A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Marks 14 Mam, Central (MVC)

Tej kykyij Judiy toj wen tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn Jesús

14  Atxtaql kabˈe qˈij, tuˈn tkubˈ ikyˈsit nintz qˈij te Xjan Qˈij, a jaˈ nchi waˈnxjal pan, a ntiˈ txˈamsbˈilte. Ayetzin kynejil pale aj Judiy exqetziˈn xnaqˈtzil teˈ jniˈ kawbˈil nkyjyoˈntaq jun ttxolil toj ewajil, tuˈn ttzyet Jesús, ex tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn. Bˈaj kubˈ kyyolin kyxolilex: Mina kubˈ qbˈinchin toj nintz qˈij te Waˈj Pan, quˈn tuˈn mina bˈaj jaw tiljexjal qiˈj.

Tej tjax tqoˈn jun qya jupsbˈil toj twiˈ Jesús

Attaq Jesús tojjo kojbˈil Betania, ex kanin tja jun xjal, Simun tbˈi. Atzin Simun otaq tzˈel weˈ te jun yabˈil tzeˈnku txˈaˈk, lepra tbˈi. Antza, tzaj laqˈe jun qya qˈiˈntaq jun tal ẍunk tuˈn, bˈinchin tuˈn jun wiq abˈj tbˈanilx wen, ex nojnin tukˈa jun wiq jupsbˈil manyor wiˈyil wen, nardo tbˈi. Teˈ tkanin, ex jaw tjqoˈn ẍunk, exsin jax tqoˈn jupsbˈil toj twiˈ Jesús.

Atzaj teˈ tok kykaˈyin junjun xjal ikyjo, bˈeˈx bˈaj tzaj kyqˈoj tiˈjjo qya, exsin ok ten yolbˈil tiˈj: ¿Tiˈtzila qe ma kubˈ tyajin qya qˈanbˈil anetziˈn? ¿Noqxitzin noq chˈin twiˈ? Qalaˈ noqxpet ma txi tkˈayin tuˈn jweˈlajaj kˈal pwaq ex atzintlaˈ pwaq xi oyit kye yaj.

Xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¡Tenkuj! ¡Tin qe n‑ok kyiliˈn! Atzin ma tbˈinchin wiˈja, tbˈanilx wen. Quˈn bˈapeˈ kye yaj kukx kyeˈ kytenku kyxola, bˈaˈn kyxi kymojiˈn alkye qˈij kyaja, qalatzin weˈ nya axsi chin kˈwel teniy kyxola. Atziˈn ma kubˈ tbˈinchiˈn qya wiˈja, tbˈanilx, quˈn naˈmxtaq nkyima te s‑ok tqˈoˈn qˈanbˈil wiˈja, a tzeˈn n‑ok kyiˈj kyimnin tzeˈn chi kux muqet. Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, jaˈchaqx kubˈeˈ yolite nyola twutz txˈotxˈ, ex kˈwel yolitjo a ma bˈant tuˈn qya wiˈja, ex kˈwel naˈyit.

Tej tkyij bˈant tiˈj tuˈn Judas, tuˈn t‑xi kˈayit Jesús

10 Kyxoljo kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin Jesús, oˈkx jun aj meltzˈaj tiˈj, a Judas Iscariot tbˈi. Xiˈ Judas lol kyeˈ kynejil kypale aj Judiy, tuˈntzin t‑xi tqˈoˈn Jesús toj kyqˈobˈ. 11 Teˈ kybˈinte kynejil pale ikyjo, ox chi tzalajx wen, exsin bˈeˈx xi kysuqin pwaq te Judas. Bˈeˈxsin okku tentz jyol ttxolil, tzeˈn tten tuˈn tel jyet Jesús tuˈn, tuˈntzin t‑xi tqˈoˈn kye pale.

Tej tkubˈ tikyˈsin Jesús tnejil Xjan Wabˈj

12 Tojjo nintz qˈij te Waˈj Pan, ilxtaq tiˈj nchi waˈn aj Judiy pan, a nya txˈamsin, ex nkubˈ kybˈyoˈn jun tal tal rit. Tojtzin tnejil qˈij, xi kyqanin t‑xnaqˈtzbˈin Jesús te: ¿Jaˈtzin tajiy tuˈn qxiˈy bˈinchilte wabˈj te ikyˈsbˈil Waˈj Pan?

13 Bˈeˈxsin i xi ttxkoˈn kabˈe t‑xnaqˈtzbˈin, ex xi tqˈmaˈn kye: Ku kyxiˈy toj tnam. Ex aj kylontiy jun ichin iqin jun ẍoqˈ aˈ tuˈn, bˈeˈx kˈaˈ chi ok lipey tiˈj, ex tojjo ja, jaˈ k‑okixe, 14 axsa kˈaˈ chi okxiy, exsin kˈaˈ txi kyqaniˈn te tajaw ja, ¿Ankye ja, jaˈ kchin waliy kyukˈa nxnaqˈtzbˈiˈn? chitzin xnaqˈtziljo. 15 Ktzajil tyekˈin jun ja kyeˈy, chebˈex bˈinchin wen tibˈajxi juntl. Kˈaˈ kubˈ kybˈinchinjiˈy qwa antza.

16 Bˈeˈxsin i xiˈkuxjo t‑xnaqˈtzbˈin. Teˈ kykanin toj tnam, ikyx bˈajjo tzeˈnku bˈaj tqˈmaˈn Jesús kye. Kyij kybˈinchin wabˈj, exsin i xiˈ juntl majl jaˈ iteˈyetaq Jesús. 17 Tetzinj qok yupj, xiˈ Jesús kyukˈa kabˈlajaj t‑xnaqˈtzbˈin jaˈ otaq bˈante wabˈj. 18 Tej kykanin, bˈeˈx i ok ten waˈl. Me nchi bˈaj waˈntaq, teˈ t‑xi tqˈmaˈn Jesús kye: Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, at jun kyeˈ, a luˈ nwaˈn wukˈiy k‑okil meltzˈaj wiˈja, ex kchin xel tkˈayiˈn. 19 Tej kybˈin teˈ ikyjo, bˈeˈx i jaw bˈisin kykyaqilx, exsin junjunku ok ten qanilte te: ¿Me qa ayiˈn? chi chiˈ junjun.

20 I xi ttzaqˈwin: Jun kyeˈ, a luˈ nwaˈn junx wukˈiy. 21 Ayiˈn Tkˈwal Ichin, ok kbˈajilx wiˈja tzeˈn ntqˈmaˈn Tyol Dios, tuˈn nxi kˈayiˈn, me atziˈn kxel kˈayin weˈ, wenxpetla noqit mina s‑ul itzˈje twutz txˈotxˈ.

22 Nchi bˈaj waˈntaq, teˈ tjaw ttzyuˈn Jesús jun pan, ex xi tqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj, exsin xi tsipin kye t‑xnaqˈtzbˈin, me nej xi tqˈmaˈn: Kywanxjiˈy pan luˈn, quˈn atziˈn nxmililjiˈy.

23 Teˈ tbˈajxi waˈn, jaw tiˈn jun tkˈwel vin, xi tqˈoˈn chjonte te Dios tiˈj, ex xi tsipin kye, tuˈn t‑xi kykˈwaˈn, 24 ex xi tqˈmaˈn kye: Atziˈn vin kxel nqˈoˈn kyeˈy tuˈn t‑xi kykˈwaˈn, atziˈn nchkyˈeljiˈy, a akˈaj tumil, a bˈantnin tiˈj tuˈn Dios, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa. 25 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy, mi chin kˈwantla tiˈjjo kˈwabˈj luˈn, tzmaxiˈ aj qkˈwan junx kyukˈiy tzma toj Tkawbˈil nMaˈn toj kyaˈj.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Jesús, qa tuˈn tkubˈ tewintaq Pegr

26 I bˈaj bˈitzin jun bˈitz nej kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, exsin i xiˈ twiˈ wutz Olivos.

27 Teˈ kykanin antza, xi tqˈmaˈn Jesús kye: Kykyaqilxa k‑elil kyiˈn tqˈuqbˈil kykˈuˈja wiˈja, quˈn ikytzin ntqˈmaˈn Tyol Dios toj Tuˈjil:
    Kˈwel nbˈyonjiˈy kyikˈlel, ex ayetzin rit kchi bˈajelil tilj, chiˈ. 28 Me ajtzin njaw itzˈjiˈy juntl majl, nej chin pon kaniˈn kywutza toj Galiley.

29 Me ante Pegr xi ttzaqˈwin: Ex qa kykyaqilx s‑el kyiˈn tqˈuqbˈil kykˈuˈj tiˈja, me mina weˈ, chi Pegrjo.

30 Xi tqˈmaˈn Jesús te Pegr: Twutzxix kxel nqˈmaˈn teˈy, tojxjo qnikyˈin lo, a naˈmtaqx toqˈ tman ekyˈ, otaq chin kubˈ tewiˈn oxe maj kywutzxjal, ex kxel tqˈmaˈn kye qa nya ojtzqiˈnqiˈn tuˈnch.

31 Me mina, chi Pegr. Ex qa ma chin kyima tukˈiy, me nlay kubˈ wewiˈn, chiˈ.

Ex ikyxljo, kyqˈmaˈn txqantl t‑xnaqˈtzbˈin.

Tej t‑xiˈ Jesús naˈl Dios toj Getsemaní

32 Bˈeˈx xiˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin tojjo najbˈil Getsemaní. Teˈ kykanin antza, xi tqˈmaˈn kye: Ku kykyij qeˈy tzaluˈn. Ma chin weˈ naˈl Dios. 33 Me i xi tkˈleˈn oxe tukˈa; a Pegr, Santyaw exsin Juan. Tzajx txqan bˈis toj tanmin, 34 ex xi tqˈmaˈn kye: Ma tzajx jun tij bˈis toj wanmiˈn, nya tzaj chin kyimila, chiˈ. Ku kykyija tzaluˈn, me noq tzaj kywatla.

35 El laqˈe chˈintl kykˈatz, kubˈ mutxe twutz txˈotxˈ, ex xi tqanin te Dios noqit tzeˈn tten mina tzikyˈxi kyixkˈoj tuˈn. 36 Chiˈ kyjaluˈn toj tnaˈj Dios: Ay nMan, tkyaqilx te nbˈant tuˈn. Chin tklomila teˈ tkyaqil jniˈ kkyˈelix wuˈn. Me waja tuˈn tkubˈ tbˈinchinjiy a taja wiˈja, ex nya weˈ waj. 37 Bˈeˈx meltzˈaj kykˈatz oxe t‑xnaqˈtzbˈin. Atzaj teˈ tul kykˈatz, xi tqˈmaˈn te Pegr: Simun, ¿Ma tzuntzin nktan? ¿Ma mixsin s‑el jun orjo twatla? 38 Kyimil kywatla, ex kux chi bˈaj naˈn Diosa, tuˈn mina chi kubˈ tzˈaqa toj tqˈobˈ tajaw il, quˈn kyaja tuˈn tkubˈ kybˈinchinjiˈy a taj Dios, me alkyetz kuj n‑ele te kyeˈy tuˈn tbˈant.

39 Xiˈ juntl majl naˈl Dios, ex ikyxl tnaˈj Diosjo kubˈ tqˈmaˈn. 40 Teˈ tmeltzˈaj juntl majl kykˈatzjo t‑xnaqˈtzbˈin, ex ikyxljo, nchi ktantaql teˈ kyel knetl tuˈn. Ex mix tene tumil kyyol te, quˈn mix kypaˈyix watl. 41 Xiˈ juntl majl te tox majin, ex teˈ tmeltzˈaj juntl majl, ex ikyxljo, nchi bˈaj ktantaql. Xi tqˈmaˈn kye: ¿Ma tzunxsin nchi ktaˈn, ex nchi ajlaˈn? ¡Kukxjo jaˈlin! Ma pon or tuˈn nxi qˈoˈn toj kyqˈobˈ aj il, ayiˈn, a Tkˈwal Ichin. 42 ¡Kux chi jaw weˈksa! ¡Qoqe! ¡Quˈn luˈ tzul a kxel kˈayin weˈy!

Tej tkux qˈoˈn Jesús toj tze

43 Tzmataq nyolin Jesús, teˈ tul Judas, a jun t‑xnaqˈtzbˈin. Ex lipcheqektaq txqan xjal tiˈj, qˈimile jniˈ kykxbˈil, a at kyste te bˈiˈybˈil, ex jniˈ kytze te kybˈujbˈil. Aye xjal luˈn otaq chi tzaj kychqˈoˈn kynejil pale, exqetziˈn xnaqˈtzil tiˈjjo ojtxe kawbˈil, ex kyuˈn nejinel kyxol aj Judiy. 44 Otaq bˈaj tqˈmaˈn Judas kye, tzeˈn ttxolil tuˈn tel tnikyˈtzajil: Ankye k‑okil nmaˈtzin, atzintzjo. Bˈeˈx kˈaˈ tzˈok kytzyuˈn, tuˈn t‑xi kyiˈn, ex tuˈn tkux jpet toj tze.

45 Teˈ tkanin Judas tkˈatz Jesús, ex xi tqˈmaˈn te: ¡Xnaqˈtzil! Ex el tmaˈtzin. 46 Noqxsin iteˈkl xjaltz tzyulte, tuˈn tkux kyqˈoˈn toj tze. 47 Me attaq jun xjal, teˈ tok tkaˈyin txi qˈiˈn Jesús, bˈeˈx jatz tiˈnku tkxbˈil tuˈn tel tjaspin tẍkyin jun taqˈniljo tnejilxix kypale aj Judiy.

48 Xi tqˈmaˈn Jesús kye jniˈ xjal: ¿Tiquˈn ma chi ula tzaluˈn kyukˈa jniˈ kykxbˈila ex jniˈ kytzeˈy wiˈja nyakuj ileqˈqiˈn toj kywutza? 49 ¿Tzeˈn tten tzma jaˈlin ẍin ok kytzyuˈn, ex qa kukx nchin xnaqˈtzinjiˈy tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios kyxola? Me nya tiquˈnil, quˈn ikytzin tuˈn tbˈajxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn Tyol Dios wiˈja.

50 Te tok kykaˈyin t‑xnaqˈtzbˈin teˈ ttzyet, bˈeˈx i bˈaj kubˈ toj bˈe, exsin kyij kytzaqpiˈntz tjunalx. 51 Me at jun qˈa ok lipe tiˈj Jesús, noq jun iqbˈil toktaq te ttxoˈw. Ex ikyxjo, ex ajin tzyet kyuˈnxjal, 52 me bˈeˈx kyij ttzaqpiˈn iqbˈil, ex kubˈ toj bˈe ẍbˈiˈq.

Tej tpon Jesús kywutz nmaq kawil

53 Pon qˈiˈn Jesús twutzjo kynejilxix pale. Ex bˈaj pon chmetjo txqantl kynejil kypale aj Judiy, jniˈ nmaq xjal exqetziˈn jniˈ xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. 54 Najchaq lipchexitaq Pegr tiˈj Jesús. Atzaj teˈ tkanin tpeˈn tja tnejilxix pale, axsa kyja qeye xqˈnel qˈaqˈ kyxoljo xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios.

55 Ayetziˈn kynejil pale exqetziˈn kawil, tzunx nkyjyoˈntaq til Jesús tzeˈn tten tuˈn tbˈaj, me mix ja njyetetaq tumil kyuˈn. 56 At junjun noq tiˈchaqku bˈaj ja bˈant tuˈn tiˈj, me ayeˈ txqantl, mina nkytziyintaq. 57 At junjun bˈaj jaw kytxˈixpin teˈ tyol Jesús, ex kyqˈma: 58 O qbˈintexi qeˈ ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Kˈwel nyuchˈinjiˈy tnejil ja te naˈbˈl Dios, a kybˈinchbˈin ichin, exsin toj oxe qˈij kbˈantile juntl wuˈn, me nya kybˈinchbˈin ichin. 59 Me mix tuˈn ikyjo, mix ja nchi kyijetaq toj wen tiˈjjo kyyol. 60 Atzin kynejilxix pale jaw weˈ kyxoljo jniˈ xjal, ex xi tqanin te Jesús: ¿Ntiˈxsin chˈin tzaj ttzaqˈwiˈn? ¿Tiˈxsin kyqˈmaˈnxjal tiˈja?

61 Me mix xi ttzaqˈwine Jesús; noq bˈant mutxe. Xi tqaninxix juntl majljo kynejilxix pale te: ¿Atzinjiy Crist, a Klol kyeˈ aj Judiy, a tkˈwal Dios kyˈiwlinxix tbˈi?

62 Xi ttzaqˈwin Jesús: ¡Ayiˈn! Ex oktzin kchin kylaˈbˈila ayiˈn Tkˈwal Ichin, aj wok qeˈy ttxlaj Dios, a nimxix tipin, toj tman qˈobˈ, ex ikyxjo aj ntzaja toj muj, aj nmeltzˈaja juntl majl twutz txˈotxˈ.

63 Teˈ tqˈmante ikyjo, noqx el kyimjo kynejilxix pale, ex bˈeˈx xi lipin laqil kye t‑xbˈalin tuˈn tqˈoj, ex tqˈma: ¿Tiˈ qe txqantl tstiyil qe? 64 Ma kybˈintejiˈy xoˈj yol tuˈn tiˈj Dios. ¿Tzeˈn kyeˈ toj kywutz?

Kykyaqilx bˈaj qˈmante qa axtaq at tpaj, ex qa toj tiltaq tuˈn tkubˈ bˈyet. 65 Bˈeˈxsin i bˈaj ok ten tzubˈil tiˈj, bˈaj ok kymaqsiˈn twutz, ex bˈaj ok kytzˈajchin, exsin xi kyqˈmaˈn te: Qa ajiy tkˈwal Dios, kanintziˈn tiˈj alkye s‑ok tzˈajchin teˈy, chi chiˈ. Ex ikyqexjo xqˈuqil tnejil ja te naˈbˈl Dios bˈaj okx kytzˈajchin toj twutz.

Tej tkubˈ tewin Pegr, qa tojtzqiˈntaq Jesús

66 Attaq Pegr twiˈ peˈn, tjaqˈ ja, teˈ tpon laqˈe jun txin tkˈatz, taqˈnilxjo tnejilxix pale. 67 Nxqˈnentaq Pegr tiˈj qˈaqˈ, teˈ tiwle tuˈn. Ok kyimxix tiˈj Pegr, exsin xi tqˈmaˈn te: ¡Ex ikyx tejiy ajintaq te nbˈet tukˈa Jesús aj Nazaret! chiˈ.

68 Me bˈeˈx kubˈ tewin, ex xi tqˈma: Nya wojtzqiˈn weˈ Jesús, ex ntiˈ bˈiˈn wuˈn tiˈ qiˈjil nyoliniych. Ex bˈeˈx etz peˈn, ex n‑oqˈku tman ekyˈ.

69 Ok kyim jun majljo txin tiˈj Pegr, ex xi tqˈmaˈn kye txqantl xjal: ¡Ax juntl teˈ lo! chiˈ.

70 Mina, chi Pegr, ex kubˈ tewin juntl majl.

Ikyxjo, teˈ t‑xi kyqˈmaˈn txqantl xjal juntl majl te: Ajin teˈ tukˈa Jesús, quˈn aj Galiley te, chi chiˈ.

71 Xi tqˈmaˈn Pegr kye: ¡Twutzx Dios kxel nqˈmaˈn kyeˈy! ¡Nya wojtzqiˈn wejiˈy ichin, a nchi yoliˈn tiˈj!

72 Teˈ t‑xi tqˈmaˈn Pegrjo ikyjo, njawku oqˈ tman ekyˈ te tkabˈ majin. Bˈeˈx ok ten oqˈil, quˈn bˈeˈx ul julkˈaj tyol Jesús toj tkˈuˈj, tej t‑xi tqˈmaˈn: Naˈmtaq toqˈ ekyˈ te tkabˈ majin, aj nkubˈ tewiˈn oxe maj.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes