A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Marks 5 Mam, Central (MVC)

Tej kyex tlajoˈn Jesús taqˈnil tajaw il toj tanmin jun xjal aj Gerasa

Tej kykanin tjlajxi nijabˈ toj ttxˈotxˈjo jun tnam Gerasa tbˈi, kuˈtz Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj bark. Noqx teˈ kykuˈtz, tzaj laqˈe jun ichin kykˈatz, tzajnin toj muqbˈil kyimnin, tokxtaq nimku taqˈnil tajaw il toj tanmin. Atzin ichin otaq najan tojjo muqbˈil kyimnin kyuˈn taqˈnil tajaw il. Kujxtaq teˈ ichin anetziˈn; mixtaq aˈl nxkye tiˈj, tuˈn tkubˈ kˈloˈn tukˈa kxbˈil. Ilaˈ maj i kubˈ kˈloˈn tqan ex tqˈobˈ tukˈa kxbˈil, me bˈeˈxtaq nbˈaj kubˈ tlaqin, ex mix aˈlxtaq nxkye tiˈj. Nbˈettaq kykyaqil qˈij ex kykyaqil qnikyˈin kywiˈyile wutz ex tojile muqbˈil kyimnin. Nẍchˈin wen, ex n‑ok tlankˈintaq tibˈ tukˈa abˈj.

Tetziˈn tiwle Jesús tuˈn, xi rinin tkˈatz, ex kubˈ meje twutz. Jaw ẍchˈin, ex tqˈma: ¿Tiˈn taja wukˈiy? Ay Jesús Tkˈwal Dios, a nimx toklin tkawbˈil. Chin kubˈsil nwutza tey, tuˈn mina chin kubˈ tyajinxa.

Ja yolin ichin ikyjo, quˈn tuˈn t‑xi tqˈmaˈn Jesús, tuˈn kyexjo taqˈnil tajaw il toj tanmin. Xi tqanin Jesús te ichin.

¿Titzin tetza tbˈi?

Xi ttzaqˈwin ichin: Atzin nbˈiy Nimku, quˈn ilaˈ qbˈaja najle toj tanmin ichin lo.

10 Ex i kubˈsin kywutz te Jesús, tuˈn mina chi exetaq tlajoˈn toj ttxˈotxˈ Gerasa, quˈn noq tuˈn kykyˈeˈtaq cheˈx antza.

11-13 Nqayintaq tkˈatzjo wutz antza, attaq bˈalaqa kabˈe mil kuch nchi waˈntaq kˈul.

Ja yolin ichin kyuˈn taqˈnil tajaw il: Qo tqˈonxa toj kyanmin kuch, chi chiˈ.

Xi ttziyin Jesús ikyjo; bˈeˈxsin i etz toj tanmin ichin. Ayetzin kyej kuch bˈeˈx i xi tilj kyeˈ kubˈl, ex atzaj teˈ kykupin, bˈeˈxsin xi kyxoˈn kyibˈtz tojjo nijabˈ, ex atzintza, bˈeˈx i jiqˈwe.

14 Atzaj teˈ tiwle lo kyuˈnxjal, a nchi kyikˈlentaq kyiˈj kuch, bˈeˈxsin i kubˈtz toj bˈe yolilte kyeˈ xjal, a iteˈtaq toj tnam ex kyoj jniˈ kojbˈil. Bˈeˈxsin i bˈajetz kyej xjal lolte, qa twutzxtaqjo a otaq kybˈi. 15 Ex atziˈn teˈ kykanin tkˈatz Jesús, iwlej ichin kyuˈn, aj otaq chi etz taqˈnil tajaw il toj tanmin. Atzaj ichin anetziˈn qˈuqletaq t‑xe tqan Jesús; iteˈktaq t‑xbˈalin, ex otaq tzul spikyˈeˈ toj twutz. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx tzaj kyej xjal kyxobˈil. 16 Jniˈqexjo i lonte a bˈaj tiˈjjo ichin ex kyiˈj kuch, ex i ok ten qˈmalte kye txqantl xjal. 17 Tuˈn tpajjo jniˈ otaq bˈaj, i ok ten xjal kubˈsin kywutz te, tuˈn tex tojjo tnam antza.

18 Teˈ tmeltzˈaj Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj bark, atzaj ichin, a tzyuˈntaq kyuˈn taqˈnil tajaw il, xi tqanin, tuˈn t‑xi tkˈleˈn Jesús tukˈa, quˈn otaq tzˈel wen. 19 Me mi xi ttziyine Jesús; oˈkx xi tqˈmaˈn te: Kux tzˈajxiy tjay kyukˈa t‑xjalila, ex qˈmanxa kye jniˈ xbˈaj tiˈja, ex tzeˈn tten saj qˈaqˈin tkˈuˈj Dios tiˈja, tuˈn tel weˈy.

20 Bˈeˈx xiˈ ichin, ex ok ten qˈmalte kyxolile jniˈ xjal kye tnam te Decápolis tkyaqiljo a otaq tbˈinchin Jesús tiˈj. Tkyaqiljo jniˈ xjal bˈeˈxtaq nbˈajel kyim tuˈn ikyjo.

Tej tkubˈ tqˈanin Jesús kabˈe xjal

21 Teˈ tjlajintz Jesús tjlajtzaqtz nijabˈ kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj bark, ul chmet txqan xjal tiˈj. 22 Waˈltaq ttzi nijabˈ, teˈ tpon jun kynejiljo kawil te jun muˈẍ ja te naˈbˈl Dios, Jayr tbˈi. 23 Kubˈ meje twutz, ex ja kubˈsin twutz te: Ajo nkˈwala txin luˈ nkyim. Ku tzaja qˈol tqˈobˈa tibˈaj, tuˈn mina kyime, chiˈ.

24 Bˈeˈxsin xi lipe Jesús lolte. Xi lipe txqan xjal tiˈj, me tzunxtaq nbˈaj kylimon kyibˈ tiˈj.

25 Kyxoltzin xjal, attaq jun qya otaq bˈant‑xiˈ kabˈlajaj abˈqˈe tyabˈtlin tuˈn kyyabˈil. 26 Otaqx bˈaj tyajiˈn tibˈ kyukˈa qˈanil, ex otaq bˈaj tyupin jniˈ attaq te te twiˈ tqˈanbˈil, me minataq n‑el weˈ; noq kyjaˈ nxayetaq toj il. 27-28 Tetziˈn tok tbˈiˈn nimx yabˈ otaq bˈaj qˈanit tuˈn Jesús, kubˈ tbˈisin: Noqit aku chin pon kaniˈn mikolte ttxaˈn t‑xbˈalin, tuˈn tul Dios weˈy, chiˈ.

Atzaj teˈ tpon kanin, exsin ok tmikoˈn t‑xbˈalin, 29 texjo paq, bˈeˈx tnaˈn qa otaq tzˈel weˈ.

30 Teˈ tnaˈnte Jesús otaq weˈ jun xjal tuˈn, aj meltzˈaj tiˈj, ex i ok tkaˈyin jniˈ xjal lipcheqektaq tiˈjile, ex xi tqanin kye: ¿Ankyeˈ s‑ok mikonte nxbˈaliˈn? chiˈ.

31 Me ayetzin t‑xnaqˈtzbˈin i xi tzaqˈwinte: ¡Kaˈyinktziˈn! Jniˈxsiˈn txqan xjal ntlimoˈn tibˈ tiˈja, exsin ntzaj tqaniˈn, ¿Alkye s‑ok mikontiy?

32 Mix qeyix tkˈuˈj ikyjo. Nkaˈylajtaq wen tiˈjile aˈltaq kyeˈ otaq tzˈok mikonte.

33 Me atziˈn qya nluˈlin wen tuˈn t‑xobˈil, tuˈn nqanlajtaq Jesús alkye otaq tzˈok mikonte, bˈeˈx kubˈ meje twutz, ex xi tqˈmaˈn tkyaqiljo jniˈ otaq bˈaj tiˈj, qa otaq weˈ.

34 Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Jesús te: Nkˈwal, tuˈn tnimbˈila wiˈja ma tzˈel weˈy. Kux tzˈajxiy jaˈlin.

35 Tzunxtaq nyolin Jesús tukˈa qya, teˈ kykanin junjun xjal iteˈtaq tja Jayr qˈmalte te: Tata, ma kyim tkˈwala. Mi tzˈok ila tiˈj xnaqˈtzil. Mi txi tkˈleˈnla tjay jaˈlin, chi chiˈ.

36 Me mina, chi Jesúsjo. Xi tqˈmaˈn te Jayr: Mina tzaj xobˈa, noq qek tkˈuˈja wiˈja.

37 Ex bˈeˈx i xiˈ Jesús tja Jayr tukˈa Pegr, tukˈa Santyaw ex Juan, kyitzˈin kyibˈ, ex mix tqyaˈye tuˈn kyxi lipe txqantl xjal kyiˈj. 38 Teˈ kykanin ja, i bˈaj ok tkaˈyin jniˈ xjal nchi bˈaj labˈintaq, ex nchi bˈaj oqˈ wen tiˈj kyimnin. 39 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: ¿Tiquˈn nchi labˈin, ex nchi bˈaj oqˈa wen? Noq nktan teˈ txin luˈn, nya ma kyim, chiˈ.

40 Noqx i bˈaj jaw tzeˈn jniˈ xjal tiˈjjo tyol Jesús ikyjo. Bˈeˈx i bˈajetz tlajoˈn kykyaqil tuja, exsin i okx tkˈleˈn Jayr tukˈa t‑xuˈjil exqetziˈn oxe t‑xnaqˈtzbˈin jaˈ tokxitaq kyimnin.

41 Jaw tiˈn tukˈa tqˈobˈ, exsin xi tqˈmaˈn te: Talita cum. (Atziˈn n‑ele ikyjo: Txin, kxel nqˈmaˈn teˈy, ¡Weˈksa!)

42 Noqx teˈ t‑xi tqˈmaˈn ikyjo te txin, bˈeˈx jaw weˈks, ex el bˈet, quˈn te kabˈlajaj abˈqˈetaqjo txin, a otaq kyim. Jotxjo jniˈ xjal bˈeˈx i bˈaj jaw kaˈylaj, tuˈn kylonte ikyjo. 43 Me ante Jesús xi toqxeninxix kye, tuˈn mix aˈl qe txi kyqˈmaˈne a otaq bˈant tiˈjjo txin. Ex xi tqˈmaˈn kye, tuˈn t‑xi kyqˈoˈn twa.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes