A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Marks 8 Mam, Central (MVC)

Tej kykˈaˈchit kyaje mil xjal tuˈn Jesús

Jun qˈij ok kychmoˈn txqan xjal kyibˈ kyukˈa, ex ntiˈtaq tuˈn t‑xi kywaˈn. I xi ttxkoˈn Jesúsjo t‑xnaqˈtzbˈin, exsin xi tqˈmaˈn kye: Nchyoˈn nkˈuˈja kyiˈjjo xjal lo, quˈn ma bˈant‑xi oxe qˈij kytenbˈile qukˈa, ex ntiˈx chˈin o txi kywaˈn. Qa ma chi aj nchqˈoˈn kyja kukxjo, aku chi bˈaj kubˈ numj toj bˈe tuˈn waˈyaj, quˈn at junjun najchaq saje.

Xi kytzaqˈwin t‑xnaqˈtzbˈin: ¿Me jaˈn bˈaˈn tuˈn ttzaje kywa txqan xjal? Mix yaˈ tuˈn ntiˈx jun xjal najle tzaluˈn, chi chiˈ.

Xi tqanin Jesús kye: ¿Jteˈn wabˈj qˈiˈn kyuˈn?

Noq tal wuq, chi chiˈ.

Xi tqˈmaˈn Jesús kye jniˈ xjal, tuˈn kybˈaj kubˈ qe, ex i jaw ttzyuˈn wabˈj toj tqˈobˈ. Xi tqˈoˈn chjonte te Dios kyiˈj, bˈaj kubˈ tpiẍin, exsin ok ten sipilte kye t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn tbˈaj kubˈ kysipin kyxoljo jniˈ xjal. Ex qˈiˈntaq junjun tal netzˈ kyiẍ kyuˈn. Ex ikyxljo xi tqˈoˈn chjonte kyiˈj te Dios, ex xi tsipin kye t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn tbˈaj kubˈ kysipin kyxolxjo jniˈ xjal. Noqx jniˈ i bˈaj waˈn kykyaqilx. Atziˈn teˈ tbˈaj jaw chmetjo jniˈ tbˈuchil, bˈant wuq chiˈl. Ayetziˈn xjal, a i bˈaj waˈn, chˈime kyaje mil kybˈaj kykyaqilx. Ex bˈeˈx i bˈaj aj tchqˈoˈn, tuˈn kybˈaj aj kyja kykyaqil. 10 Bˈeˈxsin xiˈkux kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin toj jun bark, tuˈn kykanin tojjo jun najbˈil Dalmanuta tbˈi.

Tej kyqanin aj il jun techil tipin Jesús

11 I pon chmet Parisey tkˈatz Jesús, ex i ok ten yolil tukˈa. Ex noq tuˈn tkubˈ tzˈaq kyuˈn toj til, xi kyqanin te, tuˈn tkubˈ tbˈinchin jun tbˈanil techil tipin twutz kyaˈj, tuˈn tyekˈin qa te Dios tzajnin.

12 Tzaj tbˈis Jesús tuˈn ikyjo, ex xi tqˈmaˈn kye: ¿Tiˈtzila quˈn ntzaj kyqanin xjal techil jun tiˈ, tuˈn tkubˈ nbˈinchiˈn? Twutzxix kxel nqˈmaˈn kyeˈy; mixla juntl techil kˈwel nqˈoˈn.

13 Bˈeˈx i kyij ttzaqpiˈn antza, ex bˈeˈx okx toj bark kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, tuˈn kyjlajinx tjlajxiˈ nijabˈ.

Kyxnaqˈtzbˈil Parisey tzeˈn txˈamsbˈil pan

14 Mi naˈn kywa t‑xnaqˈtzbˈin tuˈn t‑xi kyiqin; oˈkx junchˈintaq kywa tokx toj bark.

15 Xi tqˈmaˈn Jesús kye: Bˈaˈnx chi kaˈyin kyibˈa noq cheˈxa tiˈjjo txˈamsbˈil kywa Parisey ex txˈamsbˈil twa Herodes.

16 I ok ten t‑xnaqˈtzbˈin yolil kyxolx tiˈj kywa.

17 Me i bˈijte tuˈn Jesús, exsin xi tqˈmaˈn kye: ¿Tiquˈn nchi bˈisiˈn qa ntiˈ kywaˈy iqin? ¿Naˈmxsin tel kynikyˈa te? ¿Jpuˈnxsin kynabˈla te jun majx? 18 ¿A iteˈ kywutza, me mina nkyloˈn? ¿Iteˈ kyẍkyiˈn, me mina nkybˈiˈn? ¿Minatzin naˈn kyuˈn? 19 Tej tbˈaj nsipinjiˈy jweˈ wabˈj kyxol jweˈ mil ichin, ¿Jteˈn chiˈljo tbˈuchil jaw kychmoˈn?

Xi kytzaqˈwin t‑xnaqˈtzbˈin: Kabˈlajaj, chi chiˈ.

20 Ex tej tbˈaj nsipinjiˈy wuq wabˈj kyxoljo kyaje mil, ¿Jteˈn chiˈljo tbˈuchil jaw kychmoˈn?

Xi kytzaqˈwin juntl majl: Wuq.

21 Me yajtzin qetz, mi n‑el kynikyˈa te. ¿Ma nlan kanin jun wabˈj qxol?

Tej tqˈanit jun moẍ aj Betsaida tuˈn Jesús

22 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i kanin tojjo jun najbˈil, Betsaida. Teˈ kykanin, pon qˈiˈn jun moẍ tkˈatz Jesús. I kubˈsin kywutzjo qˈilte te, tuˈn tkubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈaj, tuˈn tkubˈ tqˈanin, 23 ex bˈeˈx xi t‑xkoˈn Jesúsjo moẍ ttxanxi tnam. Teˈ kykanin antza, i ok takˈsin twutzjo moẍ tukˈa taˈl ttzi, ex kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈaj, ex xi tqanin te qa otaq tli jun tiˈ.

24 Bˈeˈx i jqet chˈin twutzjo moẍ, ex tqˈma: Ma bˈant chˈin we nkaˈyin, me noq chˈin, quˈn ayetziˈn ichin ncheˈx nkaˈyiˈn nyakuj tzeqe nchi bˈet.

25 Teˈ kyok tmikoˈn Jesús juntl majl twutzjo moẍ, bˈeˈx el spikyˈeˈ kyiˈj twutz, ex bˈeˈx bˈant tkaˈyin wen. Texjo tqan, bˈeˈx ul Dios te ichin.

26 Bˈeˈxsin aj tchqˈoˈn Jesús tuˈn taj tja, me nej xi tqˈmaˈn te: Mina meltzˈajla toj tnam, chiˈ.

Tej t‑xi tqˈmaˈn Pegr qa Kolil te Jesús

27 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx i xiˈ Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin kyojjo muchˈ najbˈil toj tnam te Cesarea Filipo.

Nchi bˈaj bˈettaq, teˈ t‑xi tqanin Jesús kye: ¿Ankyeqiˈn toj kywutzjo jniˈ xjal? chiˈ.

28 Xi kytzaqˈwin t‑xnaqˈtzbˈin kyjaluˈn: At junjun nqˈmaˈnte qa ajiy qtzan Juan, a Jawsil Aˈ; at junjuntl nqˈmaˈnte qa ajiy Elías, a yolil Tyol Dios. Ex at junjuntl nqˈmaˈnte qa ajiy jun yolil Tyol Dios jaw itzˈje juntl majl.

29 ¿Yajtzin kye toj kywutz? ¿Ankyeqiˈn? chi Jesúsjo.

Xi ttzaqˈwin Pegr: A tejiy Crist, a skˈoˈnxix tuˈn Dios, tuˈn tul tzaluˈn twutz txˈotxˈ, chiˈ.

30 Xi tqˈmaˈn Jesús kye, tuˈn mina chi ok tene qˈmalte kye jniˈ xjal.

Tej tyolin Jesús tiˈj tkyimlin

31 Ok tenl Jesús xnaqˈtzil kye t‑xnaqˈtzbˈin. Xi tqˈmaˈn kye: Ayiˈn, a Tkˈwal Ichin, a skˈoˈnxix tuˈn Dios, nimx kykyˈelix wuˈn, ex ok kchin elil iˈjliˈn kyuˈn kynejilxjal ex kyuˈn kynejil pale junx kyukˈa tkyaqil xnaqˈtzil tiˈj ojtxe kawbˈil. Kchin kˈwel bˈyoˈn kyuˈn, me toj toxin qˈij kchin jawil anqˈintla juntl majl.

32 Tej tbˈaj tyolin Jesús, ex teˈ tbˈinte Pegr ikyjo, bˈeˈx ex tkˈleˈn najchaq chˈintl, exsin ok ten yisolte tuˈn tqˈma, qa tuˈntaq tbˈajjo jniˈ ikyjo tiˈj.

33 Ajtz meltzˈaj Jesús kaˈyil kyiˈjjo t‑xnaqˈtzbˈin, exsin ok ten yisolte Pegr: ¡Pegr! Ayetziˈn tyola ikyjo, tyol tajaw il, quˈn a taj tajaw iljo tuˈn tbˈantjo kyaj xjal, ex nya a taj Dios. ¡Ay, tajaw il, laqˈemila nkˈatza! chiˈ.

34 Bˈeˈxsin i xi ttxkoˈn Jesús t‑xnaqˈtzbˈin exsin jniˈ xjal, ex xi tqˈmaˈn kye: Ankye jun taj tuˈn tok te nxnaqˈtzbˈiˈn, il tiˈj tuˈn tel tiˈn toj tkˈuˈj tkyaqil tajbˈil, ex tuˈn t‑xi tqˈoˈn tibˈ, tuˈn t‑xi lipe wiˈja toj tkyaqil, exla qa ma kyim twutz cruz. 35 Ikytziˈn, alkye taj noq tuˈn tkubˈ tbˈinchin tajbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, kxeˈl toj najin te jun majx. Ex alkye kˈwel tzyuˈn tibˈ tiˈj tkyaqiljo at tajbˈin kyexjal tzaluˈn twutz txˈotxˈ, noq tuˈn npaja ex tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil, ktenbˈil tchwinqil te jun majx.

36 ¿Quˈn tiˈxsila tajbˈin tuˈn tkanbˈit tkyaqiljo ajbˈil tzaluˈn twutz txˈotxˈ, exsin tuˈn tnaj tanmin? ¿Ma akutzin tzˈok tkyaqil tqˈinimil te klol tanmin?

37 ¿Ma akutzin klet tchwinqil noq tuˈn pwaq? 38 Ikytziˈn, aj qa at jun saj txˈixwe wiˈja ex tiˈjjo nyola kywutzjo jniˈ xjal aj il, ex ikyx wejiˈy, ayiˈn Tkˈwal Ichin, ex ok kchin tzajil txˈixwe weˈ te, aj wula tukˈa nkawbˈila ex tukˈa tkyaqil tqoptzˈajiyil nMaˈn junx kyukˈa jniˈ xjan angel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes