajjo ichin bˈaj waˈn, jweˈ mil.

Tej tbˈet Jesús tibˈaj aˈ

45 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i jax tchqˈoˈn Jesús t‑xnaqˈtzbˈin toj bark, ex xi tqˈmaˈn kye, tuˈn kyikyˈx tjlajxi nijabˈ, tuˈn kykanintaq tojjo juntl tnam, Betsaida, me ataq tajjo tuˈn kynej twutz. Bˈeˈx i xiˈ, ex ante Jesús kyij qˈolbˈil kyeˈ jniˈ xjal. 46 Teˈ kybˈaj kykyij tqˈolbˈin, bˈeˈx xiˈkux naˈl Dios twiˈ jun wutz. 47 Teˈ qok sjumeˈ, ayetziˈn t‑xnaqˈtzbˈin chˈixtaq kykanin nikyˈjin nijabˈ. Me ante Jesús kyij tjunalx ttzi aˈ.

48 Chebˈe nchi bˈet, teˈ kyxi tkaˈyin, quˈn kyjaˈtaq ntzaje kyqˈiqˈ tumil kybˈe. Qnuminx wen, teˈ t‑xi bˈet Jesús tibˈaj aˈ, nyakuj tuˈn tnej kywutz.

49-50 Teˈ tiwle kyuˈn t‑xnaqˈtzbˈin, bˈeˈx i xobˈx kykyaqilx, ex ox chi ẍchˈinx wen, quˈn kubˈ kybˈisin qa jun klelin.

Me bˈeˈx xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¡Kykujsinx kykˈuˈja! ¡Ayin wejiˈy! ¡Mi chi xobˈa! chiˈ.

51 Jax Jesús toj bark kykˈatz, ex bˈeˈx kubˈ qen te kyqˈiqˈ. Ayetzin t‑xnaqˈtzbˈin noq i bˈaj jaw kaˈylaj, 52 quˈn ex naˈmtaq tel kynikyˈ te, tiˈ bˈant tuˈn kyiˈj wabˈj ex kyiˈj kyiẍ, ex tzeˈn tten tbˈant tkyaqiljo ikyjo tuˈn.

Tej kykubˈ tqˈanin Jesús yabˈ toj Genesaret

53 Tkanin Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj jun najbˈil, Genesaret tbˈi. Teˈ kykanin, ok kykˈloˈn bark ttzi nijabˈ tiˈj jun tze. 54 Noqx teˈ kykutz toj bark, bˈeˈx el tnikyˈtzajil Jesús kyuˈnxjal, 55 ex bˈeˈx i ok ten rinil qˈmalte tqanil, ex bˈaj pon kyiqin jniˈ kyyabˈ twiˈ iqbˈil. 56 Bˈettzin Jesús antza kyojile najbˈil ex kyojile tnam. Ayetzin xjal bˈaj xi kyiˈn kyyabˈ toj tbˈe Jesús, ex tzunxtaq nchi bˈaj kubˈsin kywutz te, tuˈn kyok tmikoˈn iˈchaqx oˈkxtaqjo ttxaˈn t‑xbˈalin, quˈn ayetziˈn i bˈaj ok mikonte bˈeˈx i bˈajel weˈ.

Mark 6 New International Version (NIV)

A Prophet Without Honor

Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed.

“Where did this man get these things?” they asked. “What’s this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing? Isn’t this the carpenter? Isn’t this Mary’s son and the brother of James, Joseph,[a] Judas and Simon? Aren’t his sisters here with us?” And they took offense at him.

Jesus said to them, “A prophet is not without honor except in his own town, among his relatives and in his own home.” He could not do any miracles there, except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith.

Jesus Sends Out the Twelve

Then Jesus went around teaching from village to village. Calling the Twelve to him, he began to send them out two by two and gave them authority over impure spirits.

These were his instructions: “Take nothing for the journey except a staff—no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals but not an extra shirt. 10 Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. 11 And if any place will not welcome you or listen to you, leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them.”

12 They went out and preached that people should repent. 13 They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them.

John the Baptist Beheaded

14 King Herod heard about this, for Jesus’ name had become well known. Some were saying,[b] “John the Baptist has been raised from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him.”

15 Others said, “He is Elijah.”

And still others claimed, “He is a prophet, like one of the prophets of long ago.”

16 But when Herod heard this, he said, “John, whom I beheaded, has been raised from the dead!”

17 For Herod himself had given orders to have John arrested, and he had him bound and put in prison. He did this because of Herodias, his brother Philip’s wife, whom he had married. 18 For John had been saying to Herod, “It is not lawful for you to have your brother’s wife.” 19 So Herodias nursed a grudge against John and wanted to kill him. But she was not able to, 20 because Herod feared John and protected him, knowing him to be a righteous and holy man. When Herod heard John, he was greatly puzzled[c]; yet he liked to listen to him.

21 Finally the opportune time came. On his birthday Herod gave a banquet for his high officials and military commanders and the leading men of Galilee. 22 When the daughter of[d] Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests.

The king said to the girl, “Ask me for anything you want, and I’ll give it to you.” 23 And he promised her with an oath, “Whatever you ask I will give you, up to half my kingdom.”

24 She went out and said to her mother, “What shall I ask for?”

“The head of John the Baptist,” she answered.

25 At once the girl hurried in to the king with the request: “I want you to give me right now the head of John the Baptist on a platter.”

26 The king was greatly distressed, but because of his oaths and his dinner guests, he did not want to refuse her. 27 So he immediately sent an executioner with orders to bring John’s head. The man went, beheaded John in the prison, 28 and brought back his head on a platter. He presented it to the girl, and she gave it to her mother. 29 On hearing of this, John’s disciples came and took his body and laid it in a tomb.

Jesus Feeds the Five Thousand

30 The apostles gathered around Jesus and reported to him all they had done and taught. 31 Then, because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, “Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest.”

32 So they went away by themselves in a boat to a solitary place. 33 But many who saw them leaving recognized them and ran on foot from all the towns and got there ahead of them. 34 When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things.

35 By this time it was late in the day, so his disciples came to him. “This is a remote place,” they said, “and it’s already very late. 36 Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat.”

37 But he answered, “You give them something to eat.”

They said to him, “That would take more than half a year’s wages[e]! Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?”

38 “How many loaves do you have?” he asked. “Go and see.”

When they found out, they said, “Five—and two fish.”

39 Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. 40 So they sat down in groups of hundreds and fifties. 41 Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the two fish among them all. 42 They all ate and were satisfied, 43 and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces of bread and fish. 44 The number of the men who had eaten was five thousand.

Jesus Walks on the Water

45 Immediately Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of him to Bethsaida, while he dismissed the crowd. 46 After leaving them, he went up on a mountainside to pray.

47 Later that night, the boat was in the middle of the lake, and he was alone on land. 48 He saw the disciples straining at the oars, because the wind was against them. Shortly before dawn he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them, 49 but when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out, 50 because they all saw him and were terrified.

Immediately he spoke to them and said, “Take courage! It is I. Don’t be afraid.” 51 Then he climbed into the boat with them, and the wind died down. They were completely amazed, 52 for they had not understood about the loaves; their hearts were hardened.

53 When they had crossed over, they landed at Gennesaret and anchored there. 54 As soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. 55 They ran throughout that whole region and carried the sick on mats to wherever they heard he was. 56 And wherever he went—into villages, towns or countryside—they placed the sick in the marketplaces. They begged him to let them touch even the edge of his cloak, and all who touched it were healed.

Footnotes:

  1. Mark 6:3 Greek Joses, a variant of Joseph
  2. Mark 6:14 Some early manuscripts He was saying
  3. Mark 6:20 Some early manuscripts he did many things
  4. Mark 6:22 Some early manuscripts When his daughter
  5. Mark 6:37 Greek take two hundred denarii
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes