A A A A A
Bible Book List

Tuˈj Pabl kye Nimil aj Colosa 2 Mam, Central (MVC)

Wajbˈila tuˈn kybˈintiˈy, qa tok tilil wuˈn kujxix wen, tuˈn kyel wena toj kynimbˈila, ex ikyxjo kyeˈ aj tnam Laodicey, ex kykyaqilxjo a naˈmx wiwliˈy kyuˈn. Nchin aqˈniˈn tuˈn tnimsit kykˈuˈj toj kynimbˈil, ex tuˈn kymujbˈinte kyibˈ, noq tuˈnjo kyqˈaqˈbˈil kykˈuˈj kyxolx; ex noq tuˈn tel kynikyˈxix wen tiˈj tkyaqil t‑xilin Tyol Dios, ex tuˈn tqe kykˈuˈj tiˈjjo a ewintaq ojtxe tuˈn Dios, a Crist ewintaq. Quˈn noq tuˈn Jesús, o tzˈele pjet tkyaqiljo tqˈinimil t‑xilin nabˈl ex jniˈ ojtzqibˈl.

Tkyaqiljo luˈn nxi nqˈmaˈn kyeˈy, tuˈn mina chi kubˈ sbˈuˈn tuˈn juntl xnaqˈtzbˈil, a tbˈanilxnaj tqˈumle, me nya twutzx. Exla qa ntiˈqiˈn kyxola, me nimxix nchin ximiˈn kyiˈja, nyakuj tzeˈnku intiˈn kyxola. Ex nchin tzalaja tuˈn nxi nbˈiˈn qa at nukˈbˈil kyxola, ex qa waˈlqexixa toj kynimbˈila tiˈj Crist.

Jun akˈaj chwinqil tuˈn Jesucrist

Ikytziˈn tzeˈnku xi xkye akˈaj kychwinqila tukˈa qAjaw Jesucrist te tnejil noq tuˈn kynimbˈila; ikytzin tuˈn kybˈetejiˈy jaˈlin tukˈa, toj tkyaqil. Jun nimil ikyjo, ikyx tzeˈnku jun tze, a nimxix ma txaˈye tlokˈ toj txˈotxˈ, tuˈn tchˈiy wen, ex tuˈntzin mi yekje. Ex ikytzin jun nimiljo qa ma qexix tkˈuˈj tiˈjjo nimbˈil twutzxix, a tzaj xnaqˈtzin te, nlay jaw kaˈmin tkˈuˈj tojjo tnimbˈil, ex kukx nqˈoˈn chjonte te qMan Dios.

Tuˈnpetziˈn, kyqˈonktziˈn tilil tuˈn mina chi kubˈ sbˈuˈniˈy kyuˈnxjal, a nya twutzxix kyyol, ex nimxix t‑xilin kynabˈl tuˈn kysbˈun. Quˈn atziˈn kyxnaqˈtzbˈil, ntiˈ tumil, quˈn nya tzajnin tiˈj Crist; qalaˈ tiˈjjo kyxnaqˈtzbˈil ojtxe xjal, ex tiˈjjo jun ojtxe kawbˈil, a ntiˈ tumil.

Me ate Jesucrist, ax Diosjo, quˈn tiˈjxjo Crist, a ichin skˈoˈnxix tuˈn Dios, yekˈineˈ tkyaqiljo t‑xilin qMan. 10 Ex ayetzin kyeˈ tzˈaqleqexixa tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa Jesucrist, ex tuˈn najle Crist toj kyanmiˈn. Ex ax Jesús at nimxixtl toklin tibˈaj tkyaqil nmaq nejinel ex jniˈ kawbˈil. 11 Ex noq tuˈn kymujbˈil kyibˈa tukˈa Crist, ma chi oka nyakuj at kyechila. Me nyateljo tzeˈnku kyij ttzˈibˈin Moisés, tuˈn tok qitittaq tiˈj kytzˈumil xjal ojtxe, ex tuˈn tel paˈyit chˈin kytzˈumil kyiˈj, ex tuˈn ikyjo, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios; quˈn at juntl wiql paˈbˈl te qe jaˈlin: Noq tuˈn ma tzˈel qpaˈn qibˈ tiˈj ojtxe qten, ajo tkyaqil il, ex tiˈjjo jniˈ nya wen tokxtaq toj qanmin, aku bˈant tuˈn qkyij toj wen tukˈa Dios. Atziˈn tkabˈ paˈbˈl lo, axixsinte akˈaj techiljo toj qanmin, a tzajnin tiˈj Crist. 12 Tuˈnpetziˈn, tej qkuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ, nyakuj o qo kyim tojjo ojtxe qten, ex nyakuj o qo kux muqet junx tukˈa Crist, tej tkuˈx toj txˈotxˈ. Ex tej qjatz toj aˈ, jun techil qa ma qo jaw itzˈje tukˈa jun akˈaj qchwinqil, ikyxjo tzeˈnku jaw itzˈje te Jesús juntl majl kyxol kyimnin. Ex a teˈ akˈaj qchwinqil ma tzaj qkˈmoˈn noq tuˈn qnimbˈil tiˈj tipin Dios, a jatz anqˈin Jesús tuˈn.

13 Tej naˈmtaq tel kypaˈn kyibˈa tiˈjjo ojtxe kyteˈn, kyimninqetaqa twutz Dios, ex otaq chi naja toj kyila. Me atziˈn jaˈlin, ma tzaj tqˈoˈn qMan Dios akˈaj kychwinqila junx tukˈa Jesucrist; ex noq tuˈn Jesús, o najsit tkyaqil kyila. 14 Noq tuˈn tpaj qil, at jun qkˈas twutz Dios, a nqanintaq qiˈj tuˈn qkyim, ikyxjo tzeˈnku ntqˈmaˈn ojtxe tkawbˈil Dios. Ex ojtxe, iltaq tiˈj tuˈn tkyim jun aj il twutz cruz tjaqˈ jun tuˈjil til, a pejkˈinktaq tibˈaj twiˈ. Me atzin te Jesús, ntiˈ til, me xi tqˈoˈn tibˈ te qxel tuˈn tchjet tkyaqil qil, nyakuj ma tzˈok pejkˈit tuˈjil qil junx tukˈa, tej tkyim twutz cruz tuˈn qpaj.

15 Tej tkyim Jesús twutz cruz, ex tej tjaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin, kubˈ tyekˈin kywutz kykyaqilxjal, qa at nimxixtl tipin tibˈaj tkyaqil nmaq nejinel ex tibˈaj tajaw kyimin, ex tibˈaj tkyaqil kawbˈil toj tchˈiysbˈin Dios, ex kubˈ tchikyˈbˈinxix wen qa o kanbˈin tibˈaj tkyaqiljo luˈn.

Il tiˈj tuˈn tkubˈ qnimin Tyol Dios, a twutzxix

16 Tuˈnpetziˈn, mi txi kyqˈoˈn ambˈil kyexjal tuˈn kyyolbˈin kyiˈja noq tuˈn tpaj ojtxe kawbˈil, tzeˈnku tiˈ tuˈn t‑xi kywaˈn, ex tiˈ tuˈn kyxi kykˈwaˈn; ex tuˈn tpajjo nintz qˈij nchi ikyˈsit, mo kyiˈjjo xim tiˈj neˈẍ yaye, mo tuˈn tpajjo tuˈn tbˈant jun tiˈla kyuˈn toj qˈij te ajlabˈl. 17 Quˈn kykyaqiljo luˈn n‑ajbˈintaq ojtxe noq te jun techil tiˈjjo akˈaj tumil, a iltaq tiˈj tuˈn tul, tuˈn kykyijxjal toj wen tukˈa Dios. Quˈn tkyaqiljo luˈn, a tzajnin toj ojtxe kawbˈil, ikytziˈn tzeˈnku jun t‑xlekemil, a jun paqx n‑ikyˈ. Me atziˈn jaˈlin, ate Crist, a twutzxix, o tzul te jun majx, ex tkyaqiljo txqantl, nlay chi mojin qukˈa toj qnimbˈil. 18 Quˈn tkyaqiljo luˈn noqx jun kyximxjal, ex ntiˈ tumil. Aye xjal luˈn noq n‑ok kyqˈoˈn kyibˈ te wenxix, me oˈkx nchi xnaqˈtzin tiˈjjo a kyaj, ex kyiˈjjo kywutzikyˈ, ex qa il tiˈj tuˈn qkˈulin kywutz angel. Me ayeˈ xjal lo, noq nkynimsin kyibˈ kywutzxjal, me ntiˈ tumil tuˈn qxi lipe kyiˈj. Quˈn qa ma kyij qtzaqpiˈnqe Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús, okla qo najil, ex ntiˈla jun oyaj te qe toj kyaˈj.

19 Aye xnaqˈtzil lo, ntiˈ kymujbˈil kyibˈ tukˈa Jesucrist, a wibˈaj tibˈaj tkyaqil Ttanim Dios, a axjo t‑xmilil Crist. Atziˈn Crist tok te wiˈbˈaj, atzin nchˈiysin teˈ t‑xmilil, a Ttanim Dios: Nqo tzaj tkˈaˈchin, ex nqo ok tmujbˈin toj tumil tuˈntzin qchˈiy, tzeˈnkuxjo tajbˈil qMan Dios.

20 Ayetzin kyeˈ, o chi kyim kyeˈ tukˈa Crist, tej ttzaj tqˈoˈn akˈaj kychwinqila. Tuˈn ikyjo, o chi tzaqpaja tjaqˈ jniˈ nmaq kawbˈil ex tkyaqil xnaqˈtzbˈil kyuˈnxjal, a nya tzˈaqleqe. Qatzin qa ikyjo, ¿Titzin quˈntz tzunx nchi anqˈiˈn nyakuj jun nya nimil, ex nkubˈ kyniminjiˈy a kyxnaqˈtzbˈilxjal, a nya toj tumil nqˈumle, 21 aj ttzaj kyqˈmaˈn kyjaluˈn: Mi tzaj kytzyuˈnjiˈy luˈn, ex mi txi kywaˈnjiˈy luˈn, ex mi tzˈok kymekoˈnjiˈy luˈn? chi chiˈ. 22 Quˈn tkyaqiljo xnaqˈtzbˈil luˈn, ok kbˈajil liwey, quˈn noq xnaqˈtzbˈilku ex noq kyximxjal.

23 Tkyaqiljo xnaqˈtzbˈil lo nyakuj at tumil, quˈn tuˈn nkubˈ kymutxsin kyibˈ tuˈn, ex nkubˈ kykyˈixbˈin kyxmilil tuˈn, ex kujxixjo lo tuˈn tjapin. Me tkyaqiljo luˈn ntiˈ tumil tuˈn ttxˈixpit qanmin tuˈn, tiˈj tkyaqiljo nya wen, a ntqanin ojtxe qten.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes